Kalligram / Archívum / 2003 / XII. évf. 2003. május

2003 / 5.

XII. évf. 2003. május
Boné Ferenc
(tanulmány)

Áldozat, vallomás, prófécia; Szöveg és referencia

– Függelék a Javított kiadáshoz –

Horvát Ottó
(vers)

Egy örökkévaló pillanat

(Der ewige Augenblick)

Lábadi Zsombor fordítása*

Grendel Lajos
(regényrészlet)

Mátyás király New Hontban

Bodor Béla
(regényrészlet)

Városablak

Kovács katáng Ferenc
(próza)

Apák és fiúk

Kiss László
(elbeszélések)

Levél az ezredeshez; Séta a magasban

Csehy Zoltán
(kritika)

Bordély és boncterem – bevezetés a transzgresszív lírába

(A perverzió méltósága. Válogatta és az utószót írta Németh Zoltán, Kalligram, Pozsony, 2002)