Kalligram / Archívum / 2017 / június / Távozásod elé; Áprilisi ébredés; A színek kikiáltása; A szomszéd évszakból átköszön valaki; Alvók közül; Piros viasz

Távozásod elé; Áprilisi ébredés; A színek kikiáltása; A szomszéd évszakból átköszön valaki; Alvók közül; Piros viasz

Hartay Csaba

 


 

 

Alvók közül

 


 

 

Mindig az ütem volt meg előbb.  

 

Mint gyümölcstelen almafa az éjben.

 

Egyetlen termés a leakasztott hold.

 

Mint a testnélküli léptek. Kopogó egyszervolt.

 


 

 

Mindig a ritmus, a visszatérő mozdulat.

 

Alvók közül ül fel, ki másolja az álmunkat.  

 

Viszi tovább, a kövek némasági fogadalmával.  

 

Nem árul el bennünket.

 


 

 

Áprilisi ébredés

 


 

 

Az áprilisi éjszaka még a tél túsza.  

 

Szél zsarolja a rügyeikkel kérkedő fákat.

 

A télből, minden onnan ered.

 

Nyirkos hátú lovak várakoznak ott.

 


 

 

A kert mögötti ködistállóban

 

elvesztett időpontok deres fémszámai,

 

kongó patkók, csillanó kengyelek.

 

Átragyognak a felejtés jégtábláin.

 


 

 

Hiába a visszacsalogató hajnal,

 

cseppekben fizet a kikelet.

 

Mint gyermekláncfű az öregedést,

 

fel nem foghatja a nélkülözést.

 


 

 

Fiatalon fogsz meghalni, április.

 

Cserebogarak röpködnek majd  

 

réteken elterülő ravatalod felett.

 

Visszatérsz a télhez, mint fiú az apához.  

 


 

 


 

 

A színek kikiáltása

  

 

Te védj meg engem, álmok apálya után  

 

a száraz, visszanyelt hajnalok küszöbén.  

 

Indulásod után simuljanak gyűrt posztereid.  

 

Ablakodon túl legyen tenger halászhajóval,  

 

a színek kikiáltása: az újrakent zöld és a kézfestő kék.  

 


 

 

Te védj meg engem, emlék. Tárca, kép.  

 

Porba dobott, elhagyott irat. A hőség jelvénye.  

 

Élesre tört csillag. Szilánkos, villámló éj.  

 

Te védj meg engem, elrongyolódott dokumentum.  

 

Felhívás, a béke hosszú sípszava, te jelezz nekem.  

 


 

 

Piros viasz

 


 

 

Égi padlásokon, felhődunyhák között.

 

Pókhálóba gabalyodott álomkacatok.

 

Csak amit láttál, azzal tudsz fizetni.  

 

A halál utáni helyiség nem lehet hűtőkamra.

 

Talán egy újszülött égitestet zártak fényketrecbe.

 

A fekete nem szín, az alvás plakátja csak.  

 

Pince és padlás, a titkok szelencéi.  

 

Mint akváriumből kibámulni az úszhatatlanba.  

 

Talán nem is hűtőkamra és nem is kemence.  

 

Talán egyszerűbb, mint mosolyogva bejárni a szertartás utáni kertet.

 

Mint üdvözölni a búcsúzást és elköszönni az érkezéstől.

 

Mert a mutatók egyszer erőtlenné válnak.

 

Ha szakítanak az órák, ha kilépnek a percek.  

 

Dermednek majd lehulló, piros viaszcseppek.  

 

Mert kemence, és mert hűtőház, mert minden pólus közel.

 

Egyre közelít, kísér, oldalaz és előz, magunkban hordjuk a vég érméjét.  

 


 

 


 

 

Távozásod elé

 


 

 

Hiába húzol függönyt távozásod elé, mégsem tűnsz.  

 

Könyvek, hallgatag hírmondók, címek és címfosztók.

 

Amit oda viszel, legyen nehéz, olvasata egyszavas.

 


 

 

Csak ennyi: ragyog. Ébrednek hamuban alvó angyalok.

 

Rajtam többé nem segíthettek, mit is reméltek utána.

 

Rajtatok többé nem segíthetek, hiába a kiáltás utánam.

 


 

 


 

 

A szomszéd évszakból átköszön valaki

 


 

 


 

 

Az iszapmázas ládát felnyitod a parton.

 

Benne avarnyálka,  

 

törött kagylóhéj és rozsdás horog.

 

Volt már ősz, csak elsüllyedt.

 

Volt már összeköttetés,

 

csak elszakadt a zsinór.

 


 

 

Még lennie kell ott valaminek.

 

Megfulladt sörösüveg.  

 

Felszabadított csónaklánc.  

 

Egyedül képtelenség kiemelni.

 

Közülük, kik segítettek cipelni a ládát,

 

a szomszéd évszakból átköszön valaki.

 


 

 

Éjjel kell visszajönni.

 

A fenékről piszkos sárga derengés.

 

Kiégettnek hitt izzók üzennek.

 

Alkonyban elesett nap vermel.

 

Már dideregnek odalent a nyár

 

legyengült, vézna fényőrei.  

 


 

 


 

 

Hartay Csaba (Gyula, 1977): költő, író. Legutóbbi kötete: Fényképavar, Kalligram, 2016.