Kalligram / Archívum / 2014 / XXIII. évf. 2014. január / A hőzöngő katona

A hőzöngő katona

   

SZEMÉLYEK

OSTROMVÁRY GYŐZŐ, katona
MORZSARÁGÓ, Ostromváry parazitája
GYÜRKŐC FERI, Hajó-Vontágh szolgája, most Ostromváry személyzetében
VENDÉGBARÁTHI MÁRTON, ephesusi öregember
CSELÉNYI, Ostromváry szolgája
PARTÍCIA, athéni lány, aki Hajó-Vontághot szereti
HAJÓ-VONTÁGH GÁBOR, athéni fiú, aki Partíciát szereti
MURCI, Ostromváry fiatal szolgája
CSÚCSDOMBI CSILLA, prostituált
MILF RAMÓNA, Csúcsdombi Csilla szolgálónője
FIÚ, Vendégbaráthi szolgája
KÁROLY, Vendégbaráthi szakácsa

   

Harmadik felvonás

MÁSODIK JELENET

Gyürkőc, Murci

   
GYÜRKŐC
Nagy zavart keltek, annyi gépet mozgatok!
Ma elragadom a harcostól kedvesét,
Ha csapatom sikerrel sorakoztatom.
Hadd hívjam csak ki ezt. (Bekiabál a katona házába)
                                       Cselényi, hé, ha nincs
Dolgod, gyere a ház elé, hív Gyürkőc Feri!
MURCI (kijön)
Nézd, nem jöhet.
GYÜRKŐC
                        Mért?
MURCI
                                  Mert álmában csuklik épp.
GYÜRKŐC
Mi, csuklik?
MURCI
                    Hortyog, így akartam mondani,
De mert ha csuklasz vagy ha hortyogsz, egyremegy...
GYÜRKŐC
Szóval Cselényi bent szundít.
MURCI
                                               Csak orra nem,
Az rémes zajt üt. A pohárba ütötte az
Orrát titokban, míg nárdusbort töltögetett,
A pincemester. Hé, segédje te vagy, te szenny!
MURCI
Na, mit akarsz?
GYÜRKŐC
                        Az álomkór hol lepte meg?
MURCI
Úgy gondolom, szemén.
GYÜRKŐC
                                       Nem azt kérdem, barom.
Gyerünk; úgyis kinyírlak, ha meg nem tudom.
Te hoztál neki bort?
MURCI
                              Nem én.
GYÜRKŐC
                                             Letagadod?
MURCI
Tagadom hát, még szép, mert ő tiltotta meg:
Nem töltöttem korsómba pár litert neki,
És ő azon melegében nem itta ki.
GYÜRKŐC
Nem ittál?
MURCI
                  Vesszek meg, ha ittam vagy ha csak
Ihattam volna.
GYÜRKŐC
                      Mért?
MURCI
                               Mert forró volt nagyon,
Csak szürcsöltem, mert perzselte a torkomat.
GYÜRKŐC
Van, aki csúcsbortól, más lőrétől idült...
Borunkra jó pultos és alpultos vigyáz!
MURCI
Nyilván helyükben magad is innál, de mert
Nem versenyezhetsz velünk, vizslatsz irigyen.
GYÜRKŐC
Eddig talán nem is lopott bort? Szólj, szemét.
Mert mondhatom neked, hogy jóelőre tudd:
Halálra kínozlak, ha hazudsz, Murcikám!
MURCI
Komolyan mondod? S ha mindent elárulok,
A pincemélyből majd kirúgnak engem, és
Te majd magad mellé szemelsz ki másikat.
GYÜRKŐC
Bátran beszélj: Polluxra, ez kizárt dolog.
MURCI
Nem láttam, Polluxra, hogy kihozta a bort,
Tényleg rám parancsolt, s én hoztam is.
GYÜRKŐC
S a hordók sűrűn fejtetőre álltak ott.
MURCI
A hordók, Herkulesre, nem ropták vadul;
De volt odalent egy sikamlós kis sarok,
Ahol közöttük literes kancsó hevert,
És gyakran megtelt tízszer is: személyesen
Láttam buzgón ürülni s megtelni hamar;
A hordók bakkhánskodtak, míg a kancsó ivott.
GYÜRKŐC
Nyomás, menjél be, jó? A pincében ti így
Dorbézoltok. A főtérről hívom a főnököt.
MURCI
Végem van! Megkínoz uram, ha hazajön
S megtudja mindezt, mert nem informáltam őt.
Egy napra elhalasztom a bajt: szaladok. (A nézőknek)
A lelketekre, nehogy eláruljatok!
GYÜRKŐC
Hová mész?
MURCI
                     Elküldtek, de rögtön megjövök.
GYÜRKŐC
Ki küldött?
MURCI
                  Partícia.
GYÜRKŐC
                                Végezz és gyere!
MURCI
Kérlek, ha közben kiosztják a büntetést,
A részemet távollétemben vedd te föl. (Elmegy)
GYÜRKŐC
Csak most jövök rá, ez a nő milyen ravasz:
Cselényi alszik, ezt az alembert pedig
Elküldte, hogy oda átmehessen: így helyes.
Vendégbaráthi jön a bombanővel itt,
Akit kértem. Az istenek segítsenek!
De előkelő mezben jár, nem is olyan,
Mint egy ribanc. Az ügy kezünk alá simul.

   

HARMADIK JELENET

Vendégbaráthi, Csúcsdombi Csilla, (Milf Ramóna) és Gyürkőc

     

VENDÉGBARÁTHI
Ismertettem, kedves Csillám, kedves Ramónám,
Tervünket otthon, szép sorban; s ha összeesküvésünk
Kevésbé kapiskáljátok, világosan kifejtem
Megint; de hogyha értitek, cseveghetünk mi másról.
CSÚCSDOMBI CSILLA
Őrültség volna, pártfogóm, hülyeség megígérnem,
Hogy bármi munkát vállalok vagy téged támogatlak,
Ha nem tudnám az átverést egyedül is csinálni.
VENDÉGBARÁTHI
De többet ér, ha intelek.
CSÚCSDOMBI
                                     Egy utcanőt ilyenre
Oktatni, nem titok, mit ér. Mivel megmondtam én is
Önként, miután füleim szavaid óceánját
Kiitták, hogy a katonát hogyan vegyük hülyére.
VENDÉGBARÁTHI
Egyedül senki sem elég bölcs; láttam százezerszer,
Kik szöktek jó tanács elől, pedig rá sem találtak.
CSÚCSDOMBI
Ha a nőnek bűnözni kell, megcsalnia a férjét,
Emlékezete vele van holtáig, mindörökre.
De ha becsület van soron vagy bármiféle jótett,
Felejtős lesz, emlékei cserbenhagyják azonnal.
VENDÉGBARÁTHI
De éppen attól rettegek, rátok vár két meló is:
A harcosnak ha ártotok, számomra csak az hasznos.
CSÚCSDOMBI
Ne félj: ha nem tudjuk, mi az, megtesszük még a jót is.
VENDÉGBARÁTHI
A nő romlékony áru.
CSÚCSDOMBI
                                 Romlottak veszik, ne izgulj.
VENDÉGBARÁTHI
Ez illik hozzátok. Gyerünk.
GYÜRKŐC (félre)
                                           Máris menjek eléjük? (Fönnhangon)
De jó, épségben érkezel csinos kíséreteddel.
VENDÉGBARÁTHI
Na, éppen jókor jössz te is, Gyürkőc Feri. Na, itt van
A két szép hölgy, ahogy rendelted, úgy öltözve.
GYÜRKŐC
                                                                         Pompás!
Gyürkőc köszönti Csúcsdombi Csillát.
CSÚCSDOMBI
                                                           Ki ez az ember,
Ki ismerősként üdvözöl?
VENDÉGBARÁTHI
                                         Ez a mi építészünk.
CSÚCSDOMBI
Csókollak, építő.
GYÜRKŐC
                          Csákány! De mondd, helyes tanáccsal
Ellátott gazdád?
VENDÉGBARÁTHI
                        Mindkettőt jól kiokítva hoztam.
GYÜRKŐC
Mégis szeretném hallani, nehogy hibázzatok majd.
VENDÉGBARÁTHI
Parancsaidhoz nem fűztem magamtól semmi újat.
CSÚCSDOMBI
Főnöködet, a katonát csapjuk be?
GYÜRKŐC
                                                      Pontosan, ja.
CSÚCSDOMBI
Minden pompásan készen áll finom, ravasz csalásra.
GYÜRKŐC
Éppúgy viselkedj, mintha az ő neje volnál.
CSÚCSDOMBI
                                                                      Úgy lesz.
GYÜRKŐC
Tettesd, a lelked a harcosért emészted.
CSÚCSDOMBI
                                                           Jó, emésztem.
GYÜRKŐC
S ugye, ebben az ügyben én a szolgáddal segítek?
CSÚCSDOMBI
Remek jós lennél, kedvesem: nagyon pontos jövőkép.
GYÜRKŐC
És hozzám a te szolgálólányod hozta a gyűrűt,
Hogy üzeneteddel adjam át a katonának.
CSÚCSDOMBI
                                                                 Így van.
VENDÉGBARÁTHI
Minek ragozgatni tovább, ha jól emlékszik?
CSÚCSDOMBI
                                                                      Bízd rám.
Mert gondold csak meg, pártfogóm: ha a hajó alapját
Pompás építőmesterünk jól összeállította,
Továbbtákolni könnyű már a jól alapozottat.
Hajónk gerince jó, elég szilárd alapra épült,
S a mérnökök sem ostobák, mert mind pontos szakember.
Ha jön az anyagszállító, mert szükség van ma rá is
– Saját magunkat ismerem –, hajónk hamar fölépül.
GYÜRKŐC
Ismered a harcost, főnökömet?
CSÚCSDOMBI
                                                Miféle kérdés?
Ne ismerném, kit a nép utál, azt a nagytökű szájhőst,
Azt a kikent kéjencet?
GYÜRKŐC
                                   És ő ismer?
CSÚCSDOMBI
                                                     Sose látott;
Hogy ismerhetne föl vajon?
GYÜRKŐC
                                           Remek beszéd: ha így áll
Az ügy, Polluxra, még jobban sül el.
CSÚCSDOMBI
                                                          Csak add a fickót
Kezembe. Aztán megnyugszol? Ha nem csapom be szépen,
Hibáztassatok mindenért.
GYÜRKŐC
                                       De most induljatok be:
Használjátok agyatokat.
CSÚCSDOMBI
                                     Bízd ránk, foglalkozz mással.
GYÜRKŐC
Vendégbaráthi úr, hozd e kettőt; én a főtérre,
Hozzá megyek, a gyűrűt átadom, s megmondom neki nyomban,
Hogy feleséged adta nekem, mivel belé szerelmes.
A kis nőt küldd ide, ha majd a főtérről megjöttünk,
Mintha titokban küldenék.
VENDÉGBARÁTHI
                                        Meglesz, foglalkozz mással.
GYÜRKŐC
De ti meg ezzel. Én a katonát jól megterhelve hozom már. (Elmegy)
VENDÉGBARÁTHI
Jó sétát, jó intézkedést. (Csúcsdombinak)
                                    Ha sikerrel elérem,
Hogy a harcos barátnője vendégemé legyen ma,
S ez Athénba vihesse őt, ha sikerül csalásunk,
Mekkora jutalmat adok neked!
CSÚCSDOMBI
                                               A másik nő segít majd?
VENDÉGBARÁTHI
Rugalmasan, ötletesen.
CSÚCSDOMBI
                                     Szóval bízom ügyünkben.
Ha egyikünk a másikat ravaszsággal támogatja,
Nem rettegek, hogy bárki is legyűr aljas cselével.
VENDÉGBARÁTHI
Gyerünk be, bent a dolgokat gondoljuk át vigyázva,
Csak azt tegyük, mit tenni kell, illően, jól ügyeljünk:
És ne habozzunk, hogyha jön a harcos.
CSÚCSDOMBI
                                                             Csak ne tarts föl.
(Bemennek Vendégbaráthi házába)

Fordította Karsai György és Térey János, Csiky Gergely (1885) és Devecseri Gábor (1941) fordításainak figyelembevételével