Kalligram / Archívum / 2014 / XXIII. évf. 2014. október / Tengeri karnevál

Tengeri karnevál

Az alább olvasható jelenetfüzér a Faust. A tragédia második része második felvonásának fináléja.
A cselekmény előzőleg három szálon futott: Faust, Mephistopheles és a laboratóriumban előállított Homunculus egy időutazás (közös látomás, varázslat) keretében eljut a pogány görög antikvitásba, ahol szétválnak útjaik. Faust a szép Helénát keresi, akinek szerelmére vágyik, Mephistopheles az antik hagyomány leggroteszkebb szörnyeivel és démonaival enyeleg, Homunculus pedig szeretné elnyerni a testi létezést; ebben a víz élet- és világteremtő szerepét hirdető bölcs, Thalés siet a segítségére.
Thalés először a Poseidón előtti, archaikus tengeristenség, Néreus segítségét kéri, ő azonban családi rendezvényre, lányai küszöbönálló felvonulására (afféle antik-tengeri szalagavatóra) hivatkozva az átváltozás démonához, Próteushoz küldi őket. Próteus sorozatos átváltozásai – az idős Goethe felfogása szerint – a modern értelemben vett törzsfejlődést jelenítik meg. (Természetesen nem Darwin koncepciójáról van szó, azt Goethe nem ismerhette, de Lamarck fejlődéstanát annál inkább.)
Próteus azt tanácsolja Homunculusnak: ha csakugyan részesülni akar a testi létezésben, akkor merüljön le a tengerbe, és járja végig a törzsfejlődést a kezdetektől. Ezt a tengerbe (mint létezésbe) vetettséget teszi véglegessé a Galateával megült nász. Azt persze Próteus nem mondja meg, mi lesz az akció ára: Homunculus szétesik egy rakás világító egysejtűvé.
Az epizód a nagy mű egyik legszínesebb, legötletesebb és (poétikai értelemben is) legváltozatosabb epizódja. Goethe itt valósággal tobzódik a jellemvonások gyors felskiccelésében és az alig rejtetten drasztikus kétértelműségekben. Ugyanakkor az emelkedett poézis derűje és nagyvonalúsága is érződik benne.
Goethe művét – egyszersmind az új magyar Faust-fordítást – a pesti Katona József Színház fogja bemutatni Schilling Árpád rendezésében, előreláthatólag a következő évad végén.
Jelen fordítás a „Hamburgi Kiadás” alapján készül, a sorok számozása ezen alapul.