Kalligram / Archívum / 1996 / V. évf. 1996. január – Mészöly Miklós 75 éves / Klip

Klip

Mészöly Miklósnak

talán a gyermek az leg

alább kevesebbet tud nem

cselekszik éktelenül és

nem keresi a maga hasznát

törzse nyakszirtje ujjai

mozdulatokat szálaznak ki

maguknak az előttük levő

márnemjelenből sietős

válogatás állati céltudat

hiúságnak kétségbeesésnek

nyoma se (ha helyesen ért

em mi a végenincs) anyja

helyett is éber akarnok

is már elhelyezi húgait a

töreken téli alom elgyö

tört kicsinyek de nem éri

ntetlenek már mohó férfi

kezek tuszkolták fel őket

hajnalban (ez a most) a

teherautó ponyvája alá ez

üstös pára száll fel belő

lük ebben a megtévesztés

ig eggyek az ébren lévők

vadász és vad fedetlen be

lek és savanykás leves fő

képpen pedig az elfolyt b

or a láthatatlanra mutat

egyképp ágak hegyén isten

lépdel   álmatlan   különbség

tevő kezében kerekded nyi

szogó viharlámpa verőfény

az ideiglenes szállás a

lól kifut a szépia udvar

a ház a farakás a gémes

kút elbillent feszülete

az eperfa a lugas az aszt

alra borult világító szék

ek egy hóprémes macska

nyomós kaptár fejkendős

frigid tövek (életrajz)

jég roppan sárlé szörcsög

de visszafagy azonmód ha

rémület állati nem kié ki

é hanem egyetlen tömb lak

ható anyagféleség a hamar

kialakuló szokásjoggal és

amikor már a szemhatáron

a csendes porta futása kö

zben elveszítve egy lénye

gtelen dimenziót a széles

re tárt kapun át vissza

ugrik a kutya a történet

be nevén szólítják a gyan

útlan kicsinyek nógatni

őt nem restek gerince hol

dfényes ostora messze vil

ágít ilyen nehéz ateista

időkben is fölemelkedik

rá a célkereszt kíméletes

fegyver dörren szinte puh

án a hátsó homlokfalnál

nem kiáltozom ébredjetek

fel de nem ébrednek ki c

sal meg kit és mikor kic

soda boldog és ki nem kic

soda ártatlan és ki bűnös

nem kérdem kérdem nem kér