Kalligram / Archívum / 2006 / XV. évf. 2006. november–december / XÁNTUS Kölcsönkönyv; Otthontalan; Mr. Szőke; Álnév; Pomutzgyuri; Tévedés; Nyom

XÁNTUS Kölcsönkönyv; Otthontalan; Mr. Szőke; Álnév; Pomutzgyuri; Tévedés; Nyom

   

*A Xantusiana c. verses regény 2007-ben jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában  

     

XÁNTUS

Részletek egy verses regényből

 

 

Kölcsönkönyv

 

És ki is gondolta volna még ak

Kor Komárom ostrománál hogy

Megláthatom majd a Haraszty

Könyvében leírt Ámerika földjét

 

Bajtársamtól kölcsönöztem na jó

Koboztam el valójában őrségben

Olvasta no de ahogy megláttam

Haragudni nem tudtam főként

 

Mivel azzal mentegetőzött a kis

Csepregi a lelkész minden táj ér

Dekli ahol emberek küzdenek sza

Badabb életért tágasabb világért

 

Tetszett de mosolyogtam rajta egy

Előre maradjunk csak itt Komárom

Biztonságos falai mögött amit sem

Csel sem had nem vehet be mondta

 

M de nem így lett persze hamar vége

Lett a biztonságnak felderítéskor fog

Ságba estem a kölcsönkönyvvel együtt

Mindegy visszaadni amúgy sem tudtam

 

Volna a kis Csepreginek ki a legbizton

Ságosabb égi falak közt ül már bombát

Szedett

Szegény.

 

 

Otthontalan

Elküldetlen fogalmazvány

 

Vezess haza fogadj magadba arra vágytam

Erre gondoltam szerettem volna elmondani

Egy otthontalant aki voltam s vagyok a nagy

Amerikai pusztaságban tudom hogy szerettél

 

Szerettelek mégis nehéz erről még látod most

Is beszélnem miért is kellett akkor elmennem

Nem a földmérés nem a halaszthatatlan ügyek

A neked lőtt fekete róka bundájával a szívemet

 

Adtam oda nyúztam meg élve még dobogott

Nyakad köré tekerted s én láttam hogy igen

Láttam hogy milyen jól áll és milyen büszke

Voltál rám fehér embernek még nem sikerült

 

Erődbelinek legalábbis fekete rókát lőni azt

Hittem van még időnk a hosszú téli esték

Örökké tartanak a kandalló mellett a társalgóban

Hát nem

 

Nem vártál meg

Nagyon fájt

Noha én hagytalak ott

Azt hittem hamarosan visszatérek

 

S a szerelem ereje mindent legyőz

És talán mindent igen

De az időt sajnos nem

Nem tudtál megvárni

 

Nem haragszom

Csak fájt fáj noha

Egyre tompábban

Nem haltam bele

 

Tudod

Azóta se

Senkivel

Soha többé.

 

 

Mr. Szőke

 

A nevem fordítását nem ismerték sőt még

A nevemet se az indiánok mégis Szőkének

Neveztek el noha valójában barna voltam

Hozzájuk képest persze mégis inkább szőke

 

Örültem neki valami

Mégis maradt belőlem

Ami emlékeztet néha

Régi életemre egy kicsit.

 

 

Álnév

 

Akkor még „zöldfülűként” féltem hogy

Bajt hozok Anyámékra igazi nevemmel

Ezért az amerikai hadseregbe belépve

Vésseyként írtam alá a szerződést de ba

 

Rátom Dr. Hammond akinek az egész

Tudományos pályafutásomat köszön

Hetem hisz ő bíztatott először gyűjtés

Re és a Smithsonian Intézetbe is ő aján

 

Lott be szóval rájött hogy nem az vagy

Ok akinek mondom magam mert a fa

Kéregbe vésett monogram nem egyez

Ett az általa ismert névvel rájött tehát

 

De megértette azt hiszem miért tartott

Am szükségesnek a névcserét de  ha ak

Kor sejtettem volna hogy még Old Sha

Tterhandnek is fognak hívni és a Mr.

 

Henrytől kapott ismétlőfegyver ezüstö

Zött zárborító lemezével is ekkora tév

Utat fog bejárni nem csinálok ilyen nagy

Ügyet a névváltoztatásból főleg akkor

 

Volt ez kínos amikor általam felfedezett

Növény- és állatfajokat akartak elnevezni

Rólam hálából az amerikaiak és akkor per

Sze meg kellett vallanom hogy nem úgy

 

Hívnak s ha már nem lehet elkerülni a dol

Got legalább a hazám legyen büszke rám.

 

 

Pomutzgyuri

 

Megőrültél te is kedves barátom Pomutzgyurka

Öregkorodra ám Komárom védelmezőjeként

Öcsém helyett bátyám voltál majd az amerikai

New Buda alapítója a polgárháború északi tá

 

Bornoka prosperity man lettél igazi sikerember

Az amerikaiak szemében a legtöbb hisz még

Alaszkát is megvetted nekik az oroszoktól

Bagóért barátom hogy aztán egy Néva parti

 

Tömegszálláson halj éhen így igazi magyar

Sorsot teljesítve be prosperitytől egészen a

Hajléktalanságig bár addig legalább várt a

Szerelem az igazi az epekedő szíved herceg

 

Nője iránt hogy mindent feláldozz érte ízig

Vérig kelet-európaiként hogy legvégül úgy

Tűnj el egy nemzet emlékezetkiesésben akár

A USS George Pomutz elnevezésű tengeralatt

 

Járó fog majd ’44 szeptemberében máig feltár

Atlan körülmények között a Csendes-óceánon.

 

 

Tévedés

Levélfogalmazvány Karl Maynak

 

Tisztelt író úr kedves Károly bizonyára immár Ön

Is tudja nem volna szabad mindent megírnunk amit

Meg tudunk sőt még azt se amit gondolunk talán egy

Edül azt amit tényleg meg is tapasztalunk ha muszáj

 

Én anyám miatt finomítottam, torzítottam azaz

Szépítettem ámerikai kalandjaimon és eszembe

Se jutott volna kiadni soha e leveleket sajnos ez

Engem se ment mégis kiadták őket tudtom nélk

 

Ül aztán egész életemben ezt próbáltam helyrehozni tudo

Mányos alapon közelítve immár a távoli dolgokhoz azt hi

Szem nem ártott volna Önnek sem némi távolság no nem

Olyan nagy hogy egyáltalán ne lásson még élő indiánt s úgy

 

Írja meg történeteiket illetve történeteimet hisz hiá

Ba is írt nekem levelet hogy én lennék a minta mit

Is tehettem volna hát írja gondoltam a maga dolga

Így utólag kissé bánom persze mégis van valami báj

 

Valótlan történeteiben amit majd szeretni fognak főként

A fiatalok és ezért is egyeztem bele a rengeteg tévedés és a

Valótlanságok ellenére de ha teheti kérem nézze meg egy

Szer az igazi indiánokat is kedves író úr tisztelt Károlyom.

 

 

Nyom

 

Kövessétek ha már más nem lesz

Belőlem csupán szélfútta nyom

A létem amíg látszik valami belőlem

Belőlük belőlünk azt kövessétek

 

Az állatkertben gyűjteményeimben

Múzeumpolcok finom pora alatt

Színes mesékben miket a nagy May

Károly álmodott rólam vagy magáról

 

Mindegy ma már csak kövessétek

Halványuló kifakult nyomainkat

Álmodjátok újra és színezzétek

Szívetekben ha lehet vadonatújjá.