Kalligram / Archívum / 2006 / XV. évf. 2006. november–december / HORATIUS / Könyvéhez; Éppen a Szent Úton Sétáltam...; A barátokhoz

Könyvéhez; Éppen a Szent Úton Sétáltam...; A barátokhoz

Kőrizs Imre fordításai

     

Könyvéhez

 

Látom, már Janusra s Vertumnusra kacsingatsz,

s kicsinosítva sietsz, könyvem, kirakatba kerülni.

Kedves a zár s a pecsét a szerénynek: lám, te utálod,

s jajgatsz, hogy kevesen látnak, hogy várnak az utcán!

5       Másra neveltelek – ám csak menj le, ha annyira mennél!

Csakhogy visszafelé nem lesz út! „Jaj, micsináltam!

Hát mire volt ez jó?!” – kérded, ha baj ér, s szeretőd még

szinte ki sem csomagolt téged, s eltelve lelankad.

Mert ha a jós bűnödtől nincs megveszve egészen:

10     drága leszel Rómának, míg csak meg nem öregszel.

Hogyha azonban a nép piszkos keze összeken, akkor

már csak a lusta molyoknak táplálod seregét, vagy

futsz Uticába, s számkivetésbe Ilerda fogad be.

Majd, kire nem hallgattál, végül jól kinevet, mint

15     az, ki makacs szamarát dühösen szakadékba vetette:

hadd veszen, aki úgyis csak vesztébe rohanna!

S attól sem menekülsz, hogy az ábécére tanítsd majd

vénségedre a falvak rendetlen nebulóit…

Ám ha az enyhe sugárú alkonyban figyelemmel

20     hallgatnának, mondd el: apám egy felszabadított

volt, s fészkemnél kijebb terjesztettem a szárnyam,

s hogy ha nem is túl jó a pedigrém, volt sok erényem,

hogy harcban-békében kedveltek vezetőink,

hogy hamar őszültem, napbarnított s kicsi voltam,

25           indulatos, de azért aki megbékélni se restellt.

És ha talán megkérdik, szerződ mennyi idős volt,

mondd, hogy negyvennégy eszetendős abban az évben,

melyben Lollius és Lepidus volt római consul.

 

(Az episztolák első könyvének 20. darabja)

     

 

Éppen a Szent Úton Sétáltam...

 

Éppen a Szent úton sétáltam, holmi kis apró

dolgon mélázgatva – szokásom –, szórakozottan,

s valaki rámront (csak névről ismertem odáig)!

Megfog, meglapogat: „Hogy vagy, te csodálatos ember?”

5       Erre: „Momentán jól – felelek. – Hát áldjon az isten!”

S hogy nem hagy békén: – „Mit akarsz?” – kérdem. Mire így szól:

„Művészféle vagyok magam is.” – „Csakugyan? Gartulálok.

Most még többre becsüllek.” S próbálnék leszakadni:

hol lassítok, hol gyorsítok, a szolga fülébe

10           súgdosok ezt-azt, én nyomorult, de a víz kiver, érzem,

végig a talpamig. Ó, hogy irigylem a rossz modorod most,

boldog Bolanus, mikor ez fecserészve az utcát

és az egész várost dicsérgeti itt. S amikor nem

válaszolok, rám szól: „Látom, szabadulni szeretnél.

15     Nem fog menni, hiába. Követlek, akárhova mész is.

Rajta, gyerünk!” – „Nem akarnálak feltartani. Úgysem

ismered azt, akihez most indultam… beteg is… meg…

messze lakik… Caesar kertjénél… kinn, a folyón túl.”

– „Nincs dolgom, fáradt se vagyok. Hát rajta, siessünk!”

20     Mit tehetek! Fülemet lekonyítom, mint a szamár, ha

túl nagy a málha a hátán. Ez meg kezdi a műsort:

„Hát ahogy ismerem önmagamat, nem lesz a barátod

Viscus meg Varius sem jobb, mint én. Hisz ugyan ki

ír nálam több verset? S gyorsabban! Van-e nálam

25     jobb táncos? S ha dalolnék…! Hermogenész irigyelne!

Itt aztán már tiltakozom: „Van anyád, rokonod, kik

épségben kívánnak látni?” – „Bizony, temetőben,

vannak már mind.” – „Jó nekik! Így hát rajtam a sor most:

sújts le, ne kímélj! Mert az a sors vár rám, amit egykor

30     még a szabin dajkám bűbáj urnája vetett ki:

»Nem méreg, nem is ellenséges kard viszi őt el,

nem köhögés, se tüdőbaj vagy köszvény nyavalyája:

egy fecsegő pusztítja el egyszer! Jól teszi hát, ha

messzekerül minden szószátyárt férfikorában!«”

35     Vesta felé jártunk, túl már negyedén is a napnak.

Ekkor már várták egy perbe idézve: letétje

bánja, ha mégse megy (ami különben is árt az ügyének).

„Hogyha szeretsz, eljössz – azt mondja – velem.” – „Belehalnék!

Nem birok állni… a perjoghoz se konyítok… egyébként

40     is sietek, tudod.” – „Ej – azt mondja –, na most micsináljak?

Téged hagyjalak itt, vagy a pert?” – „Engem!” – „Soha! Azt nem!”

S már megy előre! A győztessel harcolni hiába:

hát követem. – „Maecenas hogy bánik veled? – ezzel

kezdi el ismét. – Szűk köre van, nagy huncut az ember!

45     Senki se érti a dörgést jobban nála! Bizony jó

kis szereposztás volna: te és én! Príma helyettes

volnék, csak beajánlj! Bárkit kiütünk a nyeregből,

itt a fejem rá!” – „Rosszul képzeled ám, ez egészen

másképp megy! Hisz nincs is ház nemesebb az övénél,

50     nincs ilyen irigység ott. Bánom is én, ha a pénze

ennek több, az meg bölcsebb: mert épp a helyén van

ott mindneki.” – „Ne mondd! Hihetetlen!” – „Márpedig így van.”

– „Olajat öntesz a tűzre! Hiszen már mást sem akarnék,

mint vele lenni!” – „Akarnod kell csak, majd kiverekszed.

55     Annyi erényed van! Olyan ő, aki hallgat a szóra,

csak behatolni nehéz hozzá.” – „Kiteszek magamért majd!

Szolgáit megvesztegetem. Ha kizárna: kitartok!

Alkalmas percet keresek, megvárom a sarkon,

s elkísérem. Az élet az embernek soha semmit

60     nem nyújt fáradság nélkül.” – Míg így papol, íme,

ott jön a drága barát, jó Fuscus Aristius! Ő már

ismeri emberemet! Meg is áll: „Honnan s hova mész, mondd!”

Kérdezget – felelek. Közben huzigálva ruháját

érzéketlen karját rángatom, erre meg arra

65     biccentek, hunyorítva: „Csak innen ments meg!” – Ilyen rossz

tréfát: csak vigyorog bambán! Engem meg a frász ráz!

„Mondtad a múltkor, izé, hogy hát meg kéne beszélnünk

négyszemközt valamit…” – „Ja, emlékszem… Na de ráér!

Majd alkalmas időben. Most szombat van! Ugyan mért

70     basztatnánk a zsidókat! – „A vallás?! Én ateista

volnék…” – „Én nem! Gyenge vagyok, tudod, egy tucatember.

Értsd meg, majd elmondom máskor.” (Jaj, de sötét nap

virradt rám!) S tessék: arcátlanul elszalad, engem

itt hagy a pácban! Csakhogy a felperes! Az jön az úton

75     szembe velünk! „Na, te csirkefogó! Hova mész?!” – kiabál, és

– „Jössz-e tanúnak?” – kérdez. Nyújtom is én a fülem már!

Elviszi végre, a bíróságra! Tömeg, csatajaz kél,

és jótékony zűrzavar. Így mentett meg Apolló.

 

(A szatírák 1. könyvének 9. darabja)

   

   

A barátokhoz

     

Boroskupával, mely örömökre van

teremtve, trákok dolga csatázni! Hát

elég ebből a vad szokásból,

Bacchus ugyan sose kért a vérből!

 

Bor s mécsesek vagy Ázsia kardjai:

milyen különbség! Vissza! Feküdjetek

le szépen félkönyökkel újra!

Csöndet, elég az ordibálás!

 

Igyam talán a a sűrü falernumit

én is? De akkor mondja Megilla jó

öccse, miféle sebnek örvend,

mondja, ki vert nyilat a szivébe!

 

Nincs kedve hozzá? Márpedig én csak úgy

iszom, ha szól! Mért szégyelled őt? Ugyan,

akárki is, vállald nyugodtan!

Hogyha te botlasz, a nő megéri:

 

biztos remek lány! Mondd, s nem adom tovább!

Súgd meg! – Szerencsétlen, milyen esztelen

nő kínoz, ez egy kész Charybdis!

Jaj, fiú, jobbat is érdemelnél!

 

Hát van boszorkány, volna varázserő,

thesszáli főzet, isten, amely segít?

A Pegazus megment e három-

testü Chimaera acél öléből?

 

(I. könyv, 27. óda)