Kalligram / Archívum / 2017 / szeptember / Seláf Levente fordítása

A Nem Mese (Temetés), VIA. Tizennyolc Dante-variáció

Caroline Bergvall


 

A Nem Mese (Temetés)


 

v esződséget sokat kívánt a máglya,

a míg magasra csaphatott a lángja.

h anem

s em az

s az hogyan

ő k hogyan

e l nem mondhatω

e l nem mondható

s em ahogy istenek

s em ahogy vadak s madarak

s em ahogy a szűz föld

s em ahogy a tűz

e lőbb szalmát

a ztán száraz

a ztán zöld

a ztán arany

a ztán

m ost hogy épül ily hely.

S em azt

s em ahogy

s em ahogy

s em hogy ajka mit monda suttogón

s em mily ékszerek

s a lángok

s em ahogy hányták rá

a maz pedig

ő k pedig

ó bor és tej

é s vér

a twzbe

a tűzbe.

S em ahogy háromszor

é s háromszor meg

é s háromszor rá

é s hogyan

s em ahogy

s em ahogy

s em ahogy

s em hogy ki

n em mondhatom el

m ondani képtelen

d e hamar arra indulok

h ogy véget érjen mesém.

VIA. Tizennyolc Dante-variáció


 

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita  
Dante: Isteni színjáték, Pokol, 1. ének 1-3.

 

1. Az emberélet útjának felében

magam egy sötét erdőben találtam,

az igaz útról mivelhogy letértem.

 (Rónai, 1956)

 

2. Az emberélet útjának felén

egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,

mivel az igaz útat nem lelém.

 (Babits, 1913-1922)

 

3. Az ember-élet útjának felén

Sötét erdőbe valahogy jutottam,

Mivel az igaz útat nem lelém.

 (Szász, 1885)

 

4. Az emberélet utjának felén

Zordon sötét erdő közé jutottam,

Mivel az igaz útat nem lelém;

 (Arany, 1856)

 

5. Az emberi élet fele-utján valahogy  

egy sötét erdőbe tévedt a költő,  

mert letért az egyenes utról.

 (Cs. Papp, 1896.)

 

6. Az emberi életút felén letértem az egyenes útról

 és arra eszméltem fel, hogy egyedül vagyok egy sötét erdőben.

 (Szabadi, 1996)

 

7. Az élet útjának felére érve  

homályos erdőn eszméltem magamra,

egyenes ösvényről tévedve félre.

 (Weöres, 1965)

 

8. Az életútnak ép közép felében

Magam sötét vad erdőben lelém, a

Valódi ösvény eltévesztve lévén.

 (Angyal, 1878)

 

9. Az életünk ösvénye közepén

Sötét erdőbe’ leltem magamat,

Letévelyedve az egyenes útról.

 (Radó, 1923)

 

10. Életem folyásának közepén elvesztvén az egyenes útat,

 egy homályos erdőben találtam magamat.

 (Döbrentei, 1806)

 

11. Életünk útjának derekán letévedtem  

az igaz ösvényről és sötét vadonba jutottam.

 (Kenedy, 1925)

 

12. Életünk útjának feléhez érve

sötét erdőben találtam magam,

mert elvétettem a helyes utat.

 (Nádasdy, 2016)

 

13. Éppen félúton

sötét erdőbe értem

 én     kiúttalan

 (Seláf, 2017)

 

14. Feleútján a földi létezésnek

egy naptalan vadonba vitt a lábam,

mivel a biztos ösvényről letévedt.

 (Baranyi, 2013)

 

15. Földhoni pályánknak közepén állok vala épen,

Hogy magam egy mélyen borus erdőségbe találtam;

Mert a járt igaz ut el lőn tévesztve előttem.

 (Bálinth, 1868)

 

16. Hogy éltünk útjának felére értem,

Zordon sötét erdő közé jutottam,

mert a helyes útról letévelyedtem.

 (Zigány, 1908)

 

17. Java-koromban voltam, mikor egyszer  

Az erdőn járva utat tévesztettem

S elbódulva a rengeteg vadonban

Sötét nagy fák közt találtam magam.

 (Gárdonyi, 1896)

 

18. Min életünknek pálya-közepében

Homályos erdőn történt tévelyegnem,

Mert a valódi ösvényt elhibáztam.

 (Császár, 1857)

 

Seláf Levente fordítása

 

Caroline Bergvall (1962) francia-norvég származású költő, performer, képzőművész a kortárs művészet egyik sokat idézett alakja. Angolul ír, de nem a kortárs művészeti és tudományos életben elterjedt angol monoglottizmust erősítő gesztussal, hanem éppenséggel az angol sokszínűségére, szinkrón és diakrón változatosságára reflektálva. Verseiben kiemelt szerepet játszik a középkori irodalom recepciója, s így a középkori irodalom inherens többnyelvűsége. Feldolgozta a Tengerész (Seafarer) című óangol költeményt, illetve egy egész sorozatot készített Chauceer Canterbury-i meséi alapján, egyedi poétikai megoldásokat választva az anyag átdolgozására. Az itt olvasható Nem mese (Temetés) a Lovag meséjén alapul. Arcitas temetésének hosszú leírását, mely retorikailag a leírhatatlanság toposzára épül, úgy meséli újra, hogy pusztán a tagadó szerkezeteket emeli ki.

A másik itt szereplő vers, a Via variációsorozat, Dante Isteni színjátékának mikroszkópikusan lerövidített parafrázisa, ahol az egymást követő fordítások egymásraíródnak, és egyaránt elakadnak a műben, mint egy tönkrement mechanikai szerkezet, mely nem tud továbblendülni, talán így érzékeltetve az megcsonkított művet és illusztrálva a műfordítás által létrejövő monumentális csonkítást. 

Seláf Levente

Seláf Levente (Szeged, 1974): irodalomtörténész, műfordító. Budapesten él.