Kalligram / Archívum / 1992 / I. évf. 1992. július–augusztus / Kopszohiládeszi versek

Kopszohiládeszi versek

7. Elégia

                       

Az egyetlen szélverés napján szólította.

Először.

Nem értve, üzenete lényegét nem érezve

mélyen át, hagyta elhalkulni a válaszolás

hangjait. (Ki-ki elindulhat Dél-Keletre,

hozzá – valahogy ez a fölkínálás is csak

lehetőség maradt.) Arcát hiába mozdította el a

várakozás a gyapjúszőttessel borított párna

tengelyén.

Rovar fordul hátára így, riadt kalimpálás,

végül csak minden marad ugyanúgy, a látvány

az értelmezésére ismét rátalál.

A partra azonban nem kívánkozott attól kezdve.

Amikor dőlt az ég is, a sziget belsejébe

húzódott vissza. Kezdett történetté alakulni

aminek csak sejtelemformája, a gondolat

paneljeire vetíthető visszfénye lehetett

volna. A magánakélés óráin méz

és túlgyantázott borok. Tűnődéseiből végül

fölverte a hajó, mely az olajfák fölött

lassan, méltóságosan. Még a halottak ajka

körül bujkáló mosoly, az a mosolygás is jól

kivehető. És nem volt benne semmi kísértetes.

Szomorúságot pedig csak később érzett, a

márványoszlopok és a selymek furcsa

zűrzavarában, amely a csendhez volt

leginkább fogható.

A szégyen is akkor és ott akasztotta belé

a horgait.

Fényes nagy horgok a sötéten gomolygó víz fölött.

Voltak.

Kopszohiládeszt most sírkertnek látta, a kocsma

olajos-mocskos padlatára köpött, véresnek

látta, légy kerengett, lágy hősi báj,

és valahányadik metaxa után előkerültek

a fegyverek is. Vagy nem azok voltak. Vagy a

hajóról dobálhatták le őket a hőség árkaiba.

Valaki fölvette azokat és valaki tőlük majd

meghal egészen.

Ez a gondolat eltöltötte nyugalommal Erővel,

amely elhagyta valaha egészen. Bár nem

ismerte fel, a formával piszmogott éppen.

Melyen hol itt, hol ott türemkedett elő az

alaktalanul lökdösődő indulat. Hívhatnánk

akár a szándék vajúdásának is, hogy a

gondolat szerkezeteibe ömöljön át, csordultig

árasztva őket. Valahogy így épülhet a rend

belül. A sziget elhagyása túl sok energiával

jár majd, hevert és belehallgatott.

Belehalhat ott. Az olajfák eltakarják,

vagy ordas szikla magányos obeliszkje

tartja a felejtés fölé,

Paleokasztritszánál a tengeren. Ulysses kővé

dermedt hajója, attól kőhajintásnyira.

A dolgok, ahogy kiléptek a takarásból,

szörnyűek és bosszantóan esetlegesek voltak.

Egyre gyakrabban jutott eszébe a pannon

mandulafácska. S az Üllői úti fák.

A rendszer horgain rángó élet.

Elromlott szerelvényeket tolatnak ennyire

gyászosan és némán – őt az elbizonytalanodás

a lármás múlt sikamlós depói felé lökte,

sodorta. S mert a múlt a jelen felől –

a perspektivikus látás rövidülései

kizárhatatlanok – csak átrendezve értelmezhető,

újabb tévedések felé kényszerült. A víz

sugallta távolságok persze enyhítettek

valamennyit az agyán végigsajgó iránytengely

forróságán. Sajnálta ugyan, hogy most sem

sikerült visszahúzódnia a gondolatok közé.

A tettek végül nehezen elviselhető láncolattá

kapcsolódtak össze, melyen nem rakódott meg

a metafizikus pára.

A lét legfinomabb rezgése a gondolat.

A távolodó hajó farán talán

angyalszárnyak – ezüst és pára rezgett.

Még néhány hajnal, halállal összekapcsolt

tiszta idők. S vajon a szőttessel borított

párnán elmozduló arc? A veszteség tisztán

kiszámolható, akár az egyszerűbb

kétismeretlenes egyenletek. S az elgyávulás

fokozata is. Addig mind többet fog törődni

az elérhetővel, határozta el ünnepélyesen.

Lesétál minden nap az olajfák völgyébe

és a kékes holdvilágba bámul.

El a hold mellett.

Felmerül még a szomszédban lakó

fiatal görög lány megbaszása. A fejét

rázta, érezte, ahogy az eldurvult kéreg

meghorzsolja a levegőt. Még befesteni a

sziklát zöldre!

Vagy eltörni a mókusszerű állatka gerincét

a bő létől kicsattanó citromok között az

ágon! A terasz kockáin legyek sakkoznak békén.

És a megszólításnak már nincs ismétlése.

Lehet, nem lehet. Lehet,

nem lehet a válasz.