Kalligram / Archívum / 2011 / Krúdy / Költészet/Magyar / A Níp

A Níp: Az ín kecskím…; A Níp: Az ín lovamnak…; A Níp: Az új kombályny

áttalam gyűjtöttem níp dalaim

A Níp:

Az ín kecskím…

Az ín kecskím
Öregecskín
Praktéjzál az ólban,

Az ín babám,
Mint a banán,
Nem tudom, hugy hol van.

Ej, a banán
Polcon van ám
A zűccsíges bótban,

Traktórral kell
Menni, majd el
Fírnek rajta stószban!

Az ín babám,
Mint a banán,
Már a traktóron van,

Feküggy alám,
Bár eszt talán
Intízzük majd szóban…

(küzre atta: P.S.)

A Níp:

Az ín lovamnak…

Az ín lovamnak csak
három lába van,
Mondok níik énkább maj
gyaloglok magam,
De ej, a vetemínyem
az ól mellett van,
Igaz, hogy rígebben
vót, hogy ott laktam,
Mer az asszony níha oj
hangosan pörőt,
Hogy fülembe húztam, ó
jaj, a fejfödőt,
Ezír mondom jobb vót hejj,
míg legíny vótam,
Nűtlen, hontalan ís, hejj,
hajdanán lótlan…

(küzre atta: P.S.)

A Níp:

Az új kombályny

Kiáratt a szenyvíz,
bé is zárt a szervíz,
hujujuj hujujuj sejhaj

pedig a kombálynom
kettítört e tájjon,
hujujuj de azír nem baj,

babám aggy egy csókot,
mer már itt ácsorgok
hujujuj órák óta,

de há addig is jót
mulassak mer pipsót
csináttam a ház mögí az ólba,

ott má nagy a sár is,
birkózhattok máris
hujujuj hujujuj ól-rájt

cicifikszes jányok
ís a hozományok
bó veszünk új kombályt.

(küzre atta: P.S.)