Kalligram / Archívum / 1996 / V. évf. 1996. április – Éneklő Borz / Együtt a lerben, avagy kis magyar gasztronómia

Együtt a lerben, avagy kis magyar gasztronómia

                         Kedves egybesültek!

                        Dinsztelt barátarai!

                        Baromfiak, sokféle szárnyasok!

                       

Maradék ocsúnkat szemlélgetvén illene tán fölocsúdni végre,

Illene tán fölemelni mégis gondoktól egyre tarajosabb fejünket

Ebben a megtollasodott időben, hiszen hajnalköszöntő bizodalmunk

Legutolsó morzsáit csipegetjük össze magunknak hagyakoznivalóul,

Mert szól a kokas mán, mert majd megvirrad mán... Pitymallik tán

Kincstári pitypalattyal üzennek tűrő fürjek, hajdani foglyok,

Újdon bölömbikák messziredürgő hangja echózik réten, mezőben,

Élmezőnyben. Mi sem fogjuk be pörös csőrünk, ugye, Tyukodi pajtás?

Eleink sűrű sarkantyúpengetése számadásra kötelez: többezeréves

Majorságunk szellemi vezérei, kurucos récerucák, Esze Tamás kárvallott

Lúdtalpasai kacsáznak felénk a história árján, régi dicsőségünk

Kis pocsolyái között... Reménység eszi a zúzánkat, reménység veri a

Szívünket, mint gazdasszony a horpadt korpáslábas karimáját, ha enni

Csődít, enni csal magához. KOT-KOT-KOT-KOT. Ily hamis szókkal hívogatnak

A neokotalitarizmus újsütetű pecsenyesütögetői! Módszeresen leitatnak

Bennünket: lágyul a húsunk, harsányul énekünk... Tele a begyünk borral,

Búzával, békétlenséggel. Nem kukoricáznak velünk, csak megtömnek menten:

Mindent lenyonmak torkunkon, megfosztanak legtarkább tollainktól...

Jogainktól megkopasztva, leforrázottan állunk a konyhakés-villogású

Ítéletidőben. Mert üldözöttek, hajszoltak vagyunk mind: önnön álmaink

Tündérkertjében kergetnek körbe séfek, főszakácsok – hóhérló kukták

Hajkurásznak körösleg a történelem hátsó udvarán, ahol naponta

Levágnak valamiért... Pedig be nyugton elvolnánk a ketrecben! Csupán

Elülnénk, csöndesen kotolnánk, kárálnánk néha, kárpálnánk, ha kell...

Teremne tikmony! Lenne nagy tojás! Több böcsülettel ékeskedne a

Tojásosság máltósága is! Dehát mit ér a bölcs baromfibú, mit ér a

Búsmajorság itt és most? Mit ér az újházi vagy a tisztelt házi tyúkhúsleves,

Ha dívik a magyaros becsinált? Holott a titkon működő boszorkánykonyhák

Hívságos menüjéről mit sem tudunk. Másként nem tehetünk – mert az Örök

Étrendben nem mi vagyunk a ludasok... De díszpintyek sem volnánk! Balkáni

Gerlék sem! Ám galamblelkünket hattyúi pulykaméreg önti el, hiszen ismét

Fölszállott a páva vármegye csűrére, büszke baromfinép keserűségére!

De nem vagyunk mi balfácánok, sem palimadarak, habár akadnak, sündörögnek

Köztünk tyúkeszűek, kapari kappanelmék, taknyádi kakaskodók, akik már a

Lúdanyó meséiben sem hisznek! Modern téveszmék ganéhalmán ágáló kakócák,

Afféle kültelki csalogányok ők: nem zengnek többé czifrán, czinegésen,

Nem fújják sorsmelengetőn a dalt... Talán nem is pacsirtás hitvallás

Röpteti lelköket tanulságtételként a honi kerítések magasába! Nem azért

Mondom, de az ilyen álságos jómadaraknak, ezeknek a bizonyosság híjával való

Haszontalan énekeseknek régenten Rómában kitépték a nyelvét... Lucullusi

Pástétomot kavartak belőle ínyencségül a latinság kerekasztalára – noha

Annakidején még nem tiltakoztak sem a nőegyletek, sem a honmentő

Capitoliumi ludak, hiszen a gőgölő gágogás sem hat a séfig! Pláne a

Sakterig! Aki pedig csólent közé keveredik, megeszik a disznók. Bár sok

Lúd disznót győz! Hanem azért a majorságnak csak a majorság marad a

Legádázabb ellensége! Lám, féltő-követelő mondandóinkban is elszaporodtak

Holmi hírlapi kacsák, hitetlen hápogások! Mindhiába tudjuk, hogy a Fönnvalók

Torkán akadt püspökfalatot tokajival illőbb öblögetni – utólag úgyis

Helyettünk pattintják el a nyerőt... Struccpolitikák dúlnak: délceg, vad

Kakasviadalok kukorékolnak egy-egy külön, magasabb, ízesebb rakásért!

Nemhogy megtartanák, de szertehordják, szétbontják a közös szemétdomb

Ősi egységét! Bontod-e még? Tudakoljuk tőlük. Bontom. Mondják. Rontom.

Bontom. Maradj velünk, kaparj velünk! Igazítjuk sorsparancsra a csőrünk

Megtámogatván jótanáccsal vándorlóbb véreinket, akik csak kóvályognak a

Levegőben... A házban. A magasban. Bontod-e még? Bontom. Rontombontom.

Maradj velünk, kaparj velünk! Bíztatjuk veszendő mimagunkat. Maradj!

Kaparj! Neked is jut. Akad talán giliszta, kurta pondró... Lészen

Csimasznak átkos széthúzása! Szebb történelmet lúdbőröztet elménk!

Majd együtt ezt a békát is lenyeljük – egymást bolondul csipkelődvén,

Ugye, Tyukodi pajtás? Együtt voltunk, együtt vagyunk, együtt leszünk a

Lerben sülve-főve. Saját zsírunkban, lassúdad tűzön csak sercegünk

Fojtottan, mint a düh, rotyogva, mint baromfinép haragja. Pirulhatunk

Majd... Persze, lesz miért. Az összmajorság nevében, annak megtartó

Szellemében... Pirulhatunk majd sülve-főve együtt: tespedhetünk tálakban,

Tepsiben! Szétdaraboltan, bajokkal spékelten, vádakkal telítetten, reménnyel

Torkig töltve, mint a holtak. Pirulhatunk majd: végleg megmaradtunk.

Föltálalnak tán mindennel körítve az összamajorság megtartó nevében,

Nemde, Tyukodi pajtás? Pirulhatunk majd szárnyas szégyenünkben...

Szól a kakas már. Majd megvirrad már. Majd megvirrad már. Most vagy soha.