Kalligram / Műfajok / Esszé

Esszé

Sort by: Issue | Author
Dr. Pavol Breier

Emlékezés egy harcos filozófusra

-i -n fordítása

Martin M. Šimečka

Temetésen

Elhangzott Juraj Špitzer temetésén a pozsonyi zsidó temetőben, 1995. október 11-én.

-i -n fordítása

Peter Michalovič
(esszé)

Válasz Juraj Špitzer kérdésére: Mi a posztmodern?

Sírfelirat

Fundárek Ferenc fordítása

Hizsnyai Zoltán
(nekrológ)

Búcsú az álomkereskedőtől

Talamon Alfonz (1966–1996)

Barna Imre
(esszé)

A huszadik század mint fordítás

Tandori Dezső
(esszé)

A műfordító mint mű

Romhányi Török Gábor
(esszé)

Igék pora

Samuel Beckett trilógiájáról

Mezey Katalin
(esszé)

Az első fordítás véletlene

Szt. loszif Volockij
(beszédek)

Levél az ikonfestőhöz

Tóthné Kriza Ágnes fordításai

František Mikloško
(portré)

Árpi bácsi

O. Bertha Mária fordítása

Giovanni Pico Della Mirandola
(részlet)

Heptaplusz

A teremtés hat napjának hétszeres értelmezése

Imregh Mónika fordítása

Lászlóffy Aladár
(esszé)

Bánkok vagy bunkók

Füzi László
(esszé)

Az öregasszonyok titkairól

Katona Judit
(esszé)

Filmforgatáson; Gyűjtőúton