Kalligram / Műfajok / Recenzió, kritika

Recenzió, kritika

Sort by: Issue | Author
Lengyel Imre Zsolt
(kritika)

Távol a bennszülöttektől

Kiss Noémi: Rongyos ékszerdoboz. Utazások keleten. Magvető, Budapest, 2009

Fogarassy Miklós
(kritika)

Szerelmetes játékok

Kiss Mirella: Lilla és a Prof. Orpheusz Kiadó, Budapest, 2009

Vince Ferenc
(kritika)

A regionalitás, mint az irodalom- és kapcsolattörténet lehetősége

Balogh F. András: Német–magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében. Argumentum, Budapest, 2009

Szilágyi Zsófia
(kritika)

Az utolsó Romanov – az utolsó regény?

Borisz Akunyin: A koronázás. Budapest, Európa, 2009

Fábián Emese
(kritika)

Bírni cérnával

Farkas Péter: Kreatúra. Magvető, Budapest, 2009

Németh Marcell
(kritika)

Lényegi magány

Maurice Blanchot: Mikor eljön az idő. Fordította Bende József. Kalligram, Pozsony, 2009

Kinda Gabriella
(kritika)

A románok keresztes háborúja

Florina Ilis: Gyerekek háborúja. Fordította Koszta Gabriella. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2009

Darvasi Ferenc
(kritika)

Megszállott a megszállottaknak

Bíró-Balogh Tamás: Tollvonások. Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2009

Fogarassy Miklós
(kritika)

Családregény – lírai tükördarabokban

Villányi László: mondja édesanyám. Orpheusz, Budapest, 2009

Fekete Richárd
(kritika)

„Fél valószínűséggel”

Ijjas Tamás: Fejedelmi többes. Noran Kiadó, Budapest, 2008

Kaló Béla
(recenzió)

Egy Könyv

Kornis Mihály: Nekem az ég – hazafutás. Kalligram, Pozsony, 2009

Toroczkay András
(kritika)

Szerpentinen az atomvillanás felé

Szolcsányi Ákos: Csehország szép, útjai jók. Orpheus, Budapest, 2008

András Sándor
(kritika)

Verskóstolók ínyenceknek

Átkelés. Kortárs amerikai költők. Ford. és szerk. Gyukics Gábor, Nyitott könyv, Budapest, 2007

Ira Cohen: Cornucopion Bőségszaru. Ford. Gyukics Gábor, Új Mandátum, Budapest, 2007

Márton László
(kritika)

Az érzékenység ereje

Tóth Krisztina: Hazaviszlek, jó? Magvető, Budapest, 2009

Darabos Enikő: Hajrá Jolánka! Jószöveg Műhely, Budapest, 2009

Rakovszky Zsuzsa: A Hold a hetedik házban. Magvető, Budapest, 2009

Szilágyi Zsófia
(kritika)

Kardpárbaj és irodalmi mező

Balázs Eszter: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról 1908–1914. Napvilág, Budapest, 2009