Kalligram / Műfajok / Tanulmány

Tanulmány

Sort by: Issue | Author
Ľubomír Plesník
(tanulmány (részletek))

A szöveg pragmatikája

Benyovszky Krisztián fordítása

Koncsol László
(dokumentáció)

Egy irodalompolitikai ügy dokumentumai

(Koncsol László dokumentum-összeállításának folytatása Ľ. Pezlárhoz, az SZKP KB titkárához intézett 1987. 6. 11-ei levelének második részével kezdődik.)

Benyovszky Krisztián
(tanulmány)

Emlékezés és narráció három modellje

Kaffka Margit, Ottlik Géza, Talamon Alfonz

Mészáros András
(tanulmány)

A 17-18. század magyarországi jezsuita filozófusai

Kocur László
(tanulmány)

Czakó POSZTulása*

Fried Istvánnak

2. rész

Vojtek Miklós
(tanulmány)

Lábán Rudolf pozsonyi gyökerei

Millos Aurél emlékére

Luchmann Zsuzsanna
(tanulmány)

A reformkori irodalom és sajtó az életképekben

Bohumila Ferenčuhová
(tanulmány)

Megbékél Szlovákia a maga nacionalizmusával?

Hizsnyai Zoltán fordítása

Ľubomír Lipták
(tanulmány)

A szlovák stratégiai elit

Hizsnyai Zoltán fordítása

Eva Krekovičová
(tanulmány)

A romák és a zsidók a szlovák folklórban

Mayer Judit fordítása

Margittai Gábor
(tanulmány)

Klasszikus álmok: irodalomtörténet és magánykultúra a két világháború között

A babitsi esszéportré hagyományai

Benyovszky Krisztián
(tanulmány)

Hangulatanalízisek Cholnokytól Darvasiig

Kocur László
(tanulmány)

semmi sem biztos nála*

Keserű József
(tanulmány)

Hagyomány és nyelviség

Talamon Alfonz írásművészetéről

Zalabai Zsigmond
(tanulmány)

Verstörténés

A szlovákiai magyar líra újabb nemzedékei

1970–1988*