Kalligram / Archívum / 1995 / IV. évf. 1995. október / MINTHOGYHA / AKO KEBY

MINTHOGYHA / AKO KEBY

Amint az az Ako keby eddigi utóéletéből, sorsának alakulásából sejthető, jellegéből adódóan várható volt, Tőzsér Árpád előszavának megírása után a helyzet újabb fordulatot vett. Farnbauer Gábor – miközben megismerkedett a fordítás számítógépe képernyőjén megjelenő szövegével – nem állhatta meg, hogy bele ne írjon, sőt, hogy bizonyos részeket át ne írjon vagy át ne fogalmazzon, illetve ki ne töröljön. Ráadásul Farnbauer a fordító hozzá intézett magánlevelének egyes részleteit is a szöveg elé illesztette. A Tsúszó Sándor-hagyaték legnehezebben kibogozható részeit idéző filológiai összegubancolódásokat a szerkesztő akként látja „megoldhatónak”, hogy az egymásba mosódó/vegyülő szellemi termékeket vizuálisan megkülönbözteti és nevesíti. Ez a következő módon történik:

1. az alapszöveg az eredeti fordítás;

2. Farnbauer Gábor minden utólagos változtatása és bővítése ebben a betűtípusban olvasható;

3. átírásait és átfogalmazásait szögletes zárójelben, beleírásait szögletes zárójel nélkül tüntettük fel;

4.  utólagos törlései a fordítás szövegében áthúzott formában szerepelnek.

És hogy még egy olvasattal gazdagodjon a „mű”: a margókra Farnbauer Gábor „mágikus képeit” (sztereogramjait) illesztettük.