Kalligram / Archívum / 2000 / IX. évf. 2000. november - Műfordítás / A részeg hajó

A részeg hajó

Lackfi János fordítása

 

Közönyös Folyamok sodortak, vittek egyre,

A vontatók keze, éreztem, elereszt:

Mind festett cölöpök fájára felszegezve,

Lármás rézbőrűek vak céltáblája lesz.

   

Cseppet sem érdekelt sorsuk, az sem, ha bennem

Angol gyapjú, flamand búza bár a teher.

Elhalt a vontatók zsivaja, vittek engem

Nagy Folyamok, amint akartam, messze, el.

   

Más tél jött, és miként agya kábult kölyöknek,

Rohantam, vertek ám az eszelős habok.

Kavargóbb zűrzavar habjai nem görögtek

Arra sosem, s a sok Félsziget is futott.

   

Ébredtem tengeren tízszer, vihar megáldott.

Táncoltam, csepp dugó, a tajték tetején!

Pedig, mondják, a mély hullát hömpölyget ám ott...

Száz bamba lámpa-szem nézett, mit bántam én!

   

Kásás, lágy alma-hús gyermekszájba ha csorran,

Fenyő-testembe úgy folyt a víz zöldesen,

Kékes borfoltokat, s hányást lemosva onnan

Kormányt s horgonyt bizony szétdobált szertelen.

   

Ázom azóta is, a Tenger Verse fürdet,

Csillagok főzete, tejszín lé, zöld azúrt

Nyeldelek, hol komoly, halvány arccal lesüllyed

Egy-egy átszellemült, imbolygó vízbefúlt.

   

Kék önkívületet, langy ringást perc alatt már

Átszínez itt a nap vöröslőn, hevesen,

S maróbban, mint a szesz, harsányabban a dalnál

Erjed fanyar, piros foltban a szerelem!

   

Láttam eget, amint villámok hasogatják,

Zúgót, áramlatot, örvényt, estet, csodás,

Verdeső, izgatott Hajnal galambcsapatját,

Láttam, ami a más szemében látomás!

   

Láttam vérfoltosan rémes napot lebukni,

Néhány pászmát lövellt, alvadt-szederjeset,

S mint túl antik darab megannyi hőse, gyúlt ki

Távol száz rongy-lebeny: görgő hullámsereg!

   

Álmodtam zöldes éjt, benne havat, vakítson,

Tenger tekintetén csók lebbent felfele,

Ébredtek pezsdülő erők, keringve titkon,

Sárga-kék hajnalom foszfor dalolta be!

   

Teljes hónapokig követtem a haboknak

Sziklákat öklelő, megkergült nyájait,

S nem hittem, Máriák fénylő lába taposhat

A kehes Óceán nyers pofájába itt!

   

Jártam, lásd, Floridák döbbenetes határán,

Hol mint virág virul az emberbőr-ruhát

Öltött párduc szeme, hol pányva a szivárvány

Türkiz csordák nyakán, s csak tengert lát, ki lát!

   

Láttam sást lengeni, és fortyogni a lápot,

Hol hálóban rohadt rusnya Leviathán!

Szélcsendet, melyben a vízoszlop szertemállott,

Zubogni szemhatárt mély örvényeknek falán!

   

Gleccsert, ezüst napot, gyöngyház-habot, egeknek

Zsarátját, dúlt öböl aljas zátonyait,

Hol fák göcsörtjein fenn bűzölögve lengnek

Nagy kígyók, s bőrükön féreg lakmározik!

   

Mutattam volna lenn, kék mélyben gyermekeknek

Csilló aranyhalat, daloló halakat.

– Sodrás cirógatott, tajték virága pergett,

Mondhatatlan szelek röptettek, szárnyasak.

   

A tenger, sarkkörök, égövek vértanúja

Engem szelíd, gyötört sírással görgetett,

Dobált sárga-bibés árnyvirágot megújra:

S én hagytam, mint a nő, ki térden áll, remeg...

   

Ricsajozó, higany-szemű, fostos sirályok

Rázkódtak testemen, mint egy félszigeten,

Siklottam, s foszladó láncaim közt kitátott

Szájú hullák hada süllyedt aludni lenn!

   

Én meg torkolatok hajába gabalyodtam,

Orkán fel-feldobott légbe, hol nincs madár,

Nem vontat partra így, vízzel leitatottan

Hanza-teherhajó, sem harci flotta már.

   

Gőzölgök szabadon, a terhem lila pára,

Az ég vörös falát áttörtem győztesen,

Hol mint ritka dzsemek jó költők asztalára,

Csüng azúr-takony és sok hámló nap-lebeny.

   

Deszkaszál-testemen vibrált sok kósza csillám,

Szálltam, kíséretem csikóhal-seregek,

S Július az eget doronggal széthasítván

Izzó tölcsérbe hullt az azúr-görgeteg.

   

Hideg rázott, hiszen ötven mérfölddel arrébb

Maelström és Behemót bömbölt, párosodott.

Csavarogtam, körül nem rezzent az arany-kék:

Európa, szánom én avítt pártázatod!

   

Láttam tejutakat, csillagtenger szigetjét:

Vándor előtt kitárt, tébolyult menny-határ.

– Tán ott fenn szenderegsz, az éji végtelenség

Mélyén, új Hatalom, ezer aranymadár?

   

Bizony, sírtam sokat! A hajnal fájva lüktet,

Húsomba vág a Hold, fogvásító a Nap:

Betölt fanyar gyönyör, testem zsibbadva püffed!

Szakadjon a palánk! Temessen áradat!

   

Európából csak egy apró pocsolya vonz már,

Nyálkás vize sötét: balzsamos estelen

Búbánatos fiú guggol ott, s kis hajó száll

Tengerre pilleként, inog törékenyen.

   

Lanyha hullámraj, ó, te áztattál sokáig,

Gyapothajók elől utat nem foglalok,

Sem felfuvalkodott tüzek, zászlók csapóit,

S nem látnak úszni már szörny-szemű pontonok!