Kalligram / Archívum / 1999 / VIII. évf., május - Szlovák művészet és gondolat / Tényleges állapot; Tényleges állapot II; Semper; Amnesty International

Tényleges állapot; Tényleges állapot II; Semper; Amnesty International

Hizsnyai Zoltán fordításai

     

Tényleges állapot

„jól nevelt elhunyt sírjában nem forog"

                                   (Bettes István)

miként deresedik a fekete zászló!
a kémény füstöt lélegez!
a test az inghez, az út – porához
tapad, a repüléstől való félelem
a zuhanás öröméhez!
a szeretők utolsó erejükből
kitérnek a szivélyes gyűlölet elől!
fogadd meg az apostol tanácsát,
akit oroszlánok szaggattak szét!

     

Tényleges állapot II

mosoly, foglalkozási ártalom,
kétkedés avagy bizonyosság:
jegyezd meg: hova juttat ez engem?
jegyezd meg: gazdasági összhang,
áttörés az infrastruktúrákban, ket-
tős magány,
allergia a kéz-
nyújtásra

   

Semper

folytatódik a történet, az elit csodálja
lisztet, a zene desiffrírozza a zsebkendőben a vért,
boing zuhan a kolostorra és a kolostor elveszti
lelki-szellemi megalapozottságát, füst
kúszik a föld fölött, megkerüli
az asztalról lesepert tárgyakat,
evőeszközöket, morzsákat,
marhavagonokat, iszlám kőolajjal teli
tartálykocsikat, a szlovák aranytartalékot
szállító szerelvényeket, füst kúszik
a föld fölött és a halál még oly
távoli*

   
* (...istenben a közelség és a távolság egyugyanazon dolog...)
                                                                           j. boehme

   

Amnesty International

esik, a sarkon rühes kutya ázik,
sehol senki, a víz elhordja a port
s magát, az aszfalton lámpák
fénye siklik, fák árnyéka egyen-
súlyoz a járdaszegélyen,
egy láthatatlan valaki halkan, monoton
hangon fütyül, kisvártatva csatlakozik
hozzá a teáskanna