Kalligram / Archívum / 1996 / V. évf. 1996. október – Juraj Špitzer-emlékszám

1996 / 10.

V. évf. 1996. október – Juraj Špitzer-emlékszám

Juraj Špitzer

(1919–1995)

Hizsnyai Zoltán
(előszó)

„Csak az a virág teljes virág...”

Tőzsér Árpád
(vers)

A zsidókérdésről; négy fekvésben

In memoriam Juraj Špitzer

Juraj Špitzer
(memoár)

Nem akartam zsidó lenni

Hizsnyai Zoltán fordítása

Egon Gál
(esszé)

A Különbözőség és azonosság

Németh István fordítása

Albert Marenčin
(esszé)

Élet rózsaszínben és feketében

-i -n fordítása

Jozef Bžoch
(esszé)

Ilyennek láttam őt

Emléktöredékek Juraj Špitzerről

-sj- fordítása

Egon Bondy
(esszé)

Ďuro

-i -n fordítása

Miroslav Marcelli
(esszé)

Írás és olvasás – nyereségek és adósságok

Fundárek Ferenc fordítása

Dušan Dušek
(esszé)

Egy délután Ďuroval

-sj- fordítása

Dr. Pavol Breier

Emlékezés egy harcos filozófusra

-i -n fordítása

Martin M. Šimečka

Temetésen

Elhangzott Juraj Špitzer temetésén a pozsonyi zsidó temetőben, 1995. október 11-én.

-i -n fordítása

Juraj Špitzer
(versek)

Versek az Egy nyári vasárnapból; Levél a folyóról

Bettes István fordításai

Peter Michalovič
(esszé)

Válasz Juraj Špitzer kérdésére: Mi a posztmodern?

Sírfelirat

Fundárek Ferenc fordítása

Grendel Lajos
(novella)

Egymásba nyíló szobák

Juraj Špitzer
(vers)

Tristia

Bettes István fordítása

Juraj Špitzer
(regényrészletek)

Egy nyári vasárnap

Tóth Ildikó fordítása

Juraj Špitzer
(vers)

Évszakok – négy énekben

Bettes István fordításai

Dusza István
(kritika)

Az erkölcs toprongyossága

Juraj Špitzer: Kétség és remény. Kalligram Könykiadó, Pozsony 1994

Zemán László
(kritika)

Könyvekről