Kalligram / Archívum / 1993 / II. évf. 1993. július–augusztus / Levél mese thavolbol kedves ió madariaimnak

Levél mese thavolbol kedves ió madariaimnak

El nezésth kérem olvasónak hod nádon nem beselém madár. Mosth íróm elosór. Nehes demusai. Hósa válámihé akarok mosth sólní, íd. Mer asth sólní cak íd leheth, madárul. Kalligram érdemel hósája sólní, bisthos. Ió, sep, hásonos. Ráia adásul az ólcóba ion ki as ária ithen nekünk. Bago. (Míbo van ot leni okának?)

Mérth inri nemmás nelven, mérth inri madár? Vanoka. Magasab honóris, denem cakas. Capni való fórdithók, asis: hulesegé fordulni másokhó? Vansajath íselég. Sep madarnelvé, lubickolni bene, lébe a léd, aséís.. Aséís, denem cakasé, asémég: nem! Akor miokamég?!

Mioka?

Asokahod ed dolog: mondani valamith; más dolog: espanolul, englishul, deutschul, italianul, berberül monani – valamith, nemerdékes mith. Ast peldaúl mondani, ha feleség sekrenbédug seret-ho: AAÁÁAAA..J. Vad kialthání ha égipostha el Thailandon landol sep fris Kalligram: AAÁÁAAA..J

Vana VALAMI – mindedhod. Meg vana mindedmi – VALAHOD.

Például: e=mc2. Es mindenhod elmondva edvalami, eser minded hodmondom. Mondhatnom el lathinul, haithiul. Deha asthmondom: AAÁÁAAA..J. márnem minded hodmontam: madárul vad cak madár sókkal, sekrenbéduge feleség seretho, vad sep uj Kalligram landol Thailandon.

Méghósá: en féluvoltok Thailandon landoló sephavi lapra: AAÁÁÁÁA...!, melethem rikanth riksá-bol Mariska nadkovethné: AÁÁÁÁÁÁ...!, rival riksásis: AÁÁÁAÁÁ...! Mindmás! Mindmás VALAHOD! Itha VALAHOD a VALAMI.

Kosonom neked sep madár nelv, hód althálad lethem VALAHOD- VALAMI. De kosondmeg theis sep madár nelv nekem, hod VALAMIth folaldosthám hod theis másVALAHOD lehes VALAMI. Es nemlethel volna nélkülem. Ilen nemlethem volna ense nélküled.

Oreg hold vad mar the, neakari hát ud kinézni, minth üathalabkorodba, amikor nemkis pathosal tekintetei saiat báláidra. Ananelv vad, sot, sepana nelv, nemholmi cithri. Megerthel a bok öniróniára. Maskenth kel vonsalmath kelthened, minth evsasadok elot. Susi thisthasagód míthosa a multhé, hamvas kacoidérth nemesdekelnek kikosarasot királfik. Lédháth megadób ások iranth, kik mégma is sivesen karbantharthonak. Nedobd oda magad, de kelths üdelmeth es fogadbe, ki iósándekal koseledik. Nefeli as idegen kosmethíkumokthol, de kénes íslesel valasd meg, mi ál iól neked.

Van sok madár, aki ifiusagnak ki iáró geriedelmeth mímelve hág, de vaskos konvekel thakarbé, hodne lása romanthikus vadának eltherebelesulth thárdáth. Ám megthob madár van, akith éréthséged hevith. Thapasthalthsagód sámukrá kihívás. Ok, cakis ok képesek megüathalithaní. Okath beculd.

Okethis beculd, de engem tharths nadobra, merth nekem nemvad sómban. Selemkepedeth kel husveré feltháplalnóm, hod fodasthasak belőled, hod érsekivé, sabadabá ronthasalak.

Nekik elegha elofisethík a Kalligramoth. Nekemmég etholis alaposab dekonsthrukciora vansuksegem: elkel kepselnem.

Nehes demusai. Vanoka. Vanoka sok. Lednadob ok mér musai: nincmas ok. Nincmas, denehes már esis, edre neheseb... Dejon, jon, jon, landol már Thailandon égiposthalap! Mariska nadkovethné: AÁÁÁÁÁÁ...!, riksásis: AAÁÁAAA..J., énis feluvolthok: AAÁÁAAA...!

De mindmás VALAHOD. Mer itha VALAHOD a VALAMI.