Kalligram / Archívum / 2010 / XIX. évf. 2010. november / 3x9x15 szó

3x9x15 szó

Mindezeket betetőzte az

1795. évi húsvéti

legáció halason és

kecskeméten ezeken a

legációkon a papnövendékek

ünnepi prédikációkat szentbeszédeket

tartottak a templomban

s utána adományokat

gyűjtöttek a kollégium

             

számára csokonai az

ünnepi szolgálat után

nem tért vissza

debrecenbe hanem pestre

ment tisztelgő látogatást

tett dugonics andrásnál

virág benedeknél kapcsolatokat

keresett más írókkal

is s szemtanúja

                 

volt a vérmezőn

martinovics és társai

kivégzésének lefejezték őket

hazatérve nem jelentkezett

azonnal a kollégiumban

s a legációban

gyűjtött pénzzel 70

forint nem tudott

elszámolni rovására írták

                 

a testileg megerősödött

megizmosodott fiú 1788

őszén tehát 13.

életévében került a

soproni evangélikus líceum

előkészítő osztályába s

kisebb megszakításokkal közel

hét esztendőt töltött

itt túlkorosan úgy

               

látszik nehezen alkalmazkodott

az iskolai fegyelemhez

igyekezett függetleníteni magát

a líceumi rendtől

s többször is

összeütközésbe került az

intézet merevnek tartott

szokásaival gyakran elhalasztotta

a tanórákat 1793-ban

                   

meg is szökött

sopronból beállt katonának

de hamarosan a

katonaságtól is elmenekült

középiskolai a mai

gimnáziumnak megfelelő tanulmányait

nem fejezte be

félbeszakította deákpályáját nem

szerzett érettségi bizonyítványt

               

börzsöny ifjúságának romantikus

tündérországa is lett

1821–22-ben kezdődött az

a tiszta és

reménytelen szerelem mely

perczel sándor legidősebb

leánya perczel adél

magyarosan etelka iránt

lobbant fel a

             

fiatal és szegény

házitanító szívében áthidalhatatlan

volt köztük a

társadalmi különbség a

költőnek minden erkölcsi

erejét össze kellett

szednie hogy elfojtsa

hiába e szenvedélyt

és visszariadjon a

                   

vallomástól etelka olyan

eszményképpé nemesedett a

szemében mint amilyen

dante számára beatrice

volt egy évre

elhagyta börzsönyt s

görbőre ment nem

csak vidám jurátus

barátokra talált hanem

               

súlyos anyagi gondok

is gyötörték hiszen

nem kapta tiszti

fizetését a tavaszi

hadjárat nagyszerű győzelmeinek

idején szinte földönfutóvá

lett el kellett

adnia a bemtől

ajándékba kapott lovát

                 

is hogy élni

tudjon május végén

leutazott szalontára hogy

elhozza onnan kisfiát

arany feleségét fárasztotta

a kicsi nevelése

mert júlia néhány

héttel korábban eljött

szalontáról a kormány

                     

július 2-án szegedre

tette át székhelyét

másnap családjával együtt

petőfi is elhagyta

pestet s kb.

2 hetet mezőberényben

töltöttek petőfi nem

akart meghalni nem

készült a halálra

                 

igen jellemző nagyszalontán

elfoglalt társadalmi helyzetére

hogy nem udvarolhatott

valamelyik módosabb gazdalánynak

az iskoláit be

sem fejező betegeskedő

s a kor

felfogása szerint a

legénysorból már-már kiöregedő

                 

aljegyzőnek juliska jutott

házasságon kívül született

régi szóhasználattal törvénytelen

leány volt ercsey

ügyvéd és szolgálója

cselédje szakmári erzsébet

gyereke az anyakönyvbe

így írták be

szakmári erzsébet fattya

                 

egy évvel idősebb

is volt arany

jánosnál s ez

akkoriban ugyancsak ellenkezett

a házasodási szokásokkal

szigorú takarékossággal igyekezett

megteremteni családja anyagi

alapját s ebben

a törekvésében hű.