Kalligram / Archívum / 2017 / június / KORÁNTSEM JELÖL amúgyvers; MINTHA BÖRTÖNBEN vízvers CSUPASZ POFÁHOZ olyanvers;MINT EZÜSTESŐ porvers;KENŐPÉNZT ADSZ zsírvers; MEGLEPETT HOGY DADOGSZ utcavers

KORÁNTSEM JELÖL amúgyvers; MINTHA BÖRTÖNBEN vízvers CSUPASZ POFÁHOZ olyanvers;MINT EZÜSTESŐ porvers;KENŐPÉNZT ADSZ zsírvers; MEGLEPETT HOGY DADOGSZ utcavers

KORÁNTSEM JELÖL

 

amúgyvers

 

a melegbár berendezését is magam terveztem biztos emlékszel a rakparton van transzvesztiták nyomultak rózsaként a színpad oldalá-nál amúgy korántsem jelöl szexuális érdeklődést hogy újra megnövesztenéd a kör-meidet miképp egy kereszt-apa tudom imádják a nők ahogy összekarmolod comb-juk belső oldalát s végül a köldöküknél rajzolsz íveket mint lemezjátszó tűjével egy bakelitkorongon amúgy ön-magam látom benned soká-ig gyűjtöttem az ilyen tí- pusú mobiltelókat akárcsak    őrült a fétisrongyokat bi-    zony a diszkóvezér kedven-ce is ugyanez a márka volt      

                   

MINTHA BÖRTÖNBEN

 

vízvers

 

vécépapírral megtörölgetem az akkumulátor fedelét mintha bör-tönben ülnék vagy önrablás után elrejtett mobilt suvickolnék tisz-tára jól tudom a maffia hőskora a kilencvenes évektől úgyis őrizet-lenül felszámolódott miképp az edzőterem ahová boxolni jártam illetve a benzineskannák tüzé-ben olajmezőként lángoló diszkó eszembe jutnak a szimpla kert pálmafái s rögvest beugrik az éj-szaka melyen kommandósok tör-tek rám azóta megvilágosodtam bármikor hibátlanul nyavalygom köréd a szentírás csalfa részeit s igaz bűnözők presszóinak felújí-tásából élek de jól tudom a vi-lágűr csupán isten sokdimenziós játékterme óriás biliárdgolyókkal  

                   

CSUPASZ POFÁHOZ

 

olyanvers

 

a grufti klub vécéjében csupán egy szöveg parázslik immár a kézmosó felett gyönyörű vagy sugallja poétikus tükör amely-hez gyónás alázatával robogsz hogy kimondja emelkedés illet-ve zuhanás közben csüggedet-lenül esztétikus maradhatsz hi-szen az éjszaka démonsmink-jeit lemosva csupasz pofához elképzeled királyságodat ben- sődben is pucérra vetköződsz      majd szembesülsz legújabb ön-magaddal olyasmi ez akár egy végső üzenet lófej a baldachi-nos ágyban s innentől pedig váratlan dolgok nem érhetnek    

                       

MINT EZÜSTESŐ

 

porvers

 

ugyancsak ismertem a tamást még a kilencvenes évek elején mikor behajtóként dolgozott s védelmi pénzeket szedett sok-felé a cimboráival így sűrűn bo- lyongtak ám a rakparton mint aszasszin merénylők fogalmam  se volt mire készülhetnek utána persze felszívódott az olajbiz-niszben akár egy kaméleon jól színeződött az aktuális viszo-nyokhoz nem gondolom hogy megismerne például szembe-sítésnél vagy csupán látogatás-kor ugyan próféta lettem az ég-ből mint ezüsteső zuhog rám a kinyilatkoztatás hidd el az űrben úszkálni képtelenség mert kö-zegellenálláson alapszik a moz-gás barátom átverés amit az is-kolában tanítanak fizika címén  

                   

KENŐPÉNZT ADSZ

 

zsírvers

 

kenőpénzt adsz a rendőröknek így semmi probléma bizony meg-vásárolhatók akár a szajhák átven-ni az uralmat például a váci ut-cában nyitókérdés lényeg a súlyos tisztelet amit szerezhetsz vele aján-dékozz plazmacuccot vagy bérla-kást ügyésztől a miniszterig bár-kinek s rájössz e városban szinte polgármesterré varázsolhatod ma-gad ők pedig alázatos rajongók   gyanánt nyomulnak vagy olykor eltűnnek milliós ékszerekkel mint      hülyék egy rakás üveggolyóval de   végül így lehet a kölyköd iskolái-ban a csempe is tizennyolc karátos          

                         

MEGLEPETT

 

HOGY DADOGSZ

 

utcavers

 

meglepett hogy dadogsz a punkok nem szoktak bi-zonytalankodni hangosan fülem spiráltekervényébe ordítanak s miként egy vá-roson keresztülrajzó bivaly-csorda hímjei fémbetétes patával szétrúgják e nyil-vánosfülke ajtaját s a ké-szülékből hulló forintokért sorba állnak mint reggelen-te egy kocsmavályú előtt    

       

Legéndy Jácint (1976): költő, műfordító, képzőművész. Búcsúszimfónia című kötete 2006-ban jelent meg a Kalligramnál.