Kalligram / Archívum / 2000 / IX. évf. 2000. március / Magánbeszéd a štúr utca sarkán; A szava-tűnthez

Magánbeszéd a štúr utca sarkán; A szava-tűnthez

   

Magánbeszéd a štúr utca sarkán

 

friss ország emelkedik

a napszakok fölé

önmaga fényében jé

én emelkedem fényben föl föl

ahonnan már távlat világosság

már nem a macskakő aszfalt

így élem az utcák

fölöttjét lebegőben

sugdos mögöttem valamit az ősz

én nem ady ám és ez nem párizs

felhömpölyög bordámig

zúgva a Titok  bomlik

köröttem e kéz-láb világ

egy kerti padra zökkenve szagában

feszülnek minden cikornyák

és két zsernyák (belép)

megúszom uli-buli nélkül

ülhetek tovább nem

érdekelte őket úgy látszik

hány éves a tesóm iszik-e

még apám s hogy szeretem-e

/pillanat kőrösi csoma sándort

ősz van bennem késő ősz

felbukva magamból nagy kérdéseket

lengettem az avarnak

tellegettem kicsi zászlómat fehéren

látjátok feleim szümtükvel

csehek szlovákok és te

Csehszlovákia látod-e hazám

nézzétek meg jól ezt a XX

éves fiút de ne vigyétek rab

szolgapiacra őt mert nem hazudik

nem szól valótlant csak költ ő ó á ú í

őóáúéíúőő hisz kérni se tud

hallgatag üvöltő és újra

jött ez a kettő megcsodálni

verseim bohócruháját

zeuszi tébolyomat mesteri művem

csudáit és mégis evilágit

és megkérdezték kit festettem ki

hogy ily mélabúval nyaldosom

itt eme lócát és talán bé is

kísértek volna ha el nem kottyantom

én vagyok én a Szabadság ők

meg az egyenruhás Testvériség

meg kibiztosított Egyenlőség

s lám máris mosolyogva mint

árpacipó a lapáton

vonultak tova az őrszoba bájaival

egy farmeros le(h)ányzó mellettem

megállt pipa lehetett a világra

lüktet a jambus a búsba mert ella

fitzgerald modorában kesergett rekedten

a bús a dús a hús hej hó

ledobva saruját hajamba turkált

és rém prózai volt bolondul

fújtam a füstöt és izzada orcám

hé adonisz hé az hát csak velem

most törököt fogtál és kedvem

lett volna fölénekelni a

kilenctökű legfőbb majomról

meg népmeséket áradni őszi vizekkel

de inkább pisiltem minek minek

kérdezte volna a (be)képzelt lány

ő csak képzet most mert nincsen

füle sem igazából ja csak a csendhez

s így egészen modernnek látszhattunk

párban a padon miközben én egyedül

bonyolítom nehogy szó essék bozontos

barátaimról kukucs-kukucs

mondtam a csajnak odahagyva majd

a jány búsba elillant

kipp-kipi-kopp

prütykölj a pébés sárkánnyal

én költő vagyok bőgtem elolvasom

a nincses kalengyárt meg a kislapok

nagymellékletét rendre és közben

haladás a köztéri szoborig még lebegve

nem láttam odalent kúszókelőt

valamely kocsmában nyilván mindegyik

és barna sört nyakalt rakettot szürcsölt

éltetve a rendet és pedig feldobódva

a szétnyílt fombú parkoktól

szerettem volna elmondani mindenkinek

milyen csodálatos az anya

föld a sötét ösztönök talaja ó

   

de elmúla vala éjnek fele is már

hallgattam inkább míg a lepusztult

népek elővánszorogtak a krimókból

a retyókban még néhány titkos

hulla vizelt mikor meghal

lottam a szent sugallatot

és felállva egy jó böhöm kukára

hogy mondhassam fölállva ember behunyva

szememet szavaltam szavaltam mámor volt

nyirkosság bennem és tűzláng

kérdeztem szeretném tudni mennyit

érek ilykor hazai pénzben netántán kapnék-e

egy tarisznya tranzisztort magamért

hazám hazám mit adnál te mindenes

mellemért hajamért soroltam transzban részeimet

lecsatolt övvel elcsatolt múlttal

oly alaposan mintha jógáznék beleélve/hallva

mit adnál te szívemért és mit (szabad)

verseimért a rabnak véremmel telt

kullancs-betűimért betűk ugyan

tetűk mászkálnak koszos ágytakarómon

tudod talán mennyit ér az epém

hazám olvasod-e olykor verseimet

és dicsekszel-e vélem a papi fejedelmeknek

és a jövőt jóslóknak említed-é a nevem

felelj hazám mert fázok nagyon

felelj nekem megvesz az isten

megvesz a jóisten hidege

és te nem is érted nerozumíš mondhatok

bármit és a beszédem is akadozik már

a csupasz fák alatt

száraz a torkom

mert didergek

mert idegen vagyok

és belecsalódtam már nagyon

   

                  1970 novemberében

 

 

   

A szava tűnthez

 

Bárczi Istváné

 

aztán úgy fordulnak

el az évszakok

megérkezned és indulnod sem lehet

búcsúznod nincs kitől

találkozásod is csak senkivel

 

ülsz még a tükör fényes

visszhangjaiban

megdőlve mellre hanyatlott fejjel

és félredohányzol

ülsz tovább és élsz tovább

   

mordan a rokokó orr

cseppek között

vitaminhiányban várod

márciust

az ablakon át egyazon fénybetűs

parancs     a citrom

sárga pókhálóját berugdalni

hevesen a ósdi komód alá

és verset írni sereggel

a szabadpiacnak

   

de egy napon úgy for

dulnak el veled az évszakok

megszólal kintről hallgatásod

indulván a hangszerek

csatája dob kergeti a trombont

a furulyák uszony-lebegve

merülnek az

             ablaküvegedbe

   

                 1970. december 2.