Kalligram / Archívum / 2004 / XIII. évf. 2004. november / Szenci Molnár Albert / Talpnyaló; Hírnév; A pletyka árt a hírnévnek; Nemessé csak az erény tesz; Kései intelem I; Bölcsesség I; Bölcsesség II; Sértett barátság I; Sértett barátság II

Talpnyaló; Hírnév; A pletyka árt a hírnévnek; Nemessé csak az erény tesz; Kései intelem I; Bölcsesség I; Bölcsesség II; Sértett barátság I; Sértett barátság II

Nagyillés János fordításai

 

     

II 41

Talpnyaló

 

Mint amikor lankás fövenyen hosszan fut a hullám,

S közben apad, s végül elnyeli mind a homok,

Erre vagy arra sodorja a kegyhajhászt is a szellő:

Szerte kutat, szimatol, s rója az összes utat.

Lelke legesmélyére furakszik azoknak, akikben

Bármi hibát lát, és szívükig is lehatol.

 

 

II 46

Hírnév

 

Dicsvágyó, de el azt nem nyert ember ha dicsérne,

Súlytalanok szavai – hoznak-e megbecsülést?

Ám ha olyan szól rólad, akit már hír örökít meg,

És neve mond valamit, hírneved ez növeli.

Kit dícsérnek, a más hírének szócsöve méltán:

Mások hírének rosszat ilyen sose tesz.

 

 

II 45

A pletyka árt a hírnévnek

 

Pár szó pletyka elég, s e kevés nagy bajt is okozhat:

Rút rágalmat igaz szó lesöpörni kevés.

 

 

II 47

Nemessé csak az erény tesz

 

Ősök tetteivel hencegni, s a nagy vagyonunkkal,

Másban semmi remény, többre aligha utal.

Bármettől nemes is, ragyogóbb nem lesz a szememben,

Mint azzá kit esze s jámbor erénye avat.

 

 

I 504

 

Isten léte betölt mindent: hova futsz el előle?

Hogyha kimond valamit, tartani tőle mit ér?

Mindkettőért kár. Áll – nem kerülöd ki – a Végzet.

Élj helyesen, s légy kész menni nyomába, ha hív!

 

 

II 49

Kései intelem I

 

Szájában szorosabbra hiába feszíted a zablát,

Hogyha lovad sebesen messze ragadja a hév –

Ennyi a veszte felé rohanót traktálni tanáccsal,

S nincs gyógyszer, mi segít már a bukása után.

 

 

II 55

Bölcsesség I

 

Lásd meg előre a bajt, s kezdj jókor tartani tőle:

Jobbak esélyeid így, s többnyire elkerülöd.

 

 

II 56

Bölcsesség II

 

Tartsd szemedet szakadatlan azon, mit veszteni szánnál,

S lábaid óvatosan lépkedik által a bajt.

 

 

II 82

Sértett barátság I

 

Hogyha kemény vassal dörzsölsz gyémántot erősen,

Szétporladva törik szét kicsi részeire.

Így van az is, ha barátokat ugraszt össze Erinnys,

És felbontja Eris egykori jó viszonyuk.

Meghasad ekkor a szív, s maga is letagadja, mit érez,

S gyűlöli lassanként azt, kit előbb szeretett.

 

 

II 83

Sértett barátság II

 

Bármi kis apróság is elég, s odalesz a barátság,

És kicserélve az ó-t lesz az erós-bol eris.

 

 

I 29

 

Férfi, dicső, te tudós őrzője Themisnek, Ericus,

Eltúlzod nagyon is, tiszteletemre mit írsz.

Kétlem, hogy méltó lennék a magas saruhoz, míg

Calliopém egyebütt, mint ez a por, sose járt.

Fájdalom és szeretet s szeretett bátyámnak a vége

Bús mértékeket ád, mert amit ír, szomorú.

Nem dicsvágy vezet és a saját becs üres keresése:

Csak Krisztus kegye hajt, s hogy mit itélnek a jók.

Verseid oly ragyogók: látszik, te ilyen vagy, öröm, hogy

bár fiatal Múzsám, ennyire megbecsülöd.

Állj mellém, te segítsd, ó híres Ericus, a munkám,

S Westoniát ne feledd el soha! Áldjon az ég!