Kalligram / Archívum / 1992 / I. évf. 1992. június / Kedves Olvasóink!

Kedves Olvasóink!

Az elmúlt két évben íróink között kiéleződtek bizonyos szemléleti ellentétek. Nem szükséges, hogy ezeket az ellentéteket, a tárgyszerűség határait átlépve bármelyik oldalról túlfeszítsük és elmérgesítsük. Némi rálátással tekintve talán úgy is értelmezhető a helyzetünk, hogy irodalmunk gazdagabbá, merészebbé, kísérletezőbbé vált, és egyszerűen megérett publikációs fórumainak bővítésére és polarizálására.

Ebben az értelemben kezdtünk közös szellemi vállalkozásba – az Irodalmi Szemle egykori szerkesztői, valamint a Kalligram Könyvkiadó munkatársai, és alapítottuk meg a kiadóval azonos nevű lapunkat.

Lapunkban elsősorban csehszlovákiai magyar íróknak, művészeknek, gondolkodóknak kívánunk teret adni. Ugyanakkor az esztétikai Érték régióját, a Szavak hatalmát már nem szeretnénk – sem kényszerből, sem könnyelműségből – regionális, politikai (és más) értékek, érdekek kiszolgálására váltani.

A politikumtól természetesen nem zárkózunk – nem is zárkózhatunk – el, inkább a kapcsolódás irányát kívánjuk megfordítani: a különböző érdekek ne önmaguk igazolását kérjék számon, hanem új ötleteket, megoldási és együttgondolkodási alternatívákat keressenek és merítsenek lapunk függetlenségéből.

Nyilván nem kell bizonygatnunk: tájainkon ritkán nyílik alkalom ilyen jellegű vállalkozásra. Gyakrabban sarkul ki életünk olyan irányba, hogy a Szavaknak, a Gondolkodásnak közvetlen önfenntartó, önmegtartó és -erősítő funkciójára sokkal inkább szükség van, mint a „luxuscikknek” tekinthető elmélyülésre, a pazarlóan gazdag kételkedésre és befeléfordulásra vagy éppen a nyílt és feltétel nélküli, személyes kitárulkozásra.

Számunkra most ez a tét. Igény, igényesség és eredményesség nyilván nem járnak kéz a kézben. De ez a tét és igény tágabban is közös érdekünk. Olvasóink – ha felismerik ezt a közös érdeket – talán támogatóink is lesznek egyben, és nem tévesztik össze esetleges tévedéseinket céljaink megalapozottságával. Mindehhez kérjük figyelmüket és bizalmukat.