Kalligram / Műfajok / Esszé

Esszé

Sort by: Issue | Author
Miroslav Petřícek jr.
(esszé)

Kristályok és felhők

Füzi László
(esszé)

A költő titkai

Töredék Baka Istvánról

Baka István

Verselemzés

Miroslav Petříček jr.
(esszé)

Hérakleitosz villáma

A filozófia történetének leghíresebb képeiről szóló esszéfüzér második darabja

Hizsnyai Zoltán fordítása

Géczi János
(esszé)

Baráth Ferencről

Zádor András
(esszé)

Egy letűnt világ üzenete

Jiří Langer könyvéről

Miroslav Petřícek jr.
(esszé)

Zénón apóriái

A filozófia történetének leghíresebb képeiről szóló esszéfüzér harmadik darabja

Hizsnyai Zoltán fordítása

Margittai Gábor
(esszé)

Montaigne tornyai – avagy fordítsunk Platónt!

Ivan Chvatík
(esszé)

Patočka „Európa és Poszt-Európa" című művének bemutatása

Mohay Gergely fordítása

Friedrich Nietzsche
(esszé)

Nietzsche Wagner ellen

Egy pszichológus jegyzetanyagából

Romhányi Török Gábor fordítása

Pálfalvi Lajos
(esszé)

Heaney, Herbert és az ír–lengyel mitogeográfia

Gyürky Katalin
(esszé)

Kínkeservek panteonja

Ljudmila Ulickaja A mi urunk emberei című kötetéről

Farkas Zsolt
(esszé)

Nem és nemzet

4 magyar klasszikus mű

Lengyel Zoltán
(esszé)

A hangról

A Swans zenekar (1982–1997) emlékére