Kalligram / Archívum / 2003 / XII. évf. 2003. december – Antikvitás az ezredfordulón

2003 / 12.

XII. évf. 2003. december – Antikvitás az ezredfordulón
Imregh Monika

Antikvitás az ezredfordulón

Marcus Valerius Martialis
(versek)

Költők, ringyók, pojácák

(Válogatott epigrammák)

Csehy Zoltán fordításai

Mezei Balázs
(tanulmány)

Európa mint a filozófus útja

Patočka és Szókratész1

Bacsó Béla
(tanulmány)

Kiállni a zavart

Az arisztotelészi retorikáról

András Sándor
(tanulmány)

A megrendült antikvitásról

Nagy Árpád Miklós
(tanulmány)

„Ezer úton egyfelé" – gyógyítás a klasszikus ókorban

Madarász Imre
(tanulmány)

Campanella: a homályból a fény felé

Tóth Tünde
(tanulmány)

Tíztől egyig

Az antik görög epigrammaköltészet reneszánszkori továbbélése a humanista bókversekben: a hiperbolikus dicséret (laudatio) két típusa

Szepes Erika
(tanulmány)

A költő, a kor és a versforma

Németh Zoltán
(tanulmány)

Hárman az ágyban

Gondolatok a 90-es évek lírai köznyelvének libertinus vonulatáról, különös tekintettel Csehy Zoltán fordításaira

Szabó G. László, Robert Vano
(beszélgetés)

A szépség megszállottja

Harmadik fotóalbuma előtt Robert Vanóval

Csapó Csaba
(kritika)

Görög homoszexualitás – demitologizálva

Kenneth James Dover: Görög homoszexualitás című könyvéről

Ladányi-Turóczy Csilla
(kritika)

A medicina ingatag

Agrippa von Nettesheim szatírája és Rotterdami Erasmus encomiuma

(Kétarcú orvostudomány. Kalligram, 2001.)

Szepes Erika
(kritika)

Miért éppen Catullus?

Polgár Anikó Catullus noster című könyvéről

Imregh Monika
(kritika)

Férfi és nő

Paulus Zacchias (1584–1659): A házastársi kötelességről. Európa Kiadó, Budapest, 2001.