Kalligram / Archívum / 1998 / VII. évf. 1998. január–február – Írónőink

1998 / 1–2.

VII. évf. 1998. január–február – Írónőink
Babarczi Eszter
(esszé)

A női irodalomról

Kukorelly Endre

Női szakasz. Bevezetés

Pályi András
(esszé)

Székely Magda csöndjei

Báthori Csaba
(esszé)

Titkok és rettegések

Takács Zsuzsa költészetéről

Takács Zsuzsa
(vers)

Ittlét

Géher István
(esszé)

Gondolatok az ezredvégen

Rakovszky Zsuzsa: Az időről

András Sándor
(esszé)

„A fény elsötétülese sebesülést jelent”

Kemenczky Judit költészetéről

Kemeneczky Judit

Képversek

Szőcs Géza
(esszé)

Fűrész-kor népe

Tóth Krisztina
(versek)

Főcső; Órák; Álommalom; Az árnyékember

Ladányi István
(esszé)

Androgin

Ladik Katalin költészetéről

Visky András
(esszé)

„Énalany és őtárgy között”

Homília Máriáról, a halálszülő leányasszonyról

Forgách András
(esszé)

ÍGY

Balla Zsófia költészetéről

Balla Zsófia
(vers)

Alpesi elégia

Csehy Zoltán
(esszé)

Az álom nyelve létlik

Gondolatfoszlányok Gergely Ágnes verseiről

Gergely Ágnes
(versek)

Az ifjú és az agg; Barokk

Dobozi Eszter
(versek)

Papírszeletek; Imperátor

Mártonffy Marcell
(esszé)

„...és meghomályosodnak az ablakon kinézők...”

Beney Zsuzsa szavairól, csendjéről

Tőzsér Árpád
(esszé)

Archeopteryx

Mila Haugová új verskötetéről

Mila Haugová
(versek)

Búvár; Gradiva

Szűcs Terézia
(esszé)

Sza-bad-ság

Weöres Sándor: Psyché

Dusza István
(esszé)

Az irónia lírája és a líra iróniája

Előítéletek ellenében Juhász Katalin és Zalaba Zsuzsa versköteteinek ürügyén

S. Nemes Ilona – Zelei Miklós
(beszélgetés)

Fáj, vágy és árjong

Fábri Anna
(tanulmány)

Közíró vagy szépíró?

Írói szerepkör és társadalmi-kulturális indíttatás összefüggései a 19. századi magyar írónők munkásságában

Németh Zoltán
(kritika)

Egy hiánypótló monográfiáról

(Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé” – A magyar írónők története két századforduló között (1795–1905), Kortárs Kiadó, 1996)

Pozsvai Györgyi
(kritika)

„A női lírai én”

Magyar költőnők antológiája (Összeállította: S. Sárdi Margit és Tóth László)