Kalligram / Archívum / 2003 / XII. évf. 2003. február

2003 / 2.

XII. évf. 2003. február
Vörös István
(vers)

Heidegger, a postahivatalnok

részlet egy verses regényből

Friedrich Nietzsche
(naplórészletek)

Önéletrajzi írások

1856–1869

Kornis Mihály

Előszó Barna Róbert írásához

Barna Róbert
(részletek)

Fosztóképző

Mizser Attila
(versek)

szállás; idegen pálya; levezetés

Gazdag József
(novella)

Az árnyak kifürkészése

Bárczi Zsófia
(elbeszélés)

Az ingovány

Hushegyi Gábor
(recenzió)

A művészet helyszínei: Kassel és Frankfurt, valamint a hiányzó 6. Platform

Documenta 11 és Manifesta 4

Kiss László
(versek, prózák)

Paródiák

Benyovszky Krisztián
(kritika)

Text(t)úrák

Stemler Miklós
(kritika)

A „nagy elbeszélésekről való lemondás" – a mikrotörténések nagyregénye

(Szilágyi István: Hollóidő. Magvető, Budapest 2001.)