Kalligram / Archívum / 1995 / IV. évf. 1995. szeptember / Hogyan öljük meg nagypapát?

Hogyan öljük meg nagypapát?

SZEREPLŐK:

APA

ANYA

                                     

Gyermekeik:

ÖCSI

TECA

KATA

JANÓ

BOLDI

ISTVÁN

ÁKOS

HALOTT NAGYPAPA

KATA FÉRJE

KATA GYERMEKE

SÁRA, JANÓ FELESÉGE

BOLDI FELESÉGE

ISTVÁN FELESÉGE

ÁKOS FELESÉGE

ICA

                     

                   

Első felvonás

                 

Hodály. Kecskelábas asztal s mindenféle eszköz. Kinn zuhog az eső. Az elhagyott faépületben zsúfolódott össze a fél család; mások kint vannak, néha behallatszik az éneklés.

                 

ÖCSI  (megigazítja egyenruháján az érmeket) Jobbra át!

ICA  Mi az, hogy jobbra át?

ÖCSI  Pofa be! Jobbra át!

ICA  (jobbra fordul)

ÖCSI  Lépésben indulj! Előre nézz!

ICA  (masíroz)

ÖCSI  Hátra arc!

ICA  (díszlépésben elmasíroz Öcsi előtt)

ÖCSI  Marha.

ICA  Mi van már megint?

ÖCSI  Az állad emeld magasabbra! És a szemembe nézz!

ICA  Azt teszem

ÖCSI  A fejeddel kicsit kövesd a szemedet.

ICA  Hiszen állsz.

ÖCSI  A fejed egy kicsit elfordul, ahogy elhaladsz előttem. Vigyázz!

ICA  (vigyázzba vágja magát)

ÖCSI  Balra át! Díszlépés indul, (valami forradalmi dalt dúdol) Állj! Feküdj!

ICA  Hasra?

ÖCSI  Gerincre! Lábakat szét! (ráugrik a vihorászó Icára)

ICA  Netene! Erről nem volt szó!

ÖCSI  Pofa be! Nem látod a rangomat?

ICA  Látom én, persze. De attól még Öcsi maradsz.

ÖCSI  Tedd szét szépen a lábad.

ICA  Megfelel?

ÖCSI  Meg-meg. Mit ígértem az én kis Icuskámnak?

ICA  Azt azért nem! (lelöki magáról a kamaszt) Egyébként is bejöhetnek. Ahelyett, hogy velük lennénk, mindenféle balgaságra veszel rá. Harmincöt éves koromban! Én, én...

ÖCSI  Mi az, hogy én, én, én...

ICA  Ennyi. Én.

ÖCSI  Miért nem: te, te, te?

ICA  Elég. Jönnek.

ÖCSI  Amíg el nem kapják az öreget, addig nem.

ICA  Miért beszélsz így?

ÖCSI  Te nem utáltad?

ICA  Nem éppen ez a legpontosabb kifejezés.

ÖCSI  Amíg kéretted magad, már rég túlestünk volna rajta. Végre nincs velünk senki.

ICA  Bár csak lenne!

ÖCSI  Szóval tojsz rám?

ICA  Tojók.

ÖCSI  A bátyám miatt.

ICA  Ugyan, már tizenöt éve porrá vált!

ÖCSI  Hát akkor?

ICA  Taknyos vagy. Töröld meg az orrod.

                         

Ázottan, lucskosan tódul be a kicsapódott ajtón Apa és Anya. S a gyerekeik: Kata, Janó, Kata férje és gyereke, majd Sára.

                     

ANYA.. Végre száraz hely!

KATA  Az. Tele van pókokkal.

APA  Egyszer kiverem belőled ezt az örökös pókozást.

KATA  Inkább Öcsiből verje ki. Még a haja is pókhálós.

APA  De fürge voltál, fiam!

ÖCSI  Egy csepp se esett rám! Idejében leléptem.

ANYA  Az én okos kisfiam!

JANÓ  Amíg meg nem szülöd az újabbat! Hamarosan vége a szép világnak.

ÖCSI  Gyereknyivákolás? Pfujj! Itt is hagylak benneteket, mint Boldi!

ANYA  Boldi a te nyivákolásodat nem bírta!

KATA  Na, azt próbáld meg!

JANÓ  Csak pofázik. Ez is éhen hal, ha nem adják a kezébe a kanalat.

APA  (poharat kerít, önt magának) Gyerekeim!

ANYA  Nemcsak azok vannak itt. Mások is.

APA  Gyermekeim!

ANYA  A testvéreid? Már számon se tartod?

APA  Kedves rokonság! Testvéreim, gyermekeim, feleségek és mindenki!

UNOKA  A nagypapa most beszélni fog?

ANYA  Tanítottalak, hogy ő nem a nagypapa. Ő a nagyapád. Hányszor mondjam? Ostoba leszel, mint az anyád. Inkább ő is a seggedre csapna!

KATA  (felkapja a gyereket) Ugyan, hagyja. Gyermek még.

ANYA  Attól még megtanulhatná, hogy ki a nagypapája is ki a nagyapja.

APA  Kussoljatok!

KATA  Hallhatja! Nekem ad igazat!

ANYA  Kinek adna igazat, ha nem a lányának – idegenek előtt! De csak legyünk magunkban!

KATA  Mitől idegen a férjem? Meg az unokatestvérek? – egyébként sincsenek bent. Mitől idegenek ezek?

APA  Kata, fogd be a pofád! Vagy befogjam? Látod?: a tenyerem!

KATA  De nagyra lett hirtelen magával! Bezzeg, ha nagypapa felemelné a szavát, vonulna ám a sarokba! Még hogy vonulna!

JANÓ  Vidd ki azt a gyereket!

KATA  Mit nem? Az esőbe? Nem szól az itt egy szót se!

ANYA  Halljuk!

APA  Kedves rokonság!

FÉRJ  Hányszor mondja még el? Csak áll , mint aki behugyozott, oszt mondogatja: kedves rokonság, kedves rokonság! Nem tud mást?

ANYA  A sírás fojtogatja.

KATA  Az. Meg kiszáradt a torka. Olyan régen ivott.

JANÓ  A gödröt is ki kellett ásni. Már akkor megszomjazott.

KATA  Álljon ki. Rögtön megtelik a szája vízzel, akkora a zivatar.

ANYA  Négy gyerek ide vagy oda, akiket a világra szültél, isten uccse, elseggellek.

JANÓ  Egész nap nem bírt a valagával.

FÉRJ  Azt én már jobban tudom. Alig tudok járni.

ANYA  Á, csak az időjárástól. Én is ilyen vótam.

ÖCSI  Amit te tudsz, arról egy s mást mondhatnék.

FÉRJ  Te tudod!

ÖCSI  Persze! Bebizonyítsam?

KATA  Hozzád vágom a gyereket! Fogd be azt a mocskos szádat!

FÉRJ  Erről ennyit.

ANYA  Hallgassátok apátokat!

FÉRJ  Nem azt csináljuk? Mondhatja, ha tudja.

APA  hangomat se hallom ebben a zsivajban!

JANÓ  Mert a drága Kata húgom mindenkit felcukkol!

KATA  Ja. Főleg téged. Mert könnyű. Állj ki az esőbe, oszt megnyugtat.

JANÓ  Elég ha az öreg ázik.

ICA  Szegény, (elsírja magát)

JANÓ  Jobb így neki.

ICA  Akkor is. És éppen most.

JANÓ  Már nem árt neki. Legalább még egyszer le lesz mosva. Ahelyett, hogy rendesen elkapartad volna, te is csak pofázol! Mondták: állj ki az esőbe!

ICA  Ott hagyják a gödör mellett az öreget! Mégsem illik. Megszólnak a falusiak.

JANÓ  Nem tesz az semmit.

ANYA  Holnapra itt se leszünk. Kijön ez is belőlem, aztán felnő, ő is csinál négy-öt gyereket, vagy neki csinálnak annyit, amikorra ide visszajövünk. Úgyhogy nyugodtan beszélhetnek a falusiak. Le vannak szarva.

KATA És a lelked; az nyugodt? És neked? Neked?

JANÓ Miért ne lenne? Nem szerettem.

ANYA Az apátok apja, nem az enyém!

APA  A nagypapátok!

ICA  Az. A fene ette vóna meg. Oszt mi maradt utána? Semmi.

JANÓ  Neked nem a nagypapád!

ICA  Ha neked az, akkor nekem is az.

FÉRJ  És nekem is.

ANYA(elsírja magát) Még ki sem hűlt, osztozkodtok rajta. Ha ezt megéri!

ÖCSI Várjunk azzal a kihűléssel. Volt itt elég föltámadás! Nincs még a föld alatt.

ANYA(zokog) Magasságos ég, milyen szívtelen! Mikor bünteted meg ezt a kacskát? Amikor megszültem, akkor kellett vóna vízbe fojtanom, hogy ne érjem meg ezt! Szegény nagypapát is ez vitte a sírba!

ÖCSI  Ebben megegyezhetünk. Abbahagyhatja a jajgatást.

ANYA Engem ne utasítgass!

ÖCSI  Mondom, abbahagyhatja. Apánk szólni akar.

APA  Mikor áll el ez a kurva eső?

KATA  Ha itt az ideje. És addig kint marad?

APA  Naná! Ha csak nem akarunk elázni. De ha jól látom, senki sem akar.

ÖCSI  Jó itt. Száraz a pajta.

FÉRJ  Ki gondolta volna?! Rég találtunk ilyen összkomfortos helyet. Bár? Ha még hullaház lenne, megérteném. De egy pajta!

KATA  Van valami a fejed fölött.

ÖCSI  Hogy ne csurogjon alád a lé olyan hamar.

FÉRJ  Te!

KATA  Hülyéskedik.

FÉRJ  De célozgat.

KATA  Nincs jobb dolga.

FÉRJ  Nincs. Ennek nincs.

KATA  Hagyjad. Megzavarja a fejed.

FÉRJ  Mire gondolsz?

KATA  Persze a lábfejedre! Vagy a kézfejedre.

ÖCSI  Érted, te faszfej?

APA  Szóval ki megy ki az esőben?

ICA  Megtenni?

ANYA  Ráhúzni a földet, amíg nem késő.

APA  Jól látom? Senki? Akkor én sem.

JANÓ  Ezt kifundálta.

APA  Hát úgyse lehet mást tenni, csináljuk meg azt a tort. Ahogy illik. A családomnak tudnia kell az illemet. Majd ha eláll az eső, eltemetjük akkor.

ANYA  Milyen bölcs az apátok!

UNOKA  Olyan édes répát akarok enni, mint a múltkor.

KATA  Kuss! Hagyd abba!

ANYA  Lesz, drágaságom, lesz. Egyszer még biztosan lesz olyan édes répa. Legkésőbb akkor, ha felnősz.

KATA  Ne bolondítsa! Nekem is ilyeneket ígért, amikor gyermek voltam, aztán meg frászt volt másodjára édes répa.

ÖCSI  Hogy ennek is ilyenkor kell rákezdeni!

FÉRJ Ez az én szerencsém.

ÖCSI  Persze. Ha nem ismerném a hangodat, akkor is tudnám, hogy te sápítozol.

FÉRJ  Miért? Te talán sajnálkoztál? Az más.

APA  Gyermekeim! Legalább nagypapátok halotti torán ne vitatkozzatok. Lesz arra elég idő az életetekben.

FÉRJ Honnan tudja, hogy lesz-e?

APA  Közülünk mindenki matuzsálemi kort ért meg.

ANYA Az is, aki benősült. Egyesek ezért nősültek be.

APA  Nem szégyen az. Bennünket agyonütni sem lehet! Nagypapátok is meddig húzta! Félig agyonverték a parasztok, a lovak is megtiporták, megúszott vagy hat merényletet, leszakadt vele a kötél, négy napot úszott, mire partot ért, a börtön meg se kottyant neki! Az isten nyuvassza meg. Vagy áldja.

ANYA Apátok is ilyen!

JANÓ  Vegyétek elő azt a borocskát!

ANYA  Várjunk. Majd eláll!

KATA  Ez? Az ítéletnapján.

APA  Amondó lennék én is. Kezdjük meg a tort. Itt a. (sorra húznak a demizsonból) Na. Ez már a mi helyünk. Leülhetünk.

ANYA  Üljetek le. Kata, a gyerekedet is ültesd le.

KATA  Hol van?

ANYA  Na üljetek le. Amott egy láda. Ülj le. Ülj le.

JANO  Hol lenne?! Ilyenkor minden normális gyerek az eső alá áll, hogy nőjön a haja.

ÖCSI  Meg a fasza.

KATA  Hová nőne az már?! Nagyobb az apjáénál!

FÉRJ  Még jó, hogy nem hallja. Hiszen még kicsi.

ANYA  Feláll már neki? Maholnap felcsinál valakit, aztán nézhetitek. Nem hiába mondta a nagypapátok, hogy akkor kell meghalni, amikor kirügyezik egy új ág a családfán.

APA  Újszülöttre értette.

ANYA  Ha feláll, akkor nincs messze az az újszülött. Én csak tudom. Láttam a fiaimnál.

KATA  Ne károgjon. Annyira öreg lennék, hogy unokám lehetne?

ANYA  Megéred te is. Jobb előbb, mint később.

ÖCSI  Szép kis tor. Énekelni nem fogunk?

APA  Viharban nem lehet énekelni. Bejön a gömbvillám.

FÉRJ  Még egy pofányit?

APA  Lehet.

KATA  Ne igyál annyit. Megárt.

ÖCSI  Na, papucsbojt, hallod? Ne igyál, mert szétszalad a lábad.

FÉRJ  Annyit nem szoktam inni.

ICA  Rettentően reszketek.

ANYA  Átfáztál. Egy korty?!

UNOKA  Csigát találtam!

ANYA  Sejtettem, hogy hosszú eső lesz. Előjöttek a csigák. Fájnak a csontjaim két napja. A fejem hasogat. Ráadásul a nyakunkon ez a kibaszott temetés.

APA  Csigát lelt az én unokám? Mutasd! Mekkora?

UNOKA  Ekkora! És mennyi van!

ICA  Jó lesz vacsorára.

ÖCSI  Nem inkább a torra? A csiga olyan torra való könnyű, diétás étel.

KATA  Bolond! Két napig kell ahhoz éheztetni, hogy kimenjen belőle a szar. Még te mondod magad világjárta embernek. Röhej.

ÖCSI  Én csak hallottam, hogy a friss csigát megfőzik.

FÉRJ  A friss az, hogy élő. De a szar kiment már belőle.

ANYA  Nem lehet ez olyan rossz. Áldott jó nagypapátok a szalonkát is belestől ette.

KATA  Régen. Amíg körvadászott.

ANYA  Persze. Vagy hetven éve. Amikor intéző volt. Akkor.

APA  Nagypapa bálnahúst is evett. Akkor a jeges tengeren dolgozott.

UNOKA Fókát?

APA Ehetett azt is. Amikor valamelyik sarkot kutatta. Mert ő sarkkutató is volt.

ANYA Az északit kutatta. Ott laknak az eszkimókok. Mesélt róluk. Ott is volt egy felesége. Meg kéne egyszer keresni. Sosem kérdeztem meg tőle, mennyi családot hagyott ott. Apukám, lehet hogy van néhány eszkimóka testvéred?

UNOKA  És elmondta, hogy milyen a fóka?

APA  Arról nem beszélt. A szeretőjéről sem.

UNOKA Olyan, mint a pingvinhús?

ICA  A pingvinhús rágós és halszagú. Ehetetlen. Ismerem.

ANYA  Ha jól visszagondolunk, mi már minden állatból ettünk. Még tevéből is.

ÖCSI  Én vegetáriánus vagyok.

KATA  Persze. Mert nagypapa is az volt az utolsó éveiben. Hiszen nem volt foga. Nem maradt neki egy se. Kiverték a fiai.

UNOKA  Nem a pingvinhús miatt?

ICA  Hagyjátok már! Soha nem volt a déli sarkon.

KATA  A taknyos azt hiszi, ha mindenben az öreget utánozza, olyan lesz mint ő.

APA  Kell ahhoz még egynéhány év.

FÉRJ  Kétszáz? Vagy háromszáz? Még több?

ANYA  Enni kell valamit. így is jó ez a csiga!

ICA  Szedem már, ne noszogasson.

KATA  Maga ne hajolgasson. Megárthat. Még megszül. Ilyen időben?! Még csak ez hiányozna.

ANYA  Attól, hogy mindennapos az ember, még hajolgathat. Hamarabb jön ki a gyerek.

KATA  A mocsokba szülné a gyermekét?

ANYA  Lányom, hát hová szültelek benneteket?

KATA  Itt vannak a csigák! Forr a víz?

APA  Igyunk! Kerül itt étel is a torra.

                   

Az Apa kivételével mindenki szedegeti a csigákat.

                   

ÖCSI  Nincs elég tűzrevaló.

APA  Törj a pajtafalból. Marad belőle.

ICA  Megforralom én a vizet.

KATA  Letörne a derekad, ha valóban segítenél?

FÉRJ  Nem férfidolog ez.

KATA  A zabálás az? Rendesen segíts, vagy nem lesz vacsora. Olyan gyorsan másznak ezek a dögök, hogy jó lesz kapkodni.

FÉRJ  Kapkodd. Te meg segíts az anyádnak.

UNOKA  Én segítek, pedig fiú vagyok.

FÉRJ  Gyermek vagy még. Fiúgyermek.

ÖCSI  Te még segíthetsz.

APA  Ami a konyhába való, az az asszonyok dolga. Malac, kukorica, búza!

ICA  Mikor volt nekünk konyhánk?!

ANYA  Malac! Mit beszélsz itt malacról? Sose láttam!

ICA  Akkor mi volt múltkor a kondérban?

ANYA  Béka.

ICA  Malac volt az, megmondják a többiek is.

ANYA  Mondom, hogy béka.

APA  Ne vitatkozzatok.

ICA   De malac volt. Öcsi lopta valamelyik tanyáról.

ÖCSI  A hátamon a tanyás botjának a nyoma, ni. Kockáztatnám a bőröm egy békáért? Még ha ötven kilós, akkor se, pedig az volt annyi.

ANYA  Az embernek nincs többé nyugta a földön, ha már a legkisebb szülöttje is meghazudtolja.

ÖCSI  Csak szedje a csigát!

ANYA  Teszem a dolgom, nem köll engem figyelmeztetni.

KATA  Ha nem hagyod békén az anyámat, rád mászok!

APA  Inkább török fát. Különleges nap a mai.

KATA  Micsoda tor?!

JANÓ  Csak éppen a halott nincs elvermelve.

APA  Hogy beszélsz a nagypapádról?

JANÓ  Ahogy kell.

SARA  (kintről jön, szoknyája tele csigával; az állatokat beleborítja a vízbe) Hogyan beszélne másként, ha nem úgy, ahogy kell. Amióta velem él, már csak így beszél. Merthogy ezt is nekem kellett a maguk fiának megtanítani, akárcsak a többit.

ÖCSI  Azt is?

SARA  Mi az, hogy ezt is?

ÖCSI  Hát azt! (mutatja)

SÁRA  Senki nem feküdt még alád, annyit beszélsz a baszásról.

ÖCSI  Te még nem voltál ott, az szentigaz.

JANÓ  Sajnállak, hogy nincs nőd.

ÖCSI  Hol egy van, hol több – ezt én tudom! Most senki nincs.

SARA  Máskor se. Még mit nem!

KATA  Attól ekkora a kedve.

FÉRJ  Semmi közötök hozzá.

APA  Még csak az kéne, hogy minden nőügyünket az orrotokra kössük.

ANYA  Nem is kell. Magunk is észrevesszük.

APA  Meg ám! Nagyokosak! Azt mondd meg, mikor csaltam meg utoljára az anyádat!

KATA  A borral? Naponta.

APA  Azzal, amivel téged is csináltalak.

ANYA  Mikor? Örültem, hogy ezt a vakarékot, ezt, még össze tudtam veled hozatni. De ahhoz is mennyit kellett technikázni, te magasságos ég! Nem adnám újra rá a fejemet.

ÖCSI   Hiszen annak kilenc hónapja.

ANYA  Pontosan. Keserű az én sorsom.

KATA  Öcsikém, tartsd a pofád, kijön belőle a nyál. Vagy takarítsd le a slicced, mert még az is látja, aki nem akarja, hogy mit csináltál.

ÖCSI  Mama, ezek bántanak!

ANYA  Ezeknek mindig olyan bakszaguk van, hogy fel sem tűnik, mikor melyiknek foltos a gatyája.

KATA  De ennek naponta van egy-egy újabb foltja, ahelyett, hogy nők után járna.

ÖCSI  Nőzök!

APA  A markoddal, fiacskám, a markoddal.

FÉRJ  S mekkora fantáziával! Múltkor az uniformisban csinálta!

ANYA  Mi?

FÉRJ Hát abba öltözött, és úgy verte! Ezt nem mondtad nekem! Ártatlan szórakozás. Nagyon vigyázott a ruhára!

ÖCSI  Kukkoló buzi!

ANYA(felcsapja a ládát, kiemeli belőle a császári uniformist) Erről van szó?

APA  Hány uniformist nevezünk uniformisnak? Hiszen ez Ferenc Jóskáé!

ANYA  Ha egy foltot is találok rajta, nem tudom mit csinálok veled!

APA  Mi mással szórakozzon az az ártatlan, ha nem magával?

FÉRJ  Segítsen nekünk!

ÖCSI  Csigát szedni, mi?

APA  Megcsinálják az asszonyok.

ICA  Ha ennyire elvagy vele, akkor miért sajnálod az Öcsi magvát az asszonyoktól?

ÖCSI  Na, kinek adjam a következő muníciót? Kérem a következőt! Vérfertőzésre is vállalkozom! Fel lehet iratkozni a táncrendre. De egy napra csak egy jelentkezzen – jó munkához sok idő kell.

ANYA  Kisfiam, tönkre megy a gerinced! Meglágyul az agyad.

ICA És az uniformis? Az nem megy tönkre? A nagypapa egyetlen öröksége.

FÉRJ Annak mindegy. Úgyis szűk mindenkinek. Csak a molyoknak nem.

ICA(röhögve) De hiszen ezt az apa is felpróbálta?! Janó? Te? Te is?

JANÓ  Na ja.

ICA  Akkor is! Ferenc Jóskától kapta! A valódi császártól!

APA  Megszépítő messzeség! Hülye volt az, nem császár.

ANYA  De a fia, az nem! Aki leszállt a repülőgéppel. Övé lett volna az uniformis, ha nem a nagypapa kapja meg. Erre gondolj! Nektek semmi sem szent!

APA  Mekkora rangkórság!

ANYA  Itt van még az inge, a gatyája és a fuszeklije is! Mind finom holmi.

ICA  Tiszta mocsok.

ANYA  Ez tényleg ebben csinálta.

ÖCSI  Mossa ki.

ANYA  Ez összekeverte a saját szagát a nagypapa szagával. Ha kimosom, a nagypapád szaga el fog tűnni!

ÖCSI  Nagypapa sosem hordta Ferenc József uniformisát. Csak a Horthy fehér tengerésztiszti ruháját.

ICA  Most nem arról van szó!

ANYA De hordta! Kétszer is! Amikor Ferenc Józsefet helyettesítette.

APA  Állítólag azzal a repülőgéppel a hamvait is elhozták az öreg császárnak. De tudnotok kell, hogy ez családi titok. Még megüthetjük miatta a bokánkat.

ÖCSI  Ki kíváncsi rá!? Ugyan!

ICA Ez nem igaz!

APA Pedig nagypapa volt, méghozzá ebben a szerelésben, aki kivégeztette a negyvenkét parasztot. A feleségeket pedig megerőszakolta.

ICA Mind a negyvenkettőt?

ÖCSI  Mert nekem ilyen nagypapám van!

FÉRJ  Mint Ferenc Jóska?

APA  Igen. Ferenc Jóskaként. Benne van Jancsó filmjében is. Mekkora teljesítmény.

ÖCSI  Azért esett nekem olyan jól! Magam alatt éreztem a puha, vonagló asszonyi testeket. A meleg puncikat. A visongásukat, a hörgésüket is hallottam.

ANYA  Csak meg ne ártson!

JANÓ  Na, szálljatok le az öcskös faszáról.

FÉRJ  Ez az uniformis kiszolgált mindenkit.

ANYA  Akkor se szokás az ilyesmiről beszélni. Szegyeid magad.

FÉRJ  Ezután már így lesz! Tessék tudomásul venni, hogy abban a ruhában én is, aztán minden fiúgyermek, majd az unokám is, ha eljön az ideje. A te dolgod meg az, hogy időnként kimosd!

ANYA Ilyet tenni a nagypapa emlékével?

KATA Lehet, hogy a nagypapa is erre használta?

JANÓ  Ő már semmire se használta. Már akkor vén volt, amikor Ferenc Jóska megszületett.

FÉRJ  Én ismertem! Hihettek nekem. De őneki még női is voltak! Jó szagúak és tiszták. De ezeknek a nyomorultaknak! (sírni kezd) Istenem, hogy nem tudok rendes egzisztenciát teremteni a családomnak! Miért ver engem ennyire a sors?

ÖCSI  Mert buzi vagy!

KATA  Nem igaz!

ÖCSI  Jó. Szereti a fiúkat is!

ANYA Valami kárt tett benned? Ez, ez a csira?

ÖCSI  Úgy nézek én ki?

ANYA Azért! Hát te meg csak sírj. Tönkretetted a lányom életét! Ha ezt Ferenc Jóska tudná! ÖCSI  Ő se volt különb.

FÉRJ  Mitől is lenne? Neki is ott lóg vagy áll a lába között a pöcse.

APA  Pöcsöd csak neked van! A családomban másként hívják. Fasznak. Jó nagy, redves fasznak. És a punci se punci. Hanem pina. Hatalmas, mindent elnyelő pina.

ANYA  Ilyet tenni egy császári és királyi relikviával!

FÉRJ  A nagypapáé volt. Ő volt benne a császár. Úgyhogy semmi kegyeletsértést nem követtünk el Jóska ellen.

APA Hacsak nem nagypapa volt Ferenc Jóska. Vagy nem Ferenc Jóska volt a nagypapánk.

KATA  Fantazmagória. Pakoljátok vissza azt a ruhát, amíg össze nem másszák a csigák. Törődjetek a vacsorával.

ANYA  (összehajtja, visszarakja a ruhát a ládába) Ami sok, az mégis csak sok. Micsoda fertő!

ÖCSI  Az uniformis arra való, hogy néha belebújjunk. Hogy néha én is nagypapa lehessek. Ó, mennyire szerettem az öreget!

UNOKA  Ki akarom próbálni a ruhát!

APA  Nekem még annyi nőm lehetne amennyit akarok.

ANYA  Csak éppen egyet sem akarsz.

SÁRA  Nem kell ezeket biztatni, megtalálják még az ürgelukat is.

JANÓ  Oszt mit kezdenénk vele, ha túl nagy a luk?

ANYA  Mellé fér a tökötök is.

ICA  Lötyög benne.

UNOKA  Az ürgelukba vizet kell önteni, vagy nem?

ÖCSI  Belepisálhatsz.

SÁRA  Ha nem öntené ki a húgy, a szaga miatt kijön az állat. A földből rögtön csalán nő, olyan büdös a családunk húgya.

ANYA  Hozzátok! (beleönti az összes csigát a forró vízbe) De kedélyesek vagytok. Felvágta már valaki a hagymát?

APA  Szaporán, szaporán. Éhes vagyok.

ÖCSI  Különösen én!

FERJ  Friss csigahúst a fejlődő szervezetnek?! Attól nő az álma.

JANÓ  Ránk fér ebben a nyomorban.

APA  Amíg velünk van a nagypapa, nincs jogotok panaszkodni... azaz amíg én veletek vagyok.

UNOKA  Odaülhetek apáékhoz?

KATA  De ne nyaggasd, mert nem szereti. De inkább nyaggasd. Tudja meg, mennyi bajom van veled.

UNOKA  Nekem adjátok a csigaházakat?

ANYA  Persze. Menj. Még rád öntöm a forró levet.

APA  Fogytán a bor.

JANÓ  A szekéren van még egy demizsonnal. Biztos lehűtötte az eső.

APA  Járjunk a végére.

ANYA  A csigára is kell! Borban jobb. Meg mindenféle zöld füvekkel.

ICA  Honnan tudja ilyen pontosan? Volt Franciaországban?

ANYA  Ááá! Szakácsnő voltam. Mielőtt állatgondozó lettem. Mármint a vándorcirkusznál, ahol szegény megboldogult férjed is fogant.

ÖCSI  Cirkusz? A családunkra gondol?

APA  (önt) Ezért kimaradsz egy körből.

ANYA  Az egyik legnagyobb magyar költőnél voltam szakácsnő. Úgy bizony. A szigeten.

APA  Annak is csak egy sziget kellett!

SÁRA  Az egyik vagy a legnagyobb a hangsúlyos annál a költőnél.

ANYA  A fene tudja. így mondták mások.

UNOKA  A nagyapa a legnagyobb?!

KATA  Jó dolga lehetett! Rendes étel, száraz ágy, fedél...

ANYA  Minden megvolt. És megtanultam, hogyan kell a fogast elkészíteni Morney módra.

ÖCSI  Sajttal.                                                                                                              

UNOKA  Te tényleg voltál Franciaországban? Ahol a csigát meg a fogast Morney módra eszik?

ÖCSI Nem látszik rajtam?

UNOKA  Lehet. De a nagypapa azt mondta, hogy csak a Balatonban van fogas.

KATA  Mikor lett volna Franciaországban, hiszen húsz éve lezárták a határt?! Se keletre, se nyugatra, se délre, se északra. Sehová innen, sehová! Mi meg itt kóborlunk össze-vissza. A határokon belül.

ÖCSI  Akkor is voltam Franciaországban.

ANYA  Ne bosszantsd! Tudod milyen.

KATA Minek bolondítja a gyereket? Nem volt Franciaországban és punktum. Ellenben a szakácskönyveket bújta. Azokból tanult meg olvasni... de hogy mi szüksége van az olvasásra? Attól lett olyan, mint egy félresikerült asszony.

ÖCSI  Csak szakácskönyveitek voltak. Amíg voltak.

ANYA  Mondom, ne hergeld ilyen viharos időben. Baja lesz. Éppen a temetés napján.

SÁRA  Rosszabb, ha a vacsora előtt. Szétfőhet az étel.

ANYA A csiga nem fő szét. Szedjetek valami zöldet. Murva nem jó. Az keserű.

UNOKA  Az üvegből, amibe a virágokat tettem, abból jó lesz?

ANYA  Az a nagypapa temetési csokra!

ICA  Nem jelent semmit. Hozd ide.

ANYA  Mi minden van itt! Kakukkfű! Ez kell. Szurokfű. Ez is. Ügyes fiú vagy.

KATA  Na végre, hogy dicséri! Nehogy ilyen tutyi-mutyi maradjon!

ICA  Az apjára ütött.

ANYA  A mi családunkban nem volt eddig senki tutyi-mutyi. Igaz, a fiaim bátrabbak, de a lányok is megérik a pénzüket.

KATA  Kérj bort. Ideje megkóstolnod. És hozz nekem is.

UNOKA  Nagypapa már adott...

KATA  Mikor, te golyhó?

UNOKA Tegnap. A maradékot nekem adta. Hogy igyam meg, és olyan leszek, mint ő.

KATA  Ez a gyerek hazudik!

ÖCSI  Az ilyenekből lesz olyan, mint ő.

FÉRJ  Persze. Nem csak belőled lehet.

JANÓ  De most az apánk lett olyan. De majd egyszer meglátod...

ANYA Helyes. Mégiscsak szereted, Janó, az apádat.

ICA  Miféle osztozkodás ez? Másnak nem jut juss?

APA  Én én vagyok, és kész. Ki megy ki a demizsonért. Anyátoknak már nem elég, ami ebben lötyög. Kell neki a csigára.

UNOKA  Én nem félek az esőtől.

KATA  Még megfázol.

FÉRJ  Ha eltöröd a demizsont, mi is megkapjuk a magunkét.

JANÓ  Legalább megnézem a kintieket.

ANYA  Nem vagyunk itt elegen? Majd kiadjuk nekik a maradékot.

JANÓ  Megmondom nekik.

APA  De a bort, azt ne lássák! Az nincs. Az csak a miénk.

JANÓ A testvéreim!

ICA  Micsoda családi érzés! Rég a szarban hagytak minket. Elköltöztek, nem?

APA  Bejönnek azok maguktól is. Nekik is kell a zaba.

ANYA Persze. Minek is szólnál.

JANÓ  Ha bejönnek, akkor jó.

ANYA  Majd kiadjuk. Nehogy behívd őket. Még mások is bejönnének.

JANÓ  És Teca?

ANYA  Teca, Teca. Hol lenne?

APA  Valamelyik sarokban.

ANYA  Ahová toltátok?

UNOKA  Tudom, hol van!

SÁRA  Alszik. Napokat átalszik.

KATA  Mert nem tud mást csinálni. Minek bántod?! Úgy jó neki.

ICA  Vagy éppen most csinálják fel. Attól csendes.

ÖCSI  Megint elhagytátok, mi?

FÉRJ  Nagypapánál még megvolt.

APA  Kerítsétek elő azt a kurva lányt!

ANYA  Mit nyugtalankodsz? Itt lesz valahol, csak keresni kell.

ICA  Ki a franc nyugtalankodik? Valamelyik rongycsomó alatt lesz.

ANYA  Tán csak nem raktatok rá valamit ebben a nagy fölfordulásban?

FÉRJ  Behordtunk a szekérről mindent, hogy el ne ázzanak!

APA  Be, be. De akkor most keressétek!

ICA  Ez alatt nincs.

KATA  Itt se.

ANYA  A vacsorára azért ránézhetsz. Elalszik a tűz.

UNOKA  A szekerében van.

APA  Nem szekér az. Szék.

ICA  Megfulladt?

JANÓ  Nevetséges.

ICA  Mit mondtál? A szekerében?

UNOKA  Ott.

ICA  Akkor hozzad ide.

                         

Unoka kiszalad az esőbe. Janó a nyitott ajtóban megüli, aztán ő is kimegy. Amikor visszaérkezik a demizsonnal a család még mindig a rongyok között keresi Tecát.

                       

JANÓ  Ez meglenne.

SÁRA  Törölközz meg.

ÖCSI  Ha megfázol, nem enged maga mellé. Tudod, hogy mániákusan fél a

betegektől.

SÁRA  Mellém ugyan nem fekszel!

KATA  Már csak ilyen egy feleség.

ANYA  Vágd fel a kenyeret.

ÖCSI  A kés.

APA  Ne hadonássz. Látom. Kérem a kenyeret.

ANYA  A ducit nekem.

APA  A ducit neked.

ÖCSI  Erre a deszkára?

APA  Rakjad, ne beszélj.

ANYA  Vágd fel az egészet. A meleg ételhez sok kenyér jár.

APA  Holnapra nem marad semmi.

ANYA  Majd megsegít az Isten.

SARA  Messzire ment az a gyerek.

ÖCSI  Visszament a nagypapához.

KATA  Bolond. Mondtam én, hogy bolond.

ICA  És Teca?

KATA  Láthatott valamit a tükörben, és elfelejtette hol van.

APA  Nézz ki az eresz alá.

ANYA  De be ne jöjjenek a többiek!

APA  Nézze meg a lányát!

ANYA  (kiáll az ajtóba, körbenéz) Teca! Teca! Nincs.

HANGOK  (kintről) Mi lesz azzal a torral?

ANYA  Mondtam, hogy megérzik a szagot!

                     

Bejönnek hiányzó gyerekei: Ákos, István, Boldi és a felesége.

                 

ANYA  Ennyi elég. Többnek nincs hely.

ÁKOS  És a rokonok?

ÁKOS FELESÉGE  Elvégre tor van, nem?

ANYA  Nem férnek be. Csak a gyerekeim lehetnek itt! Éppen elegen vannak.

APA  Tudhatják, hogy nem telik fényes ünnepségre.

BOLDI  Aztán megharagszanak.

SÁRA  Sosem tartották a rokonságot. Most meg gyűlnek, mint a hiénák.

BOLDI  Persze. Az örökség.

ÖCSI  Az nincs.

BOLDI  Már megegyeztetek?

BOLDI FELESÉGE  Az semmis. Mi nem voltunk itt.

ÖCSI  Persze, már szétszabdaltuk az egyetlen felöltőjét, mindenkinek jutott egy tenyérnyi folt. Ez a tiétek.

BOLDI FELESÉGE  Mi ez?

ÖCSI  Láthatod. A zsebe.

BOLDI FELESÉGE  Nincs benne semmi.

BOLDI  Mi nem is ilyesmire gondolunk. Hanem, ha mondjuk ötven év múlva kiderül, hogy nagypapa milliomos volt, vagy volt neki egy országa, abból mi lesz a miénk?

ICA  Na ne hülyéskedjetek!

APA  A kenyeret!

                 

Kata kiosztja a kenyeret. Leveszi a kondért a tűzről. Az anya porciózza a csigát.

                   

BOLDI  Megmondtam előre. Kisemmiznek.

BOLDI FELESÉGE  Nem igaz!

ISTVÁN Nem volt semmije az öregnek. Nejed őnagysága tudhatná. Ami meg lehetett volna, azt felélte. Egyébként is, olyan puccosok vagytok, hogy úgysem tudnátok mit kezdeni az örökséggel – ha lenne.

BOLDI FELESEGE  Azonnal mondjátok meg, mit osztottatok szét.

APA  Hagyd békén az Öcsit.

ÖCSI  Mindenki látja rajta, hogy bolond!

ANYA  Egyél. Kihűl.

ISTVÁN  Nekem megint kevesebbet adott.

ANYA  Annyit, mint másnak.

ÁKOS  Telhetetlen. Én is annyit kaptam.

FERJ  Főzni se segítettetek. Arról nem is szólva, hogy a nagypapát sem gondoztátok. Mert büdös volt a szaros lepedőt kiszedni alóla.

ÁKOS FELESÉGE  Nem hívtatok.

ISTVÁN FELESÉGE  Be se fértünk volna.

BOLDI FELESEGE  Ennyien nem tudtátok rendesen megcsinálni? Szégyen.

ANYA  De. Megcsináltuk. Azt zabáljátok.

ÁKOS  Honnan szerzett ennyi zúzát?

APA  Evés közben nem beszélünk!

ÁKOS  A vágóhídról?

ANYA  Apád mondott valamit.

ÁKOS  Hallottam.

ÖCSI  Ez süket.

AKOS FELESÉGE  Persze, hogy a vágóhídról. Vagy a baromfifeldolgozóból.

ÁKOS  Jó. Nagyon jó.

KATA  Kuss.

AKOS FELESÉGE  Micsoda európai modor!

                         

Esznek. Anya mindenkinek oszt a maradékból.

                       

KATA  A gyereknek maradt?

ANYA  Eszik kenyeret.

KATA  Jobb lenne, ha egy kis meleget.

FÉRJ  Hagyd meg a magadét.

KATA  Megettem. Mindenkiéből kiveszek egy kanállal.

ANYA  És akkor mindenkinél többet kap. Ez nem igazságos.

KATA  Majd a Teca is kap belőle.

FÉRJ  Legalább egyszer egyen csigát az életben.

ÁKOS  Mit?

KATA  Csigát.

AKOS  (elhányta magát) Megmérgeztek! A saját családom! Az apám. Az anyám! A testvéreim!

ÁKOS FELESÉGE  Minek mondtátok meg neki?

APA  Még jó, hogy nem kapott bort.

ANYA  Pocsékba ment a főztöm.

FÉRJ  Jut is, marad is.

ÖCSI  Mit hallok?

ANYA  A viszálykodást már meg se hallom.

KATA  Nem is kell. Olyanok, mintha már testvérek lennének.

APA  De nem azok. És nem is lesznek soha.

ÁKOS FELESEGE  Na, jobban vagy?

ÁKOS  Egy kis bort?!

FERJ  Ha megnyugodott a gyomrod.

AKOS  Arra kellene a bor.

FERJ  Legalább húzz port a mocskodra.

ÁKOS  Minek? Ha eláll az eső, továbbmegyünk.

ANYA  Nem áll az el soha.

APA  És a nagypapa sincs még eltemetve. Zaba igen, temetés nem?

FERJ  Addig se bűzölögjön.

KATA  (nézi a hányadékot) Te, ebben mást is látok.

ÁKOS FELESÉGE  Epét.

KATA  Ez már evett! Halljátok? A tor előtt evett!

AKOS  Két napja semmit! Ez hagyomány! Elvégre a nagypapáért böjtölünk.

ICA  Mindig hazug voltál. ISTVÁN Láttam. Evett.

ÁKOS FELESÉGE  Nekem nem adtál, te szemét!

ÁKOS  Két napja nem ettem semmit.

ÁKOS FELESEGE  Cukorrépát evett. Vesszek meg, ha nem cukorrépát evett.

ANYA  (megnézi ő is a hányadékot) Mint a nagybátyja. Az is titokban zabált, amíg el nem vitte az ördög. De az legalább el tudta titkolni. Ez meg kihányja. Mindig tudtam, satnyulnak a gyerekek. Janó még csak-csak. Boldi is. István, ezzel a kacska lábbal?! Ákosnak meg a gyomra. Az Öcsi? Jaj, megvert engem az Isten.

APA  De meg ám! És még én is eldöngetlek, ha nem hagyod abba. A gyerekeid, és kész. Véreid. Olyanok, amilyen te vagy.

ANYA  Milyen gyerekek azok, akik azon a jusson vesznek össze, ami nincs?

ISTVÁN  Mi nem kértünk belőle semmit!

ISTVÁN FELESÉGE  A mi Istenünk nem is engedné meg.

ÁKOS  Akkor meg minek isztok? Azt megengedi?

ISTVÁN  Csak nagyobb ünnepeken.

ANYA  És ez nektek ünnep?

ISTVÁN FELESÉGE  Bizonyos szempontból az.

APA  Az hát. Igyanak. Nem mindegy, hogy miért? Mi is iszunk.

ANYA  De ugye, nem részegségig?

ÖCSI  Ahhoz a bor se elég.

ÁKOS  Ha nincs juss, minek jöttünk ide?

ANYA Hogy megtömd a hasad. Aztán meg kihányd. A csigát. Meg hogy lásd a szüléidet.

ÁKOS FELESÉGE  Ne emlegesse azt a csigát.

ÁKOS  Minek tettük meg azt a nagy utat?

ANYA  Hogy együtt legyen a bajban a család. Néha nem árt, ha találkozunk, hiszen mi szeretjük egymást.

FÉRJ  Amíg össze nem veszünk.

KATA  A nagypapa várhatott volna még.

SÁRA  Egy-két hónap ide vagy oda, nem mindegy?

ICA  Jobb így, együtt. Nem fél annyira az ember. Ebben a komisz időben.

ANYA  Tudom én, hogy ragaszkodnak egymáshoz a gyerekeim.

APA  Teca!?

ANYA  Teca?

ICA  Amiért nem mondja, attól még szerethet bennünket. Mi is ragaszkodunk hozzá, ezt éreznie kell.

ÖCSI  Csak éppen megint elhagytátok.

KATA  Hol van már az a gyermek?

FERJ  Hozza Tecát.

KATA  Ha játszott is vele, már ideérhetne. Az a lány jeleket se tud adni.

ÖCSI  Hogy adna, ha néma?

ANYA  Nem néma az, csak nem szólal meg mindenkinek.

ÖCSI  Sosem hallottam a hangját.

KATA  Pedig rajongásig szeret. Úgy függ rajtad a szemével, mintha a megváltója lennél. ANYA  Te, vele is kikezdtél?

ÖCSI  Inkább csak nagypapához ragaszkodik. Soha el nem hagyta.

APA  Nagypapa több mint ezer éves volt. Még Teca se tud benneteket összetéveszteni, hiába olyan kelekótya.

ICA  Legalább ne zártátok volna le a koporsót.

ANYA  Szaga volt. De nem szögeztük le. Drága a szög.

ÖCSI  Mintha nem telt volna rá!

ICA  A többiek miatt, akik régen látták!

JANÓ Jöttek volna korábban. Még előtte. Egyébként pedig mi se láttuk. Anya és Apa húzta rá a fedelet. Lehet, hogy nem is volt?

ÁKOS  Tavaly is itt voltam, meg azelőtt is. A közelébe se engedtek. Milyen színű volt a szeme? Vagy a haja? Lehet, kopasz volt? volt pocakja? És bottal járt, vagy anélkül? Nem emlékszem milyen volt nagypapa.

JANÓ  Mert nem voltál rá kíváncsi: ha nagyon magadba nézel, megláthattad volna.

ANYA  Olyan volt, mint minden öregember: öreg.

APA  Hát, olyan.

JANÓ  Attól még Ákos megnézhette volna. Ő nem félt tőle. Meg elvégre a nagypapája volt.

ÖCSI  Nagypapa mindig olyan lett, amilyennek akart lenni.

ICA  Nekem sincs emlékem róla.

KATA  Másról van? Azt se tudod, mikor vesztetted el a szüzességedet.

ICA  De tudom! A bátyád, aki egy elegáns úriember volt, az vette el. Letepert, mint egy állat, de gyereket már nem tudott csinálni. Mert elvitték.

JANÓ  Ha azt mondod, hogy a nagypapa miatt, akkor lekeverek egy pofont.

ICA  Azt mondom! Az öreg minden szarban ott kavargatott. Nem történt semmi ezen a kibaszott világon anélkül, hogy ne kalamajkázott volna bele az öreg. Lehet, hogy éppen ő vágta hozzá a gránátot. Mert nem szerette. Mert különb volt nála!

FERJ  Béke poraira.

ISTVÁN  És ez a por a mi örökségünk?

ISTVÁN FELESÉGE  Hát nem elég?

ÁKOS  Várj még azzal a porral.

ISTVÁN FELESEGE  Persze, mert még sár.

ISTVÁN  Por vagy sár, egykutya.

ISTVÁN FELESEGE  Ne vedd a szádra káromlásként Isten teremtését.

ISTVÁN  Nem nyitok vitát. Isten nem a port teremtette.

ISTVÁN FELESEGE  Mit, te nagyokos?

ISTVÁN  Hát a porból az embert.

FÉRJ  Nagypapa ismét porrá lett.

KATA  Úgy legyen.

BOLDI  Jobb neki.

ÖCSI  Csak nekünk nem. Hiszen nincs nagypapánk. Ki tartja össze a családot?

AKOS  Éppen eleget csináltuk azt, amit ő akart.

ÁKOS FELESÉGE  Mást nem is tehettünk.

KATA  Persze. Jártátok a világot, és feléje se néztetek.

BOLDI FELESEGE  De nyakra-főre csináltuk a gyerekeket, ahogy ő akarta.

KATA  De közben élvezted, nem?

BOLDI FELESÉGE De nyakra-főre csináltuk a gyerekeket, ahogy ő akarta.

KATA  De közben élvezted, nem?

BOLDI FELESÉGE  Élvezni? Azt a tíz percet? Ha ez neked élvezet, akkor igen.

KATA  Tíz perc nagy idő. Ha nekem tíz boldog percem lenne ebben az életben, már nem éltem volna hiába.

ÖCSI  Van benned tízpercnyi szufla?

FÉRJ  Van, ha arra vagy éppen kíváncsi. A tied két rántás után befuccsol.

BOLDI Drága nagypapa, Isten nyugosztalja, már nagyon a nyakunkra nőtt. Ha nyolcadjára is azt akarta volna –, hogy megegyem azt a nyamvadt köménymagos levest, csupán azért, mert a haldokló mellett ezt illik, akkor bűn ide vagy oda, visszamentem volna a saját pusztámba.

ÁKOS  Hova, te paraszt? Haza.

BOLDI FELESÉGE  Mióta van nekünk otthonunk? Mert te nem teremtetted meg, hiába volt ez az egyetlen kívánságom.

ÁKOS  Két sátorponyva, kifeszítve a szabad ég alatt.

BOLDI De mégis a mi hazánk.

ÁKOS  Aha. Két ponyványi haza. A legkisebb szél elviszi a fejed fölül.

BOLDI FELESÉGE  A nagypapának se volt több.

ANYA  Ha ő nincs ti se lettetek volna. Úgy becsüljétek az emlékét!

BOLDI FELESÉGE  A nagypapának se volt több.

ANYA  Ha ő nincs, itt se lettetek volna. Úgy becsüljétek az emlékét!

BOLDI FELESÉGE  Ennek nem örült volna. Le se köpött minket.

APA  Annyi öröme volt bennetek!

ANYA  Mit fecsegsz! Még az örömöt se hagyta rájuk.

KATA  Na még csak az kellene! Ezer év alatt mennyi öröm! Ott a százéves háború, meg a palotaégetések, a kiegyezés, világháborúk, boszorkányüldözés, forradalmak, ellenforradalmak. Börtön és hatalom, tévé és muzsika. Ebből nekem nem kéne.

ÖCSI Nagypapának nem volt semmije, tehát nagypapának sátortető sem kellett a feje fölé.

ANYA  Úgy van. Ő mindig mindenről lemondott. Aszkéta volt.

APA  Példát vehetnétek róla. Például, Ákos, mi az a sárga cipő a lábadon. Előbb-utóbb úgyis cúgosra taposod.

ÁKOS  Nem ti üzentétek, hogy csak cipőben járhatunk?

ÖCSI  Ne térj ki a kérdés elől!

APA  Lerúgod előbb-utóbb azt a kényes bőrt az orráról. Vagy leesik a sarkáról a spiccvas. Nem akarod nekem adni?

ÁKOS  Küldtem a nagypapának. Húzza le az ő lábáról.

APA  Egy halottéról?

ÖCSI  Már nincs rajta. Ica idejekorán eladta.

ICA  Miből vettem volna azt a két demizson bort?

ÖCSI  És a szalagot, a hajadba.

ICA  Disznó! Azt ajándékba kaptam.

APA  Eladni azt a drága cipőt! Elherdálni a vagyont!

ICA Megitta a bort, vagy nem?

KATA  Nem volt annak lábszaga.

APA  De a nagypapátok!

ÁKOS  Ő már hallgat. Halott. És végre nem pofázik az életünkbe. Nálánál nagyobb zsarnokot nem hordott még a hátán a föld. Nekem elegem van a nagypapából. Úgyhogy mezítlábas lesz a földben, vagy sem, mindegy.

BOLDI  Szenilis szaros volt! Hiszen ti mondtátok! Ha él még egy évet, isten uccse, felakasztom magam. Pedig már éppen elég bűn terheli a lelkét.

ANYA  Apátok apját nem bánthatjátok!

BOLDI FELESÉGE  Akkor apa miért hagyja? Össze van törve. Meg sem tud szólalni, (hatalmas dörrenés) jaj. Ne beszéljünk ilyenről. Még idecsap a mennykő, (újabb dörrenés) APA  Beszartam.

ICA  Kész nagypapa.

APA  Adj valami tiszta cuccot. Beszartam.

ANYA  Hallom, hallom, nem kell kibeszélni a szégyenedet.

SÁRA  Azt hiszi, nem érezzük? Ez a bűz!

ICA Egyébként pedig idecsaphatna az a mennykő. Nem lenne nagy kár. Bár ha csak csigapörköltet akar, már nem jutna neki.

ANYA  Még meghallják a kintiek! Aztán miket mondanak rólunk.

FÉRJ  Le vannak ejtve, egytől egyig le vannak ejtve.

ÖCSI  Amiért benősültél, még állhatnál ott te is.

KATA  De nem ázik.

ANYA  Utoljára hallottam tőled ilyet. Értetted?

ÁKOS  Süketek azok.

ICA  Tudják azt úgyis. A nagypapa rongy alak volt és kész. Csak egy rongy alak tudott ilyen történelmet csinálni, mint amilyen a miénk.

SÁRA  A javunkat akarta.

ICA  Még demagóg is volt.

ISTVÁN Persze, hogy a javunkat akarta. Elvégre az ősünk.

ANYA  (mosogat) És mennyire ragaszkodott a kitüntetéseihez. Saját maga tűzte fel a halotti ruhájára, még vagy öt éve.

JANÓ  Meg az egyetlen párnára. Amit a lábához kellett tenni. A franc esne bele. Libatollal volt kitömve. Pedig tudta, hogy nem tudok párna nélkül aludni.

ÁKOS  Majd lopok egy párnányi libatollat.

ÁKOS FELESÉGE  De legalább libástól.

ISTVÁN Nagybelűek lettetek.

ÁKOS FELESÉGE  De szenteskedés nélkül tesszük.

ISTVÁN FELESEGE  Azt mondod, hogy mi, mi...

AKOS FELESEGE  Mondd ki gyorsan, mert megfulladsz.

ISTVÁN FELESÉGE  Mi, mi...

ÁKOS FELESÉGE  Azt! Pont azt!

ISTVÁN FELESEGE  Ez gúnyt űz a hitünkből! Az Istenünkből! Szentfazéknak mond minket.

AKOS  Láthatjátok, milyen okos a feleségem.

ANYA  Nagypapátok nem szerette az ájtatosokat.

APA Sőt!

ISTVÁN  Mert nem engedtétek, hogy én magyarázzam el neki a dolgot. Hol itt a lelkiismereti szabadság?

                 

Égzengés.

                 

ANYA  Itt! Még szerencse, hogy a bajban együtt a család. Érzem, meghal valaki.

ICA  Miért lenne az baj? A nagypapának is meg kellett halnia.

ÖCSI  Sajnálhatnád egy kicsit. Éppen eleget mászott rád.

APA  Krisztus urunk se halt meg. Illés se. Szent Pál is idejekorán feltámadt.

SÁRA  De otthagyta az oláhokat.

APA  Ehhez mi köze?

ISTVÁN FELESÉGE  Egyáltalán, neked mi közöd hozzá? Hozzánk?

ÖCSI  Szőröstalpúd is volt?

SÁRA  Kikaparom a szemed!

ANYA  Ne bántsd a gyereket! Pláne ne a fejét.

SARA  Minket is itt hagyott az öreg. (elsírja magát)

ANYA  Ne sírj. Attól még nem áll el az égzengés.

KATA  Utána megyek annak a gyereknek. Eltévedhetett. Máskor nem marad el ennyi időre.

APA  Már megbeszéltük: játszik.

FÉRJ  Ilyen időben ne játsszon.

ANYA  Csalánba nem üt a mennykő.

FÉRJ  Csak tövestül kitépi.

KATA  (sikít) Ne beszéljetek ilyesmiről!

ANYA  Keresd meg.

KATA  Elhűlt a vacsorája. Elcsapja a hasát.

SÁRA  Akkor ne egye meg. Van itt akinek így is jó.

KATA  Neki is kijár a halotti torból. Lakjon jól egyszer.

BOLDI FELESÉGE  És Teca? Ő nem kap semmit?

AKOS FELESEGE  Ha nem kér – nem is kap. Neki nincs vacsora. Nem mozog, nem fogy az ereje.

ISTVÁN  Miért nem jött idejében?

ISTVÁN FELESÉGE  Mi meg tudtunk érkezni a vacsorára.

ISTVÁN  Az. De asztali áldást senki se mondott.^

APA  Már hogy az isten faszába mondtunk volna asztali áldást? A nagypapa utálta a papokat. A kommün alatt négy csuhást is felakasztott. Kiosztotta a földjüket.

ANYA  Hé, még megüt a guta!

AKOS   Nekünk is oszthatott volna abból a földből.

ICA  Osztott annyit, amennyi elég egy sírgödörhöz.

BOLDI  Lehetett volna furfangosabb.

ANYA  így ünnepelnénk, ha marad utána pénz? Nem képzelitek, hogy valamit is dugdosok előletek?!

APA  Hogy nem adnánk oda az utolsó falatot is a gyerekeinknek?

ÖCSI  Örüljenek, hogy megcsináltátok őket. Mi? Legyenek boldogok az életükkel.

ÁKOS  Meg a csupasz seggükkel.

ICA  Legyünk. Hiszen már olyan gyerek is születik, akinek nincs segge. Meg karja. Meg lába. Az atom miatt.

BOLDI FELESÉGE  A seggét csak a bomba viszi el valakinek. A karját, meg a lábát a tabletta. Anyátok minek szedett tablettát? A vallás is tiltja.

ISTVÁN FELESÉGE  Nem is szedtem én soha semmit.

ÁKOS FELESÉGE  Mégse lett gyereked. Meddő vagy, kiszáradt kóró!

ANYA  Ákos, szabályozd meg a feleséged. Nagy a szája.

ÁKOS  Miért? Nem meddő?

ISTVÁN FELESEGE Hagyja, anyám. Ezek mindig ilyen aljasok voltak. A nagypapa is azért akart megkúrni, mert meddő vagyok, és nem derülhet ki semmi. Meddő vagyok. Ez a sorsom.

ÖCSI  Szóval fel akart csinálni az öreg? Oszt láttad, hogy ő volt?

ISTVÁN FELESÉGE Nem engedtem magamhoz.

ISTVÁN Akkor meg miért csodálkozol, hogy elkergetett minket a családtól?

APA  Azt a kis örömöt is megtagadta tőle!

ANYA  Minden ember kan. Mind ezt akarja. Nem kell ügyet csinálni belőle.

ISTVÁN FELESÉGE  Bolond az az asszony, aki annak is engedi, akiben nem leli örömét. ÖCSI  De válogatós lettél!

ISTVÁN Ilyen. Ezért választott engem. Nincs is neki senkije!

APA  Mit érsz vele? Akkor az se biztos, hogy nem te vagy a meddő. Ó, hogy mit kell nekem megérnem?!

ANYA  A fiaim között nincs meddő.

ÖCSI  Velem próbáld ki. Idenézz!

ANYA  Elhalgass, te mocsok!

APA  Te bánthatod?

ÖCSI  Hogy mert hozzám nyúlni? Hozzám!

ANYA  Mert nyúlhatok.

ÖCSI  Meg ne tegye még egyszer, mert magára öntöm a forró vizet. Vagy a kést vágom a mejjibe.

ÁKOS  Azt a kést megnézem. Az egész családnak nincs egy éles kése.

ÖCSI  Megütött az anyám! Megütött az anyám! (epilepsziás görcsöt kap)

ICA  Ápolhatja.

ANYA  Fakanalat!

BOLDI FELESÉGE  Koszos

BOLD Nyald le. Amíg le nem harapja a nyelvét.

ANYA  Ez csak fél-roham. Félig tetteti.

APA  Ha mégis leharapná a nyelvét, elzavarlak a háztól.

ISTVÁN  Aha. És melyiktől? Hol a háza?

APA  Elzavarom. Akárhonnan is, de elkergetem, ha baja lesz a fiam nyelvének. Mehet ki az esőbe!

ANYA  Add!

BOLDI  Fogjam?

ANYA  Az állkapcsát. Ha a forgónál megszorítod, be tudom dugni a kanalat a fogai közé.

BOLDI  Habzik.

ANYA  Csináld.

KATA  Már csak ez kellett. A gyerek megijed tőle. Mint egy bajuszos vipera.

FÉRJ  Inkább menj a gyerek után, mint hogy itt sápítozol.

KATA  Hogy megfázzak!

FÉRJ  Akkor meg hallgass!

ANYA  Jobb lesz mindjárt.

ICA  Ki se fordult a szeme.

AKOS  Előre láttam, hogy rosszul lesz.

APA  Figyelmeztethetted volna az anyádat.

ÁKOS  Ő is láthatta.

SÁRA  Nem is akart szólni. Utálja Öcsit.

ÁKOS FELESÉGE  Jó, nem akarta.

ÁKOS  Felültethetem?

ANYA  Meg ne fulladjon a nyáltól.

ÁKOS  Öcsikém, ne ijesztgess bennünket! Elmúlt, ugye?

                           

Dörög és villámlik. Kicsapódik az ajtó – Ferenc Jóska uniformisában megjelenik Nagypapa: maga előtt tolja Tecát.

                   

NAGYPAPA  Elég ebből a vircsaftból. Anc, vaj, draj, szedelőzködés!

APA  Ki zavarja az ünnepünket?

NAGYPAPA  Maga az ünnepelt!

APA  Az emberi tisztesség megköveteli az együttérzést.

NAGYPAPA  Nevetséges! Mocsok banda!

ANYA  Ez meg ki? Dobjátok ki, részeg!

SÁRA  Részeg a nagybátyja, az a bácskai kupec!

NAGYPAPA  Nem ismertek meg?

JANÓ  Sosem   láttuk.

NAGYPAPA  És a hangomról? Az alakomról? Vagy amiként tartom ezt a botot?

ÁKOS  Ellopta a nagypapa görbebotját!

NAGYPAPA  Ez az!

APA  Adja vissza a családi ereklyét!

ÁKOS FELESÉGE  Mégiscsak van juss?

NAGYPAPA Az enyém! Egy-kettő felsorakozni! Ide, mind, elém. Aha. Megvagytok. Drága fiam! – a sárga földig részeg! Na, ki vagyok én? Az öt unoka is? Férjek, feleségek. És itt az özvegy is. De hol a dédunokám?

APA  Olyan homályosan látok.

SÁRA  A bortól. Majd kialussza magát.

KATA  Soha.

NAGYPAPA  Te? Te? Te vagy a fiam, én drága magzatom felesége? Kocsmatöltelék! Erre neveltem? Bűzlik a mocsoktól – te meg hagyod?!

ANYA  Nem lehetsz a nagypapa, holott a hangod az övé.

KATA  Nagypapának nincs lába.

NAGYPAPA  És ez mi? És kezem is van – hiába tagadtátok. És minden másom is. Megnézitek?

BOLDI  (térdre hull) Itt a nagypapa!

BOLDI FELESÉGE  Istenem, hogy megérhetem, hogy látom. Hát mégis létezel?

NAGYPAPA  Visszajöttem. Elvégre itt az egész család. Jó benneteket együtt látni. És hát rátok fér egy kis eligazítás. Szedelőzködjetek! Kiviszlek benneteket erről az átokföldről. Hamarosan itt az özönvíz.

ÖCSI  Hová mennénk ebben az ítéletidőben?

ANYA  Ne kérdezősködj. Pakolj.

KATA  És a gyermekem?

NAGYPAPA  Majd megjön. Ha meg nem, nem. Nincs sok időnk. Kint vár a bárka.

APA  Miféle bárka?

NAGYPAPA  Az állatok már rajta vannak. Csak ti hiányoztok. Mert benneteket megmentelek.

KATA  A gyermekem! Itt hagyná?

NAGYPAPA  Több is veszett Mohácsnál. Vagy Isonzónál. Én például a félkaromat hagytam ott.

APA  Hiszen ott van!

NAGYPAPA  Elvettem egy taljántól. Azért van karom. De ez az ő karja. Úgyhogy Majland környékén él egy talján, aki félkarú. Ha egyszer találkoznánk, és kezet nyújtana, akkor a saját kezével parolázna.

ANYA  Nem lehet, hogy az az olasz meghalt?

NAGYPAPA  Mi? Hogy a fél karom halott lenne? Hát érzed a szagát? Ennek?

ANYA  Csak naftalinszaga van.

NAGYPAPA  Nem naftalin az.

APA  Borszesz. Abban bármit el lehet tartani.

NAGYPAPA  Miért nem pakoltok?

ANYA  A sírba visztek! Nem hallottátok, amit nagypapa mondott? Öcsi azt az uniformist meg tedd a ládába. Az edényeket! Sára! Nem baj, ha nincs mindegyik elmosogatva.

ÁKOS  Most hova?

NAGYPAPA  Titok.

ÁKOS  Akkor innen sehová! És a feleségem se.

BOLDI Én se. Elegem van a titkolózásodból. Most is, mire ideértünk a temetésedre, lezárták a koporsódat, hogy ne nézhessük meg azt a krisztusi ábrázatodat.

BOLDI FELESEGE  Azt mondták, hogy maga olyan, mint az Úrjézus Krisztus. Hát nem is olyan.

ÁKOS  Ráadásul nem is halott!

ANYA  Biztos vagy ebben?

ÁKOS  Ha csak nem mi haltunk meg. Na, majd meglátjuk! (kötőtűvel szúr nagypapába, nagypapa felordít, botjával ráhúz Ákosra) Ugye, hogy él?! Halottból nem folyik vér. Abban megalvad.

ANYA  Miért kellett ilyen szadista gyereket szülnöm?! Saját nagypapáját is megvérzi! És ha elfertőződik a seb? Azzal a kötőtűvel a fülemet szoktam pucolni.

NAGYPAPA  Az anyád istenit a hülye ötleteidnek!

APA  Verje csak el, joga van hozzá. Én gyenge vagyok az ilyesmihez.

ANYA  Biztatod itt az öreget, ahelyett, hogy pakolnál. Hogy menjünk innen így titokban, ha ekkora ricsajjal vagyunk?

NAGYPAPA  Ne szóljatok a kintieknek. Megtiltom, hogy megmondjátok... Higgyék azt a faluban, hogy itt maradunk. Ha ránk akarnák gyújtani a pajtát, véljék, mi is bent égünk. A bárkába meg úgysem férnének be.

ÖCSI  Azt hiszem, értem. Éppen te?!

KATA  Miért ne? Ő már volt Spanyolországban is. Tudja a konspiráció szabályait.

NAGYPAPA  Az ittlévők közül csak én voltam Hispániában. Ó, Hispánia, Hispánia!

JANÓ  Tudtam, hogy hazudik!

FÉRJ  Ebben a családban mindenki hazudik, akkor meg minek csodálkozol. Egy tapodtat sem megyek innen, hová ez a nagy sietség?

NAGYPAPA  Az osztrákok menedékjogot biztosítanak... csak a családnak. Ha féltek a bárkától, akkor különvonattal mehetünk Bécsbe. Világos? És a vonat mindjárt indul.

ÖCSI  Ezt már ismerem. Tizenkilencben is ez volt. Ha itt hagyjuk az összes kompromittált bajtársat, az se ment meg minket. Odaát frakciózni fogtok.

NAGYPAPA  Jössz, vagy nem?

ÖCSI  Ezt az embertelenséget? A többiek? Őket miért kell elfeledni?

NAGYPAPA     Mert életképtelenek.

JANÓ  És Teca?

ANYA  (a hodály ajtajában üldögélő Teca mellett megjelenik az Unoka; hozzájuk siet) Jó, hogy az utolsó pillanatban megkerültél!

UNOKA Teca a gödörnél volt. Ezzel a menetjeggyel a szájában. Aztán meg eltűnt a Teca, mindenhol kerestem. Most meg itt van.

NAGYPAPA  Én tettem a jegyet a szájába? Nem emlékszem. Öregszem? Akkor most a többiek jegyét is kiosztom. Teca mindenesetre már döntött: velünk jön.

FÉRJ  Megyek én is. Az, hogy nagypapa milyen bolsevista bűnöket követett el, nem érdekel. De az igen, hogy az ő dolgaiért engem is felakasztanak. Meg azért is, hogy éppen itt vagyok zsidó. Egy kommunista nagypapával! És ezt a forradalmat nem is láttam, ha egyáltalán volt. Ebből a hodályból semmit sem lehet látni. De talán nem is akartam. Minden forradalom után azt mondják, hogy véres volt, nagy áldozatokat követelt. És sokkal nagyobb árat kell fizetni érte, mint amennyit megér. Én nem akarok semmiféle fizetség lenni. Mártír se. Élni akarok.

ANYA  Mit vagy beszarva? Annak idején már ki akartak bennünket végezni, azért mert akkor a nagypapa éppen a royalista felkelésben vett részt. Ő mindig ott van az élet sűrűjében.

FÉRJ  Elegem van belőle.

NAGYPAPA  Látszik, hogy nem az én vérem vagy. Azok nem kérdeznek semmit, teszik amit tenniük kell.

FÉRJ  Amit mondasz nekik!

NAGYPAPA Igen. Nem is lesznek soha áldozzatok. Bolsevikból pedig elég egy a családban. Az most pillanatnyilag én vagyok. Amíg a vonat meg nem indul. Úgyhogy pakolás!

FÉRJ  Palesztinába akarok menni.

KATA  Cionista vagy? Az itt tilos. Ezért is felakasztanak. Oszt nézheted, ha éppen nagypapa akaszt fel.

FÉRJ  A nagypapa is zsidó.

ANYA  (lekever neki egy pofont) Már nem. Most szerb. De lehet, hogy ukrán. De semmi esetre sem zsidó.

APA  Azért csak ki kéne kérdezni a polredaktort. Lehet, mégsem kellene elmenni a nagypapával. Mi lesz, ha cigány?

ANYA  Akár az, akár nem, itt már semmi sem tart vissza minket. A temetést nem kell befejezni, hiszen az öreg él. A bor elfogyott, a csiga is.

SÁRA  Bármelyik órában szülhetsz!

ANYA  Vagy kibírja, vagy nem. Eddig is minden harmadik maradt életben. Ja, a forradalmi időkben ez járja.

ÖCSI  És az ellenforradalmiban is.

APA  Abban is. És ha púpos lenne, úgysem tartanátok meg. Éppen elég annyi nyomorék, amennyi van. Az az érzésem, hogy púpos lesz.

ANYA  Ezt meg honnan veszed?

APA  Hát olyan sokáig volt velünk az a púpos drótos tót!

ANYA  Aljas vagy! Megígérted, hogy elismered a magadénak!

APA  Az akkor volt. De nagypapa színe előtt mégsem hazudhatok!

UNOKA  Ez nem nagypapa. Nagypapának nem volt bajsza.

NAGYPAPA  Kinőtt.

UNOKA Teca is megmondhatja, hogy nagypapa nem növesztett bajszot a sírgödörben.

ANYA    Biztos vagy ebben, drágaságom?

KATA  Látom a szemén, igazat mond.

UNOKA  Én sokat voltam nagypapával – és ő sokkal idősebb volt. A vére is kék volt.

ICA  Hiszen ő arisztokrata!

ÁKOS  Ez az! Csodálkoztam, hogy olyan híg és piros a vére. Ez nem nagypapa, hanem egy kém! El akar minket emészteni! (leüti egy doronggal)

SÁRA  Sejtettem!

KATA  Meghalt?

BOLDI  Hála az égnek! Maradhatunk.

ANYA  Ezzel meg mit csináljunk?

APA  Nagypapa mellé fektetjük. Elférnek egy koporsóban.

JANÓ  Teca mit szól hozzá?

UNOKA  Ez nem a nagypapa.

FÉRJ  (előbbre tolja Tecát) Hol találtad meg a nagynénédet?

UNOKA  A gödörnél.

APA  Sejtettem, hogy a nagy felfordulásban elhagytuk.

SÁRA  És ebben az ítéletidőben! Ha tüdőgyulladást kap?

ANYA  A gyerekeim sosem betegek!

SÁRA  Tudom.

ÁKOS  Na járkálj egy kicsit, Öcsi.

ÖCSI  Ez a fakanál koszos volt! Ha megfertőz?

APA  De nem haraptad le a nyelvedet.

ÖCSI  Naná, mert vigyáztam.

ANYA  Még jó, hogy ilyen rövid volt a roham.

ÁKOS  Falon az ördög!

UNOKA  Nem látom az ördögöt! Nincs fal.

KATA  Ki szólt hozzád?

FÉRJ  Ne, egy pokróc. Durmolj.

SÁRA  Szárítsátok meg a takarót.

FÉRJ   Nyáron, takaróval aludni? Igaz! Add vissza!

UNOKA  Teca a gödröt nézte. Már majdnem megtelt vízzel.

KATA  Féltél? "

UNOKA  Mitől? Teca boldog volt. Csak úgy sugárzott.

KATA  Hát nagypapád?

UNOKA  Nem láttam.

JANÓ  Teca mellett kellett lennie.

ANYA  Becsúszhatott a gödörbe, oszt elsüllyedt a vízben.

APA  Nem fulladt az, hogy elsüllyedne. Ott kell annak lebegnie.

UNOKA  Nem lebegett. A bottal belekavartam a gödörbe. Nem volt benne senki.

SÁRA  Rámosta a földet az eső.

FÉRJ  A zsákvászon is tönkrement! Kár érte.

UNOKA  Mi?

KATA  Hát amibe az öreget tekertük. Elég piros volt ahhoz, hogy azt láthattad?

UNOKA  Az a nyárfán lógott. A temetőn túl. A tetején. Ahol a szarkafészek van.

APA  Figyelj rám, vagy kitekerem a nyakad. És válaszolj.

KATA  Akkor is válaszol, ha nem rémítgeti.

APA  Biztos, hogy nem volt ott a nagypapád?

UNOKA  Megnéztem. Sehol sem volt.

ANYA  Majd a Teca!

UNOKA  Csak forgatta a szemit.

SÁRA  Az örömtől. Hogy érte mentél.

JANÓ  Ez látott valamit.

ANYA  Láttál valami szokatlant?

TECA  Ööööö...

UNOKA  A nagypapát!

TECA  Ööööö...

ANYA  Elvitte valaki? A fene egye meg, kinek kellhet? Még feletetik a disznókkal.

TECA  Ööööö...

ANYA  Ne ellenkezz, válaszolj!

JANÓ  Ebből nem szedsz ki semmit.

APA  Rossz érzéseim vannak. Hol a bor?

ÖCSI  Nekem is egy nyeletet!

KATA  Igyatok és kussoljatok. Fiam, te csak azt láttad, hogy nincs sehol nagypapa?

UNOKA  Meg a vásznat a fatetőn.

ANYA  Nem járt ott senki?

TECA  Ööööö...

ICA  Feltámadt az a vénember!

TECA  Ööööö

ANYA  Magasságos ég, a nagypapa megint feltámadt! Mi lesz velünk? Hát már sosem szabadulunk meg tőle? Becsapott minket.

APA  Lehet, hogy ez lenne itt a nagypapa?

ÖCSI  Ákos megölte.

ÁKOS FELESÉGE  Végre megdöglött.

ÁKOS  Én sosem láttam a nagypapát. Apa, ő az?

APA  Én sem láttam sose az öreget.

ANYA  Az agyára ment a bor. Hadd nézzem én!

ÖCSI  (megfordítja a hullát) Aha? Nézzétek csak az arcát! Marhák!

KATA  Olyan az arca, mint a miénk.

ICA  Persze, hogy olyan. Itt mindenki egyforma arcú.

ANYA  Ez igaz.

ÁKOS  Emlékezzetek a hangjára. Azt hallotta már valaki?

ISTVÁN  Nem vagyok benne biztos!

BOLDI  Én mintha...

APA  Olyan régen volt...   nem emlékszem.

ÖCSI  Ő vagy nem ő?

UNOKA  Bajusztalan nagypapa!

TECA  Ööööö...

ICA  Mit mond?

TECA  Ööööö...

ANYA  Ismételd, Tecuskám! Csend legyen. Nem hallom a lányomat.

TECA  Ööööö...

JANÓ  Érted?

ÖCSI  Azt mondja, ez itt a nagypapa.

ANYA  Gyilkos! (Ákosnak támad)

APA  Az én fiam, gyilkos?

ÖCSI  Agyoncsapta, vagy sem?

ANYA  e átokfajzat, te mocsok! Mit tettél a nagypapával?

ÁKOS FELESÉGE  Amit ti is akartatok. Inkább örülnétek, hogy fölfordult.

KATA  Gyilkos a bátyám!

FÉRJ  Na, én is jó családba nősültem be. Hátulról ölik az embert.

ICA  Mert te nem hátulról akarsz kúrni? Mi?

ÖCSI  Te azt szereted.

KATA  Kurva!

ISTVÁN  Az Isten büntetése!

ISTVÁNFELESÉGE  Ákos keze által.

ÁKOS  Mi a bajotok a kezemmel?

BOLDI  Vér tapad hozzá.

ÁKOS  Apa, te is ezt hiszed?

ANYA  Tán csak hisz a saját szemének.

ÁKOS  De ez nem a nagypapa.

ANYA  Az.

KATA  Az.

JANÓ  Persze, hogy ő.

ÖCSI  A Teca is azt integeti, hogy ő, ő.

BOLDI  Igen.

ISTVÁN FELESÉGE És a ruhája? Ez nem az ő ruhája. Azt talán csak megismeritek?

ÖCSI  (a ládából kiveszi az uniformist; átöltözik)

ANYA  Miért büntetnek ezzel is? Ákos gyilkos!

APA  Nagypapa is gyilkos volt.

ANYA De legalább nem láttuk. És miattunk gyilkolt. Hogy legyen valamink. Hogy élhessünk. Én nem is hallottam, hogy valóban gyilkolt volna.

ÁKOS    Itt mondta, előttetek.

ANYA  Amíg agyon nem ütötted.

SÁRA  Irtózom ettől a helytől!

BOLDI  Pusztuljon innét!

UNOKA  (észreveszi az átöltözött Öcsit) Nagypapa!

ANYA  Fokhagymát! (elájul)

ÁKOS  Gazember!

APA  Ó, nagypapa!

TECA  Ööööö...

KATA Fogd be a szád, ez a férfiak dolga!

ÁKOS  Láthatjátok, nem a nagypapa halt meg! Ő itt van! Jehova, segíts!

ÖCSI  (lesújt a bunkóval) Itt a segítség.

TECA  Ööööö...

ÖCSI  (szuggerálja Tecát) Kelj fel, és járj!

TECA  Ööööö...

ÖCSI  Kelj fel és járj!

TECA  Ööööö...

ÖCSI  Az anyád picsáját! Kelj fel és járj! (kirángatja Tecát a tolószékből)

TECA     Ööööö...

ANYA  (feltápászkodik) Mi van velem? (lekever egy pofont Öcsinek) De hiszen ez...

ÖCSI  Én vagyok a nagypapa!

ANYA  Bele lehet ebbe a családba bolondulni.

APA  (lecsatolja a szíját; Öcsi máris iszkol) Szóval te vagy a nagypapa? Akkor ez kijár neked? Akarsz még nagypapa lenni? Ez jár a nagypapának. Ez. Ez. Nesze. Akarsz nagypapa lenni? Nesze! Nesze!

                       

                   

Vége az első felvonásnak

(folytatjuk)