Kalligram / Műfajok / Tanulmány

Tanulmány

Sort by: Issue | Author
Mohai V. Lajos
(tanulmány)

Kis Mészöly-mozaik

Pályi András
(tanulmány)

Bűn és imádság

Nagy Atilla Kristóf
(tanulmány)

Tej, vér és hitvita

Alexandriai Szent Katalin verses legendája

Szitányi György
(tanulmány)

Katolikus (?) értékek a hitművelésben

Perecz László
(tanulmány)

Nyitások és árnyak

Az Athenaeum zárókorszaka

Bazsányi Sándor
(tanulmány)

Nádas iróniája – szó szerint

Nemes Z. Márió
(tanulmány)

Megtört közvetlenség

A személyesség alakzatai Peer Krisztián költészetében

Václav Bělohradský
(tanulmány)

Posztkommunista kiáltvány

Kilenc rizoszféra az új baloldal számára

Benyovszky Krisztián fordítása

Szolcsányi Ákos
(tanulmány)

Bibó István szépirodalmi kontextusa

Szajbély Mihály

Irodalomtörténeti tanulmány Bereményi Gézáról

avagy csellengő hősök nyomában az irodalomtól a történetig

Domsitz Márton
(tanulmány)

Csengey Dénes és a „nemzedék”

Jan Patočka
(tanulmány)

Hanyatló-e a műszaki civilizáció, és ha igen, miért?

Fundárek Ferenc fordítása

Zemán László
(tanulmány)

Gymnasiologia

Kulcsár-Szabó Zoltán
(tanulmány)

Változat a lírai modernség lezárulására

Oravecz Imre első kötete

Miroslav Marcelli
(tanulmány)

Mássá válni

Foucault-ról, a kisebbségekről, mindannyiunkról

Fundárek Ferenc fordítása