Kalligram / Archívum / 2008 / XVII. évf. 2008. július–augusztus – 1968 / 1968 / Dutschke

Dutschke

Csehy Zoltán fordítása

Egész idő alatt, míg meg nem születtél,

gondolkodtam. Nem tudom, milyen anya méhe hordott ki.

Nem én termékenyítettem meg azt a nőt, az bizonyos.

Mégis, ha átgondolom a hosszú időszakot

mely születésem óta és születésed előtt eltelt,

kétségem sincs: az apád vagyok.

Mért nézlek mégis egy fiú szemével?

Tapasztalataink egyazon szavakra épülnek, érveink

szótára közös. De te, azon fölül, ami a tiéd,

birtoklod azt is, ami az enyém: és ez avat téged felnőttebbé.

A születés előtti éveimből nem futotta kincsre.

Eltörölte őket a tapasztalás, a hasztalan tragédia.

Nem használtam egyetlen olyan szót sem,

melyet atyáim használtak (leszámítva, ha pokolba kívántam őket).

Az ő bűnösségük, az ő gyűlöletük, mely a józan ész ellen irányul,

tiszta és egyszerű terhei életemnek.

A természet rendje szerint magam is hosszú utat

tettem meg anyám méhében, és megérkeztem,

mint egy kibetűzhetetlen barbár, felvértezve megannyi kiválósággal

– egy fura és megengedhetetlen érettséggel – erre a földre.

Nem fogadtak szeretettel. Nem nézett rám senki mint fiára.

Fanyar bölcsességem nem keltett csodálatot.

Atyáim szeme meredt rám… De elég is ennyi ebből a történetből.

Már meghaltak, átkaim kísérik őket, közönyöm vagy

megbocsátásom. Most, ellenben, átadtam neked minden tapasztalásom.

És a tiéd több, mint az enyém: és ez tekintélyt parancsolóvá tesz ..... atyaivá.

Csüggök az ajkadon, mely az újdonság hírnöke,

ami a születés előtti hosszú periódusban rejlik, mellyel dolgoztam

(ösztönösen, kölyökkorom óta). Mi az újdonság?

Végeredményben még te sem tudod megmondani. Immár más

születés előtti történések esnek meg a régi-új világ küszöbén.

A Kommunista Párt megalakítása Németországban?

Mennyi akadály, mennyi ellenszegülés, mennyi ellentmondás:

mennyi történelmi lehetetlenség, mely a végső rendhez szükséges!

Frankfurtban remélnek. Heidelbergben tanulnak, az unalom közepette.

A polgárságot, melynek zsigereiből rejtélyes módon a világra jöttél,

saját szememmel láttam, fehér az arca, akár a kőé:

ne hagyd magad rászedni jóakaratától,

elgyötrött érzékenységétől, komikus félénkségétől!

Mind meg vannak félemlítve, apám, főnök! A veled egykorú ifjak

a főúton haladnak, nem holmi ösvényeken. [1]

                   

                       

[1] Az alkalmi költemény először 1968. november 30-án látott napvilágot az Il Tempo című folyóirat hasábjain. Rudi Dutschke (1940–1979) híres egyénisége volt a németországi baloldali diákmozgalmaknak. 1968-ban politikai indíttatású merényletet követtek el ellene (Josef Bachmann fejbe lőtte), de túlélte, noha maradandó károsodásokat szenvedett. Szellemi fejlődésére (akárcsak Pasoliniére) nagy hatással volt Antonio Gramschi.