Kalligram / Archívum / 1994 / III. évf. 1994. október / A távírás naplója

A távírás naplója

(Szid Beret feljegyzései)

A DESZANTEGYSÉG MELYET NEM KÉPEZTEK KI SOHA DE KI KÉPEZHETTEK VOLNA (Manès Sperber) a repülő század mely nem lesz és nem is volt soha.

                                                      MEGÁLLAPÍTHATTÁK TEHÁT HOGY A FÖLD TÁNYÉR ALAKÚ A GÖMB PÉLDÁUL VÉGTELEN TÁNYÉR ELMÚ LÁSSZÉLÉN VÉGPEREMÉN CSILLAN A KEZDET: A VÉG búcsút int a század e század tehát

                                   VÉGE A LOGIKÁNAK VÉGE A MATEMATIKÁNAK VÉGE A GRAMMATIKÁNAK VAN VANNAK ITT VÉGEIK pokrócaikba burkolózva mereven bámulták a bordázatra szegecselt lemezeket akarták képzelni hogy a gép áll s a világ mo zog tehát úgy is volt vagy lett bárki leponyvázott teher autón zárt marhavagonban repülőszerkezet gyomrában elkép zelheti hogy a mozgás ellentétes irányú a valósággal úgy érzékeli MINTHA mintha visszafelé lódulnának s ha sokáig játssza ezt végül már nem képes eldönteni bár tudja merre előre s merre vissza

                                            A SEMMIBEN LECÖVEKELT ELLEBEG VÉGEK

          ugrás a pokoltornácáról bokára erősített gumikötéllel ami a végpont után visszaránt a kezdet felé sem nem vég sem nem kezdet bár a folyó jeges vizét elérheted (tréfa: kötésig merülsz) a híd peremét ujjaiddal még elérheted de vissza már nem soha már nem kapaszkodhatsz választ hatod a VÉGet övedbe rejtett késeddel átvágva a bokádra feszülő kötelet

                                SENKI NINCSEN AKI A VÉGRŐL BESZÁMOLHATNA ÉRDEKES TEKINTVE A GÖMB VÉGTELEN VOLTÁT ELISMER VE HOGY KÜLÖNBÖZŐ ÁTMÉRŐEGYSÉGNYI GÖMBÖK VANNAK EZEKNEK A GÖMBÖKNEK AZONBAN NINCSENEK KEZDETEIK VAGY VÉGEIK KÉPEZZÜNK SZAKASZT KÉPEZZÜNK GÖRBÉT A BÁRMELYGÖMB FELÜ LÉTÉN ELINDULHATUNK DE AKÁRMELY SZAKASZ VÉGE SOHA EL NEM ÉRHETI A KEZDETÉT MERT A KITERJEDÉS NÉLKÜLI VÉGPONTGÖMB UTÁN MÉG ÚJABB S ÚJABB VÉGPONTGÖMBÖK KÖVETKEZHETNEK KI JELENTHETJÜK TEHÁT HOGY AZ EGYETEMET ALKOTÓ GÖMBÖK EGYEN LŐEK MÉG HA ÁTMÉRŐJÜKET IS VETNÉNK EGYBE SENKI NEM ÁLLÍT HATJA HOGY A SZAKASZ MELYET KÉPZETT PONTOSAN MEGEGYEZIK EGY BÁRMELYGÖMB ÁTMÉRŐJÉVEL MINT AHOGY A BESZÉLT ÉS A METANYELV HATÁRAIT SEM CÖVEKELHETI KI A LEGSZENTEBB LEGTUDOMÁNYOSABB LEGMŰVÉSZIBB SZAVAKNAK IS KÉJSIKOLY AZ ŐSANYJA ÉS MAKOGÁS AZ ŐSAPJA EZÉRT SENKI NEM ÁLLÍTHATJA TÖBBESBEN HOGY NEM TALÁLNI SZAVAKAT CSAK EGYESBEN MONDHATJA AZT HOGY Ő MAGA NEM TALÁL ÉPPEN SZAVAKAT EZ PILLANATÉRVÉNYŰ KIJELENTÉS SENKI NEM BESZÉLHET NEM BESZÉLÉSRŐL AMÍG NEM HALLOTTA ÓCEÁNBAN TOVASUHANÓ KON TINENS UTÁN FÖLCSAPÓDÓ GYÖNGYHABOK SUSOGÁSÁT FÖLGYŰ RŐDŐ LÁNCHEGYSÉG ZIZEGÉSÉT 320/ÉVMILLIÓ REZGÉSSZÁMÚ HANGOT

                          a pilóta a Balkán fölött éles fordulót vesz a géppel elbeszélő a bombavető célzókészülékének kémle lőnyílását föltárja figyel mert látnia kell MERT MIN DIG LENNIE KELL VALAKINEK AKI MEGSZEGI A PARANCSOKAT MIVÉ LENNE A VILÁG NEM LENNE UGYAN VÉGE A VILÁGNAK DE A MOZGÁS AZ ENGEDELMESKEDÉS ÉS PARANCSSZEGÉS MAGA NOS OTT MAKOGNÁNK A KEZDETEKNÉL SZENTHALLGATÁSUNK LENNE SZENTKROKODIL SZENTTEKNOS SZENTKECSEGE HALLGATÁSA A SZÉP A HALLGATÁS TUDÁSÁT VAGY NEMTUDÁSÁT HALLGATJA EL DE ERRŐL SOHA NEM SZEREZHETÜNK BIZONYOSSÁGOT

a szik

rázó felhők fölött kisérő ursun gép pilótája vakmerően leveti maszkját gúnyos mpsolya villan ráállni a frek venciájára s megkérdezni tőle elég lenne egy grimasz szal is erre ő is mutatna valamit: MAJD MEGTUDJÁTOK MAJD RÁJÖTTÖK MAJD SZOPTOK MINT A TORKOSBORZ STÜSZI VADÁSZOK KOPIRNYÓK EZERNAPÚAK ehhez látni kell arcát a mimikát ebből minden katona ért szavak a beszélt nyelv ismerete nélkül

                           hirtelen süllyedünk a tengerparti szegély fölött a cári flotta ágyúinak védelmében repülünk az olajbojárok fehér villái a Krímben

legtöbbször csak

a tengert látni mely elbeszélőt ebédlőjük üvegfalára emlékezteti

                  a nyárreggeli terasz fényei a fölsejlő árnyaka lány rántottlevessel elbeszélő apja a tőzsdekurír fölöttporceláncsészéből szürcsöli a rántottlevest s hozzá libazsírban pirított kenyérkockákat ropogtat

napbarnított kéz

fején rózsaszín foltok

hajóit éppen ghánai nyers kakaóval

rakják meg

brazil nők gyülekeznek a csípőshideg nekünk

langyos hajnalon szívesen a reménytelenül háládatlan és rosszulfizetett munkára

                                          UGRÁSRA FÖLKÉSZÜLNI bömböli

a törzszászlós elbeszélő nem tud mit szólni fölkapasz kodik a padra

                       a bilincsek kattanása: innen már nincs vissza különben akinek

                                 AKINEK NEM VOLT ELÉG AZ ÖT GYA KORLÓUGRÁS AZ MENJEN OSZT

                               ugrás a semmibe

A HÉTÁGÚ KERESZT

ANYJÁT

                    rettenetes szél vág arcukba vajon itt is érvényes igen ha lehunyod a szemed érzed e szél emeli tested nem zuhanás hanem emelkedés melynek nincsen határa

földillat

kél föl kell nyitnod szemed már egészen közel van jól kivehetőek a részletek nincs tovább a mozdulat még nem ösztönös keresni kell a karikát legalább öt perc annyi idő már nincsen ebben a metszésben

ÁM A VILÁG VOLT SZÍ

VES KIVÁRNI MÍG elbeszélő megtalálja a kioldózsinór karikáját

                            a törzszászlós nem kincstári bicskájával vagdaja a zsinórokat

                                               megmondtam kisfiam ki fogod fizetni a selymet bászdmeeg

négy-öt hónapnak is el kellett telnie hogy megtanulja ezek a szavak

nem azt jelentik amit illeszkedésük ragozásuk a rájuk vonatkozó grammatika nem árulkodik mástjelentésről

                                         SOKÁ LESZ BASSZA MEG MI KOR GIRINCRE VÁGHATJA A KEDVEST igyekezz IGYEKEZZEN FUTÓLÉPÉS HA PEDIG RÁMVERIK A HÁTÉKÁT A MAGA BALFASZSÁGA MIATT NEM ÍROK NEKED KÖNYVET KISFIAM AMÍG ÉLSZ hiszen az ég a felhőjáték a göröngyök íze is ugyanaz ÁLLJ FÖL MOST MÁR MI A FASZÉR’ NEM NYITOTTÁL IDŐBEN mondj csendet

                                           kis tüzeket raktak mert hirtelen éjszaka lett szemben a forgásiránnyal mégis vannak tehát törvények melyek beteljesednek fölöttünk persze mert itt egy más idő van egy régebbi a leninlázadás leverése után visszaállították a régi időt

AZ ALEKSZIJ NAGYHERCEGRŐL ELNEVEZETT NYOLCVANHATODIK CÁRI GÁRDAZÁSZLÓALJ ADJA A TRÉNT

                       ezt gyorsan beszorozni csak hétszázzal például és lehet van száztizenhetedik cári gárdazászlóaljuk is és akkor ott vannak még a nemközvetlen beosztású nemelnevezett zászlóaljak az ezredek a hadosztályok

a sahtyorok dühödten tapossák szét a kis tüzeket szavaikat nem érteni vagy mégis a hegyekben abajgánok cserkutok vagy belmanok az utak mentén logenc fosztogatók katonaszökevények bandái

EZ NEM

DSEMBORÉJ ÉRTENN MADJAR DJEREK LÓFASZÁNAK SEGÉDBE

legalább

hatvannal hajtanak a holdtalan éjszakában lámpa nélkül még a légólámpákat is leszerelik mindent amit lehet ablaktörlőt visszapillantót mert itt a hátékát nem pénzben mérik hanem vizesveremben eltöltött órákban egy köz napi rubel egy óra egy ezüstrubel tíz egyébként csak a meglétet ellenőrzik azt már nem hogy van-e a lámpákban izzó az ablaktörlőn gumi és így tovább és így tovább és így tovább

a tábor is teljesen sötét

napvilágon egészen

más képet mutat senki nem lehet bizonyos abban mi a látvány és mi a képzelvény

hétnyelvű föliratok melyek nemlétezőrőltájékoztatnak

jól látható például a legénységi fürdő amit egy ursunegyenruhás ám civilben üzbég őrmesterre írtak tehát nem létezik a fürdő hiszen egy fertőtlenítőadagoló val kombinált amerikai csaptelep tíz ezüstrubel

minden sátor

kap egy alumínium mosdótálat állvánnyal olajos papírban kétkilós ipari szappant

az ursunok minden nap mosakodnak a sátorparancsnok forró vizet hozat a csicska-kopasszal a muzsikkal

                             „figyeljék meg a történelemben mi lesz azzal a néppel mely becsmérlőén beszél parasztjairól mi lesz azzal az országgal ahol maga a paraszt szó is becsmérlő jelző”

ahogy

ők nevezik először a sátorparancsnok mosdik le deréltig azután sorban a többi mind rang szerint tehát a gumi tizedes csak az öreg közlegény után a legutolsó muzsik megmártja ujjait a vízben viszi a szennyhabos mosdótálat a sátorparancsnokhoz aki deréktól mosdik le

                                          az európaiak inkább nem mosakodnak még akkor sem amikor már csak disznóknak nevezik őket a helybeliek

                    kulacsából mint sztyeppi nomád tetőtől le mosdik a kertmagyarországi tanyáscseléd fia

mások a fo

lyóra szöknek mosdani ami halálosan tilos a helyi szo kasok szerint

                                        A CSILLAGZENÉBEN HALLANI AMINT A TÁVOLI SZAKADÁROK KIBIZTOSÍTJÁK MORDÁLYAIKAT

EGY SZÍNÉSZ VAGY

BALETTÁNCOS? NEM TELJESEN MŰVELETLEN AUTÓKERESKEDŐ SEGÉD NÁRCISZ AZ KI ELÉGEDETTEN NÉZI TAGJAIT

a matróz

nyakig merül az alig tízfokos vízbe elbeszélő csak úgy lögyböli magára a vizet

                                              MINTHA CSERESZNYEMAGOKAT PÖCKÖL NÉNEK JÁTÉKOS ANGYALOK AVÍZBE

                                                                a dörrenésre már ruháikat kapkodják ez azonban már egy más pillanat

AZ ŐRSÉG ODA

PÖRKÖL NEKIK NYOMJELZŐKKEL

                                                                 másnap a közös törzsfőnök tört magyarsággal int a tisztálkodási és helyi vallási szokások betartására

                                     az ingek vásznán átüt az emberzsír melyre feket kosz tapad

                                                 a tábornok egy nap váratlanul megérkezik csak franciául hajlandó beszélni ellenőrzi a legénységi fürdőt lerántja bőrkesztyűjét fenséges öklével letaglóz za a fürdős őrmestert ezzel meg is úszta olcsóbb és ember ségesebb mint százhúsz csaptelepért tükörért zuhanyzóró zsáért krómozott fogantyúért törölközőtartóért ablakkilincsért zárakért csőbilincsekért lefolyórácsokért szifonokért kétszáz negyvennyolc évet tíz hónapot és huszkét napot vizesveremben tölteni

                              „utána a tisztek kivitték a kaszinóba leitatták és kapott harminc nap szabadságot amit persze nem vett igénybe”

AZ ANGYALOK PÖCKÖLIK A MEGGYMAGOT SURROGÁS VALAMI GOLYÓBISLETÉPI NÁRCISZ KOPONYÁJÁNAK EGY DARABJÁT EGY EGÉSZEN KIS DARABOT

                    AZ ŐRÖK KEZDIK UNNI A MŰSORT MOST NEM LŐNEK ÁT A FOLYÓN A HEGYEK FELÉ HANEM KIS SOROZATOKKAL FUTÁSRA KÉNY SZERÍTIK

                    A MATRÓZ NÁRCISZT VONSZOLJA AZ ÉLETTELENT

MÉG EL

TALÁLTAK VALAKIT FÖLJEBB

                                        AZ ŐRSÉG VOLT

A HALOTT ROVANCSOLÁSA

(itt egy hosszú felsorolás elmarad) A MÉG ÉLŐTÁRGYAK

ki

gondolhatott a halott-tárolás megoldására az európai szab ványnak a Népszövetség előírásainak megfelelő zöldségelő készítő természetesen használaton kívüli hűtőládáinak egyi kébe kellett gyömöszölni elbeszélő derékszíját termesze tesen az első héten ellopták s egy selejt repedezett és feke te derékszíjat kellett vennie cseréld ki mondja a matróz neki mindegy már

mindegy már mindegy már zsugortesttartásban a hűtőbe ez a büntetés része a hűtő beüzemelése utasítás hét nyel ven görögül és héberül is

                                                               a kerendzet-i zárlat miatt autóval nem és a Burkán fölött légy sem repülhet át

sárga zöld és

piros világító kapcsolók mikor a piros kialszik a sárgát is ki kell kapcsolni

NÁRCISZ MÍNUSZ TIZENNYOLC FOKON AKI

NEK SOHA MÁR NEM KELL MEGÖREGEDNIE

ez egy ilyen halál volt ilyen halálok voltak különböző halálokok és nemek

az első

találkozás még meg kell kérdeznünk biztos hogy halott a későbbi tetemek már meggyőzőbbek voltak hihetetlenek bár de már másképpen

                       

(a távírász naplója)

                         

1079. Alaplőgyakorlat. Cél: „Anya gyermekével alsó széle, közepe!” (Géppuskás célvezetővel)

1051. Az Élő Kocsonya miskolci koncertje, melyet a televízió is közvetít. Viszont: a négyesen kosárlabdadöntő: Debreceni Bikák – Kerecsendi Sólymok.

Megfigyelt hozat magának három egységet. Zsebrádióját felmosóvödörbe állítja. Hallgatja a koncertet, közben egészen lerészegedik, pedig ez időszaknak tilos.

1011. Megfigyelt első ugrása. Biztosan nem véletlen, hogy a tó északi felén ugratták őket. Szép. Rettenetes. Az elsőugrók többségét a szél a víz fölé sodorta.

Este motorosfóka-bajnokság. Tesznek rájuk. Mármint az időszak a gumikra.

Kopasz vagyok, torkig szopok

Gumi vagyok, geczi vagyok

Öreg vagyok, beleszarok

– ez a nóta járja. Az időszak, vagyis az ezernapú kopasz állatok ezt még nem értik.

1007. – Távírász lesz, b’sza meg! Érti?

Megfigyelt bólogat. Látja magát egy kényelmes üvegkalickában a tiszti épületben: „Ezredes úr, távirata érkezett!” – B’sza meg, híradós katona! Érti? Tudja, mennyi a túlélési idő? Az első forgalmazástól számított tizenöt perc!

Papíron! Olyan felderítő műszerek vannak, öt perc alatt bemérik és kilövik a picsája alól az állomást, elszáll, mint Gagarin gróf! Meg-dög-lik, érti? – mondja a híradós szakaszparancsnok.

– Értem! – vágja össze bokáját megfigyelt.

998. Ott ülnek tehát (akkor még négy számjegy volt) a Turul Sz-243-ason (Rubik & Ganz – WM iroda). A gép tesz még egy díszkört a palicsi tó fölött.

Pokrócaikba burkolóznak. Vacogtató hideg. Megfigyelt fölfedezi a bombavető célzókészülékének kémlelőnyílását. Mire kipillanthat, már csak a nádast látni.

A rezonanciát átveszi a testük, a fogaik, külön a fogtömések. Hullámzás.

Felhőpaplan. Hegycsúcsok: a Balkán.

Ursun kísérőgépek. Talán éppen a cárevics is.

A Krim, a tenger, a kék ( ! ) .

„Ugrásra fölkészülni!” „Ugrás!” Megfigyelt vacakol a kioldózsinórral. Kopár völgy. Sziklák. Végre nyílik.

Egyetlen fa a kiszáradt folyó partján, arra akad föl.

A kukoricás otthon ugyanilyen. Az ég is.

K. bekapcsolja a zsebrádióját. Idegen zene. Mindenütt idegen zene, még az ursun adókon is.

A trén. Sahtyoroknak, vagyis bányászoknak nevezik őket a fekete deszantos ruha miatt.

997. A tulleni aklimatizációs bázis. Az ursunok úgy mennek, mintha jönnének.

Nincsen fürdő, nincsen folyóvíz, nincsen klozet. Lavór, szappan, két kiló tizenkét embernek, egy sátornak. Az ursunoknál kétannyian vannak. Testi- fenyítések. Ázsia! Ázsia. Tíz liter forró víz. Matematikus (forgalomszámláló): „Osszuk be a vizet, így tizenkét naponként tisztálkodhatunk.” Filozófus (kirúgott medikus): „Minek itt mosakodni, úgyis Ázsia van.”

Általános székrekedés

995. Latrinatakarítás. Mint időszaknak, ez kötelesség.

Fülkék ajtó nélkül. A Burkanra látni.

A távolság kiszámíthatatlan. Fizikus (autószerelő): „Ha tíz kilométerre van, akkor húszezer méter magas?”

Klórmésszel átsúrolni mindent. Ezt ellenőrzik.

873. Semmi sem történik. Minden beszerezhető. Megfigyelt 3 g-ot vásárol a kantinostól. Kemény ezüst rubelek a Misa cár arcképével. Ötvenkopejkás: Mása mása. Ötven kopejka félhavi bér. Itt tényleg peng a pénz.

Este fürdés a kereskedővel, akit Megfigyelt Nárcisznak nevez. A gépbontó felőli oldalon az őrök a lámpákat befordították, hogy nyugodtan dámázhassanak. A kerítés legázolva a civilek által. Életet egy dízeladagolóért.

Megtanulják, milyen messze van a Burkán. A belmanok vagy cserkutok mordályai a magot pontosan a folyó közepébe potyogtatják. Még szerencse, hogy nincs automatájuk vagy Nyedajbogjuk.

870. Szid levele: „Megvizsgálta (az orvos) az elmeállapotomat. Az idegeimnek semmi baja, mondta, de az övéi kissé zaklatottak. . .”

869. Ember a holdon: (kísérleti színes adás) V. A. Rosszkovszkíj herceg: „Édes Ursun Földanyácska, Fenséges Atyuska, lelkünk nektek ajánljuk!” – a Holdra lépő első szavai.

868. Viper:

„Fiaim! Bármekkora marhaságot kitalálhattok fóniában ha rögtönözni kényszerültök. Alapvetően jel legyen az, amit forgalmaztok. A nem-jel, az nem-jel. Nem lehet ezt pontosan értelmezni. Aki érti távírász, aki nem, az tyúkbeles (vezetékes szakasz, a hír-zászlóalj debiljei) . Nézzétek, gyerekek! Én egy bunkó törzszászlós vagyok (csönd). Egy tahó, aki összekapart magának egy nyomorult kincstári érettségit, ha innen leszerel, elmehessen állami nyugdíjas állásba, rendőrnek, postásnak vagy vasutasnak. Kopasz! Adja ide a herflijét! (Megfújja.) Ez egy hang. Igaz, muzsikus barátunk? (Megfigyelt) Ez mondjuk már zene. Értik, stüszivadászok? Kopasz! Hozza ide azt a poharat! Így! Most ezt leejtem, azt mondom, zene ez is. így. (félre:) Magára hátékázom! (Ez Viper!) Nos uraim. Mi volt ez? Zene? Lufaszt vót az! Magának igen, doktorúr, elhiszem. Itt, igen. De élesben a jellel nem lehet hülyéskedni. Jelnek kell lennie, és nincsen idő kimagyarázni. A (...) se törődik a maga annaknyilvánításával, nincsen idő kidumálni! A jel jön vagy nem jön, különben kilövik a segge alól a kasztlit, oszt mehet a szentmakarónihoz, minden rádiósok védszentjéhez. Az apja kasza’t magának, fiam! A csend nem jel, hanem köz. Érti? A bukta percenként tízezer jelet ad, de még abban is vannak közök.

A nem-jel tehát nem csend, hanem balfaszság, hülyeség, átbaszás.

A rejtjelezésről pedig annyit tudok mondani, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor át kell menni fóniába és minden laczafaszázás nélkül megmondani, mit akarunk. Vannak helyzetek’, mikor nincsen idő sifrírozásra és a visszafejtésre. Egy szót kell találni, az egy helyes szót, melyet az ellenség semmiképpen, a barát mindenhogy megért. Verssor, filmcím, becenév. Megmondom, elárulom maguknak, nincsen az a bukta, amit ne lehetne visszafejteni. A nulla-nulla-hármas táviratok a szívküldiben vannak. Az ursunok fölveszik, lelassítják, kifejtik az üzenetet, mint nagyanyó a borsót. Ezért ha azt mondom fóniában: Muhi-Mohács? Negyvenegy-huszonhat.

863. A telephely sarkánál észreveszik, hogy a reflektorokat visszafordították, a folyópart bevilágítva. Ezért hát a három beásott fickó a homokban! A táborbontók éjszaka is dolgoznak: jöhet a békemisszió és a demokrácia .

862. Azért nem kapkodják el.

813. Megfigyelt a feljegyzéseit körmöli a latrinán. Klórbűz = nyugalom. Baromarc, a tízhét öreg egyike:

Kopasz! Mi a … … … -t csinál itten maga?

Írok – mondja Megfigyelt. Jelenteni fogom! Elnézést! Ön gumi?

Gumi az a ……. anyád, az, aki …….!

Elveszi a füzetet. Szervusz füzet.

510. Nárcisz halálával kapcsolatos kihallgatás az elhárítótisztnél.

– Mit fognak beírni neki, őrnagy úr?

– Én kérdezek! Apropó! Kit figyel maga’ Rendszáma?

– Tessék? (Megfigyeltnek nem esik le, civi1 kérdés.)

– Rendelkezési száma?

– Kettőkilencvenöt-nyolcvanhét-nullanulla-tíz-ezernegyvenhárom! (Most már leesett.)

– Hülye! Ilyen törzsadat, hogy nyolcvanhét, nem is lehet!

– Van!

– Nincs!

– Nézzen utána, őrnagy úr.

– Lelépni!

Megfigyelt lelép, kezében a füzettel.

509. Háború lett.

Nem egyik napról a másikra, hanem úgy, mint egy évszak. Nem kitört vagy kirobbant, hanem csak lett. Ami a füzetből kimaradt:

719. Nárcisz koponyájából letép egy darabot valami lövedék, nyilván nem egy fáradt mordály-golyó, hanem valamelyik őr Nyedajbogja.

Mélyfagyasztás előtt rovancs (mellékbüntetés).

700. körül „kiszélesedik” a háború. Az ursun elitalakulatokat véletlenül fölkészletezik, azután a fegyverraktárakat szintén véletlenül őrizetlen hagyják, melyeket aztán a különféle szabadcsapatok, melyek köztörvényes bűnözőbandákra orcáznak, szépen kifosztanak .

691. A nagyherceg látogatása.

650. Suhanron városa. Bordélybuszok. Szervezettség. Beszállás, kalauznő, kiszállás.

Tavaszi hózápor ősszel. A közeli magashegység miatt összekeverednek az évszakok. A levelhullató fák rügyeznek. Egy fa alatt bőröndök, Népszövetség-emblémás molyzsákok, batyuk, kartondobozok. Nagyon kicsi nő, vagyis gyereklány még, de már nő, tizenegy évesnél nem lehet több. Nyolcéves öccsét emeli, énekel. Cári címeres limuzinba pakolják csomagjaikat vöröskeresztes Ruszlana-nővérek. Egy batyu ott marad a friss avaron. Gyerekjátékok. Például katicabogár-haj csat.

502. Nyalka nyugat-ukrán tisztecske, már a hetedik kört kéri. Aposztolszkaja.

– Kommen Sie mit uns! – mondogatja.

Megfigyelt körülnéz. A bár üres: a szolgálatváltás órája. – Kommen Sie mit uns! Auf unsere kvarty. . . wohnung!

Ezt Megfigyelt már ismeri. A vége mindenképpen az, hogy az illető reggel ott cidrizik a laktanya kapujában. A jó népszövetségi cuccok-nak magas az ára a suhanroni piacon. – Musik hören! – jut eszébe diadalmasan. – Jomagyarak, Elo Kotszonja, Nehéz Szikla!

Ez jelszó! Most már mennek. Megfigyelt vásárol egy kanna belman vöröset.

                                   

Szőke bárisnya nyit ajtót. Dadog.

– Hello! I look... I like... I luck.. . Glücklich... You Szid... Szid Beret!

A kisértet. (Tükörből)

A nő lembergi. Lemberg Szabad Állam. (Város)

A lakás rendkívül tiszta, takaros. Piros lakás: minden piros, vörös, narancs, esetleg aranysárga. Szőnyegek. A tisztecske lemezgyűjteménye: összesen huszonkét darab.

Az Élő Kocsonya új albuma (román hamisítvány) ára egy ezüstrubel.

Könyveik is vannak. Száz, főleg lengyel kiadású. Egy Petőfi is. Tandori és Bokányi Márton. A nő felolvas egy Nyugatból. József Judit verse.

– I not speak ungarisch(!), aber der wordmusic sind beauty! Womansoul!

                             

A sajátos lembergi beszéd.

Az utcán baráti csókok. (A belman vörös mind elfogyott.) Megfigyelő már rég nem érezte ápolt női háj illatát.

                           

A következő héten, megegyezés szerint ugyanabban az időben:

Kátrány és szemétbűz. A parázskályhák avarfüstje. A jóillatú lakásra gondol közben. Az utca lezárva, a mieink, nem néznek oda, mikor a kordont átlépi. Abajgán harci jelszavak. Könyv kitépett lapokkal. A kitépett lapokon szarcsíkok. „A gyaur irodalom!”

A kirabolt lakás. Minden összerondítva. A fürdősarokban rúzzsal írt üzenet: We remember you forever.

                         

473. Tábor Digezdi alatt.

470. Érkeznek franciák, angolok.

461. Átadni a franciáknak a Csikán-völgyet – nem szívesen.

448. Leszólnak a franciák, valami történt az egyik faluban, nézzük meg. Viper beszól nekik valamit franciául, de a parancsot a törzstől küldik, menni kell. Időszak, üvölti a gumi és az öreg állomány, de kopaszok nem mehetnek. (Az egyik technikus, még a Kosztolányis időkből.)

Először azt hitték, elmenekültek s mindent fölégettek maguk után. De a kutyát is, láncon? Kupacok. Először azt hiszik, valaki kutyakölyköt talált. Nem, az egyik öreg, a Gyűjtögető, nyüszítve jön elő. (sokk) A földön vonaglik. A (kopasz) hadnagy előremerészkedik. Bekukucskál a házba. Zsebre vágja a kezét, fejével int a sajtónak.

Elvágódik. Viper veszi kezébe az irányítást. Matróz és Muzsikus menjenek.

A faluban: a piactéren bársony és bőr ülőgarnitúrák, pecsenyesütés nyomai. Kecskék, sertések, lelőve, tehát vegyes falu volt.

Kupacok. Az egyik kupacból előfehérlik valami: egy fogsor.

Matróz lekiált a völgybe:

„SÁÁÁÁTÁÁÁNGEEECZIIIK!!!”

                                   

A hadnagy táviratot diktál, az angol, a francia, a svájci miniszterelnöknek, a német tartományok grófjainak és hercegeinek, a Népszövetségnek, a Holdnak, a csillagoknak.

Semmi sem történik.

Viper a hadnagynak: „Na, kibolondoztad magad kisfiam?!”

Viper intézkedik.

A sajtó dolgozik.

Verziók: az abajgánok csinálták, bosszúból Ahmanda-sért. A cserkutok csinálták, bosszúból Ofrahm-ért. Ofrahm Degh-ért volt, Degh ki tudja, miért, valami múlt századi ügy. A belmanok voltak, mert végül is elég sok disznó volt. A saját népüket, nyilván provokációs szándékkal.

A hadnagy szerint nem katonák csinálták, ilyesmi még a világháborúban sem történt. (Persze. De ki az itt, aki nem tekinti magát katonának.)

403. Megfigyelt, Fuvaros és Dízsé a Szent Márk kolostorban, a Hulan hegyen. Kitűnő forgalmazási lehetőségek.

A templom freskói.

„Az erő nem kívül van. Nézzék ezeket a freskókat! A forma, a stílus semmi szabadságot nem enged. Még a színek is kötöttek.”

Arany, rubin, földkréta. Fekete és homoksárga.

„Nézzék, íme, Marelen Molentaleni műve. Hát nem különb a belső erejében bármelyik képnél? Molentaleni egy falusi tahó volt, aki folyton óbort vedelt s orrát csuhája szegélyébe törölte. Még a neve sem maradt fönn, csak így emlegetik, a marleniai molnárlegény. Koldusként fordult föl az illmuruti piacon. Száz magyarázó járt már itt, hogy szavakat találjon, mitől van ereje ennek a képnek.”

A szerzetes világiasan viselkedik. Pap volt, házas fogadalmat tett.

404. Minden zlotyért. Egy százzlotys története:

Abajgán menekült Gdanskban föladja Moszkvában élő testvérének, aki az osztankinói autósmaffiának dolgozik, mint lakatosművész. A lakatosművész hazaviszi a pénzt s átadja sógornőjének. A falut egy nap földúlják, s a katonáknak öltözött haramiáknál a pénz, mely az elosztásnál egy fiatal acélmunkáshoz kerül, aki a januári karácsonyban hazaviszi azt. A szankcióknak köszönhetően csak zlotyért lehet csempészáruhoz jutni. Míg a fiatal acélmunkás fürdik, az asszony odajár húsért és benzinért. A százzlotys egy benzinüzérhez kerül, adóba adja az egyik területi vezérnek, civilben jogász vagy fogász, köztörvényes bűnöző. A területi vezető válogatott legényeit a messzi Lemberg Szabad Városba küldi éjfekete Warsawáért. A következő évi topmodellt vásárolják meg, nincsen idejük kivárni, míg a garancialevelet kitöltik, különben is, Illmuruttól ezerhatszáz kilométerre van az első Warsawa szervíz. A kereskedő még soha nem látott ennyi készpénzt egy halomban. Gyűrött, foltos bankjegyek és téglakemény, nyomdai szalaggal ellátott szűz kötegek. A százas a Lengyel Központi Bankba kerül, ahol a különféle bankjegyeket kiválogatják s a használtabb darabokat segélyszervezeteknek utalják át.

                                                           

A cseh király visszavonulót hirdetett a regresszióra hivatkozva. Valóban szörnyű a helyzetük, már csupán tizenkét milliárd tallér az aktívumuk például Brandenburg Nagyfejedelemség felé. A siránkozás mögött marokba köhögött öröm: kisült a gazdasági piskóta. A Közép-Európai Szövetség hintapalintája fönnmaradt. A nyugat-ázsiai kisállamok,a Csibék nem fejlődnek, sőt egymást falják föl.

306. Illmurut.

Megfigyelt és Matróz kimenőn. Matrózt a kimenők régi életére emlékeztetik. Illmurut a dac városa: minden működik. Ha a lengyelek sejtenék, mennyit devalválódik itt a híres pénzük! Egy jobb rúzs tíz zlotyba kerül, ez egy normál menet. Sok a fóka, kevés az eszkimó. Matróz nagy tapasztalattal rendelkezik, a profikat elrugdalja. „Ne nézz rájuk.” Két diáklány forma.

Matróz melléjük siet. Tizenöt zlotyban egyeznek meg. Angol típusú sorházak az „európai negyedben”. Szobakonyha. A két lány dialektusban rikácsol egy öreg mamával. A piszkosszőke marad velük a konyhában, a másik rendezkedik odabent. „Jöhet a mehet!” A szag. Teleszprézte a szobát, mégis büdös van. A lányok mutogatják, hogyan akarják. Ebből átverés lesz, néz a matróz és elmagyarázza, ő hogyan gondolja. Lavór, két liter hidegvíz, fertőtlenítő tabletta. Egyiküknek figyelnie kell a vápot. Ha lebuknak, a lányok ellenük vallanak, de a prostitúcióra kényszerítés mellett még hozzákevernek a témához valamit. A lányok megállnak és mutatják, hogy így harminc a menet. Matróz megígéri, hogy a másik tizenötöt azután lepengeti. Amatőrök, de a gondolkodásuk már profi. A két nő különben unalmas, Matróz csak egészségügyi okból döntött mellettük. Kiderül, hogy a piszkosszőkének éppen nem lehet, ő csak fagottozni fog. Újabb vita. Tíz zlotyt engednek.

Az utca csendes.

Cuppogás.

A konyhában mégnagyobb a bűz. Az ételmaradékokat nem dobják ki, jól jöhetnek ínségesebb napokban.

Az utcában két öregasszony a kerítés lábazatán üldögél. Műanyag kannákkal. Árnyék esik a konyhaablakra, ahol Megfigyelt áll, így meglátják. Férfimód köpnek.

Cuppogás, mű-hujhajok. „Pofa be!” – mondja Matróz, ezt értik.

Megfigyelt rosszul lesz.

Nyöszörgés.

Eltűntek az öregasszonyok. Bézbólsapkás agg botoz elő. Oldalt pillant, tovább csoszog. A kapuban megáll, botját egy pillanatra fölemeli. Mintha intene az ablak felé, ahol Megfigyelt áll.

„Gyere, tűzzünk innen a halál kaszájára!” – üvölti Megfigyelt s a konyhaszekrényt azajtó elé borítja.

Két deszantruhás logenc ugrik az előkertbe. Törik az ajtót.

Matróz kiugrik az udvari ablakon. Az udvaron bokáig ér a híg mocsok: egy éve nincsen vezetékes víz Illmurutban.

Tovább. Matróz beugrik egy csukott ablakon. Ebéd: krumplit falnak egy zománctálból. Matróz a tálat leveri, „bocs!”, tovább, ki a néptelen Furman vezér utcára, amit belőnek az orvlövészek, akik szerencsére ebédszünetet tartanak. Tovább. A következő utca az Inzeltren, amit a lámpagyár árnyékol a belövésektől, valóságos korzó. Itt lassan kell menni. Matróz alkarja cafatokban, ujjairól vér csöpög. „Bocsánat.” Tovább.

Az első sarkon cselből nem vissza, hanem tovább, az ipartelep irányába. Látni a két logencet, amint fölteszik a reguláris hadsereg pilotkáit. Utat engednek nekik. Futás. Be a kifosztott autógyár portájára. A logencek átsétálnak a kereszteződésen, a sarkon sapkát váltanak, a köztársaságpártiak jelvényével ellátott deszantsapkát húznak, a repülőtér irányába igyekeznek.

Ötven körüli nő az anyjával. Ez már hazafelé, az Elmer aljában. „Nekem mindenütt van egy családom. A Duna mentén Regensburgtól Galaczig, föl a Tiszán Szolnokig.” A tizenhárom éves nagylány kikíséri a kliensét. A francia tévé riportere. Tíz zloty, meg egy csoki.

233. Trén gyorssegéllyel: harminc kilométer egy hét alatt.

Minden hatalmat a művészeknek. A belman elnök filmfes, a belügyér író, a külügyérnő az ismert filmszínésznő, mindenütt költők, tévések, építészek, még a vezérkarban is. A hiba az, hogy őket állítólag a transzursun autós-maffia és csempészkompánia pénzeli, míg az ellen-elnököt a cári titkosszolgálat és a helyi kábszeripar. A Nyugat ez utóbbiakat támogatja, mivel ránézésre is demokratikusabbak, hiszen nemzetközi jogászok, ismert polgárjogi harcosok is dolgoznak nekik. Különben is, az abajgánokkal való kiegyezés hívei. Többévszázados abajgán-belman kutya-macska barátság áll fönn a pásztorkodó cserkutok ellenében, akik a keleti kábszerkonkurrenciának dolgoznak, mint .csempészek .

A jogászok a demokrácia kovácsai.

Klatt: a kör bezárult.

189. Egy lengyel története.

A Shadr-toronyház tetején orvlövész. A zónahatáron áll. Elég lenne neki egy akna, de a ház tetején tévé adásvetők vannak.

Józef Brzelakowski-Baumberg százados egy szép keddi – piaci – napon fölballag a huszonnyolcadik emeletre. Az orvlövész kurvák ölében, sportnadrágban, félmeztelenül. 450 watton szól a Pete Best Liversoul. A százados odasétál, parabellumával szétlövi az orvlövész agyát. Sajnos tanúkat hagy, így a hivatalos belman kormány jegyzékben tiltakozik a népszövetségiek újabb túlkapása ellen, fasiszta orgyilkosnak bélyegezve Brzelakowskit. A Népszövetségi Erők főparancsnoka, Paul Arnald kitünteti és példaképül állítja. Másnap leváltják.

107. Kiosztják az éles lőszert, másnap beszedik. Mindenkinek van már éles lőszere. Lelőnek két belman sofőrt, erre a társaik lemészárolják a dugheti útzár cserkutjait. Egy román sofőr véletlenül elgázol két útonállót, akik a reguláris abajgán hadsereg ruhájába öltöztek. Egyikük szőke, kék szemű, de ez senkit nem zavar.

98. Robbant a száz. Aki teheti – van például kopasz

csicskája – az már nem is megy ki a városba. Már kétjegyű! Mire hazamenni. Nincsenek már otthoni mesék.

79. A suhanroni fogolytábor fölszabadítása. Nem tartottak

létszámellenőrzést soha, nem voltak előírások, tábor-rend. Napi egyszeri étkezés. A lényeg az volt, hogy atejüzem épületét nem szabad elhagyni. Eleinte mégösszegyűjtötték a halottakat.

A nőket nem engedték be a kapun. Azokból válogatták a csapatot, akik megjárták a Csikán-völgyet.

A táborparancsnok – civilben középiskolai tanár – felső utasításra hivatkozott. „Es nicht KZ-lager: kein Appel, kein krematorium.” – hajtogatta. Valóban nem égették a halottakat, hanem a savósilókba dobálták.

67. NAZI’S GO HOME ezek MI vagyunk Oké: mi már mentünk volna ezer nappal ezelőtt is.

Ezer nap, mely oda-vissza elszennyezi az egész életet .

49. Az ötven robbanása túl nagyra sikeredett. Fenyítés.

Matróz berázza a centit a fiatal hadnagynőnek: „Magácskának ezer, nekem tizenkilenc!” Kétszer harminc nap, mely nem létezik, ugyanis a negyvennyolcat nem engedik el.

„Lesz itt éneklés!” – mondja Matróz. Megfigyelt nem érti.

32.(48.) Most már érti: Prostitúcióra való felbujtás, kábítószerrel való visszaélés és kereskedelem, katonai titkok megsértése. Matróz a melki apátságról. Megfigyelt a folyóról soha nem láthatta, Matróz viszont fölülről-belülről nem. Utolsó vacsora.

02.(48.) semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi

(ötszáznegyvennyolc sor – az utolsó bejegyzés)