Kalligram / Archívum / 1997 / VI. évf. 1997. január – Vendégünk a Serény Múmia / Serény Múmia / Ütköző; Cseprők; Hogy, hogy nem...; S egy utolsó kattanás; Kosár; Ahogy a vonat

Ütköző; Cseprők; Hogy, hogy nem...; S egy utolsó kattanás; Kosár; Ahogy a vonat

       

Ütköző

             

Elnyújtózom szépen, mint ebben a versben.

Felkutatom a csendesebb zugokat. Hol majd

csendesen zuhogok. Akár az eső. Mi tisztára

mos. (Így helyes, alapos!)

Elnyújtózom ebben a versben. A vér zubog.

Mint akit mellbe lőttek, úgy szakadoz, fosz-

lik és darabos. De ez így túl bonyolult.

És túlontúl egyszerű. Elnyújtózom ebben a

versben. S tovalök, akár a kocsit, a vonatot

az ütköző.

             

                 

Cseprők

             

Az ember kimos néhány olajos üveget.

Megtölti a kádat meleg vízzel (van),

megfürdik. Kinéz, szép idő, jó kedve

van. Kávé, cigaretta, majd levelet ír.

A hatos időben érkezik. Bérletét kifi-

zeti. Senkinek sem tartozik.

               

Csak az Úristennek, akitől bízvást

pár évet még – reméli – bekasszíroz.

Mint az üvegekért a pénzt. Végül is

örül, és nyugodt. Most a Fennvaló is

szelíd. Nem veri. Lám, van meleg víz.

És félig a troli.

                 

               

Hogy, hogy nem...

               

De meglepett, hiába kutattam,

kerestem egy sarkot, zugot,

szegletet, váratlanul meg-

lepett a Teremtő egy ház megett.

                 

Persze, tettem, hogy dolgomat

végzem, s mégis ott, ott a

félsötétben, váratlan, ahogy

már fent megneveztem, ért a

Fennvaló tetten. S mint kinek

a lába az égbe vert gyökeret,

álltam, szájam táttam, s ő

nevemen nevezett.

               

És talán nem is lett volna

az ügyből nagy baj, ha a

rezet kivágom azonnal.

De – sajnálat – csak

tátogtam, s álltam gyá-

moltalan, mint a szükségét

végző vadállat. Mi a baj?

Kérdezte az Isten.

                 

               

S egy utolsó kattanás

                         

Hogy mennyire vártuk! Miként

vizet föld – szárazság után.

Szorongva, tétlenül, s milyen

esetlen, sután.

S aztán itt volt hát!

Mint mikor megáll az óramű,

a szerkezet, s a rugók, a

tengely, a kerekek. S egy

utolsó kattanás még, aztán

a csend.

             

Aztán a határon át: udvarias

katonák, győzelmet jelző

vébetűk. S az az öröm,

mikor a sok házat, tanyát; a szürke

után a kéket, a sárgát, a lilát.

A polcok roskatagát!

Rokonok, barátok fürkésző

szemét, hogy hogy volt?

Rokonok, barátok sóhaját,

hogy a gyerekek mégis mekkorák!

Az öröm, a könny. Hatalmas

vacsorák, hogy végre együtt,

s eztán másképp már, másképp

lesz tovább.

             

Aztán át apák, fiak, nagyapák.

Kőmíves kancsók, vízmérték,

kalapács. Szerszámok át a

határt. Aztán a Mustra tér, alul-

járók, szőttes, őrlők, porcelán-

fejű babák. Az ingázók oda-vissza.

S akik csak át, és onnan át, és

még tovább.

                 

Hogy mennyire vártuk! Miként

vizet föld – szárazság után.

Szorongva, tétlenül, sután.

                 

                 

Kosár

Ó, asszonyom, ó, asszonyom, Ön érzi

tán a hangomon, hogy asszonyom, hogy

asszonyom... Ön érez tán egy szólamot,

hogy szólanék, s csak szótagok, csak

szótagok és zokszavak, konganak és

zengenek, zengenek és bonganak...

               

Érzi, hogy szólnék (hebegve), hátrarogy

egy kerevetre (hátha mégis sikeredne):

hogy asszonyom, a képkeret, kilógok

abból, s Ön nevet, majd bánatosan

szegzi rám, mint födelet a sok hibám,

mint födelet a sok hibám.

                       

Ó, asszonyom, Ön felcsigáz, jól fel-

tüzel, majd vízbe márt, vörösre pör-

köl, és lehánt, s szánalmasan, mint

a medve, állok vigyázzban, megmeredve;

komótosan míg elterül, topogok ott

ügyetlenül, lustán, jaj, míg elterül.

                     

S már lépnék oda, lelkesen, már nem

is néznék szerte sem (bámul reám Ön

peckesen), és szólanék gazdagabban,

mondjuk, ihletett szavakban, de lel-

kem-szellemem csak szuszog, állok ott,

mint kaktuszok, s csak szótagok, csak

szótagok.

                 

Asszonyom, már látom, hogy mímel, s

hogy mily ámmal, meg ímmel bán szürke

szellemmel, szeginnyel, s tűnik min-

dennek varázsa, akár víznek a csobba-

nása.

        Értem már, hiába hímezek szavaim

közé díszeket, szellemem hiába lobogna

ma, Ön úgyis kijózanítana: szava, arca,

mozdulata. S hogy így elbánt velem, már

jól tudom, még ott túl, a túlvilágon

sem bocsájtja meg magának... Nem, nem.

Nem Önnek, saját magának, alázatos szolg...

volt Szelleme.

               

                 

Ahogy a vonat

                 

Ahogy zötyögött a vonat.

A meleg, a napfény, a

sugarak. Anyánk, hogy

levidd. Apa: ha kijövök!

Ha a hasfalat, ha be nem

építik! Ha csak azokat!

                     

Ahogy ott a vonat!

Ahogy elaludt, s a

fájdalom, mikor felriadt.

Ahogy nyelted, ahogy vissza-

tartottad magadat. Ahogy

sejtetted, ahogy a cso-

magot, a fogkefét, a pizsamát,

ahogy jövet az ablakokat. Ahogy

a fényben ott ahogy. Integetett,

szűkölt, izzadott. Az hogy ott.

S ahogy betértél, s a fa alatt,

ahogy a kétdecit, ahogy a sört

s a borokat. Ahogy a vasárnapokat,

a heteket, a hónapokat. Ahogy

kijött, s ahogy elkezdte megint.

Ahogy titkolta, ahogy megdagadt,

elkékült. Ahogy aztán szétszakadt,

elgurult, szétfolyt, ottmaradt!

Ahogy az a vonat!