Kalligram / Archívum / 1993 / II. évf. 1993. február / (a jázminillatdoboz)

(a jázminillatdoboz)

elértem – mondod – hát elértem

de még kinyalod a rézkanál öbléből az ízt

feleled a mellérendelt mondatok jáspis kötőszavát

a belékövült előképzőt a hátravetett kiméra

nyomaték- és fokozó-határozót

bár rádtapadnak viaszrózsa a kékkagylóra

s formatartalmát meg-megemeli a sós víz

lábujjaid nagyjához sodorja visszavonja

máris a törmelék közé

ez a föveny is csal

csupán saját létében változatlan

dugod a kanalad magad mellé a homokba

a nyele kicövekel s magához köti a késői éjszakát

pányvát vet a közeledségben tüntető fügefára

vonszolja rángatja ha tudná se értené

mitől válsz görccsé:

                 

nyitja magát s bezárja a viaszrózsa

tempó tempó és hullám zöldül a vas

közétek lép holmi összefüggés

árválkodik kicsit majd megnöveszt

a/ egy talpnyomokból összeállt térképet

b/ a korallszirtet c/ a szirtet megkerülni

képtelen tengeri dögöt d/ egy illatosra ázott

szép hasú dobozt e/ sötétjében az időciklusok

elzárt hamuját

most ért véget a platóni év gyújthatsz

az otthon cigarettájára a Nap a Hold

és az öt bolygó visszatért a kiindulópontra

mondod hogy ezernégyszázhatvanegy:

                 

máris haslábra kap a kiválasztott kagyló

eltűnik hátán a rózsaállattal

holott benned a helyét megcsinálta

kapkod a kéz a szív hogy e lukat betakarja

szokással tűzzel hóhérlevéllel

sorolod százszor elértem elértem

hasztalan:

           

beléd akad nagyokat szökell és verdes

szárnyával nyakán ott a trónforma jel

édes illatot ereget a szája de nem hiszed

el a tanulságot hiába mondja hol a házad

mert itt vagy háztalan

a fosztóképzők egyébként is gorombák

lenyúzzák a bőrt

és a bőröd még a tarkódnál hozzád tapad

úgy csapkod a szélben formázza magát

mintha te lennél rajta a súly:

               

orrodba vág a dög szomszédtartományaival

megrettensz a bűz zászlajától

és ráébredsz a mesterséges mennyországokra

ó charles bonckés kisasszonya vándorcigányok

megkékült az eladó múzsa válla

– ilyen mocsok leszel te is

felismerlek pedig mondanom kell még neked

az elfek idegfájdalmáról a heliopolisziak

könnyű érintéséről ezt-azt

talán éppen az üresség s a mirrha kapcsán

misszílis levél ez is édes mázzal bevont

apró és csontkemény sütemény:

                   

nem hagyja magát a képmás madara

beül abba a kicsi üregbe igen éppen abba

így ér össze s határolja egymást a tűz a víz

riadsz és tágul melledben az űr

hiába pirkad a horizont rézoxiddal

rázod fel az örömünnepet hogy begöngyöljön

hesiodos szerint csak ötszáz évet él

           

a főnix a lakatlan szigeten

arábiából jövet indulva egyiptomba

a piramiskamrák mázolt gyönyörű etiópjaihoz

meglehet éppen Szicíliába

ahol olyan illatos fűszerek gyűjtik az

olajat melyeket a fészkébe hord

fogjon az tüzet a templom kapuja előtt:

                 

betűzöd máris lactantiust ez nem vall

képzeleterényre nem fér hozzá a dob

a halált ünneplő furulya tánca

füsttel pumpálod tele újólag tüdőd

manillabolyhokkal beszélgethetnél a szónokokról

mert a főnix slókás keletről jön a mennyablakból

az áldott magányú térbe

hová az augusztus-szekérből ömlik a fény

tengerikőzöld erdő közepére

túl a négykezes félelmen éhségen

mert nem csúszik felhő az égbolton sohasem

ha hajnalon ébred

fürdik forrásban háromszor merül alá és

énekel s utolsó reggelén elbágyad

gyors repüléssel jut kiszemelt pálmája koronájára

messze emelkedve a földtől

ne mássza meg kígyó más ártó állat:

                     

édes nedveket gyűjt súlyos illatokat

a sziget gyümölcsöséből balzsamozza fészkét

teste forró

az égi hőtől kapnak lángra az ágak

a madár szürke hamuvá ég oszlós szagúvá

e hamuból rügy sűrűsödik kicukrosodik

mint nyelveden a vaszantatilaká míg reggelre

megjő az ősz s gyönyörű mint a szerelmes asszony

orcája friss vizivirág üde fű a fátyla

ért rizsmező kifeszülő derekán a köntös

s hattyú rikolt mikor az ékszere csörren egyet

e rügyből tejfehér apró kígyó kicsúszik

összetekeredik tojássá válik – ő lesz a főnix:

                 

visszvonja magát máris a fény – ülhetsz

a morgó tengerparton a mély éjszakában

betekerve a beléd akadt dögszagba

kutatsz üregeidben agyhasábok közt

hosszú idegkötegen kipengetsz egy hangot

hárfa az és hársfahang

hársak üzennek európából

igen ha egyszer végigültetnéd a dunának partját

ezüsthársakkal tiéd lenne az a méhes

kitartod hát a hangot megnyúlt á

lecsúszik a lépcsőkorláton

egyszerre csobban a kezdetvég

közös perecet húznak az elsüllyedő kézre:

                 

belédtör a -tól/-től

a korallok szirtjén szódázik a víz

ujjaidban amíg meg nem érinted a beomlott vermet

az ötödik-hatodik bordád alatt:

               

a fügefa-avarból mászik hozzád

az egyetlen állat mely szereti a tüzet

– a salamandert azonban nem szíveli a tűz

aristotelés salamanderének arca

pöckölöd a csikket a kékkagyló után

ott a hátán a krizantémszirmú viaszrózsa

újból virágzik csápol félig disznó-

félig majomszemű röhögsz fel hátat

döntesz az elfeküdt s lenyalt kőoroszlánnak

bár plinius mint mindent ezt is tagadja

gyíkfejjel kérked azzal hogy a máj baloldalt

mivel étlen-szomjan él szája mindig tátva

– a hűvös jószágot melledre teszed

próbálod a hűség kipárolgását

hizlalod harmattal széllel

félénksége okán szüntelen színt vált

de számára elérhetetlen a vörös és a fehér

mert teste hústalan

szívében nincs vér

míg más állat egyszerre csak egy embert öl

               

a salamander többet –

gyümölcsfára találva megmérgez minden gyümölcsöt

                 

kútba esve a víz halálhozó

de kinek salamandergyapjú a ruhája

annak ártani nem tud – két gyémánt szúrja

pupillád állod kiolvas belőled mindent

te is átlapozol és könnyen kikaparod

magadból az elhűlt zsarátot:

               

elérted – mondom – hát elérted:

               

csönd – figyeld a hosszúajkú fügefát

vastag ujjain hogy telnek és puhulnak

az ízes buddhák a hellén éjszakában

magukba szívják a kavicsok erejét

a tengerfanyar párát

milliméterről milliméterre forgatják

testüket a piruló holdfénynek

izzik rajtuk számtalan mézcsöpp

éji szenderek nőstényszaga

amint előbuknak a tenyeres levelek közül

érintetlen

magukba zárva az unikorn-rózsaszínt

amilyen türelemmel őrzik a mását

a mélytenger csigája

és a locsogó habsaláták:

                 

ez fád – évezredes

előtte az aquamarin fölötte a blank éjszaka

buhara-porcelánja

az omló karsztmeleg vállára terítve

az ezüstzöld olajfáknak

könnyű teher de lombja nő tőle minden ágnak

ólomcseppek híznak a gallyak hegyén

hermafrodita vasgömbök az ághajlatokban –

így húzza valamennyit magához az átmosott föld

s a benne megmerülő test:

                   

nézz ki rám egy levélablakon

vagy a hajnali szavakon

a zsúfolt csönd körbeállítva

kiáltójelekkel és lomha sókkal

és megesik hogy föl-alá járnak

festett bábok bronzhegyű pálcákkal

selyemernyőn az aleuron-madarakkal:

               

ez lenne az első csönd

ellakják a tárgyak csak a percek sürgölődnek

közöttük jelölnek még

lompos feltörlőrongyot a kivert ablakszemben

csörgősipkát a hanglemezek dombján

lámpaüvegre dermedt kaszapókot

zárják a naftalinfiókokat nyitják a sárga

lépcsőházakat a kisózott huzatnak

a kerek ezüsttálakon megérintik

a levetett gyapjúruhát porlevendulát

a salamanderbe szúrt ellustult kötőtűket:

                 

fel nem fogod ésszel

miért párzol a fügereménnyel

rímtelen és hiú magányban

a hangzóhó ragacsban

hogy magad előttre láss – számíthatod

mennyi öthatod meg öthatod levélrezdülés

a rongyosra dűlt sínai mészkövön

míg teniszcitrom kocog a távoli páston

hosszú-kényesen s arra lendül a bot

a tekintet

beleakad a fádból lett ligetbe

elhűsöl a gyümölcsök között

kövéren

ingnak a keletszélben a buddhák

a fémcsöppekkel ritmust mérve a térnek

ahol a szívverések

és az órapercegések utolérnek

és a hárssorolások

és a kitömött beszédek

kibeszélnek gégéd barlangjából

számlálva az élettérben gömböt gombot

hangot csapkodó szekrényajtót

kagylótörmelék szánkázó hangyáin

hártyás vitorláit a szélnek

átkozva a fanyar manillaszivart

ami föltölti a másik teret

melyben szünetlen fogy kiterjedésem:

               

az oszlopszentek után

azokat messze s érintetlenül hagyva

ahol a faragott

pulinagy kőoroszlánok a velencefehér

kertkapun vonítanak a féldrágakő holdra

a gumisima tengertől szétbolondulóra

a folyékony feketében izzanak a

begörcsölt olajfák

a tekergő folyondárjázminok

és előtolakodnak újra

az elefánttestű sziklák

egy régi delta ráérős csobogásával

csúcsukon ködmonostorok

és aszkétakontyos szerzetesek

a méztömény viasz-szagban

elgörnyedt hallgatásukkal s üledékléptekkel

magukkal vonszolva az ájtatos sötétet

amelyben megdagadt az idejük

és az árnyak plüsspalástja alatt

elfekszenek a dagadt bokájú szófák:

             

a tusperem lebegő árnyai

el- és visszalépnek

messze és közel a bomló versdögtől

emígy a pergőnyelvű jambusok és a

kihizlalt görög episzkópok

a bíborpark gyöngykavics-sétányain

a világító vérkúttól:

               

fügerothadásban

az oszlopvidék után

a komlókeserűben alámerül az ametisztharapta

hold magával ragadva a pomagránátok

belsejének rekeszes kamráit

a szorgos-lázas sürgést és sürgetést

s az ábrándokat a magok belsejéből

hiszen kőfejtőfehérek

akár a házioroszlán szemzugában a sírás:

             

mondd ki ez

a hajnalos tengernél

e megszabadító fügefa alatt

a főnix és a salamander egyesülése után

amikor méltón lépdel a víz grádicsain

a fény medúzahajjal és dobogó narancsként

hogy átmesse érzékeny pupilládat

s nézze

miként hunyorog benned a kandallókeselyű

és a meghűlt márvány:

               

torkodban jácinthagyma –

mit akarnak itt a tojásfejű padlizsánok

a karcos trombitavirágok és fügekaktuszok

árnyai közt felhasználhatatlan lények

szavuk idegen

amilyen te és a fölhasított zsákok találkozása

a mésszel kent nyártörzzsel az útmelléken:

             

a szomorú éjoroszlánok meteora után

a sívó karszt térképén

a szuszogó kert oldalán

ahol magadmagam

eléd tolakszik ezeregy imaginárius lánchíd

megléphetően amilyen az

ahonnan elszabadultál:

             

szeretnél elegáns fúga oszlopfej motívum lenni

amikor majd sétálsz a gyűlölt korompesttől

a megvetett kéménybudára

alattad az elfénylett folyam

napbolond tükreivel

azzal az imbolygó dinnyehéjjal

amelyet itt kalapként használ

a tengerpart rákfogó kölyökfiúcskája:

               

menj délnek – mondtad –

itt is néznek a lánchíd oroszlánjai

fixálnak mint látványt az ezüst

a hígezüst amilyenek a félhajnal tengerének

lomha halai amíg megússzák a lagúnakeretet

vagy a kagylókat

melyek köpenyében gyöngyházba költöznek

a vándorlást elunt kvarcszemek:

                 

az okeánost akartad

látni amint üvegkönyvvé válik

s az üvegborítók között háborog

viharosan bőrszínűen

apadva dagadva tizenkét morával

vihar után elcsendesedetten

halzsírfénylőn olvadt üvegként

de ismét víz szeretne lenni

ringva hínárokkal locsolni sirályok lábát

palackorrú delfinek otthona

s a fölpuffadt ebhulláé

ami ott köröz a korallba akadt

megtört árbocú szkúner körül

míg be nem vonja mindegyiküket a

barna bőrszivacs boholymoszat

s szét nem szerelik az évszakos áramlások:

               

ez a hely – színén és fonákján

nyarad a ligetes fával felmosott napokkal

ahová nem bámulnak az oszlopszentek

csak a salamander bűvöl merev szemmel

s lentáskából teríti eléd

a főnixtől lopott mágikus térképet:

               

nézed a megszőtt anyagban

s véletlen érinted a hímnemű mandragórát

nílusmocskos és sárgarépalevelű

mögötte áll az asszonyterebélyes kerti laboda

– hangjától megőrül az ember hát engeded

fúródjék mélyebbre a földben az embernövény

sikoltozzék a lányokat megejtő puszpáng után

mert olyan a szaguk mint a férfiak magva

de viasszal tömöd be a füled s egy

korom éjoroszlánhoz a lánchídkutyához

kötözöd a mandragóra levelét –

tudod a növény sipítoz s az állat

holtan esik össze – de élsz

hős mandragóraásó hogy a gyökérrel fölnyisd

a pecsétes térképtekercset:

             

ez a terrénum szabályos köralak

az okeánoson túl mérges állatfejek

hajolnak előre torkukból vihar árad

megcsap szelük – a térkép közepén

derékszög alakban meghajló tenger

mare mediterranum

észak-déli szár rajta a földek közi:

             

tengerpartja nő és apad

a mellkasban megdagad ettől a levegőég

a szigetek lefelé úsznak a folyón

változtatja a helyét a margitsziget is

anno közelebb a pesti oldalhoz

egyetlen rúgással lökte át csónakját

toldi a szigetről a partra mégis meglep

a csizma nem félsziget még hispániával

alkot közös partot:

                 

a tengeren ott van minden sziget

krétán a híres labirint

bonyolult embervérfolyam

s egyszerű akár az elhullt kézfogás

daedalus házának nevezi e térkép

– benne rég halt

halak miles maris: tengeri katona

kard az oldalán csillám penge

ezzel döfi át hasas hajók alját

úszó háromfejű kutyák szőrös mellkasát

krétáról sellő úszik fel

koszorú jobbján balkezével fogja

játékosan halfarkát

– mennyi csuda lény:

               

a serra dagadt vitorlával evez feléd a vizén

ha hajót pillant meg arra vitorlázik

mígnem holtan merül le

a féllábnyi echinus bármilyen bárkát

elvisel a hátán – de ne együnk omlós húsából

figyelmeztet bestiáriumunk mert

jellemünk károsan változna ez esetben

a delfin szája nem a fején a hasán nőtt

s ha dühös kidugja piroska nyelvét

zenekedvelő imádja a hárfahangot

tanú erre albertinus nagymamája:

                 

a kalózok elfogtak egy hárfást

a tengerbe akarták ölni – arra kérte

őket engedjék zenélni

a hárfás játszott játszott s mikor

letette az eszközt nyomban vízbe vetették

de a delfinek egyike gyorsan a közelebbi partra

úszott vele

a habok mindmáig fenn tartják

ama ölbe fogható hárfát:

             

csak azt írd amit tudsz

mit törődsz mással gyújtasz újra rá

hogy elirigylik a parázst tőled

meglehet ez is a hűséghez tartozik

csak annál alattomosabb –

és annak akit érdekel:

             

kilúgoz a térképtenger szele

a tenyérfolt mögül zúdul esernyőszaggal

fenyőtűrobajjal a két tenger zúgása között

annyi a rés amennyibe éppen beférsz

a lenyalt kőtől eloldalogva

bár őrzitek még egymás lenyomatát

más téridőben marad a torzó oroszlán

másba lépsz te s ki

rövid sikátorba macskaköves plázsra –

valeriána – fúrod vissza magad a foltszájhoz:

             

a szirének énekgyönyörű asszonyok

átlóg a lüktető perceken a karjuk

haltestük vajfehér de arcuk kegyetlen

hajuk érzéki lószőr

látták őket a tengeren

gyermekeiket karjukban vitték

összetéveszthetők az ember esküdt

ellenségével a hableány: scylla

emberhúsra embervérre éhes

így tehát emberszabású

hát óvatosan kezelj bárkivel

meglehet éppen hozzá ér ujjbegyedhez

s máris evakuál belőled a vér

koponyádban zsibbadtra táncolja magát

néhány ott rekedt gondolat

a hangyák is gyorsan megmásszák

harminchat év vízszintes csomolumáját:

               

a tonzúrás tengeri szerzetes tudod

játszik ficánkol a habban

akár a halakat a szirt kutyadöge

a parthoz csalogatja az embereket

és örül ha mulatnak rajta –

ha megfogod a víz alá ránt

s leharapja arcod

a szobrok bűntelen maszkját

elsiet vele fel-felpróbálja

bár előre tudja hiába nyújtja feszegeti

nem lesz te akár a tengeri püspök

akinek a fején marcona süveg

– így nem lehetnek emberek

hiába vágynak száraz házra

mohpadra a kertfal sugárzásában

kerek lassú betűkkel írni a palára

hol közel gades szigete

herkules tömzsi oszlopaival

a világ nyugati határán

a facies nélküliek között mondjuk

éppen egy füge édes körletében

retzinát szopogatva kenyérfalatokra –

emeled szádhoz a hűs palackot szellemüveg

torzul mosolyárkod a kidugaszolt levegőre

jázminillatot fog orrüreged:

               

térképeden cölöpsziget velence

párizs és róma felezőjében

s a duna mellékvize a fluvius wauth

s a fluvius vize ott érinti az okeánost

lassú deltával hol a gyomoralak-föld

tulajdon múltaddal és jövőddel

félig emésztve s emészthetetlenül

bár hungarn a gőzszuszogó jegesmedvénél

közel a don hegyes sapkás férfiához

– ez az alak lókantárt markol és törpekönyvet

a nyeregből gyerekbőr lóg s leánykafej

a griffe népe ilyen bőrruhát hord

oly buta mint a strucc vagy a skorpió

a fügefa kőmagvai között

fejpotroha felett hintálva méregzsákját

a lovast pöttypárduc s indigómajom fogja közre

– ezért találkozol Skandináviában

majommal kakasmandinkóval esterházynál:

               

északon kutyafejű: cynocéphales

amazonok országával határos birodalma

keletre harcos scythet mutatja a jelzés

torkomban

s a fövenybe szúrt kanál elgörbült nyele

– ellenségkoponyából isznak csataszeretők

a sebkútra is ráhajolnak:

               

a fonálfolyód mellékén emberlábat

majszoló férfi: essedon

átlát hozzád imígyen pannóniai

szülei temetése után barátait lakmározza

hónap hónapra nem zuhan ki szerepéből

példaadó pedig oly közel

jázon földje

hol az aranygyapjú – a birkahús

megmetélve gödörbe kerül:

               

az okeánosban a félföld körül

szigetek fekszenek – ahol ülsz

oda ostrommal

se könyörgéssel el nem jutott nagy sándor

miként terracottára sem

csúszik vissza a salamander zsákjába a térkép

kezedtől elnyálkásodva nyákzölden csigaállapotban:

süllyed-emelkedik a szirtpezsgésben

a megbontott dög halszikrák mutatják hol van

ő a lebegés vázlata:

                 

a kanálnyél a fügefa s a dög finom szögének

közös pontjában három torok szürcsöl

selyemszálakon sárkányrepül a bomlott szag

de el nem engeded a dobozt a doboz sem enged

átjártok egymásba sötét ronda szakállal

körmös kézzel rózsaszín és duzzadt szemhéjjal

ti már csak egymást tudjátok rémiszteni

mi sem természetesebb a tenger kutyájának

hármas ugatásánál – a salamander térképén

főnix a főnixén a salamander

karcsú vonalakból egyberóva a kettőegyen te

innen már érthető a dobozmotívum

s a finom karcok a jázminillatos pánton

tépelődsz melyikben lakhatsz hol bontja tűszirmait

a ragacsos viaszrózsa hol omlanak össze

az érzékelés merész szerkezetei hajolok távolabb

– a lét pányvája messzibbre nem enged

a nagytotálnál s máris visszaránt

megdönti oszlopomat szánkázom hozzádhozzám

átkozódom is bosszúkurva a tétova léniában

elértél mondod hát elértél

beszakítja a fény a héj szakát:

               

lépnének tovább s oldalt boldog

egymás zsákmányai a selyemhernyó-szigetre

de a gyomorforma-földmágnes magához ragadja

a firkát szürkén és

tudhatjátok

innen nincs többé menekvés –

megfogtak egy tükörrel:

                 

a szkúner kötélzetén szabadvegyértékként

röpképes szárnyak ó charles hogyan bírja

átváltozott tested a brakkvizet

ami van mindennek csupasz hiánya

holmi negatív tér kimérhetetlen vigasszal

silányul terpeszkedik a düh élvezéstelen

holott feltöltve a döggel

amely talán a mostban megközelíthető

a visszhangos köralagútban

ahol egyidőben az ok és okozat

az alany és a tárgy a delejező

és az alvajáró – ez a dög tökéletesen az

szőrzetében fölgyűlt az arany

elszorgulva gyűjtöget rajta

a narancsszínű csillagos zsákállat

a vajhallal s telepnek jelölte

erdejéhez a tengeri tölgy –

ki vagy te kérded melyik alvilág

kutyája kérdem s ki vagy hangol a

visszabeszélő behorpadt szemmel

felismerhető-e a lárvány

moszatmadarak és dermedtszájúak közt

az árbocmagasságban

ahová elér az elfeküdt ciprusörvény

míg magához szorítja a szigetpartot: