Kalligram / Archívum / 2005 / XIV. évf. 2005. július–augusztus / A stigma ártere

A stigma ártere

szvit férfihangra

(utókezelés)

   

 

       

Ablak keresztje. Messzi-messzi este.

Gőzmozdony horkol szikrát eregetve.

A komód sarkán szalma

szakajtóban dió,

mellette egy ódon

ívlámpás rádió.

Hatalmas dunyha ül, mint a török basa.

Füle, lába csücsök. Lúdtoll a potroha.

Az égbolt szürke posztó, melyről a gombokat

letépték – helyükön sötét mocsár fakadt.

 

Este van. Többnyire este támad némi

rés a teendők csatárláncán. Amikor

besötétül, óvatosan átkúszom közöttük

az idő hátlapjára, papírra vetett betűim

szépen kalászosodó tengerét csodálni.

 

Mint a gyerek, ki hegyoldalban hempereg,

s elvéti az égtájakat, eget-földet összekutyul,

nyelvén fűszál fütyül, golyóját éter pörgeti,

és mellén, hátán forgatja, tereli,

tessékeli a nagy, kék csillagot...

 

                              (Atomok gyűltek magammá össze, hogy

                              általam széjjelnézzenek –

                              ám a pillanatonként világracuppanó,

                              sivalkodó jövő váltig elgaloppol,

                              és a múlt agyara mindegyre csak szántja

                              a földet s kínjában feledést tüsszent a

                              hosszú barázdákba...

                                                             – míg e sebben

                                                             végül el nem pihen,

                                                             mint izmokban a görcs.)

 

A neonfény alatt cserebogár kering,

mint kacsaúsztatóba telepített hering.

Akváriumszoba. Tengernyi hallgatás.

Pucér horoggal turkál legalján a halász.

 

Édes dadogással porladtak a napok,

mint kisded markában tejbe mártott kalács...

 

Duruzsolt s nyalta a falat nyújtózva a rőzse,

majd tömpe görcsbe rántotta végeit –

összehajlott a láng, behorpadt a meleg,

a csönd szíve megállt, felbugyogott a fagy.

 

Még az ökörnyál emléke úszkált

a gallyak között, s az ágak ujjbegyén

a levelek helye be sem hegedt,

és máris nyihogott – akár tejfogak

alatt nagy, borízű jonatánok bőre –

a kamasz, decemberi hó.

 

Ott álltunk a lánnyal a fészer közepén,

és tudtuk, az egyetlen biztos búvóhely

az a rozoga ruhásszekrény a sarokban,

amelyben dédanyám fiatalkori ruhái

között hallhatóan rágcsálnak a molyok.

 

                               (Az idő nem rövidül, csak telik.

                              Én is vele telek, s a papírlapok telik.

                              S ezek a telek! Melegre még telik...

                              Ám a telek véges! Nyújtózkodván a láb

                              kilóg a létből. Viszi

                              a csonttraverzekre halmozott húst,

                              a hurkák gombolyagait,

                              a szerveket s a lelket.)

 

Tudtuk, hogy össze fog érni a térdünk,

hogy a lélegzetünk is egymásba gabalyodik.

Jól tudtuk, mit jelent, ha oda együtt bemegyünk.

 

Mintha kiscicát simogatna egy kéz. Egy

Túlontúl brutális, inas, szőrös kéz. Hosszan,

szelíden simogat, a kiscica megnyugszik, fülét

hátralapítja, fejét kecsesen egymás mellé rakott

két mellső lábára hajtja, de amikor már elszenderedne,

a kéz megfeszül, megváltoztatja a simogatás irányát,

és megroppantja a gyönge csontokat. Aztán

megint elernyed, kisimul, magába feledkezik...

 

Penész szöszölt, mint sápadt rókaprém,

s a tárgyak egymás orrlikát szagolták,

bakancsom orrán nyalka jancsiszegek

markírozták juliskás mosolyát.

 

                               (Az ujj egy olyan harangnak a nyelve,

                              mely a tapintás ízét visszhangozza.)

 

Egészen tisztán emlékszem egy csorba

fűrészlapra, egy horpadt idegenlégiós

parafakalapra, a résnyi ablak törött

üvegén behajló szőlőlevélre, csomóba kötött

madzagdarabokra, egy repedt teknőre

s a polcokon rengeteg rozsdás konzervdobozra, tele

törött csavarokkal, spulnira tekert vörösréz huzalokkal,

görbe szegekkel... Hevert ott egy horganyzott

pléhből összecinezett, fadugattyúval kibélelt

békebeli kolbásztöltő alkalmatosság is.

 

                               (Horpadt gömböcskékben

                              bugyognak föl a percek.

                              Megtapadsz Te az inger

                              buzgó forrása alján.)

 

Csupaszem ujjbegyeimmel végigpásztázom

hajlatait, az idomok tövében pislákoló

zugokat, s a bolyhos odúkból szilaj

ívvel magasba szökő csilló ormokat,

a fennsíkok csempesimaságú rónaságait,

s a felföldbe sikolyként beledöbbenő

szurdokok mohazöld meredélyein

megtapadt füstpamacsokat, hosszú

csövének spirális vagináját,

melynek mélyén hat rézmakkú lepkebáb

áhítja a kakas tüskéjét ágyékába, hogy – –

 

                               („Látni tett: a szem lát,

                              ahogy a kéz fog.”)

 

Megtettem ezt a boglyos barna tájat,

s fáradt szememből könnyem egyre áradt –

kimosott onnan minden csillagot.

Nejlonharisnyád Tejútként csillogott,

s combhajlatodból egy szem leszaladt...

 

De a tenyerem már lepénnyé gyúródott,

És bugyborékolt a vízfelszín, mintha óriás

búvárharang dőlt volna fel valahol a mélyén.

 

Néha hasít, akár a tárogató, acélfullánkját

beledöfködi a panelsikátor falairól visszaomló

lágy futamokba, s amikor mindet fölnyársalta,

megjuhászodik, zenél, csacsog, fodrot vet,

hátrasimítja a fülem, elandalít...

 

                               (Óh, égi légbodor,

                              éhem feléd sodor!

                              S mily kétes a siker,

                              mikor hozzád seper

                              por alakban a szél...)

 

És eregettem a füstöt, kiköptem, írtam,

egy sor és szipp és rím és platty – és egy

moslékos vedernyi turhát csuláztam a szélvédőre,

végigcsorgott az üvegen, nem lehetett kilátni,

szörnyű halált halt hat fő kipróbált,

hűségben megőszült törzsőrmester.

 

De az ujjaim bénultan fityegtek, és a lány

már egyre gyakrabban sóhajtott, egyre

dölyfösebben és hidegebben szuszogott,

meleg teste fölrepedezett, végül egész odaadó

lénye zajlani kezdett, szilánkjaira zúzódott,

mint kavicsszem nyomán a szélvédő.

 

                               (A fájdalom

                              előbb arat le mindig.

                              Egy csöppnyi kínnal

                              mindig több a kéj.)

 

Hagytam, tapsolja szét

arcom a dús setét,

s bolyhossá tépázott alakomat is

maszatolja el a behorpadt köbméterek

pudvás televényén.

 

                               (Surranni, cincogva,

                              lyukból, cikcakkban,

                              lyukba... – Lenni.

                              Nem lenni. Ez lenne

                              a kérdés – ha válasz

                              volna rá a felelet.)

 

– Hát akkor bújjunk elő! – szólt, és a hangja akár

jégcsapok fésűfogán végighúzott lábszárcsont,

leheletéből a zúzmara serkéi rakódtak a hajamra,

fogai közül bárányhús-inak gyökérzete lógott,

s én, mint egy repedezett samottú, áttüzesedett kazán,

a tyúktetűtől eleven porba léptem.

 

                               (Valaki jön – sehol.

                              Senkivé sűrül s itt terem.

                              Öle a kénköves seol.

                              Bőrömbe bélelt jégverem

                              – izzás és fulladás.)

 

Nagy sárga kés hasít a sötétbe bele,

kisorjázó bele testemről lecsúszik.

Az éles fény darabokra szabdalja várt

szabadítóm szelíd sziluettjét, s a vért

riadt szememen elkeni,

eltakarja őt, elmossa arcát.

 

                               (Ami nincs, az még mind: lehet,

                              s nem lehet többé, ami van.

                              A létező csupán keret.

                              Képzelet tartja magasan.)

 

Míg odakint dugattyúkat pofoz a fellobbant benzingőz,

valaki a kuka fedelét csapkodja ütemesen,

s a Hold megint pufók, mint a vízbefúlt –

tetemén elúszik a felhők egy csoportja.

 

A szél sebesen sodorja a csontok

csorba küllőit, csontsovány koboldok

parittyáznak pettyes pelenkákra.

 

Ballagnak már hazafelé a Pista bácsik, benedvesített

gyér hajzatukban friss fésűnyomokkal, roggyant disz-

nóbőr táskájukban az aznapi szajréval meg a szalon-

namaradékkal, pattanásos gimnazista lányok hal-

adnak nagy hanggal, karéjban, hajuk tövéig bepú-

derezve, művészbarettes káderek kacsáznak tova jelen-

tőségteljesen, valutaüzérek törnek utat a fősodorban,

egy zergetollas turistacsoport csapáján loholva;

szóval – péntek délutáni csúcsrajáratás:

hónaljszag, köpködés, borscs, knédli,

paprikás csirke végbélsóhaja...

 

Erek türemlenek, mint a vastagbelek,

a trágyalé leszelt emberfület himbál,

törött vécécsésze falában hűs odút

keres az elgurult, kiszikkadt szarhurka.

 

Valahol – a szél belefújta orrát –

egy napilap pofája araszol.

Tátott szájjal, fogasan vigyorog

a bakancs, bütykös nyelvét kitolva.

 

Tüzes sebhelyek úsznak még zsizsegve,

s üres zsebek zöldellnek, mint a zsályák...

 

                               (Ami megtörtént velem:

                              az volt öntőformám.

                              Ami nem történt meg:

                              az voltam én.)

 

Biz’ nem a nóta, csak a szénpor szállott,

vízhólyagtól lett lúdtalpas a láb,

s ami volt állott, most egyre csak pállott.

Hajszálnyival sem juthattam alább.

 

                               (Oszló kandúr szaga

                              járt át; leheletem

                              sovány páracsíkját

                              a szél földre csapta.)

 

Körbekurbliztam hát halkonzervemet,

s most Rád gondoltam, aki majd leszel,

magába tunkol; kit a szakszervezet

egy üdülésen mellettem helyez el.

 

Később Flegma Joe kiköpte a gyufaszálat a szemfoga mellől,

aztán a metszőfogai közül fújta ki a fogpiszkálót,

majd egy unott sercintéssel az amalgámot is

eltávolította a bölcsességfogából.

És egy nagyot köpött.

 

                               (Szomorú fejjel vidám nyakkal élek,

                              tudom már mit várhatolnak-ötölnek –

                               „Idüljön le, én elvtársam, drága!”)

 

Megszolgáltam a jutalomüdülést,

gondoltam, s vártam a pillanatot,

a halál-bagzás nyisson egy pici rést,

amelyen hozzád felsétálhatok.

 

Már lőttek és röpdöstek a kések, mint az istennyila.

Flegma Joe hosszú sugárban kiköpött, és nyegle közönnyel

nézte, a lövedékek mint hasogatják permetté a nyálat.

 

                               (Pirospozsgás proletár

                              epertortát papil

                              a paradicsomban –

                              véres verejték vádit váj

                              vörhenyes valagon.)

 

S mandulafájára végre

fölűzi orálgutánját

szűzi anyajegyesem!

 

                               (Nagy sebbel lobban az igaeret

                              – öt rőf rőt rongy leng.)

 

Öblét verejték öblögette,

harcsaszájként tátogott örve,

s odva oly búsan kotyogott,

mint forgószélben kavargó fagott.

 

Az isten gondos – hússzikémet

adta az izzó sebbe ölteni –

kéje zsarátján széttoccsantak

ormótlan ormú keble köblei.

 

A felvillanó torkolattüzek nappali fényességbe

borították a poros utcácskát, de a sűrűn

elsuhanó kések olyan forgószelet kavartak,

hogy egy fél méterre sem lehetett látni.

De Joe csak ment tovább.

Fél kézzel kifújta az orrát,

és röptében leköpte a taknyot.

 

Ó, prémes kehely,

ki megkoszorúztad gyökerem!

Van-e mélyebbről izzó anyanyelv,

mint a te magmás tátogásod...?

 

                               (A kozmopolita kémnő vaginája egyik

                              titkos mellékágából kihalássza a

                              rögtönzött fohászt rögzítő mikrokazettát

                              és macesztésztába ágyazva továbbítja.)

 

S ezüstpálmafás, seszín nyakkendőjét igazgatva,

kaszájával a márványt diszkréten kocogtatva,

megnyitja a bált a Halál...

 

                               (Madagaszkár hadat üzen Izlandnak.

                              Nemsokára felajzott makifalkák

                              veszik üldözőbe a rénszarvascsordákat.)

 

Felharsannak és egyre serkenő ütemmel

ütik széjjel a csevegő csendet a dobok,

eleven ujjal csap a húrokba ezer arkangyal,

s csörgős botját rázva járja a táncot a nagy Jehova...

 

                               (A patagónok

                              mérgezett vibrátorokkal

                              árasztják el Kínát.)

 

És a mámor gőzeiben a párok még korány előtt

egymásba nyúlnak az eldugott benyílók boglyos félhomályán,

s amikor hetyke jávorbajsza alatt Marica belépőjét dúdolgatva,

ajkán kacéran élveteg mosollyal elsétál köztük Belzebub...

 

                               (Kubai kommandósok egy csoportja

                              beveszi az ENSZ-székházat, és minden

                              kapitalista nagykövetet kiherél.)

 

Flegma Joe végül megelégelte a dolgot,

lehúzta a csizmáját, jól meglóbálta,

és a saját arcába vágta a sarkantyút.

Aztán kiköpte a vért, megszívta az orrát,

majd szétroncsolt arcán fitymáló

gőgös közönnyel hazafelé indult.

 

Mögötte valami, valaki közeleg.

Hatalmas, mint a fa, mely álmomban lebeg.

De félelmembe botlik. Már csak a puszta törzs.

Szálkás, száraz faszem botja fején a görcs.

 

Villanydrót döngicsél a porcelánokon,

akácfa ágán hintáz egy rég halott rokon.

Kiöltött nyelvén dongó, borzas feje lecsüng,

gúvadt szemében tüzet rakott a csönd.

 

                               (merültem pörgve,

                              mint kit izmos henger

                              pumpál világra)

 

Szék, asztal, rácsos ágy. Ódon diósifon.

Állótükör. Mély és üres. Túl minden bánaton.

Barlangmélyi zene. Egy vízcsap pityereg.

Salétromos nyirok, akár ha méz pereg.

Tízszer száz éjszaka s ama egy ráadás,

mely kévébe fogja a széteső kalászt.

Elpereg mind a szem, akár a csigolyák.

Hallani széttartó gerincem sikolyát.

 

E létbe félve tértem meg régvolt

halálomból, amelybe újra tartok,

szédelegve származom vissza a jövőbe,

botladozva foszlom magammá a múltba

– e ringlispílből nincs ki kivegyen!

 

Messzi, az éjszakába

nyújtom a napok jojóit,

s kidülledt szemmel zuhanok

vissza, az ernyedt reggelekbe...

 

                               (Atomok gyűltek magammá össze, hogy

                              általam széjjelnézzenek.

                              Maholnap szétszélednek,

                              hírül adni észleléseim.)