Kalligram / Archívum / 2001 / X. évf. 2001. március / TÁJ/FUN

TÁJ/FUN

– A Tájak című kiállításról –

   

A képek, metaforikusan szólva, visszapillantó szemek (...)

Vissza-pillantásuk révén a néző szubjektum döntően átalakul,

egy produktív játék kölcsönhatásának részesévé válik,

amely túllép a kép és tényállás közti egyszerű tükröződés viszonyán.

Gottfried Boehm

   

Tájainkon állandósuló problémává válik, hogy egy-egy művészeti alkotás számottevő értelmezés, kritikai visszhang nélkül marad. Ennek okaira most nem térnénk ki, de mint tudjuk, maga a műalkotás mindig valamilyen befogadói aktusra van ráutalva, illetve feltételezi azt. Jelen írás egy hasonló helyzetben lévő kísérlethez, egész pontosan a Csallóközi Ifjú Tájképfestők Társaságának Tájak című kiállításához (Csemadok Galéria, Komárom, 2000. április 14.) szeretne egykét lábjegyzetet fűzni.1

Első ránézésre egy teljesen hagyományos kiállítás részesei voltunk. Ahhoz, hogy egy kiállítást kiállításként észleljünk, nagyon jól működő konvenciók állnak a rendelkezésünkre (pl. képek, terem, kurátor, meghívók, megnyitó, frissítők stb.). A három fiatal kiállító művész – név szerint: Boráros Henrik, Farkas Roland és Szabó Szilárd – az említett komponensek jelenlétéről gondoskodott, majdnem tökéletesen szimulálva egy tájképkiállítást. Mégis, mi az a különbség, eltérés, amely valami egészen másra tereli a figyelmet és képes kibillenteni ezt a stabilnak hitt konstrukciót?

A képméret azonossága – mindegyik 25x45 cm-es –, mindegyik képen három fa látható és a mindegyiken jelenlévő apró kaparások egyfajta szerialitást implikálnak, jelölik a képek egymásra utalását, a kép-kép relációt, közvetítve az egyéniség felszámolódásának tapasztalatát, és egyfajta ironikus hagyománykezelés felé nyitnak horizontot. Ezen posztmodernként is értelmezhető eljárás következő játékos eleme2 a datálás kérdése. A képek alatt különböző dátumok szerepeltek, miközben azok rendkívül rövid időintervallumon belül készültek el. Nemcsak a dátumok, de a képek alatt található, originalitást biztosító tulajdonnevek is tetszés szerint fel-cserélhetőnek bizonyultak. Az említett jegyek tükrében a reprezentáció helyett a kiállítás „concept"-jellege került előtérbe. A három jeles „festő" támadja az eddig jól funkcionáló kódrendszert, mely lassan észrevétlenül automatizmussá vált, éppen ezért veszélyes lehet. A támadó aktust nem kívülről hajtják végre, hanem belülről – beilleszkedve dekonstruálnak. Ezáltal viszik színre azt a felismerést, hogy a jól bejáratott alkotásmódok közlésképtelennek bizonyulhatnak. Ily módon kénytelenek vagyunk felülvizsgálni saját befogadói attitűdünket. A kiállítást megnyitó Sebők Zoltán a következőképpen utalt erre: „(...) hogy mit is fest a tájképfestő: nem a természetet, még csak nem is a tájat, valami tevékenységi terepszerűt, ami irtózatosan át van itatva kultúrával, ugyanis rengeteg tájkép született, s rengeteg klisé van a táj láttatására, és mi ezeken a kliséken, a művészettörténet kliséin keresztül nézzük a tájat és ezt a klisészerű látást vállalta föl ez a három nagyszerű, tehetséges fiatal festő."3

Benyovszky Krisztián

   

   

   

Jegyzetek

  1. A teljes visszhangtalanság vádja ezúttal nem érvényes, lásd: Z. Németh István: CSITT, csak csöndben!, in.: Szőrös Kő, 2000/nyár. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a kiállításról szerzett tapasztalat radikálisan eltér a Z. Németh által felvázolttól.
  2. Z. Németh István idézett írásának talán akkor sikerült volna másként érteni a kiállítást, ha a már Huizinga által hangoztatott játék–komolyság oppozíció relativizálását (is) képes végrehajtani.
  3. Sebők Zoltán a Csallóközi Ifjú Tájképfestők Társaságának kiállításáról. Irodalmi figyelő – Szó–kép műsora, 2000. április 18. Kossuth Rádió, Budapest.