Kalligram / Archívum / 2004 / XIII. évf. 2004. április / Tramontana; Beavatás; Lacrimae amicorum; Amor és Psyche; Tigrisjáték

Tramontana; Beavatás; Lacrimae amicorum; Amor és Psyche; Tigrisjáték

   

Tramontana

   

Ha a jambusokból kinézek,

a két kicsi, rácsos ablakon

beesik az ég, a hágó zöld-szürke foltja,

a templomhomlokzat,

s a tér az apostoli nép házaival.

Az öregek a Felső utca

házaihoz lapulva.

A parton só- és fövenyeső.

   

Asztalomon három fénykép.

Majdnem mindegy, mi dönt le most már:

a tramontana,

a kétezer jambus,

vagy a kalokagathia súlya.

   

   

Beavatás

   

Jelölt,

ki annyiszor hajoltál a rezzenéstelen tükörre,

– sóvár és szűzi az,

magába rejtő, és formába fog –,

most tedd le,

most hagyd a peremen a bénító növényt,

most rázd le lábaidról

a szilárd és termékeny matériát,

most fújd ki teljesen

megtartó elemét a köztes világnak,

s a megosztás, a töredezett valóság jelét:

most vesd le a jelmezt,

mi elfedi vékony tagjaid,

most szállj a kétnemű létezőbe,

most bukj alá,

időre csak, nem tudva, talán

egy megnevezhetetlen időre –

most süllyedsz könnyedén,

egyszersmind súlyosan

a kék-szürke rétegeken át, alább,

mert visszatérés ez

az első és belső közegébe,

alvás ez, mélységes álom,

mély bíbor-fekete álom –

most e közelségben az ősvizekbe merült

érintések zsibongnak –

s amint elindulsz fölfelé, bár öntudatlan,

nem feledésre, de új emlékezésre ébredsz,

felbukván újra már ismered

a lélek formáját, a testet –

a partot kerüld,

maradj a veled azonos, nem-osztott, tiszta elemben,

amely mostanra adatott,

de megkapva már a teljes időt:

a holnap múltját, a jelent,

ússzál, már ússzál

laza izmokkal, lassú karcsapással

az egy és egyesítő,

a tiszta tűz felé!

   

   

Lacrimae amicorum

   

Barátaim, az urna mellé

kilenc üvegcsét rejtsetek,

hamuval jól beszórva:

   

egyet az Első Nő vegyen,

egyet a Megértés tegyen,

egy a Dámától legyen,

egy: Látott meztelen,

egy: Lássa meg telem!,

egy: Hűség s Értelem,

egy: Vergődjék velem!,

egy: a Tigrishegyen,

egy: Titkozatos verem,

   

a tizedik: Befejezett Jelen.

   

Mondjátok: Accipe!,

mondjátok: Fortis!,

mikor odaállok Rhadamanthys elé!

   

   

Amor és Psyche

   

Maaike Zimmermannak, Groningenbe

   

„Csábította Psychét” a nappali,

„közelebb merészkedett, lassankint

nekibátorodott, s belül került a küszöbön.”

Aztán a díványra heveredett,

„kéjesen elnyújtózott Psyche.”

Amor követte, gyomrában remegéssel,

de Psychének a „csábító alkonyestben”

magasabb régiók felé támadt kedve.

Puha léptekkel, kanyargó farokkal

ugrálnak a lépcsőkön,

a harmadik emeletre.

Az egyik barna, a másik fényes fekete,

gömbölyű mind a kettő,

bajszos mind a kettő,

orruk fitos, talpuk bársony.

Psyche a fürgébb, de „egy pillanat,

s már mellé simul férje is”.

Gyertyát nem gyújtanak, elég

a tágra nyílt fény zöldes szemükben.

   

Amor és Psyche a filológusnő macskái.

   

   

   

Megjegyzés: az idézetek Apuleius Az aranyszamár (Átváltozások) című művének ötödik könyvéből származnak Révay József fordításában.

   

   

Tigrisjáték

   

„Good morning” – mondta.

A papírzörgésre ébredhetett.

„Szu-prabhátam” – válaszoltam

az előző este begyakorolt köszöntéssel.

Vaksin körbehunyorgott a szobában,

és máris mosolygott. Apja amerikai,

Oroszországból. Izsák fia.

Anyja Sikoku szigetéről.

Most Groningen és Hamburg között,

egy barátja oxfordi házában;

a fiatal szanszkritprofesszor.

   

„Figyeld csak, most reggel fejeztem be!” –

Bhartrihari versét skandáltam,

ahogy az indusok, énekelve:

   

„Mit nézzünk legelébb? Az őzszemü leányt, arcán amint vágy ragyog.

Legjobb illat? A nők finom lehelete. S hallgatni legjobb? Szavuk.

Ajkuk bimbaja nedve? Ízre az a jó! Érintenünk? Testüket.

Elmélkedni? Inyencnek ifju szerelem érzése minden napon.”

   

„Sárdúla-vikrídita” – mondta,

megérezve a vers ritmusát,

„tigrisjáték”. És nevetett.

   

Az őzön nevetett, vagy a tigrisen?

Vagy a tigris játékán az őzzel?

   

   

Sárdúlavikrídita ‘tigrisjátékú’: szanszkrit versmérték