Kalligram / Archívum / 1995 / IV. évf. 1995. október / Hogyan öljük meg nagypapát?

Hogyan öljük meg nagypapát?

Második felvonás

               

A hodály – másnap. Az eső zuhog. Egymás mellett kiterítve az ál-nagypapa és Ákos. Ákos mellett Irén. Ákos özvegye virraszt. Öcsi bedagadt, bekötözött arccal, karral, de még mindig az uniformisban: éppen most kászálódott le Icáról.

                       

ÖCSI  Szóval igaz. Hátulról jobban szereted.

ICA  Nagypapa, drága, nekem bárhogyan jó.

ÖCSI  Akarod újra?

ICA  Nem fog ez magának megártani? Olyan fickós, mintha húszéves lenne.

ÖCSI  Egy nagypapának nincs kora.

ICA  Véresre harapdálom a számat, hogy fel ne ébresszem a többieket.

ÖCSI  Sikongass csak, drágám, ezek sosem ébrednek fel.

ICA  Irén?

ÖCSI  El van foglalva Ákossal. Kisírta már a szemét.

ICA  Akkor – gyere.

ÖCSI  Arról nem volt szó, hogy tegezz!

ICA  Jöjjön.

ÖCSI  Így jó?

ICA  Jó, jó, jó.

ÖCSI Ezt a hangot hallottam már valaha. Sőt, nem is egyszer. Azok az asszonyok nyöszörögnek így, akiket a férjük hullája mellett ejtettem teherbe.

ICA  Olyan sokan voltak?

ÖCSI  Voltak. Miért is tagadnám.

ICA  Csodálatos lehetett nekik. De ha találkozom valamelyikkel, kikaparom a szemét!

ÖCSI  A többségük halott.

ICA  Tudja egyáltalán, hogy hány éves?

ÖCSI  Egy év vagy egy nap, oly mindegy.

ICA  Én nap mint nap érzem, hogy öregszem.

ÖCSI  Mert nem a mi családunkból való vagy.

ICA  Még szerencse. Ha az unokája, vagyis a férjem élne...

ÖCSI  Tőle se félnék. Elvennélek tőle.

ICA  De szerettem őt.

ÖCSI  Éppen ezért szeretsz engem.

ICA  Vele volt ilyen jó.

ÖCSI  Felejtsd el. Ha velem akarsz maradni.

ICA  Ó, együtt maradunk?!

ÖCSI  Amíg nem kell elmennem.

ICA  Itt hagy?

ÖCSI  Egyszer.

ICA  Akkor fölakasztom magam.

ÖCSI  De addig is velem irányíthatod a család életét.

ICA  Anyáét is?

ÖCSI  Apáét is.

ICA  A nagypapa apja még él?

ÖCSI  Nem! A fiamról van szó. Elvégre ha magam mellé veszlek, akkor az anyja vagy neki.

ICA  Meséljen magáról. Annyi mindent mondanak.

ÖCSI  Bolondok. Fecsegnek. Érezd, milyen vagyok! Meg lehet fogni. A számba tolhatod a nyelved. Karmolhatod a hátam. Ez vagyok én.

ICA  Egyáltalán nem szörnyeteg. És mindenre emlékszik?

ÖCSI  Persze.

ICA  Beavat?

ÖCSI  Nincs titkom. Csak meghalni nem tudok.

ICA  Ugye, nem kísértet?

ÖCSI  Add a kezed! Van ilyen egy kísértetnek?

ICA  Nem. Nem hiszem.

ÖCSI  Amikor gyerek voltam, Veszprém mellett, a Csatár-hegyen verték le éppen a somogyi Koppány vezette pogánylázadást. István alatt bencés és bazilita szerzetesekkel éltem Tihanyban. A török alatt a Bakonyban bujdostam, majd janicsár lettem. Eljutottam a horvátokhoz, meg Drinápolyba. Rákóczi harcában Zana Györggyel voltam, aztán leromboltattam a végvárakat. Elmentem a franciákhoz, a spanyolokhoz. Velük jártam be Amerikát. 1848-ban néha én helyettesítettem Kossuthot, később meg Ferenc Jóskát. 19-ben Kun Bélát. Rákosi helyett én ültem a börtönben. Majdnem kivégeztek Nagy Imrével együtt.

ICA  Csodálatos!

ÖCSI  Tiszta mocsok volt a sors velem.

ICA  Miért nem törődött többet a családdal?

ÖCSI  Hiszen az elmúlt ötven évet csak veletek töltöm! De nem szeretem, ha zavarnak.

ICA  Most miért jött elő?

ÖCSI  Miattad.

ICA  Szóval most már én is parancsolhatok?

ÖCSI  Megígértem.

ICA  Nagypapa mindent tud?

ÖCSI  Annál is többet.

ICA  Kit vert agyon Ákos?

ÖCSI  Nézd meg jól, magad is rájössz.

ICA  Nem szeretem a halottakat.

ÖCSI  Akkor alló mars! Még ha mégannyira jó a segged, akkor is.

ICA  De maga vegye le róla a köpenyt.

ÖCSI  Levettem volna magam is – nem maradhat az én ruhámban.

                           

Levetkőztetik a hullát.

                   

ICA  Ki ez?

ÖCSI  Húzd le a gatyáját, és rájössz.

ICA  Volt vele dolgom?

ÖCSI  Persze.

ICA  Nem zavarja magát?

ÖCSI  Egy oszlásnak indult test?

ICA  Nem tudom ki ez.

ÖCSI  A férjed!

ICA  Vagy húsz éve halt meg.

ÖCSI  Tegnap! Ákos jóvoltából! De a testvérgyilkosságra nincs bocsánat.

ICA  Ő lenne a férjem? Nem emlékszem. De ha arra gondolok, hogy a nevét viselem, akkor se jön könny a szemembe. Nekem ez idegen.

ÖCSI  Nekem is.

ICA  Mit csinált eddig? Hol járt?

ÖCSI  Járta a tanyákat. És elhitette mindenkivel, hogy ő én. Csak azért, hogy jóltartsák.

ICA  Baj, ha nem sírok?

ÖCSI  Sír helyetted az Ákos felesége.

ÁKOS FELESEGE  Miért zavartok?

ÖCSI  Jehovista vagy: nem gyászolhatsz gyilkost.

ÁKOS FELESÉGE  A férjem.

ÖCSI  Orvgyilkos! Akit temetőbe se szabad vinni.

ÁKOS FELESÉGE  (sikítva) Hiszen akkor mi nem találkozhatunk többé!

ÖCSI  Ha te temetőbe kerülsz, akkor bizony nem. í

ICA  Tudod kit bunkózott le ez a paraszt? A férjemet!

ÁKOS FELESÉGE  Aki a nászéjszaka után elmenekült tőled?!

ICA  Nem igaz!

ÁKOS FELESÉGE (ráborul a férjére) Veled akarok menni.

ÖCSI (kötelet kerít, hurkot vet, odadobja Ákos feleségének) Tessék.

ICA  Ezt akarod?

ÁKOS FELESÉGE  Ezt.

ÖCSI  Úgyis sokan vagyunk ezen a földön.

ÁKOS FELESEGE  Sokan lennénk? Azt mondja, nagypapa? Hát ezt honnan veszi. Nem is ismer minket. Azt se tudom, az e, akinek kiadja magát.

ICA  De én tudom. Felismerte a férjemet. Tehát ő a nagypapa.

ÁKOS FELESEGE Jehova, megbocsájtasz? (felerősíti a kötelet, a hurokba dugja a nyakát) Ákos, megyek utánad! (néhány másodpercet lóg a kötélen, majd a gerenda, amelyikre a kötelet erősítette, leszakad vele)

ICA  Beázik a tető!

ÖCSI  Na, ennek vége.

ICA  Béke poraikra.

ÖCSI  Nem elég lila a feje. Nem a kötéltől fulladt meg. A gerenda csapta agyon. Kénytelenek leszünk a temetőbe vinni.

ICA  Nem lehet ilyen gonosz!

ÖCSI  Én nem vagyok se gonosz, se jó. Csupán logikusan gondolkozom. És úgy is élek. A temetőben kell elhantolni. Ákost meg a temetőn kívül.

ICA  (hosszan nézi férje hulláját, majd Öcsit) Maga nem a nagypapa.

ÖCSI  Hogyan?

ICA  Nagypapát a bába megjelölte – vágás van az állán.

ÖCSI  Attól még jót basztunk.

ICA  Ki vagy?

ÖCSI  Találd ki. Nem tudod? Pedig hányszor nyomtad oda hozzám a farod.

ICA  Öcsi!

ÖCSI  Nem érezted a bakszagot a ruhán? Ugye? Csak a szád járt!

ICA  A többiek?

ÖCSI  Részegek voltak. Apa meg anya egyébként se hitte el.

ICA  Szemét!

ÖCSI  Gyere, ne bőgj. Hiszen te akartad, hogy elhidd.

ICA  Gyilkos!

ÖCSI  A nagypapa nem gyilkos.

ICA  De te nem a nagypapa vagy.

ÖCSI  Mire felébrednek, nem lesz itt az öreg.

ICA  De Teca most is néz!

ÖCSI  Nézzen. Hiszen sosem alszik. Neki is kell valami öröm az életben.

ICA  Hát már nagymama se lehetek?

ANYA  (a rongyok közül kászálódik elő, kerülgeti a fekvő testeket, mígnem Tecába botlik) Na, már megint itt vagy? Ez a nap is jól kezdődik! Mit meregeted a szemed? Berúgtunk, van így néha. Veled is megeshet néha, a fenét, ez nem esik meg! De azért elnézheted ezt szegény anyádnak, (a nyakába borul, majd fésüli) Elvégre tegnap temettük volna nagypapát. Vagy eltemettük? A franc tudja ilyen korán. Mindenesetre nagyon rosszat álmodtam, s pont vele. Fajtalankodott az Icával. Még az arcára is emlékszem, pedig eddig sosem láttam az arcát. Na, azért csak-csak van valami elképzelésem róla, annyi mindent fecsegnek össze. Lassan már negyven éve, hogy elbújt a pántos ládába, tulajdonképpen a kulákverők elől, aztán a kommunisták miatt, akkor meg hiába mondtuk, hogy itt a forradalom, csak kidugta az öklét, és fügét mutatott. Azt nyöszörögte, hogy ő ismeri ezt a mókát, majd visszajönnek az oroszok, a németek is visszajöttek. Hogy hagyjuk nyugodtan, abban a ládában. Reggelenként betoltam neki egy lukon egy fél kenyeret meg két liter tejet, el volt ezzel egy napig. A láda alján meg van egy luk, azon keresztül ürített. Ezért nem maradtunk soha egy helyen, ha szekérrel mentünk, könnyebb volt a lukon keresztül elszórni a szennyét. De azért az öreg nagy zsarnok volt. A keserves sorsa magyarázza? Apád szerint már akkor is élt, amikor Árpád apánkkal bejöttünk, és az a baja, hogy nem tud elpusztulni. És ha jót tesz, az rosszá válik. Egy hete meg kikopog, beszélni akar velem. Már vagy húsz éve egy szót se szólt, bevette az ételt, s nagy ritkán, ha tábort vertünk, éjszaka elment a tóra fürödni. Szóval hívott, hogy meg fog halni. Végre érzi a véget. Rendeljem össze a családot, mert szólni akar hozzánk. De a koporsóban senki meg nem nézheti. Aztán hogy nem gyűltek a gyerekek össze, az öreg befeküdt a deszkák közé, a kedvenc ruhájában, és kért még két liter tejet. A temetés előtt bekopogtam hozzá, de már nem válaszolt. Akkor jött a vihar. Aztán meg ez a valaki – abban a ruhában, amiben nagypapa volt. Ákos agyonütötte.

TECA  Öööö...

ANYA  Nagyon vörös a szemed. Mi volt itt éjszaka?

TECA  Öööö...

ANYA  Jó ég! Nagyon nagy?

TECA  Öööö...

ANYA  (észreveszi a meztelen hullát, mellette Ákost és a feleségét) Te, ez Ica férje! A legidősebb gyermekem! Ó, egek, hasadjatok ketté! Ez meg a másik fiam! Egyszerre ketten?!

ÖCSI  (még az uniformisban) Ágnest is utolérte a végzet. Már merev.

ANYA  Emeljük le a gerendát.

ÖCSI  Nem bírjuk azt ketten.

ANYA  Fogd, ne lamentálj. A nyakán a hurok! Öngyilkos lett? Egy éjszaka, és így kifordul sarkaiból a világ!

ÖCSI  Ki ám, de alaposan.

ANYA  Te meg mit flangálsz nagypapa ruhájában. Még azt hiszik, hogy te vagy ő. Nem te ütötted meg Ákost?

ÖCSI  Nem. De kérdezze meg Tecától.

TECA  Öööö...

Öcsi  Hallhatja. Részeg voltam. Csak arra ébredtem, hogy Ica rajtam lovagol.

ANYA  Remélem, nem hagytad magad. A testvéred felesége! Volt.

ÖCSI  Tudhatja, milyen a férfi.

ANYA  Nagypapád sosem bocsájtaná meg. Ennek a nőszemélynek nincs helye köztünk.

ÖCSI  Aztán kirohant a szabadba.

ANYA  Ágnes szakította be a tetőt? Micsoda felelőtlenség! De elállt az eső! (kimegy) Elmentek. Csak a szűk család van együtt.

ÖCSI  Amíg ezeket el nem temetjük.

APA  Mi ez? Éjszaka megszaporodtatok? Három? Igen, három.

ÖCSI  Áldassék az emlékük.

APA  A jehovásokért nem kár. De ez – ez ismerős így, pucéron.

ANYA  Te bolond! Az Ica férje.

APA  Hát hülye viccet csinált, az igaz. Csodálkozik, hogy agyonverték? Még hogy a nagypapa ruhájában! Öcsi!!! Te miben vagy – ilyen sorsot akarsz magadnak?

ÖCSI  Elkopott a régi ruhám. Ez meg teljesen új.

APA  Persze, hogy új. Tavaly csináltattam. A régit ellopta valaki.

ANYA  Nem akarok semmi uniformist látni. A tűzbe vele!

ÖCSI  (átöltözik) Temessük el ezeket, amíg nem ébrednek fel a többiek.

ANYA  A talicskát.

APA  Egy gödörbe hármat?

ANYA  Négyet. Ott kell lenni az öregednek is.

APA  A próféta szóljon belőled.

ANYA  Tán csak nem feszegette fel a deszkákat.

ÖCSI  Csak úgy el lehet vermelni ezer évet?

APA  Férfidolog. El.

ANYA  Megtennék ezt az asszonyok is.

APA  Ez a juss.

ÖCSI  Innom kéne előtte. Hányingerem van.

ANYA  Ne.

ÖCSI  (ivás után a talicskára rakja a tetemeket, elindul) Menet indulj!

FÉRJ  Kata!

KATA  Mit akarsz?

JANÓ  A hasadat.

FÉRJ  Pofa be! Kata!

KATA  Jövök. Ki gyújtott be?

FÉRJ  Nem.

KATA  Forr a víz. Mit kell beletenni?

FÉRJ  Honnan tudjam?

KATA  Fáradt vagyok.

FÉRJ  Tudtam, hogy nem bírod a strapát.

KATA  (sírva) Piros a talpam.

FÉRJ  A hülye Janó miatt.

KATA  Ehhez semmi köze.

FÉRJ  Aha. Csak éppen kitalálta, hogy a család úgy vezekelje le a nagypapa bűneit, hogy mezítláb körbejárja az országot.

KATA  Látod, hogy segített. Feldobta a tappancsát az öreg.

FÉRJ  Engem hagyj ki az egészből.

KATA  Két napja még nem volt bajom a mezítlábalástól.

FÉRJ  Jössz vagy maradsz?

KATA  Hová mennénk?

FÉRJ  El. Amíg agyon nem vernek.

KATA  Mi mást tehetnének.

FÉRJ  Amikor nagypapa sugallatára terepruhában kúsztunk az aknamezőn, akkor te voltál az első, aki kúszott. Mintha nem volna mindegy az aknának, ki alatt robban fel.

KATA  Nem is alattam robbant. A gyerek alatt.

FÉRJ  A gyerekünk alatt! Mennem kell. Foglalkozz a talpaddal.

KATA  Csinálhatok én ezzel bármit, így marad.

FÉRJ  Véres.

KATA  A fene enné meg. Hogy magyarázzam meg?

FÉRJ  A tarlón jártál.

KATA  Itt? Csak fű van.

FÉRJ  Ha növény festette meg, akkor lemosható.

KATA  Nem megy.

FÉRJ  Súrold homokkal.

KATA  Azt már csináltam.

FÉRJ  Próbáld erősebben.

KATA  Lenyúztam a bőröm.

FÉRJ  Húzz le még egy réteget. Az eleven hús mégiscsak piros.

KATA  De ez nem attól piros! Hanem mert nekem kell átvállalni az öreg
bűneit. Hogy...

FÉRJ  Ezt én nem vallottam volna be. A véredet veszik.

KATA  Amúgy is látható.

FÉRJ  Én nem nézek oda. Egyszer sem néztem meg.

KATA  Nagy vigasz.

FÉRJ  Vedd vissza a cipődet.

KATA  Még feltűnik valakinek.

FÉRJ  Nem veszed le. Azt mondod, bedagadt a lábad.

KATA  Lehúzzák. Még azt is megcsinálják.

FÉRJ  Nincs többé nagypapa.

KATA  Szerintem van. Es akkor mindenkinek megnézik a talpát.

FÉRJ  Janó nem engedi.

KATA  Éppen ő fogja megnézni.

FÉRJ  A bátyád. Egy szavába kerül, és nem vizsgálják meg, kinek piros a talpa.

KATA  Megtenné?

FÉRJ Elvégre te voltál, aki mezítláb járt – a többiek gyorsan visszahúzták a cipőt. Te vágattad le a hajad. Te böjtöltél – csak azért mert a nagypapa ezt üzente.

KATA  Demonstrálni fog!

FÉRJ Gondolkoztál volna akkor. Senki nem kényszerített.

KATA  Te sem szóltál!

FÉRJ  Hogy lehurrogj.

KATA  Lehet, igazad van. Jobban kellene, hogy szeresselek.

FÉRJ  Itt az eredménye. Piros a talpad.

KATA  Mit tegyek?

FÉRJ  Amit akarsz. De nélkülem.

KATA  Meg merted végre mondani: mégiscsak férfi lesz belőled.

FÉRJ  Hamarabb, vagy később – tudod.

KATA  Mindig benned volt ez a sunyiság.

FERJ  Mégsem akadályozta meg, hogy velem élj.

KATA  Szabad vagy. Mehetsz.

FÉRJ  Nem olyan könnyű a préda.

KATA  Hess!

FÉRJ  Meggondoltam: maradok. Nehezebb legyen a dolgotok. Én tanúsítom, hogy piros a talpad.

KATA  (sírva fakad)

FÉRJ  Jó. Nem piros.

KATA  Sejtettem, hogy elhagysz. Mindig féltél a nehézségektől.

FÉRJ  Hátulról döfsz, mint az orvgyilkosok. Mint Ákos. A doronggal.

KATA  De...

FÉRJ  Bebizonyítod, hogy mindannyian színtévesztők. Egyébként ha eltemetitek nagypapát, senkit nem érdekel, milyen a talpad.

KATA  Attól még a talpam...

FÉRJ  Le van szarva a talpad!

JANÓ  Jól hallom? A nagypapa le van szarva?

FÉRJ  Honnan veszed?

JANÓ  Minek neked mindent tudni?

FÉRJ  Ebben a családban mindenki mindent tud.

JANÓ  Vagyis, ha nem tudsz valamit, akkor nem tartozol a családunkba.

FÉRJ  Gyanúsan okos a válasz. Felkészítettek rá?

JANÓ  Ha mindent tudsz, közénk való vagy.

FÉRJ  Akkor tudok mindent, ha nem kérdezek.

JANÓ  Elárultad magad: tudom, hogy nem tudod. Ez éppen elég.

FÉRJ  Mihez, te pojáca?

JANÓ  Bármihez.

FÉRJ  Mondjuk, egy öngyilkossághoz?

JANÓ  Hogy tudjam, nem tartozol közénk. Vond le a következtetést. Még azt sem, hogy honnan tudom.

FÉRJ  Ha tudom, ismét közétek való vagyok?

JANÓ  Igen.

FÉRJ  Neked adom a tollamat. Mindig szeretted volna.

JANÓ  Nincs itt az alku ideje.

FÉRJ  Szinte új. Aranyozott.

JANÓ  Nem kell.

FÉRJ  Fogadd el. Csak úgy.

JANÓ  Nem. Ragaszkodom az elveimhez.

FÉRJ  Milyen finnyás lettél egyszerre.

JANÓ  Családi vonás.

FÉRJ  S mit szólsz ahhoz, hogy piros a húgod talpa?

KATA  Ne hazudj!

JANÓ  Az ő baja, nem az enyém.

FÉRJ  Olyan!

JANÓ  Mindig lúdtalpas volt, szinte gágogott. Egyébként is, mára már szabadon választhat görbe és egyenes láb között. Nem zavarja a nagypapát. Ez csak régen volt ellenséges megnyilvánulás.

FÉRJ  De most piros.

JANÓ  Piros a segged! A hígfosástól!

FÉRJ  Azóta, hogy mezítláb jár. Csak éppen nem volt merszetek megnézni.

JANÓ  Eleget figyelmeztettem, hogy ne járjon a nyomomban. Most viselje a

következményét.

FÉRJ  Meglincselik!

JANÓ  Lehet. Ő tehet róla (önkéntelenül nyúl az övén lógó zacskóhoz)

KATA  Mi ez? (letépi a zacskót, belenyúl)

JANÓ  Por.

FÉRJ  A nagypapa hamvai?

JANÓ  Porfesték.

FÉRJ  Megfestetted a nővéredet!

KATA  Lekopik?

FÉRJ  Persze. Ha addig meg nem vizsgálják.

JANÓ  Akkor mindenkinek meg kell vakulnia.

NAGYPAPA  (Kossuth-ruhában tipeg be) Erről egy szót se! Amit szemmel nem lehet látni, az csak látszat. De amit szemmel lehet látni, az is látszat.

KATA  Látszat.

NAGYPAPA  A porfesték meg csak játék. A Janó talpa is piros.

FÉRJ  Mit hallok?... Szervusz Nagypapa. Végre, hogy láthatlak.

NAGYPAPA  Hm. Tudok rólad. Te vagy a Kata férje. Felesleges teher a családon.

FÉRJ  De én mindig Kossuth-párti voltam.

NAGYPAPA  Csak éppen az unokabátyád örült a kiegyezésnek.

FÉRJ  Ki is tagadtuk.

KATA  A forradalmat is ellenforradalomnak mondta! Most meg reformer!

FERJ  Ennek meg olyan veres a talpa, mint a kommunistáé.

NAGYPAPA  Veres vagy piros?

KATA  Piros!

FÉRJ  Veres kommunista!

NAGYPAPA  Csak ennél nagyobb baja ne legyen.

JANÓ  Szóval, nyakig vagy a trutymóban.

KATA  Ez a világ rendje.

NAGYPAPA  Most értem csak meg: kitagadtátok azt a kiegyezéspárti unokabácsit. Micsoda aljasság! Akkor mégsem olyan erényes a családod.

JANÓ  Megkaptad!

KATA  Megérdemli!

FÉRJ  Te is benne vagy a szarban – velem együtt.

KATA  Éppen az előbb hagytál el.

NAGYPAPA  Csak nem azért, mert piros a talpad?

KATA  Másért is.

NAGYPAPA  Az nem tartozik rám.

JANÓ  Hát ez zseniális. Zseni vagy nagypapácska. Hadd csókoljalak meg.

NAGYPAPA  Ide ne merj jönni! Azt hiszed, a te feleségeddel nincs baj? Labancvér, kérlek, labancvér! Meg némi sémi.

JANÓ  Ha akarod, elválok tőle. Sárának fel is út, le is út. Úgyis imádta a Monarchiát. Még a hálóingére is koronát hímzett!

NAGYPAPA  Te ilyen klassz nőt csak úgy elhagynál?

JANÓ  Dehogy, nagypapa, csak vicceltem.

NAGYPAPA  Csak azzal a sémiséggel van baj.

FÉRJ  Ezt jól kifundálta!

JANÓ  Égetésre gondol?

FÉRJ  Istenem?!

NAGYPAPA  Ha kell – kell. Néhanapján meg kell tisztítani a világot.

KATA  A férjemet is elégethetjük.

FÉRJ  De a talpatok ettől még piros marad.

NAGYPAPA Ad egy, én nem látok. Ad kettő, akinek nem tetszik, cipőt húz a lábára. Vagy levágatja a lábát. Ebben még segíthetünk is neki. Ha engem tudtatok cipelni, majd őt is cipelitek.

JANÓ  Okos beszéd.

KATA  Erről van szó.

NAGYPAPA Fiam, neked meg egy jó tanács. Gyújtsd fel magad. Aki ma cigány, nigger, tót, oláh, zsidó, alkoholista, buzi és szegény-párti, gyújtsa fel magát. Úgy könnyebb, mintha mások gyújtanának alá. A lángok közt még hetyeghetsz is Sárával. Tudod, a tűzben jó kemények lesznek az izmok.

JANÓ  (felrángatja a földről az alvó Sárát) Kelj fel!

SÁRA  Hagyj!

JANÓ  Itt a nagypapa.

SÁRA  Szervusz.

NAGYPAPA  Egész kedves hangocskád van.

SARA  Köszönöm szépen.

NAGYPAPA  Kicsit zsidós.

SARA  Mit mondasz?

NAGYPAPA  Azt, hogy megégetünk.

SÁRA  De miért?

JANÓ Csak. Meg mert nagypapa így akarja. Hiszen már korábban is megégethettek volna – ajándékba kaptál néhány évet. Köszönd meg a családomnak. És ha valamelyik pogromban pusztulsz el? Vagy rád esik egy cserép a tetőről.

SARA  Te hagyod?

JANÓ  Meg kell értened. Hiszen szeretsz.

FÉRJ  Katának is mindegy. Ezek ilyenek. Együtt égetnek el veled.

SÁRA  Te nem vagy zsidó!

NAGYPAPA Csak azért, nehogy azt mondják, hogy mi antiszemiták vagyunk.

SÁRA  Na, én megyek vissza aludni. Épp elég volt az éjszakai kísértetjárás a másik nagypapával.

JANÓ  (lekever Sárának egy pofont) Hogy beszélsz egy ezeréves emberrel?

SÁRA  Ahogy megérdemli. Szemét goj!

FÉRJ  A nagypapa is zsidó. Látom az orrán.

NAGYPAPA Igazad van, fiam. De én nem csak zsidó vagyok, hanem cigány, nigger, oláh, sváb, buzi meg még amit akarsz. Azonkívül: nem fog a tűz.

SÁRA  Próbáljuk ki.

NAGYPAPA  Oké.

SARA És a vízhez mit szólna? (lekapja a forróvizes kondért, rázúdítja a folyadékot)

NAGYPAPA  Őrültek (eldől – a parókája elgurul)

FÉRJ  Tosszátok, ez Boldi! Minek öltözött be ebbe a maskarába?

JANO  Nagypapa, lehet, hogy nem te vagy? (sír)

KATA  Állj föl. Férfi vagy.

FÉRJ  Ez? Pondró.

KATA  Állj fel!

FÉRJ  Tűnj innen, mert szétszedlek!

KATA  Hozzá ne merj nyúlni!

FÉRJ  Kézzel nem is. De, mondjuk, egy karóval.

KATA  Nagypapa, hallod, nagypapa. Meg akarnak verni.

SÁRA  Ez a Boldi.

FÉRJ  Reménykedjünk, hogy megdöglött.

SÁRA  Ez? Meg. Vagy akkor, ha lenyomom a torkán az öklömet.

FÉRJ  Szeretném tudni – ki a nagypapa.

KATA  Miért hiszed, hogy csak te. Itt csak úgy történnek a dolgok, és a nagypapa sehol.

JANÓ  Nagypapa, gyere el közénk!

FERJ Gyere csak, gyere! Te meg ne mukkanj, mert úgy tökön rúglak, hogy Sárát kiárusíthatod.

SÁRA  Rúghatod.

JANÓ  De Sára!

SARA Ez a te nagypapád? Akiről annyit regéltél? Hogy szabadsághős, meg gazdag, meg hithű.

                     

Kicsapódik az ajtó – visszaérkezett a talicskával Öcsi, Apa, Anya.

                     

ANYA  A nagypapa!

ÖCSI  Most húztuk rá a földet.

ANYA  Nagypapa!

APA  Fogjátok le. Megbolondult.

JANÓ  Hát hogyne bolondulna meg, ha itt fekszik előtte nagypapa.

APA  Hadd nézzem!

ÖCSI  Ez nem ő.

APA  Azt hiszem...

ANYA  Boldi! Hol a felesége?

APA  Mi az, nem ismered meg a fiadat?

ANYA  Sose volt ilyen sárga, meg hegyes orrú. A felesége mégiscsak jobban tudná.

ÖCSI  Ébresszétek fel, ha meritek. Ha találkozni akartok egy álmos fúriával.

SÁRA  Akkor is fel kell ébreszteni. Végül is az ő tragédiája.

ÖCSI  De a keze ügyéből vegyetek el mindent.

SÁRA  Berta, ébresztő! Halottszemle!

BERTA  A nagyanyáddal szórakozz!

SÁRA  Nem tudjuk eldönteni, a férjed vagy nagypapa fordult fel.

BERTA  Nagypapa sosem volt. Csak Boldi lehet. Jóccakát.

ANYA  Ez egy feleség? Azonnal kelj fel!

BERTA Nincs igazam? Kizárásos alapon gondolkozom. Nem akarom megnézni. Még visszajárna az álmomba.

ÖCSI  Ez bizony anélkül is visszajár.

BERTA  Boldi? Boldi lenne?

FÉRJ  Legalább az arcát nézd meg.

BERTA  Mint egy főtt rák – maskarában.

FÉRJ  Hát a forróvíz megtette a magáét.

BERTA  Jobb így neki. Annyit szorongott a családja miatt.

ANYA  Nem sajnálod?

BERTA  Vele vagy nélküle – mindegy.

APA  Hogy a legkedvesebb fiam itt legyen kiterítve – a felesége meg rá se hederít!

BERTA  Eleget ugráltam körülötte. Most legalább békén hagy.

ÖCSI  Ez nem Boldi. Már amikor megérkeztek a temetésre, akkor is gyanús volt.

BERTA  Éltél volna vele, akkor tudnád.

ANYA  Az én Boldi Fiam maga az erő, a szépség. Ez meg itt? Egy vén roncs.

APA  Élni se él. A mi családunkban mindenki hosszú életű.

BERTA  Szóval nem Boldi?

SÁRA  Nem.

BERTA  Janó?

JANÓ  Szerintem se.

ANYA  Tecuskám, szerinted?

TECA  Ööööö...

ANYA  Ez nem Boldi.

BERTA  Akkor meg ki?

JANÓ  A nagypapa.

BERTA  Akkor pedig én vagyok a nagymamátok! Értettétek? A nagymamátok! És ha itt valaki parancsolhat – az egyedül én vagyok!

APA  Ez igaz.

ANYA  Ne légy olyan beszari. Te meg lányom akkora fülest kapsz, hogy tíz napig cseng tőle a füled. Nagymamaként.

BERTA(pofon vágja Anyát) Ilyenre gondol?

JANÓ  Megütötte?

SÁRA  Ez meg.

FÉRJ  Teheti.

ÁGNES  Ha egyszer a nagypapa felesége.

ÖCSI  Na, felébredtél? Egy rendes feleség, aki a férje előtt kel fel!

ÁGNES  István? Alszik? Ki csinálja meg a kávémat?

ÖCSI  Minek, ha kialudtad magad?!

ÁGNES  Egy szempillantásnyit se tudtam aludni a baszásotoktól.

ANYA  Képzelődsz. Megfeküdte valami a gyomrodat.

ÁGNES  A csiga, mi?

FÉRJ  Vagy István.

ÁGNES  Olyan részeg, hogy ágyukat lehetne mellette sütögetni. Az se használna. Egyébként is az Icát dugták.

APA  Öcsi, te voltál?

ÁGNES  A nagypapa.

ÖCSI  A Boldi.

BERTA  Ő velem volt. Amíg fel nem dobta a talpát.

ANYA  Megzavarodott mindenki. Ez nem nagypapa. És te nem vagy a felesége. Úgyhogy ez még jár neked. (pofon csapja Bertát)

BERTA  Ez a fia?

ANYA  Nem.

APA  Nem.

JANÓ  Nem.

                       

Ica visszaérkezik a pajtába, fején virágkoszorú.

                       

BERTA  Kérdezzétek meg Icát.

ICA  Szerintem nem nagypapa. Ő sokkal fiatalabb. Nagyobbak az izmai. Meg mintha más ruhája lenne.

ÖCSI  Honnan veszed?

BERTA  Ő csak tudja.

ÖCSI  Ica tudja.

BERTA  Mert egész éjjel vele volt...

ICA  Ez nem ő. Az éjszaka vele voltam!

ANYA  Szóval belőled is nagymama lett?

ICA  Igen. A felesége lettem.

APA Szóval két anyám van. Az egyik nagyobb kurva, mint a másik. Nem átallottál egy szenilis, trottyos, magatehetetlen ezeréves öreget elcsábítani?

ICA  De ő akarta!

ANYA  Ne károgjatok. Gondolkozzatok. Lehet-e neked két anyád? Még ha mostoha is.

SÁRA  Egyszerre!

APA  Nem tudok gondolkozni.

JANÓ  Kell! A kezedben a megoldás kulcsa.

APA  Sosem zártam semmit kulcsra.

ÖCSI  Azt mondod, nincs semmiféle kulcs?

BERTA  Ha ez a megdöglesztett a nagypapa – akkor Ica nem a nagypapával volt. Vagy két nagypapa van.

ANYA  Az lehetetlen.

BERTA  Vagy azzal volt, aki szeret nagypapa gönceiben lófrálni.

ICA  Sejtettem!

ANYA  (körbeszaglássza Öcsit) Ennek Ica-szaga van. Szóval ismét!

ÖCSI  Közénk furakodott a rossz! Hát nem látjátok, megzavarja az ép eszünket! Hát nem halljátok, hogyan hazudozik?

SÁRA  Mit prófétálsz?

FÉRJ  Ez az!

ÖCSI  Túl sok idegen van a családban! Meg kell tisztítani sorainkat, akkor még van remény.

JANÓ  Hogy éhen dögöljünk, arra!

ÖCSI  A túlélésre! Ki kell metszenünk magunkból a fertőzött részeket! Egyetlen határozott mozdulattal.

KATA  Kit akarsz kimetszeni?

ÖCSI  A vérfertőzőket! Amíg köztünk lesznek, átok ül rajtunk. Kóborolhatunk össze-vissza, és sehol nincs nyugtunk.

JANÓ  De nem ám!

ÖCSI Ez is engem igazol. De lelepleződnek a furfangosok. Én tudom, hogy a Kata férje, meg a Sára...

BERTA  ...én is tudom. Már akkor, amikor ...

JANÓ  ... te is észreveszel mindent.

ANYA  Nyíltan együtt voltak!

ÖCSI  Szégyentelenek!

APA  Eszembe jutott a kulcs! Nagypapának sosem volt felesége. Tehát nem is lehet nagymamánk!

ICA  Akkor kivel feküdtem le? Pontosabban, ki helyett?

APA  Lehet, hogy a nagypapával – de akkor is legfeljebb a kurvája lettél. A nagypapa pedig nagy kurvás! Szóval egy vagy a sok közül.

ANYA  Szégyellheted magad.

BERTA  Pusztulj te is közülünk!

ANYA  És te? Te se vagy jobb!

ÖCSI  Látomásom van! A fenevadról, aki férfi képében jött közénk, két asszonnyal!

FÉRJ  Ismerem a látomásaidat! Csak ne célozgass. Én úgyis elmegyek, amíg nem késő.

JANÓ  De már késő. (lebunkózza a Férjet)

ANYA  Ki az a két asszony?

ÁGNES  Elég legyen!

ANYA  Két magányos asszony? Akinek a szája mindig jár? Nem kell hogy segítsenek.

ÁGNES  És ha szülni fog? Ki segít? Ki tartja össze a családot?

ANYA  Hát te! Meg Kata.

SÁRA  Szólj valamit!

JANÓ  Szajha vagy.

SÁRA  Te meg impotens.

JANÓ  Mit is várhatnék tőled?

SÁRA  Nem látod, hogy meg akarnak ölni?

JANÓ  Szajha vagy.

APA  De bezzeg velem soha sem feküdt le!

ÖCSI  Engem miért hagytok ki?

JANÓ  Nem volt elég Ica?

ICA  Én nem!

ÖCSI  Csak egyszer volt az enyém. De az nem számít.

BERTA  Mit mondtam?

ÖCSI  Ebből elég. (Icát leszúrja)

SÁRA  Szemét alak, szemét alak!

ÖCSI  Már megszoktam. (Leszúrja Sárát is)

ANYA  Hagyd abba, fiam. Még megerőlteted magad.

ÖCSI  Nem vagyok a fiad!

ANYA  Begőzölt a vértől.

APA  Az én fajtám!

ÖCSI  Még hátravan valaki!

ANYA  Kezet emelnél rám?

BERTA  Ha hozzám mersz nyúlni, visszajárok éjszakánként!

ÖCSI  Éppen erre vágyom. (Bertát is leszúrja)

APA  Megint mehetünk temetni.

ANYA  Elindult megint az eső.

ÖCSI  Beférnek még a gödörbe.

                           

Talicskára teszi a Férjet, Sárát, Icát, Bertát, és a szülőkkel együtt elvonul.

                         

ÁGNES  István, ébredj! Meneküljünk! Ezek halomra gyilkolják egymást! (rázza a férjét) Te gonosz Isten! Ez is meghalt!

TECA  Ööööö...

ÁGNES  Meghalt a bátyád!

KATA  Előbb-utóbb mindenkinek ez a sorsa.

JANÓ  Hiszen nem apánktól fogant.

ÁGNES  Nem igaz!

JANÓ  Ezt mi jobban tudjuk. Sajnállak.

ÁGNES  Velem most mi lesz?

KATA  Menj, amíg tudsz.

ÁGNES  És ha szülni fog az anyátok?

KATA  Segítek neki.

JANÓ  De ha maradni akarsz, maradj. Jó leszel feleségnek.

ÁGNES Öcsinek? Azt azért nem. Tömeggyilkossal henteregjek?

JANÓ  Nem rá gondoltam.

ÁGNES  Magadra?

JANÓ  Így a családban maradsz.

KATA  De csak akkor, ha piros a talpad.

ÁGNES  Mitől lenne piros?

KATA  Nálunk ez a törzsi jegy.

ÁGNES  Akkor megyek.

KATA  Szóval nem olyan.

JANÓ  Nem felelek meg neked? Pedig mindenem megvan ahhoz, hogy a férjed lehessek. És élek!

ÁGNES  Félek tőletek.

KATA  Az baj. Az esőtől nem félsz? A mennydörgéstől?

ÁGNES  Attól is. És a nagypapától. Itt mindenki nagypapa.

KATA  Vagy nagymama. Te nem vagy az?

ÁGNES  Nem. Én nem vagyok nagymama.

KATA  Akkor mit tudsz te a mi szenvedésünkről? Rólunk? A sorsunkról?

TECA  Ööööö...

JANÓ  Ne pofázz bele.

TECA  Ööööö...

ÁGNES  A pártomat fogja.

KATA  Ellenkezőleg!

JANÓ  Mondd még egyszer!

TECA  Ööööö...

JANÓ  Nekünk ad igazat.

ÁGNES  Elmegyek.

JANÓ  De vidd Istvánt is magaddal. Szívesen megy.

TECA  Ööööö...

KATA  Meghalt? Mikor?

TECA  Ööööö...

ÁGNES  (felnyalábolja a férjét) Nagy ég, milyen súlyos!

JANÓ  Hiába beszélsz hozzá, már nem hallja.

ÁGNES  Majd föltámad.

TECA  Ööööö...

ÁGNES  És visszajön!

JANÓ  Gondolom, ez nem fenyegetés?!

ÁGNES  Nem.

KATA  Mitől volt ez ilyen nehéz?

JANÓ  Vasdarabokkal volt tele a zsebe, (mennydörgés, Ágnes sikolya) Na, most csapott beléjük a villám. Legalább nem kell őket eltemetnünk.

KATA  Nem merek kinézni! Ha anyáékba csapott?

JANÓ  Csalánba nem csap a mennykő.

KATA  Nézd meg!

                         

Janó kimegy, hamarosan visszajön.

                       

JANÓ  Igazam volt.

KATA  A nagypapának volt igaza! Hogy amikor meghal – az egész család
elpusztul.

JANÓ  Ezért nem halhat meg a nagypapa.

KATA  Gondolod?

JANÓ  Persze.

TECA  Ööööö...

JANÓ  Teljesen mindegy, hogy ki a nagypapa, csak éljen.

KATA  Szeretnél ő lenni? Mi?

JANÓ  Még nem gondolkoztam rajta. De jó tipp.

                       

                 

Harmadik felvonás

                               

A pajtában. Együtt az életben maradtak: Apa, Anya, Kata, Kata gyermeke, Janó, Teca és Öcsi. Esznek.

                           

ANYA  Jesszusom. Heten vagyunk!

APA  Mit rémüldözöl? Többször előfordult.

ANYA  És éppen pénteken! Iszonyú érzéseim vannak.

APA  Folyton ilyenekről pofázol. Inkább zabálj.

ANYA  Egy falat se megy le. Heten vagyunk!

JANÓ  Na és?! Nem jelent semmit.

ANYA  Valakinek meg kell halnia.

APA  Akinek kellett, az már meghalt.

JANÓ  És nagypapa?

APA  Azt nem tudom.

KATA  Akkor nyolcan vagyunk!

TECA  Ööööö...

APA  Senkit sem látok rajtunk kívül. Hacsak nincs itt az Úristen.

ANYA  Csak ne emlegesd. Még megjelenik. És nem tudunk neki vacsorát adni.

JANÓ  Bolond időben persze hogy bolondságokkal foglalkozik az ember.

UNOKA Nagyapááá!

JANÓ  Maradj csendben! Apának igaza van. Az Isten tényleg megáldhatna már minket.

KATA  Elég, hogy élünk.

ÖCSI  És hogy együtt vagyunk.

ANYA  De heten!

ÖCSI  Kiért fáj a szíve?

ANYA  Senkiért!

APA  Stramm asszony vagy! így kell gondolkodni!

ANYA  Tecuskám, nem fázol?

TECA  Ööööö...

APA  Minek kérdez ilyeneket! Még fázni kezd! Akkor meg mit rak rá?

ANYA  Szalmát.

UNOKA Megsütjük, mint a disznót?

KATA  Honnan veszel ilyeneket!

UNOKA  A disznót nem szalmával sütik?

ÖCSI  Perzselik.

JANÓ  Csak perzselnék. Már szalmájuk sincs.

ÖCSI  Disznó se.

KATA  Cukorrépa se. Csak a meztelen valagunk.

APA  Élünk. Együtt vagyunk. És végre magunk dönthetünk a sorsunkról.

ÖCSI  Amíg meg nem kerül nagypapa.

ANYA  Nagypapa?

ÖCSI  Igen, nagypapa!

ANYA  Nagypapa nem volt soha!

KATA  Akkor ki apa apja?

ANYA  Az Isten.

KATA  És mire jó ez a nagypapa-mese? Hogy kiirtsátok a családot?!

ANYA  Apátok így tudta összetartani a családot.

KATA  Igaza lesz Janónak – a végén ő is lehet nagypapa.

ÖCSI  Apa lehet csak a nagypapa.

APA  Amióta eszünk, tapasztalhatjátok, megkergült az anyátok. Belebújt az ördög. Mindenféléket összehazudik.

ANYA  Ne mondj ilyeneket. Elhiszik.

APA  Higgyék. Ez az igazság.

ANYA  Mondd ki az igazat. Neked is könnyebb lesz.

APA  Megmondtam.

ANYA  Attól még nem leszünk árvábbak.

APA  Megmondtam.

ANYA  Azt, hogy nagypapa nincs.

APA  Minek hazudnék?

ÖCSI  Van?

APA  Talán.

KATA  Nincs?

APA  Talán. Bennem mindenesetre van.

TECA  Ööööö...

JANÓ  Fondorlatos válasz.

KATA  Mit humorizálsz?!

ÖCSI  Ha nagypapa van, akkor...

ANYA  Mit akkor?

ÖCSI  Kelj fel és járj!

TECA  Ööööö...

ÖCSI  Kelj fel és járj!

TECA  Ööööö...

ÖCSI  Nagypapa pedig nincs.

KATA  Majd pont ettől a béna lánytól függ. Csak megijesztetted. Megint beszart.

ANYA  Akkor te mosdatod ki!

ÖCSI  Azt azért nem. Miért vegzáltad? Próba volt.

APA  Majd megpróbál téged az Isten!

                         

Az Anya megmosdatja Tecát, majd bepelenkázza.

               

KATA  Mire volt ez jó?!

JANÓ  Húgocskám, ha te is kezded, betapasztom a szádat. Aztán meg nyököghetsz, mint Teca.

ANYA  Mit bántod a húgaidat? Épp elég asszonyvér folyt már itt.

APA  Nem vagyok abban biztos, hogy elég.

ANYA  Arra nem gondoltok, hogy asszony a nagypapa? Ez azt is megmagyarázná, hogy miért ül ilyen lidércesen rajtunk.

UNOKA (sikít) A nagypapa a nyakamba szállt!

KATA  A frászt! Egyél!

ÖCSI  Én is érzem, hogy nem jó, ha heten ülünk a tálnál.

JANÓ  Akkor hagyd abba a zabát. És szállj ki a körből.

ÖCSI  Te többet ettél! Hagyd te abba.

KATA  Úgy van.

JANÓ  A fiad is abbahagyhatná. Kieszik a vagyonúnkból.

APA  Szállj le róla. Az egyetlen, aki tovább viheti a nevemet! Mert gyereket azt elfelejtettetek csinálni.

ANYA  De ez meg az apjára ütött. Nem rád.

TECA  Ööööö...

ANYA  Ez a lány mégiscsak fázik.

KATA  (visszanyomja a helyére a gyerekét) Ne ugrálj!

UNOKA Valaki rugdalja belülről a hasamat.

KATA  Képzelődsz.

UNOKA Nagyokat rúg. És fáj.

ANYA  Dőlj le. Majd elmúlik.

TECA  Ööööö...

ANYA  Hagyd abba a nyökögést!

UNOKA Valaki topog a fejemnél.

KATA  Az egerek!

UNOKA  Már elvitték egyszer a fogaimat.

KATA  Meg akarják nézni az ujjakat.

TECA  Ööööö...

ANYA  Befejeznéd a nyökögést?

APA  Persze, hogy nyökög. Egy falatot se evett.

ANYA  Hiszen így is fel van fuvódva! Akkora a hasa, mint nekem.

APA  De te terhes vagy. Ő meg éhes.

ÖCSI  Adjátok oda a maradékot.

KATA  Milyen maradékot?

ANYA  Nincs. Egyiküknek se jutott az eszébe, hogy itt ez a lány, és lehet, hogy éhes.

KATA  Akkor mégis csak hatan ettünk a tálból!

ANYA  Micsoda nagy kő szakadt le a szívemről.

UNOKA Miért kell nekem bebábozódni?

ANYA  Valami van ezzel a gyerekkel.

APA  Felakadt mán a szeme is.

KATA  Rosszul vagy?

ÖCSI  Halálra zabálta magát. A szemed fénye!

JANÓ  Vagy megetették.

KATA  Ki? Mivel?

JANÓ  Fűvel. Vagy méreggel.

KATA  Ki tette volna? Rajtunk kívül nincs itt senki.

ANYA  De heten vagyunk! Valakit megszállt a gonosz, az!

KATA  Ébredj!

JANÓ  Ha még benne van a lélek, azt is kirázod belőle.

ÖCSI  Ebbe belebugyolálhatod. Jó kabát.

KATA  Ha baja lesz, én nem tudom, mit csinálok magammal!

APA  Kimerítette magát. Ne aggódj.

KATA  Attól habzik a szája.

JANÓ  Megetették. Vagy szemmelverték. Nagypapa lenne?

APA  Ennek kampec.

ANYA  Én egyetlenem!

KATA  Csináljatok vele valamit!

JANÓ  Te vagy az anyja, neked kell tudni, mit tegyél.

KATA  Orvost! Mentőt!

ÖCSI  Nevetnem kell. Pont ide orvost, mentőt?

KATA  Nem lélegzik!

APA  Kampec, kampec neki, ha mondom. Majd szülsz másikat.

KATA  Kitől? Azt is elrakták láb alól!

JANÓ  Minket okolsz?

KATA  Én nem lehettem!

ÖCSI  Mindig nyűgnek érezted. Most legalább szabad vagy.

KATA  Hiszen az én vérem!

APA  Az enyém is. Negyedében.

ANYA  Meg az enyém. Negyedében.

TECA  Ööööö...

ÖCSI  Ha így vesszük, semmi közöm nincs hozzá.

JANÓ  Nekem se. A kör bezárult.

ANYA  Átok, átok, átok!

APA  Az. A bor nem segítene? (iszik)

KATA  Mondjátok, hogy nem igaz!

ÖCSI  Nyugodj bele. Nézd meg, láthatod. A kabátomat meg add vissza. Fázom.

KATA  Gonosz vagy.

ÖCSI  Adod, vagy elvegyem?

APA  Kellett neked ennyit károgni!

ANYA  Nehogy már én legyek a hibás!

APA  Te beszéltél itt valami hetekről! És a te főztödet ette!

ÖCSI  Mi is azt ettük.

ANYA  Nekem sincs jobb dolgom, mint kiirtani a családomat!

ÖCSI  Ezért nem adtál enni a Tecának!

TECA  Ööööö...

ANYA  Na ja. Akkor most sorra fogunk dögleni!

ÖCSI  A hasam!

ANYA  Mondtam!

JANÓ  Képes lennél ölni?

APA  Persze. Látott maga előtt elég sok példát.

JANÓ  Itt mindenki mindenre képes.

KATA  Szukák kölykei!

APA  (eszeveszetten turkál a ládában) Hol az ellenméreg?

ANYA  Azt is belefőztem az ebédbe.

ÖCSI  Ilyen egyszerűen azért nem úszód meg!

ANYA  Hogy gondolod? Tanuljak meg úszni?

ÖCSI  Vén vipera!

ANYA  Ez az! Ha most nem dobjátok fel a bakancsotokat, vipera lesz vacsorára.

JANÓ  Ne bomolj, öcskös, látod, hogy tréfál.

KATA  És a gyerek?

JANÓ  Ehetett valami bogyót, gyökeret – sose vigyáztál rá. Hát akkor csak magadat okold, és ne minket!

ÖCSI  Görcsöl a gyomrom.

APA  Itt az ellenméreg! De a méreg sehol!

ANYA  Te itattad meg a nagypapával!

ÖCSI  Kihányom a belem!

APA  De kint!

ÖCSI  (kirohan) Ha megdöglök, semmit sem hagyok rátok! A falu kap mindent!

ANYA  Önző dög! Te Kata, nem hagyod békén azt a gyereket!

KATA  Talán az ellenméreg segít rajta. Ha le tudná nyelni!

ANYA  Öcsi, Öcsi, ilyeneket képzel az anyjáról! Szégyellje magát. De ti is. Mi vagyok én? Kuruzsló? Vagy méregkeverő?

KATA  A gyermekem!

APA  Sírj csak, az jót tesz. Ha kibőgöd magad, megnyugszol. Gyere, hajtsd a fejecskédet az ölembe.

KATA  Sosem mondtad még ezt! Pedig annyira vágytam rá.

APA  Lesz majd egy másik gyereked.

KATA  Nekem soha!

APA  Ne fogadkozz, mert tényleg nem lesz.

KATA  Először az apja, most meg ő. Már csak nekem kell.

JANÓ  Legalább nem emlékeztet a férjedre. Új életet kezdhetsz.

ANYA  Milyen okos a bátyád. Igaza van.

JANÓ  És ha megmondom, hogy nekem is fáj a hasam?

ANYA  Ezzel már nem tudsz megijeszteni!

JANÓ  Kinyuvasztok mindenkit! Ha már meg kell halni!

ANYA  Mitől akar itt mindenki meghalni? Az élet szép!

APA  Raktál valamit a kajába?

ANYA  Amit máskor.

APA  Esküdj!

ANYA  A nagypapára esküszöm!

APA  Hallottátok. Lányom, jobb lenne, ha a gyereket kiraknád az esőbe.

JANÓ  Vagy nyomkodnád a mellkasát.

TECA  Ööööö...

JANÓ  Hánynom kell! Hol az az ellenméreg? Hol az ellenméreg?

KATA(felveszi a gyerekét) Már merev. ígérem, drágaságom, hogy megbosszullak.

APA  Az előbb még megvolt a fiola.

KATA  Megittam. De nektek semmit se hagytam!

ANYA  Bolond! Ha nincs benned méreg, amit közömbösítene, akkor meghalsz! És én tudom: nem volt az ételben méreg!

KATA(kitántorog a gyerekkel)

ÖCSI(hamarosan bejön, megkapaszkodik az ajtófélfában) Ó!

ANYA  Jobban vagy?

ÖCSI  Jobban. De mitől esett össze Kata?

APA  Megmérgezte magát az ellenméreggel.

JANÓ  Na, látod!

ÖCSI  A gyereket meg elvitte egy kutya. Olyan sovány kutya volt, hogy nem is hittem volna, hogy elhúzza. De elbírta.

APA  Legalább nem kell eltemetnünk.

JANÓ  Most leiszom magam a sárga földig.

APA  Csak ne emlegesd a sárga földet!

ANYA  Hát azt ne! Abból is elegem van! Meg ebből az átokverte sorsból. Itt sose lehet tudni, hogy mikor jön a baj. De azt igen, hogy előbb-utóbb megjön!

APA  Nem az a dolgod, hogy sápítozz, hanem, hogy tartsd össze a családodat!

TECA  Ööööö... Ööööö... Ööööö...!

ÖCSI  A család? Már csak hatan vagyunk – a nagypapát is beleszámolva.

ANYA  Hagyd már békén azt a molyzsákot. Még megszülök tőle!

TECA  Ööööö... Ööööö...!

ANYA  A lányt is megijeszted.

JANÓ  Elég régen fetreng, hogy ne ettől ijedjen meg.

ANYA  Fázik.

APA  Akkor mitől rángatózik? Fázástól remegni szokás!

ÖCSI  Hát, úgy látom, megint heten vagyunk.

JANÓ  Barom!

ÖCSI  Pedig ez egy gyerek! (felemel egy újszülöttet)

ANYA  Ez meg ki?

JANÓ  Kitalálhatod.

ANYA Ki lopta ide? Vigye, ahonnan hozta. Nekem nincs arra pénzem, hogy ezekben az időkben egy ilyen porontyra is jusson belőle. Elegem van a szedett-vedett kölykökből.

JANÓ  A Tecáé.

APA  Nagypapa lettem!

ANYA  Mi lettél? Kikaparom a szemed? Teca, mi ez?

TECA  Ö.

ANYA  Nem tudsz hosszabban válaszolni?

TECA  Ö.

JANÓ  Fáradt. Elvégre most szült!

ANYA  Add ide azt a gyereket! (elveszi)

APA  Bugyoláld be rendesen. Ha már nem mosdatod meg.

ANYA  Minek? (kitekeri a gyerek nyakát) Ezért? (kihajítja az ajtón) Most majd számolunk, Teca!

TECA  (nem válaszol)

ANYA  Szóltam hozzád!

JANÓ  Elaludt!

ANYA  Elaludt? Amikor felfordult a gyereke? Milyen anya az ilyen?

APA  Már nem anya.

ÖCSI  Szerintem nem aludt el. Meghalt.

ANYA  (Tecára borul, sikoltozik) Lányom, drága lányom!

ÖCSI  (Tecához) Kelj fel, és járj! Kelj fel és járj! (az anya hátulról megemeli Tecát, és együtt járnak)

APA  Magasságos! Ez mindig béna volt. Mikor meg meghal, akkor felkél és jár!

JANÓ  (leborul Öcsi előtt) Csodát, csodát művelt!

APA  (mellé térdel) Megváltónk!

ANYA  (elhajítja Teca hulláját) Marhája! Nem látod, hogy én cipelem? Egy nagypapa ilyet nem tesz!

APA  Ez igaz.

JANÓ  De már nem nagypapa. Meghalt a gyerek.

ANYA És semmiképpen nem lehetünk heten! Hacsak nagypapa nem kettő!

JANÓ  Nekem ebből elegem van.

ÖCSI  Hol az a kurva nagypapa, akitől mindenki reszket?

ANYA  Várjatok.

JANÓ  Mire? Földrengésre?

ANYA  Várjatok. Mindjárt kitalálok valamit.

APA  Azt leshetjük.

ANYA  Szóval: eddig meghalt Ákos meg a felesége, István meg Ágnes, Boldi, Berta, Ica meg a férje, Kata gyerekestől, Sára, Kata férje, az az elfajzott...

ÖCSI  Eddig tizenkettő.

ANYA Teca, és a gyereke. És mondjuk: nagypapa! Ez tizenöt! Akkor épp elég lélek van a közelünkben, hogy valamelyik megmondja, mit tegyünk! Tán csak megszólal valamelyik.

ÖCSI  Én félek.

APA  Mindannyian félünk. De kell hogy legyen valami, amitől tudjuk, hogyan lesz tovább.

JANÓ  Szóval, nagypapa meghalt.

ANYA Persze. Az apád mérgezte meg. Olyan nagy teher volt már a vállunkon. El se tudtuk látni. Meg hogy mindenki elől bujdosni kell, mert mindenki haragudott valamiért rá, hát már ezt se szíveltük.

JANÓ  Meg sem kérdeztetek minket.

APA  Nem tartozott rátok.

JANÓ  Akkor minek tettetek úgy, hogy minden ránk is tartozik.

APA  Mert ilyen a játékszabály!

JANÓ  S nélkülük öltétek meg nagypapát! Ehhez nem volt jogotok! így azt is hihetik, hogy mi a nagypapa mellett vagyunk.

ANYA  Lehet, hogy egyszer jól jön még az nektek.

ÖCSI  De azért a ti bűnötök a mi fejünkre száll!

APA  Lárifári, bolond beszéd. Ne dőlj be neki.

ANYA  Ne izgasd magad, fiacskám. Te nem tudsz róla. Érted. Semmiről sem tudsz!

JANÓ  Legfeljebb egy rohamában mindent kifecseg.

ANYA  Majd a nagypapa megmondja!

APA  Meg ne merd idézni azt a vént!

ANYA  Érzem, hogy megjött. A kezét a homlokomra tette. Valamit súg. Ne mozogjatok, nem hallom a zajtól. Valamit súg. Igen! Hogy az én számból nem tud beszélni.

APA  Férfi kell neki! Nem tagadja meg önmagát.

ÖCSI  (sikolt) A homlokomra tette a kezét!

JANÓ  Ki nyomkodja a hátamat?

APA  Kiszakad a szívem, úgy ráncigálja!

ANYA  Öltözzetek át! Azt akarja!

             

Előráncigálja a láda rongyait. Öcsi Ferenc Jóska ruhájába, Janó Kossuth ruhájába, az Apa pedig Rákosi Mátyás egyenruhájába öltözik, révülten.

                       

ÖCSI  Szervusztok.

ANYA  Minek köszönsz?

ÖCSI  A nagypapa köszönt benneteket!

APA  Szervusztok. Én vagyok a nagypapa.

JANÓ  Szervusztok. Miért hívtatok?

ANYA  Tudni akarjuk az igazságot.

ÖCSI  Milyen igazságot?

ANYA  A miénket.

ÖCSI  Igazság csak egy van.

JANO  Az, hogy nincs igazság.

APA  Egyáltalán, miért fontos az igazság?

ANYA  Nekem ugyan nem fontos!

ÖCSI  Nekem se.

APA  Hülyéskedsz?

ÖCSI  Egyek, igyak, száraz legyen rajtam a ruha. Doszt, elég.

JANÓ  Csak egy kicsit nagyobb területen lehessen kóborolni.

ANYA  Még mit nem! Olyan kevesen maradtunk, hogy ami van, az is sok.

APA  Nem mondhatunk le semmiről!

ÖCSI  Nem szabad lemondani a már megszerzettekről!

ANYA  Ezt üzeni?

ÖCSI  Ezt.

APA  Bennem elhallgatott.

ANYA  Figyelj befelé!

APA  Engem már nem is szeret!

ÖCSI  Megöltél.

APA  Én? Téged?

ÖCSI  Igen!

ANYA  A nagypapát!

APA  Nem igaz. Egyszer csak elfogyott. És kinyúlt.

ÖCSI  Hazudtatok!

APA  Meg kell értened.

JANÓ  Én sosem hazudtam.

ANYA  Mert mindig üzengettél. Oszt fel voltál háborodva, ha nem vettük figyelembe!

APA  Sosem volt olyan a helyzet, hogy olyat üzentél volna, ami fontos?

JANÓ  Ez az igazság.

APA  És miért nem akartál velünk maradni?

ÖCSI  Hiszen akkor én nem maradhattam volna veletek! Megegyeztünk, nem?

APA  Ilyen áldozatról nem volt szó.

ANYA  Volt értelme?

ÖCSI  Naná!

JANÓ  Persze.

APA  Volt.

ANYA  Végre valamiben megegyeztek.

JANÓ  Ugyanazt mondom.

APA  Mint mindig.

ÖCSI  Hát nem érted?

ANYA  Megzavarodok.

JANÓ  Ha nem is közvetlenül, de hagytatok kinyúlni.

ANYA  Minden reggel betettem a tejet a ládába!

JANÓ  Még akkor is, ha megalvadt. Holott azt sose szerettem!

ANYA  Nagypapa, ha egyszer olyat kaptam!

JANÓ  Loptad, édes fiam, loptad. És ha lopsz, legalább frisset lopj.

APA  Aranyigazság.

ANYA  Ő miért nem lopott?

APA  Mert a fia vagyok.

ANYA  Voltál. Egy szellemnek nincs fia.

APA  Csak örököse.

ANYA  Hol a juss?

ÖCSI  Egy frászt nektek, nem jussot!

JANÓ  Megmondtam, én vagyok a juss.

ANYA  Csak ne ilyen lóhalálában! Hol a két Napóleon-tallér? És a cári serleg? Meg Kun Béla gyémántja?

JANÓ  Marha.

ANYA  Engem ugyan ne sértegessen.

JANÓ  Ti hagytátok a gyerekeket velük játszani. Hát elhagyták. Kun Bélától meg nem kaptam semmit.

ÖCSI  Hiszi a piszi.

APA  Egyszer sem látogattatok meg a börtönben!

ANYA  Nem is tudtam, hogy ott volt.

APA  Röhögnöm kell!

ANYA  Csak tessék.

APA  Errefelé mindenkinek kijár egy kiadós börtön.

ANYA  Nekem ugyan nem. Akkor ki tartja össze a családot?

APA  Én.

ANYA  Hát így akarsz megszabadulni tőlem?

APA  A nagypapa megint nem válaszol.

ANYA  Téged kérdezlek!

APA  Mit kérdezel?

ANYA  Hallottad!

APA  A nagypapa megint mondani akar valamit.

ÖCSI  Ti nem én vagytok.

JANÓ  Ti sem vagytok én.

APA  Megbolondult az öreg.

ANYA  Hát persze! Majd pont tőletek nem bolondul meg!

ÖCSI  Kuss!

ANYA  Én az anyád vagyok!

JANÓ  Ez lesz a bajod!

ÖCSI  Neked is kuss!

ANYA  Nagypapa, te most három vagy?

APA  Nem. Egy vagyok.

ÖCSI  Én itt vagyok.

JANÓ  Ezek megtébolyultak. Emlékeztek egyáltalán a nótámra? Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje...

APA  Rákosi, a Rákosi a legjobb apa, minden dolgozó a fia, gondot visel...

ÖCSI  Ferenc Jóska adta ezt a mundért rám...

ANYA  Ebből elég!

APA  Rákosi a...

ANYA  Azt hiszem, akkor volt a legjobb, amikor csak tudtuk, hogy van az öreg. Csöppet sem hiányzott, hogy jelen is legyen.

ÖCSI  Vissza pedig nem megyek!

JANÓ  Elegem volt a ládából.

APA  Meg a savanyú tejből.

JANÓ  Érzem, hogy ismét eljött az én világom!

ANYA  Pedig te mondtad Kálmánnal együtt, hogy szellemek pedig nincsenek!

JANÓ  Lökött! Mi azt mondtuk, hogy boszorkányok pedig nincsenek.

APA  Ezt jó lesz megjegyezned!

JANÓ  A boszorkány meg a szellem kettő.

ANYA  Nekem nem. Szóval te se vagy.

ÖCSI  Mit huzakodunk? Vagyok és kész.

ANYA  Nem!

JANÓ  Ne jajongj, még idecsődíted a falusiakat.

ÖCSI  S ránk gyújtják a pajtát.

ANYA  Hodályt!

APA  Nem vezetjük be, hogy mindent helyesbítesz!

ANYA  Kiverem belőletek én ezt a viszálykodást! Épp elég volt egy nagypapa. Most meg három is! (seprűt ragad, de összegörnyed)

APA  Valami baj van?

ANYA  Lefekszem.

APA  Majd ha megcsináltad a vacsorát!

ANYA  Küldd ki a fiúkat.

ÖCSI  Esik az eső.

ANYA  Menjetek.

JANÓ  Hogy tüdőgyulladást kapjak?

ANYA  Mars kifelé!

APA  Mit csináljak?

ANYA  Készítsd elő a kést!

APA  Nem akarlak én meggyilkolni!

ANYA  Neked kell elvágnod a köldökzsinórt.

APA  Elájulok.

JANÓ  Szül!

ÖCSI  Kifelé, Janó! (kirohannak)

APA  Ezeket meg mi lelte? Hé, a ruhákat el ne áztassátok! (a fiúk darabonként hajigálják vissza a rongyokat) Jó lesz a puhábbja pólyának.

ANYA  Meg fogok halni!

APA  Minden szülésnél ezt mondtad. És még mindig élsz.

ANYA  Rossz előérzeteim vannak.

APA  Ne nézz rám. Mert elájulok.

ANYA  Szétrágom az öklömet.

APA  Inkább kiabálj!

ANYA  Ahhoz nincs erőm.

APA  Nyomjad!

ANYA  Nyomom.

APA  Na. Mindjárt kint lesz.

ANYA  Jaj!

APA  Fiú!

ANYA  Amikor én lányt akartam!

APA  Fiú! Fiú! Fiú!

                       

Öcsi és Janó beóvatoskodnak.

                     

ANYA  Legalább teríts rám valamit!

APA  Ne menjetek a közelébe! Nem nektek való.

ANYA  Jaj!

ÖCSI  Lesz egy második is?

APA  Nem. Most jön ki a méhlepény.

JANÓ  Elvágtad a köldökzsinórt?

APA  El.

ÖCSI  Nézzem ezt a gyereket! Hiszen máris foga van!

JANÓ  Meg hat ujja mindkét kezén.

APA  Pont olyan, mint nagypapa.

ANYA  Nehogy bántani merjétek!

APA  Miért bántanánk?

ANYA  Mutasd! Valóban olyan.

APA  Nem értem?! Kiköpött olyan.

ANYA  Hülye helyzet. Hogy lehetek én a nagypapa anyja, ha a fiának vagyok a felesége. A Janó meg az Öcsi meg a nagypapájuknak a nagybátyái, vagyis a fiaim a sógoraim, az apjuk meg...

ÖCSI(magához veszi a kicsit) De piros vagy, nagypapa!

JANÓ  És mekkora a szád!

APA  És milyen nagyok a füleid!

ANYA  Istenem, hogy ez milyen szőrös!

                 

Vége