Kalligram / Archívum / 2002 / XI. évf., 2002. május – Irodalom és Te(ket)ória / 2. index

2. index

 

A legkisebb különbség az üresség és a hiány között ...

akkor a legkisebb különbség sem fedezhető fel

arról lehet nem beszélni."

az anekdotikus és pszichologikus részletektől?

Az önreflexió hibás körét?

csak nemtudások vannak.

csupán a végkövetkez-

De a „második gondolat" hiánya...

de lehetséges.

de mi nem éri el

De nem „beszélni róla",

E mozgás kottázata...

Egy barátságos

elkerülhetetlenségéről szólnak,

ennek megjelenítése.

és a szerkezet mindig másutt van.

és azt (pl.: mondani), ahogyan.

És mi értelme van?

És miért kellene.

ez

Ez a végső lenne a „nemtudás" hozadéka?

felfoghatatlan: tagoltság

Ha

ha

ha

Ha már elterelés.)

hogy nem álom (?)

Hogyan lehetne ezt

holott

Kérdés: mi ez az egész?

kerülgeted, mint

lesz

lesz

megvilá-

Mi közben?

Mi marad, ha elvonatkoztatunk

Miközben

Mit?

Narratívái az örökös változások

nem

nem

Nem magyarul, hanem nyelvül.

Pontosan fogalmazni ebben az esetben annyi,

úgy (pl.: mondani), mint amit,

Ugyanez-változatok ugyanerre.

Vagy inkább:

vagyok

vagyok

Változás: gyakrabban

Váratlanul ugyanez van.

Váratlanul ugyanez: van. Stb.)

váratlanul..."

Vélemény- és fogalom-elcsendesítés.

világegyetem az egyetlen remény...