Kalligram / Impresszum

Impresszum

A Kalligram folyóirat többkultúrájú szellemi közegből meríti szövegeit, és többkultúrájú közegben jelenik meg. Talán ennek is köszönhető sajátos, egyedi jellege. Szerkesztősége a közép-európai nemzetek kultúrái közötti párhuzamok s az európaiság gondolatának mind szélesebb körben való terjesztését tartja feladatának, s azt, hogy bemutassa a világirodalom legfrissebb áramlatait. A kiemelkedő magyar alkotók mellett a csehországi, illetve a közép-európai szellemi élet több jeles képviselője is állandó szerzői közé tartozik. Lapjain megférnek egymás mellett a különböző világszemléletek jegyében született művek, szépirodalmi publikációk, irodalomtörténeti és társadalomtudományi munkák, műkritikák, képzőművészeti esszék és filozófiai tanulmányok egyaránt.

Főszerkesztő: MÉSZÁROS SÁNDOR

Szerkesztők: BEKE ZSOLT (kalligram@kalligram.sk); KUKORELLY ENDRE (versrovat, qkorelly@yahoo.com); SZILÁGYI ZSÓFIA (szilagyi73@gmail.com)
Grafikai szerkesztő: HRAPKA TIBOR
Tördelő: RÓTH ANDREA
Felelős kiadó: SZIGETI LÁSZLÓ

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

A szerkesztőbizottság elnöke: Grendel Lajos
A szerkesztőbizottság tagjai: Földényi F. László, Keserű József, Márton László, Németh Zoltán, Rédey Zoltán
Főmunkatársak: Csehy Zoltán, Hizsnyai Zoltán

TÁMOGATÓINK:

A SZLOVÁK  KÖZTÁRSASÁG  KORMÁNYHIVATALA
NEMZETI  KULTURÁLIS  ALAP

LEVÉLCÍM – BUDAPEST:

Pesti Kalligram Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft.
Tűzoltó utca 8, félemelet 2.
1094 Budapest
teL: 0036–1–216–68–75

LEVÉLCÍM – POZSONY:

Kalligram spol. s.r.o.
PO Box 223
810 00 Bratislava 1
tel/fax: 00421–2–544–15–028