Kalligram / Archívum / 2017 / január / Betonlapok; Bem tekinthető; Nyomult hasfaladhoz

Betonlapok; Bem tekinthető; Nyomult hasfaladhoz

BETONLAPOK

mestervers

 

a betonlapot e csákánnyal

negyven centiméteres szi-

lánkokra törjük hogy gond

nélkül a jármű csomagtar-

tójába férjen mert egészben

súlyos illetve óriási akár egy

malomkő tudod másnapon-

ta érkezik hasonló példány a

felújítások részeként ugyan a

sofőr csak leönti némi zú-

zalékkal együtt a fűnek és a

békanyál szemcséinek is kö-

szönhetően golfpálya völ-

gyére emlékeztető tóparton

mi pedig összetörve szállít-

juk el sejtheted nagyszerű

lesz a garázs alapjához hiszen

darabjai a folyékony beton-

ba rögtön beágyazódnak mi-

ként egy széteső világ zárvá-

nyai az újratervezett időbe

NEM TEKINTHETŐ  

zörejvers

 

ahogy az utcák ritmusa felgyorsul

benned a léptek surrogó kavalkádja

vagy hajléktalan nyomorduettje meg-

növelt sebességgel robban át vénái-  

don érrendszered szinuszhálózatán

s vele a sípoló majd gördülő beszéd-

foszlányok miként egy fogságba ej-

tett dalszöveg részletei visszhangza-

nak füled spiráltekervényében kelet

és nyugat összecsusszanásakor a vá-

ros legbizalmasabb helyén kiegészül-

ve az autórádiókból áradó slágerek

szilánkjaival nem tekinthető más-

 nak csak indusztriális költeménynek

NYOMULT
HASFALADHOZ

szintevers

 

azonos kocsiba szállni a

metrószerelvényen úgy

tűnik filmszalagra kíván-

kozó jelenet s még egy-

más mellé is csapódni

a tömegben szinte közön-

 ségdíjas alakítás főleg   ha

elmondod azért szí-

vódtál fel tizennyolc hó-

napja mert férfiak szerint

undorító betegség vagy-

 is csecsemő helyett ki-

sebb duzzanat nyomult      

hasfaladhoz belülről s

mindezt négy megállónyi  

úton keresztül sötét haj-

mezőből kivillanó szájon      

át részletezni hozzáfűz-

ve mennyire jól érezted

magad velem korábban    

de szinte összeestél mi-

 kor a peronnál csókolóz-

 ni láttál a kisgyermekes

csajjal elég a felismerés-

hez hogy valótlanul szép

a beteg nők ragaszkodása