Kalligram / Archívum / 1993 / II. évf. 1993. május / Jézus inti a síró asszonyokat; Jézust a keresztre szegezik

Jézus inti a síró asszonyokat; Jézust a keresztre szegezik

Tőzsér Árpád fordításai

           

Jézus inti a síró asszonyokat

                   

Hullámzó haranglábak, búzaszálak.

Erőlködve evezünk a száraz gabonatáblán.

             

„Bizony mondom nektek, ne legyetek, mint szerelvényben a kocsik,

melyek megérkeznek ugyan,

de nyomban megfordulnak és visszatérnek helyükre.

Olyanok ők, mint az izzó acélba öntött rozsda.

     

A figyelmes vonattolató anyja

és a semmi rendezőjének anyja

a fiaiban ismeri föl a kiutat,

s lányaiban az álmok küldöttét.

Átöleli őket a világosság.

             

Ne jajgassatok bele a csolnakokba, a révészeket becsüljétek meg.

Bizony mondom nektek, az írástudók, kik a

felebaráti szeretetet is rőfre mérik, nem tudnak semmit.

Mit ér szél nélkül a vitorlázógép.

       

Ne legyetek olyanok, mint kik egyre újabb

terhekért nyúlnak, vagy azok, kik

kuporgatásukkal a levegőt s fényt is elvesztik.

Hozzátok az illik, hogy a terhet a vallótokról

a homokban elúszó csolnakokba csúsztassátok.

Bizony mondom nektek, ki többet rak föl a szükségesnél,

örökre eláll a szava.

Ti azonban vegyétek le egymás válláról a félelmet,

s meglátjátok, hogyan virradnak föl a tiszták.

A tenger mormog,

a szél a homokot hordja.

Bizony mondom nektek,

ne zárkózzatok be a szekrényekbe.”

             

                   

Jézust  a keresztre  szegezik

               

A diák elámul.

A preparált lepke a dobozban még meglebbenti a szárnyát.

         

„Mellé ütsz, egyre mellé ütsz.”

„Vacak szegek, tetőt szegelni nem mernék velük.”

„Ne üss az ujjára, fájni fog neki.”

         

„Te jó ég, fejéhez szögezik a kalapját.”

     

Ez nem a hold vére.

Jöjj, marana tha.

           

Az ágyhoz szegezve,

hideglelésbe bugyolálva

védelmezi a világot.

Hozzatok akácmézet!

         

Kiránduló iskolások haladnak el mellette.

„Nem áztunk meg, itt vagyunk, megjöttünk, megjöttünk.”

                 

„Kész. Felemelni!”

Tanítvány, igyál egy kis bort,

mert még elsírod magad.