Kalligram / Archívum / 1995 / IV. évf. 1995. október

1995 / 10.

IV. évf. 1995. október
Ladislav Kováč
(esszé)

Szlovák–magyar együttélés – egy biológus szemszögéből

Fundárek Ferenc fordítása

Bettes István
(vers)

Plusquom...

Hizsnyai Zoltán
(vers)

„Salvo mortale”

Pécsi Györgyi
(tanulmány)

Tőzsér Árpád (költészeti) pályájának két fejezete

A hatvanéves Tőzsér Árpádot köszöntjük

Rainer Maria Rilke
(versek)

Ősz; Éji ég és a csillaghullás; Köszöntő

Kerék Imre fordításai

Mohai V. Lajos
(tanulmány)

A Kosztolányi-képhez

Barabás Judit
(tanulmány)

Az Esti Kornél-történetek

Kerék Imre
(versek)

Bruegheli október; Áprily Lajosnak

N. Tóth Anikó
(tanulmány)

Áttűnések

Szép Ernő és Tóth Árpád kisprózája

Geczi János
(kisesszé)

„...hiányok, tragédiák és nagyon bölcs szomorúságok”

Horváth Lajos festményeiről

Tőzsér Árpád
(előszó)

AKO KEBY / MINT(HOGY)HA

a szerkesztő
(előszó)

MINTHOGYHA / AKO KEBY

Farnbauer Gábor
(próza)

Minthogyha

(Ako keby)

Tóth Ildikó fordítása

Tóth Ildikó

Fordítói postscriptum Farnbauer Gábor: Minthogyha című szövegéhez

fordítás – eredetiben

Szabó G. László
(előszó)

Hang a sötétből

Ladislav Fuks tükre

Ladislav Fuks
(memoár-töredékek)

Dürrenmatt ajánlata; „Szegények étele” Münchenben; A heidelbergi ficsúrok

Szabó G. László fordításai

Németh Zoltán
(vers)

Óda

Géczi János
(játék vérrel és vér nélkül, szüntelen)

Hogyan öljük meg nagypapát?

Dusza István
(kritika)

Vágóhídon a Vörös Tehén

Duba Gyula: Sólyomvadászat

Peter Michalovič
(esszé)

Pillantás a túlpartra

-i -n fordítása