Kalligram / Archívum / 1998 / VII. évf. 1998. január–február – Írónőink / Áldozati edény; A tavaszi ló hullámzása; Gyere velem a mitológiába; Virrasztás; Édentől Keletre; Vadlibák utolsó; tüzes sugara; A kígyó; Csendélet halakkal; Csont előtt virradat; Halkan lecsatolja; A bőr odaragad; Ikarosz árnyéka; Ovidius...

Áldozati edény; A tavaszi ló hullámzása; Gyere velem a mitológiába; Virrasztás; Édentől Keletre; Vadlibák utolsó; tüzes sugara; A kígyó; Csendélet halakkal; Csont előtt virradat; Halkan lecsatolja; A bőr odaragad; Ikarosz árnyéka; Ovidius...

             

Áldozati edény

                 

A tűz sorsa a fa.

A fűzfa hajában csattog a láng,

Beszívja a mérgező nedveket,

Befröcsköli az eget

A kétségbeesett ember látomásaival.

                     

Tűnj el, szörnyűséges madár!

Hess a fazekamba, üres arcú ember!

Beszívlak, te sebzett,

Árnyéknélküli szörnyeteg!

                   

                           

A tavaszi ló hullámzása

                   

A halál pillanata után, amikor még eleven árnyék

lassan suhant a réten, majd a kövecses mező fölött

a csoda ízétől még reszketve,

megállt, meglátta magát a tó tükrében

– meglehet, csak most, egyetlen egyszer

és soha meg nem ismétlődő alkalom –,

mégsem kívánt újra megszületni,

nem akart a sötét szájból kizuhanni,

mely örök idők óta mosolyog.

                 

                     

Gyere velem a mitológiába

                   

Gyere velem a mitológiába,

amely rólam szól s ettől kockázatos.

Androgin vagyok; hazug. Tehát őszinte.

Csakis önmagamról adok információt,

s mivel az mindenkit érdekel – közügy.

Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé.

                         

Gyere velem a mitológiába,

minden eddigi munkám kárbavész,

nem akarok műtárgy lenni. Letéptem láncaimat,

a teremtőnek nincs hatalma fölöttem.

Nincs esélyem. Tehát aktuális vagyok.

                           

                           

Virrasztás

                           

Üszkös szárnya párologni kezd.

Könnyű testszag árad védőruhájából.

Háttal a kormos vitorláknak, ő is embernek látszik,

Ő is a reggelt várja.

                     

                       

Édentől Keletre

                     

Rommezőkön bukdácsolnak,

Markukban a betört ég üvegcserepei.

Elvérzik csuklójukon a reggel,

A szilánkokat üres szemgödreikbe tömik.

                   

                 

Vadlibák utolsó; tüzes sugara

                   

Kevesen éltek azon a hegyen.

Kénnel füstöltek egész éjjel,

Várták a Vízöntő-kor hajnalát.

                       

Valami súlyos járvány tombolt

A féltve őrzött kertben.

Véres szárnyakkal, égési sebekkel

Húztak el a hómezők felett.

                     

                       

A kígyó

                   

Leengedte szárnyait, az álmából kifutott a vér.

Kémlelte barátnője arcát, amely maga volt a pikkelyes ég

– Ez minden? De ugye nem igaz? – kérdezte bizakodó

hangmozdulattal, örökzöld farokkal fogai között.

– Ez minden, de elég. Elég minden.

Belőled én maradok, belőlem ég ami marad.

                         

                           

Csendélet halakkal

                           

Sziklás parton napoznak

Sebzett szájjal, kocsonyás szemekkel.

Haláltusájukban ütni kezdik egymást.

Széttépett tüdejük gőzölgő tavirózsa

A parton felejtett vödörben.

                         

                   

Csont előtt virradat

                       

Hideg késsel kettészeli a látóhatárt:

Fakul, vékonyul a seb az égen.

Az átok rég beteljesült:

Az utolsó férfi is meghalt, az asszonyok megöregedtek.

Nincs éjszaka és nincs nappal – örök szürkület van.

Egy didergő madárijesztő virraszt az égen.

                     

                         

Halkan lecsatolja

                         

Szúrós illattal közeledik a teáskannához,

belém néz: lélegezz!

Halkan lecsatolja, és otthagyja illatát.

De ő nem tűr!

Véres tojáshéjjá.

Én egy vagyok vele.

Halkan szörnyeteg.

                 

                                     

A bőr odaragad

                             

A mezőn nincs vad.

Fent: tűz, szépség. Lent: égbolt, férfi.

A tűz odaragad a hajkoronához.

Felüvölt a vadállat naplementekor.

Nincs nő és nincs férfi: gyűlölet van.

Üres az égbolt.

                     

                     

Ikarosz árnyéka

                           

Látja saját árnyékát

ezüst legelők fölött átsuhanni,

fekete, széttárt esőkabátja nő egyre

az olajjal leöntött dombokon, és zihál

szárnyai között a hideg cseresznye,

fuldoklik, maga körül mindent éjszakába döntve,

boldog, és az égbe zuhan.

                           

                           

Ovidius rigóként a villanykaróig emelkedik

                   

Térdig gázolok harsány madárfüttyben.

Ne eresszetek haza engem!

Zúg a sárga harang és a nagy fuvola,

Bedugom a fülem, úgy kígyó nem mehet bele.

Jég veri a harangot.

Csak haza már, haza!

Patkányt szedegetni!