Kalligram / Archívum / 1992 / I. évf. 1992. július–augusztus

1992 / 2–3.

I. évf. 1992. július–augusztus
Tsúszó Sándor (1907–1941)
(vers)

Mikor a tyúkok...

Tőzsér Árpád
(esszé)

Herkules oszlopain innen és túl

(avagy: Vándorló tükrök Párizsban)

Kukorelly Endre
(vers)

XXX. A liget

(Kísérleti életrajzok)

Csaplár Vilmos
(regényrészlet)

Momi belehajolt az égbe

Tóth László
(esszé)

Védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében

Peéry Rezső elfelejtett tanulmánya 1946-ból

Peéry Rezső
(tanulmány)

Hét sovány esztendő gazdag termése

A szlovákiai magyarok második kisebbségi korszakának tanulságai (1938–1945)

Miroslav Kusý
(esszé)

Onnan vagyok, honnan vagyok, szlovák eredetű vagyok...

Kövesdi Károly fordítása

Fedor Gál
(tanulmány)

A cseh–szlovák viszony problémái 1989 novembere után a politika szemszögéből

Fazekas József fordítása

Hizsnyai Zoltán
(esszé)

A társadalom tüdeje

Zalán Tibor
(vers)

Kopszohiládeszi versek

Dušan Mitana
(novella)

Viki és Kiki

F. Kováts Piroska fordítása

Varga Imre
(vers)

Két röplap

Peter Pisťánek
(novella)

A débütáns

Kócz Kriszta fordítása

Hajdú István
(novella)

A púpos

Milan Kundera
(esszé)

Csakis regény

Cs. Liszka Györgyi fordítása

Csanda Gábor
(kritika)

A regényíró

(Milan Kundera két könyvéről)

Hizsnyan Géza
(kritika)

Rendezői deficit s a színészmesterség Mohácsa

(a Jókai Színház két előadásáról)

Mészáros András
(kisesszé)

Tényleg, mi is az, hogy hátsó gondolat?