Kalligram / Archívum / 2010 / XIX. évf. 2010. november

2010 / 11.

XIX. évf. 2010. november
Borbély Szilárd
(Sorstalandráma)

Az olaszliszkai

Első rész

Kornéli Bea
(novella)

Merülés

Polgár Anikó
(versek)

Hallgass, Aeneas!; Taigetosz; Rabnők, induljatok!

Szöllősi Mátyás
(versek)

Állapotok

Nemes Z. Márió
(versek)

Kívánság; Kanál; Raj; Sötét pont

Miroslav Brück
(novella)

A város jegyében

Vércse Miklós fordítása

Szabó Tamás
(novella)

Empty Hearted Town

Pálfalvi Lajos
(esszé)

Heaney, Herbert és az ír–lengyel mitogeográfia

Gyürky Katalin
(esszé)

Kínkeservek panteonja

Ljudmila Ulickaja A mi urunk emberei című kötetéről

Kukorelly Endre
(vers)

3x9x15 szó

Mestyán Ádám
(rap)

A magyar költészet története

Farkas Zsolt
(esszé)

Nem és nemzet

4 magyar klasszikus mű

Lengyel András
(tanulmány)

Kosztolányi Szovjet-Oroszország képe

Bíró-Balogh Tamás
(tanulmány)

A pornográf műfordításért feljelentett „katolikus író”

Kosztolányi Dezső életrajzához

Benyovszky Krisztián
(tanulmány)

Nem nőnek való?

Gondolatok a krimi feminizálódásáról két magyar regény kapcsán

Bazsányi Sándor
(kritika)

Pasztell pasztiche

Csabai László: Szindbád, a detektív. Magvető, Budapest, 2010

Szilágyi Miklós
(kritika)

Szakmai és politikai folklór

Ortutay Gyula: Napló 1. (1938–1954); 2. (1955–1966); 3. (1967–1977). Szerkesztette és a jegyzeteket írta Markó László. Alexandra Kiadó, Pécs, 2009–2010

Fodor Péter
(kritika)

Érzékcsalódások között, biztos érzékkel

L. Varga Péter: A metamorfózis retorikái. Tudomány, diszkurzus, medialitás az irodalomban és az olvasásban. JAK – Prae.hu, Budapest, 2009

Nagy Márton Károly
(kritika)

Egy teljesebb poétika felé

Horváth Kornélia: Irodalom, retorika, poétika. EditioPrinceps, Budapest, 2009