Kalligram / Archívum / 2004 / XIII. évf. 2004. február / A legsarokban; Amnesztia; Cigányos; Verba volant; Bordélyos; Kihantolás

A legsarokban; Amnesztia; Cigányos; Verba volant; Bordélyos; Kihantolás

 

A LEGSAROKBAN

      »kivit kivit kivit kivanitt?

       fűtyi fűtyi füttyretanítalakitt!«

 

eresz alatt van egy ócska fecskefészek

ott a legsarokba

beveszem magam

vígan vagyok fűtyi fűtyi fütyörészek

majszolom a morzsám

morzsányim ha van

vágy? mehetnék? nincs: olyan hogy szárnyat bontsak

ringó hintaszékben

szürcsölöm teám

nekem elég az ég (ti költözzetek csak)

s lent a borzolatlan

kéklő óceán

minden dolgom bízom én-üdvözítőmre

szárnyaszegett vénnel:

majd gondol velem

s így mulandogálok ídőmben előre

ameddig látnom szabad

és értenem

 

 

AMNESZTIA

      a »Tururu és Türürü« margójára

 

így szól a krónika így a szájhagyomány

nem volt haragtartó

furorját megbánta

érte szól Endrődön harangoznak Gyomán:

ha ki vesztére tört

megenyhült iránta

hogy már trónja alatt lazult az ereszték

bicskája bekattant

befalta fasírtját

s érezvén Szent Mihály hamar közeledtét

Dundibaba király

megásatta sírját

mesekoporsónak hét rőf táltos vermet

Rendeletét ríva

rótta íródeák:

Fel-s Kimenetelre kandi Öreggyermek

betyár nemzetének

adott amnesztiát

 

 

CIGÁNYOS

   
se nem bugyel se nem szovel

        a tekintete réveteg –

már mind nehezebben alszom el

        mind nehezebben ébredek

megrendezem: no most! beintek

         (a szatírjáték ősi módszere)

és várom mikor mikor legyint meg

        a lejegelt hús koporsószele

a kezem mind ügyetlenebb

        a verejtékem: könnypalást

a nyelvem íze dögleteg

– próbálgatom a meghalást

 

   

VERBA VOLANT

   

  a Lusta holtig tanul a

Jó Pap kétszer fárad

a Fején Talált Fejszenyél

szegelt Telitalálat

        Bernát a Mennykő-Tű Fokán

        hány Angyalsegghez kapkod?

        Járt Utat kibe Hálni Jár a

        Lélek nem jár elhagynod

Ördögöt Deákné Falára

ne fess Bőrre-Innya Medve

Pokolkapu se vesz Erőt

Jótetten jól Kikövezve

ahol Nagy a Sánta Kutya

A Hazug segít s Utolér:

Akasztott Ember Házában

        Petrezselymet árul a Hóhér

fut a fogatlan oroszlán

fábul-vaskarikástul

könnyeb táncba csalni mint

Katát döglött szamárbul

        ki fejtől képtelen Káptalan

        arany-harákos köpés ez:

        hajdú hozzá – mint vályogvető

        Bugyi a harangöntéshez

Szemesnek áll Kinek a Papné

Kapanyél-Világa elsül

Bolondszél Volánt-Lyukábul

fújj Verbát ezzel a verssel

 

   

BORDÉLYOS

   

 aki kövér mind csúnya

        aki csúnya mind kövér

nem áll jól rajt’ a gúnya

        csak ha csontig-ösztövér

csinton-csinos Amálka

        ilyen kell a kupiba:

fogyókúrán halszálka!

   

     

KIHANTOLÁS

   

exhumáltak agnoszkáltak

        nem találtak rám sehol

barlanglényemből sajátlag

        kútfejéből

        elejéből

velejéből mit se láttak:

        szünhetetlen sziklabolt

lelték kategóriámat

        rubrikából rámvalót

egy se védett mindje támadt

        elvétettek

        elvetettek

eldöngetve parentáltak

        törtek rajtam botkarót

vizslálódtak tapintottak

        babra újjbegy vaksi szem

kémlelődő egész osztag

        bideseltek

        rámpeseltek

elhíreltek jónak-rossznak-

        jógonosznak merthiszen

hol van az a Holvoltnemvolt

        Szavafogyta Hitvitás

pernahajder: elbitangolt

        elgurulta

        mélyrehullta

rázárult az aknamennybolt

        bundakonfraternitás

ígyen hoztak fogyatékba

        kartotékom: Nincstovább

nem tart számon törpe Téka

        pöröm-s tettem:

        töröltettem

visszaretten tőlem még a

        szú is szúny a porkoláb