Kalligram / Archívum / 1994 / III. évf. 1994. június / A szabadulás művészete

A szabadulás művészete

Most pedig ki kell lépned ebből az

alig embernyi szürkehabarcsos

épületből amelybe valójában

ébren sohasem tetted be a lábad

Nem volt ott semmi dolgod („Nincs ott semmi

keresnivalód!” toppantott  nagyanyám)

Most mégis éppen ezt a rozsdás lemez-

ajtót lököd ki lerohadt lakat-

pántját lepattintva Mert hogy be voltál

zárva el ne feledjük bár nem valami

hatékonyan („Mint a mellékelt ábra

mutatja” mondaná anyám) Esik

                             

egy kicsit Vagy csak a húgyszínű holdfény

verődik ferdén a piactér kékes

aszfaltjára A kezed sárgássá

színeződik ahogy sugarába mártod

és a nadrágod hajtókája is

csupa lucsok lesz ahol a járda-

szegély fényes bazaltkockáiról

visszacsapódó fényhasábba ér

                           

Megkerülöd tehát az épületet

a hanyatt zuhant fésűskagylóról

mintázott műkő falikút felé

ahol a virágoskofák pultsora

állt (mielőtt az egész teret végig-

építették ABC áruházzal)

Ezek voltak azok a vasvázas

asztalok amelyeket összetolva

utcabálok idején színpadot

kapott a Big Band nevű dzsessztrió

bőgő-dob-szaxofonja (Megtapintom

azt a szakadt bőgőhúrt a zsebemben

amit sokáig hogy el ne guruljon

az üveggolyóm alatt tartottam)

                           

Látod: ha ferdén magad elé nyújtod

a kezed ott a falikút előtt:

ezüstsárgán a csorgó holdvilágban

ott állnak mind a piaci asztalok

és a kofák is egyik lábukról

állnak a másikra Sárgás papírként

tapad csontjaikra a sovány holdfény

és most ha végignézel az asztalok

fölött átlósan ahol a mérlegház

sem áll még hétszáz apró villogó

ablakával ott áll megint a ház

Ne indulj arra Nyújtsd hátra a kezed

és érintsd meg a száraz falikút

csapja helyén a csőcsonkba ütött

jó vastag pezsgős parafadugót

                                                 

A töredezett aszfaltburkolat és a

betonhasábokkal megerősített

járdaszegély között (amin túl a

gyalogjárón nem jár soha senki

Igaz nem is lehet mert térdig érő

gazos fű növi be) mozdíthatatlan

kövekből rakott árok húzódik a

gyomnövények vastag párnája alatt

Megmozdul most ez a növényfolyó A

rétig húzódó egybefüggő sávban

rovarok indulnak újra fölfelé

Viszik petéiket bábjaikat

virágporpépet nyálukkal beoltva

cipelnek hordó-potrohukban gomba-

levél- és fűszálnyesedékkel éles

rágóikban vonulnak hogy lépni

is alig tudnak pálcikalábukon

úgy vonszolják magukat hegymenetben

a román katonai temető

és a fölső gyümölcsöskertek felé

                         

Fölülsz nehogy a rovarokra lépj

az egyik rozoga padra és jobbra

fordulsz mert megérzed hogy nem vagy

egyedül ebben a térdarabban

Egy borjúnagyságú búbosbanka ül

keresztbe vetett lábakkal szárnyait

szellőztetve a (falevéllel és

szeméttel feltöltődött) lefolyó

szélén Sárgás tokája reng a zsírtól

Pocakja feszesen és fehéren

mint egy hatalmasra hízott tojás

gömbölyödik a tollmellény alatt

Koronájának árnya hatalmas a

sárga fényben és majd csak akkor áll fel

szárnyát mint a várandós asszonyok

fehér pocakján összefűzve ha

az orgonák közül nagy csontos árnyak

fordulnak ki kopogós ügetéssel

                       

Nem jelzi óraütés sem harang-

kondulás a pontos időt amikor

megnyílik a templom oldalajtaja

és a hosszú árnyakat növesztő

gyertyák fényében idomtalan testek

bújnak elő margarétakoszorús

fejüket lehajtva a kis csúcsíves

sekrestyeajtó gyámköve alatt

                         

Széles vigyorral ingó koponyáján

csipkés menyasszonyi fátylat viselő

lócsontváz csörömpöl a templomtérről

a piacot balról szegélyező mellékutca felé Szemüregéből

sárgán villog az állkapcsába tűzött

szentelt gyertya gyenge fénye Hátán

kavargó füst a fehér tülluszály

ahogy sárgán-barnán elővillanó

görbe csontbokáival kapálva

kocogni kezd és minden sárga sávba

belebotlik a kékes  flaszteron

                       

Mögötte újabb majd újabb alak

bújik elő a kis csúcsív alól

(mind megbotlik a sekrestyelépcsőn) és

indulnak sorban a koszorús után

                             

Koponyájában hozta az első

a gyertyát Az utána következő

nehéz ezüst füstölőt lóbál csontos

nyakán ahogy busa fejével bólint

mintha minden lépést külön helyeselne

A harmadik farán és homlokán

egyensúlyoz egy nehéz vaskeresztet

Az árnyéka a holdfényben olyan

mint kiterjesztett szárnyú pegazusnak

(Ez a keresztúri dinnyés lova volt

Megismerem a csonka bal patáról)

                             

A borjúnyi búbosbanka eközben

az úttesten széttárta szárnyait

mint egy karmester és mikor a tüllös-

koszorús döglött fuvaroslovak

menete az orgonasövénynél

a mellékutca flaszterére fordult

a nagy madár két szárnya karmos végét

pókhasának bolyhos köldökébe

akasztotta    és föltárta belsejét

                                   

Míg mindez történt azt várná az ember

hogy nagy csend lett és megállt az idő

és csak a paták kopogtak De nem

Az állomáson átdübörgött síró

fékpofákkal egy vonat és a sarki

apró dohánybolt fölső ablaka

megpendült az erősödő szélben

                           

Hátat fordít tehát a búbosbanka

a menetnek és az élére áll

Mint a pünkösdi körmenet előtt

szórják kis kosarukból a kislányok

a rózsaszirmot felnyitott hasából

úgy kezdi tépni éles szárnyhegyével

és hátraszórni belsőségeit

Beggyel belekkel májjal gyorsan végez

félre is dobja mint lényegtelent

Alóluk tűnik elő az egész

üreget kitöltő fonadéktojás

Azt bontja meg és suta szárnyhegyével

pihékre szedve a zörgő lódögök

patái elé teríti vastagon

Háta mögött a mézgás könnyű vatta

rugalmas hóként a flaszterra tapad

míg görbe csőrén át a nagy madár

valami kerge indulót recsegtet

                               

A lovak közben ahol állsz a száraz

falikút előtt megtorpannak Sárga

csontpofájukkal fordulnak az egykor

ott volt víz illatát árasztó kúthoz

és a szétesésig tátva állkapcsukat

szétrohadt gégékkel felnyerítenek

De az ízületek csikorgásán kívül

egy hang sem szól az ordító dögökből

így lesúnyt fejjel lépkednek tovább

a búbosbanka földre szórt pihéin

                               

Ellép előtted az első helyen

a lámpás fejű csődör azután

a nyakában a füstölőt hozó

a harmadik a hátán a kereszttel

és a többiek sorban pásztorbottal

csengőkkel szentségtartóval kehellyel

egy skatulyával melyben a szent kereszt

egy kis szilánkját tartják vatta közt

                                   

Ahol a nép már megsűrűsödik

fickándozva hozza a baldachint

négy csontváz-kiscsikó melyeket az

állatorvos fertőzésgyanúval

kiselejtezett és az iskolaszolga

szívességből csákánnyal fejbekúrt

A pókhálóval gazdagon díszített

tető alatt széles terpeszben lépve

végre megjön az ikervemhes kanca

Bordáival markolja kiscsikóit

és széthullott kis csontjaik között

mint szalmaágyon egy selyemgubót

ölében tartó kék-zöld-rózsaszín

tarkára pingált zsírkő Máriát

                                   

Így vonulnak nyikorgó barna-sárga

csontlábukon az elpusztult lovak

a búbosbanka vattás-ragacsos

pelyhére lépve hangtalan patákkal

                                 

Ahogy az utolsó ló is elhaladt

a szürke falú házikó előtt

és a trafiknál jobbra kanyarodva

eltűnik nem követed a menetet

A templom apró csúcsos ajtajára

pillantasz ahonnan szürkéssárga gőz

árad és a benti gyertyafény egy nagy

sötét csomagra esik Felállsz tehát

a padról a gyöngykaviccsal  felszórt

ösvényen megkerülöd a templomot

de semmit sem találsz mit is találnál

tehát a homlokzati kapun át

                               

belépsz A fekete drapériával

bevont padok és térdeplők között

a kékesszürke kókuszszőnyegen

pár elhullajtott állkapcsot patát

virágfüzért fogat egy fél lapockát

kerülsz meg vagy lépsz át A padok mögött

valami apróság kuncog de nem

törődsz vele A berendezést veszed

szemügyre Kicserélték a képeket

A szobrok eltűntek Az oltár előtt

régen nem volt asztal Érthetetlen

mire szolgál egy ilyen idomtalan

márványlapú alkotmány Hirtelen

megfordulsz és az egyik padra csapsz

Futó lábak zörrentik mögötted

az elhullajtott állatcsontokat

                                   

A feszületet túl nagy fekete

lepel takarja lábán és nyakán

olyan feszesre megkötött zsineggel

hogy belevág a fekete anyagba

de éppen csak hozzáérsz a csomóhoz

és az egész rongy az öledbe zuhan

az irgalmatlan hullasúlyú testtel

                           

Térdnél kapod el a lábát Az egyik

karja a mellén csapódik keresztbe

a másik a lábadnál földig lelóg

és megcsúszik a tetem de a nyaka

a könyökhajlatodba bicsaklik

ott megakad így nem csúszik tovább

A feje csak egy bekötött golyónak

látszik arról nem csúszik le a sötét

takaró és lábnál is kötve van de

hosszában szétnyílik nem tartja semmi

és az iszamós test előresiklik

                                   

Felállsz az üres feszület tövében

de a kórboncnoki metszés vonalán

felfeslik a hulla hasfala és

hullani kezdenek a hasi szervek

meg a közéjük tuszkolt agyvelő

így visszaguggolsz és alsóneműdig

átázol a zsíros hullalétől

                                 

Tanácstalanul kissé balra fordulsz

és hirtelen megérted hogy mire

szolgál az oltár előtt álló asztal

Óvatosan fölfekteted a testet

és ráhajtod a fekete leplet de

folyton félrecsúszik és oldalt lelóg

Egy pillantást vetsz a szétgurult szervek

szemétdombjára aztán úgy hagyod

és mennél Ám a szemed megakad

valami rongyfélén a félrefittyedt

hasüregben Visszalépsz tehát és

egyetlen határozott mozdulattal

kitépsz onnan egy makulátlanul

fehér hosszúkás tojás alakú

nyálkás fonálból csévélt csomagot

Ahogy kezedben tartod a gubó

talán tested melegét érzi meg

összerándul és szélesebbik végén

megnyúlik kissé majd kitüremkedik

egy nagy golyó és már mozog az egész

Ahol az elvékonyodott szövedék

a feszítéstől kidomborodik

egy gyermek arca válik láthatóvá

ellapult orral nagyra tátott szájjal

és ahol keze-lába sejthető

bimbóként mozognak apró dudorok

Óvatosan leteszed a mézgás

gubót a hulla horpadt mellkasára

aztán megfordulsz és egy hosszúkás

ezüsttálcával elkoppintod a gyertyát

                                     

Szemerkélő eső fogad odakint

és hirtelen összerándul a gyomrod

mintha vattakesztyűs ujjaival

turkálna valaki a torkodban

A hányingertől homályos szemmel

botorkálsz arra ahol a kékes

lámpafényben egy álló alakot

sejtesz és nem nézed meg a gödröt

a ház helyén sem a templom előtt

felhalmozott még szállításra váró

dió- és almafákat Az állomás

felől autóbuszt hallasz közeledni

A megzörrenő törmelék közül

egy megriasztott veréb csap fel és

néhány kört repül mielőtt vissza-

szállna a templomtéri orgonák

közé Arra mintha világosodna