Kalligram / Archívum / 2010 / XIX. évf. 2010. november / Az olaszliszkai

Az olaszliszkai

Első rész

ÁLDOZAT, 44 éves

KICSI LÁNYA, 5 éves

KÖZÉPSŐ LÁNYA, 14 éves

ÚJSÁGÍRÓK KARA

RABBI

IDEGEN TURISTA, kezében Kamera

FALUBELI

BÍRÓ

ÜGYÉSZ

ÜGYVÉD

VÁDLOTT

RENDŐR

HANGOK a tömegből

                     

             

Haggáda

                 

Az Olaszliszkaihoz egy nap Vasváriból egy paraszt érkezett Szegilong irányából. Abban az évben a Húsvét és a Pészách egybeesett. Amikor megkérdezte a cádik, hogy mi járatban lenne. A paraszt azt mondta, hogy nem árulja el, csak ha itt töltheti el a Húsvétot. A cádik azt válaszolta, hogy ők a Pészáchot ünneplik annak emlékére, hogy a Mindenható kihozta őket a szolgaság házából. Erre a paraszt azt válaszolta, hogy tehát a szabadulásukat ünneplik ilyenkor. Végül is, tárta szét a kezét a cádik. Akkor minden rendben, mondta a paraszt. Leültek a széder asztalhoz. A rabbi ötéves fia tette fel a kérdéseket. Amikor elhangzott a gödölye meséje, a paraszt így búcsúzott: „Véletlenül találkoztam valakivel a vásárban, aki ide küldött. Azért jöttem el.” A rabbi azt válaszolta: „Ha valakivel véletlenül találkozol, igyekezz jól kiismerni, mert semmi sem véletlen.”

                     

                   

Autóban az Országúton

               

ÁLDOZAT                                 Látjátok gyerekek, csudaszép a világ,

                                              alkonyodik, és a nap aranyozza az ég

                                              peremét. Sóhajt a rét, bár mordul az erdő.

                                              Ó ez az ország édenkert! Még most is.

                                              De amikor, mint anyaöl szolgált,

                                              lásd csak a domborzati térképen

                                              a hegyek formáját, hogy kanyarodnak,

                                              ívbe gömbölyödnek, mint csecsemő

                                             vagy mint anyaméh, hogy védjék e tért,

                                             és azokat, kik itt lakhatnak benne!

                                             Hát csuda ez, mondom én nektek.

                                              Isten van jelen itt! Csak gondoljatok

                                              rá mindig erősen, hogy mit akar

                                              tőlünk, mert Ő, ha vezet bennünket,

                                              baj sosem érhet. És ha velünk

                                              van az Úr, ki lehet mi ellenünk még? –

                                              ahogy mondja a zsoltár. Adjatok

                                              hálát, hogy ide születtetek; s én is.

                                              E rét nekünk a haza, földjébe

                                             halottaink élnek, mint humusz,

                                             táplálják a fák zöldjét, és virágot

                                             hajt a mező elfeledett temetőik fölött,

                                             ha eljön a kurta tavasz szelíden.

                       

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Mindig órát tartasz, pedig ma vasárnap…

             

KICSI LÁNY                         Azért nem voltunk ma óvodába?

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Ma istentiszteleten voltunk, te nem emlékszel?

                                             

KICSI LÁNY                         És akkor most este megyünk oviba?

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                  Ó, ne beszélj már! Holnap mész s még eleget.

                                             

KICSI LÁNY                         Holnap lesz péntek, ugye? Ne nevess!

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Összevissza beszélsz. Tizenöt van.

                                             

KICSI LÁNY                         Mi tizenöt? És az mennyi? Mint két kezem ujja?

                                             

ÁLDOZAT                             Hagyd, kicsi még, csak összezavarja

                                           ennyi dolog. Neki nem kell tudni a dátumokat.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Október hatot se? És a tizenhárom neveket?

                                             

ÁLDOZAT                             Ha olyan nagy lesz, mint te, emlékszik majd,

                                           Most elég tudnia, hogy mi a jó. A rossz még ráér.

                                             

KICSI LÁNY                         Emlékszem, hogy láttunk egy lila virágot.

                                             

ÁLDOZAT                             Emlékezzetek a nedves sár szagára,

                                           az őszi kikericsre, amit mutattam

                                          nektek. Ritka ma már, és az is kevés,

                                          aki látja. Le kell térni érte az útról,

                                          hol a kámzsás pacsirta testvérünk jár,

                                          és mélyen lehajolni a föld arcához,

                                          ki anyánk, testvérük és nővérünk is egyben.

                                           

KICSI LÁNY                         Hol van a nővérünk? Nem érte megyünk?

                                           

ÁLDOZAT                             Hamarabb indultunk, hogy kiránduljunk.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                   A múlt évben is mutattad, apa.

                                           Már unom, mint a sulymot, a konkolyt,

                                          az erdei cikláment, a téltemetőt meg

                                          hóvirág, a bánáti bazsarózsa, a kockás

                                          liliom, meg a többi fű, fa, gyom s a moha…

                                           

ÁLDOZAT                             De a húgod még nem tudja, gondolj rá.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                   Múlt ősszel látta ő is, együtt voltunk akkor is.

                                           

ÁLDOZAT                             De még csak ötéves, elfejtette rég, ami történt

                                           egy éve. Neki nincs év. Nincs tér az időben,

                                           minden egyszerre van jelen tudatában.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                   Mint Isten tudatában, aki nem él az időben,

                                           hanem az örökkévalóság kapuján túl?

                                           

ÁLDOZAT                             Merész kérdés, de nem ostobaság,

                                           noha nem merek én erre mondani semmit.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                   Mért van az, hogy a felnőttek nem mernek

                                          mondani semmit, ami bátorságot igényel?

                                           

ÁLDOZAT                             Gyáva vagyok én magam is te szerinted?

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Mint minden felnőtt, apa, úgy te is,

                                          és nem látjátok az időt, csak a múltat.

                                           

KICSI LÁNY                         Válaszoljatok: tegnap megyek majd oviba?

KAR                                     Az időt teljességében

                                          Isten szeme látja csak egyben,

                                          ahogy történik a szó,

                                          mert az időben a nyelv az a tér,

                                          amelyben a dolgok történnek,

                                          hol a vélemények

                                          írják a tényeket át,

                                          hol a hír hazug, a vélemény

                                          pedig csak pletyka már

                                          széttört történetek szemétje

                                          hullik ránk s a nyelvbe.

                                           

ÁLDOZAT                             Édes leányom, igazad lehet,

                                           én csak a növények nevét ismerem,

                                           amelyek kihalnak lassan, ahogy én is. Róluk

                                           beszélek. Inkább hozzájuk kellene…

                                           Hazugságok vesznek körül bennünket,

                                           a lényeget eltakarja a sok beszéd,

                                           s nekünk kisembereknek csak a cirkuszt

                                           szánták a hatalmasok. Egymásra

                                           uszítanak mindenkit: a gyűlölet

                                           korunk vezére. Gyámság alatt tart

                                           a hírvilág, a show-k, sorozatok pótéletében

                                           élnek milliók saját élet helyett,

                                           és elvakít az egyenlőség látszata,

                                           míg a jog csak azé, ki megveszi.

                                           Az emberek maga okozta kiskorúsága

                                           egy újabb felvilágosodás után kiált.

                                           De titeket úgy nevelünk, hogy mindent

                                           vizsgáljatok meg a józan ész nevében,

                                           s mi öncsalás, ámítás, modern babona,

                                           azt elvessétek, bár hiszi sok-sok kába.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                   Ezt már elkúrtátok, mi is úgy látjuk,

                                           nem kicsit, hanem nagyon. A mi jövőnket.

                                           

ÁLDOZAT                             Kiknek nevében mondod ezt nekem?

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                  Mi mindannyian, én és a barátaim.

                                           

ÁLDOZAT                             És mit mondanak, mit terveznek ők?

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                  Elhagyni ezt az országot hamar,

                                          hol nem lehet becsülettel élni,

                                          csak ha csalsz, ha lopsz, ha átvered

                                          a másikat, lehetsz. A tisztességest

                                          lúzernek mondják és kigúnyolják,

                                          a másik semmit ér, csak én legyek király,

                                          egymást tapossák el a semmiért,

                                          hisz holnapután már csak öregek

                                          és tolvajok maradnak itt. A munka

                                          szégyen, ügyeskedés a lényeg.

                                          Hányok ettől, és attól, hogy ti ezt

                                          szó nélkül fogadjátok el, mert ez van,

                                          és hát megélni kell, mondjátok.

                                          Ha szólunk, kirúgnak állásunkból is,

                                          a bankot küldik ránk, az államot

                                          használják eszközként ellenünk.

                                          De hát az állam ti vagytok, a jog

                                          asztalánál pótszéket se adnak már,

                                          a köztársaságot kiszervezték alólatok?

                                          Magáncég már a hon? És az osztalékot

                                          néhányan szedik csak? Hányok ettől én.

                                          Nem akarok élni itt e mocsárban…

                                           

ÁLDOZAT                             Egy nemzedék már elveszett,

                                          de hátha van remény. A bűn ránk is vetül,

                                          bár az ártatlan mindig több, mint ki vétkezik.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Mind bűnös, ki eltűrte, hogy megalázzák.

                                           

ÁLDOZAT                             Meglehet. De beszéljünk másról. Időnk

                                          szoros. A nővéredért menjünk. Sietni kell.

                                          Levágjuk az utat, ha itt megyünk.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Anya nem szeretné, ha itt mennénk.

                                           

ÁLDOZAT                             Az előítélet nem a szeretet beszéde.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Az előítélet mindig tapasztalaton alapul.

                                           

ÁLDOZAT                             Bizonnyal. De nem az ész, hanem a babona

                                          gondolkodásához áll közelebb, mert

                                          a kivételes esetből von le törvényszerűséget.

                                           

KÖZÉPSŐ LÁNY                 Már megint órát tartasz. Nem bírod ki holnapig?

                                           

KICSI LÁNY                         (Elunja. Magában énekelni kezd, dúdolgat:

                                          Lánc, lánc, eszterlánc… kezdetű dalt.)

                                           

KAR                                    Nem tudhatja a sorsát

                                          senki se közöttünk, ki a reggeli müzli

                                          után indul a munkahelyére,

                                          hallgatja a tévét, az autóban a rádiót

                                          nézegeti, a pirosnál                                          

                                          kapcsolja be mobilját,

                                          rendezi gondjai közt, mi a sürgősebb.

                                          Születésnapja a kódszám,

                                          mint másoknak is, vagy a párjáé,

                                          hogy el ne felejtse. Bankkártyája

                                          kezében a boltban, feleségének

                                          szülinapja a kódszám,

                                          hogy el ne feledje virággal

                                          várni, ha eljön a nap. Jár benne ki-be

                                          a városi rossz levegő, fújtat, cigaretta zsebében,

                                          de épp leszokóban, s egy hamburgert kap be ebédre.

                                          Mint mindenki, úgy teszi dolgát

                                          programozott gépek közt,

                                          mint bioprogram, akit a gének,

                                          a mémek, a társadalom

                                          programozott be. Tévésorozatja

                                          jár az eszébe, és hogy elvágyakozik.

                                          S nem veszi észre a csillagokat,

                                          a Holdat az égen. Mert élete önzés,

                                          hiába ha pénzt vet a kéregetőknek,

                                          zebrán ha kísér át vakokat,

                                          adja helyét át villamoson

                                          a roncs öregeknek, de mégis az élete

                                          az csupa önzés. Mégis a lottószelvényt veszi

                                          főnyereményre kacsintva,

                                          olvassa a bulvárt, azt szereti,

                                          ahol 20–80% a szöveg és képek

                                          aránya, a szemétbe gyűri,

                                          be ha végzett. Rejtvény fejt.

                                          Egy névre keresgél a világhálón,

                                          és a halott rabbi nevét olvassa, aki

                                          vicceseket mondott vagy bölcseket inkább?

                                          de ki tudja ma már. Vagy nézi a tévét,

                                          hány a halott mai nap. Ha

                                          megölték, látja a helyszínelők

                                          kordonait. Majd a tőzsde

                                          mai állását grafikonban,

                                          és aki ma a holnapi időjárás ábráit nézegeti,

                                          a napocskát, felhőcskét, hópiheformát,

                                          meglehet az, hogy az esti hírekben

                                          másnap őt mutogatják majd vagy a gyerekét:

                                          elgázolták, feldarabolták vagy kibelezték,

                                          és este a többiek nézik majd izgalommal

                                          a hírekbe remegve. ’De borzasztó,

                                          mennyi a vér, a fejét is, ahogy

                                          lenyiszálták, szörnyű, miért történhet

                                          ilyen, mit vétett a szegény…?’ A hírek

                                          után meg harsog a reklám.

                                           

ÁLDOZAT                             Átmegyünk itt a falun a nővéretekért,

                                          már anyu biztos vár haza mindnyájunkat,

                                          meleg vacsorát ígért, meg sütit is.

                                           

                                         

A turista Idegen

                                           

IDEGEN                                  Eltévedtem. Mert annyifelé jártam,

                                             úgy barangoltam be e szelíd tájat,

                                              mint vándor, aki mindenütt megáll,

                                              de mindenütt csak emlékekre lel.

                                              Egy üzemanyagállomást kerestem,

                                              a tank majdnem kiszáradt, mire leltem.

                                              Senkit nem ismer. Akár egy turista,

                                              csak videózik, fényképeket készít,

                                              térképet és GPRS-t követ…

                                              Kik éltek itt, azt már rég elfeledték,

                                              hogy szépapám, a csodarabbi volt

                                              vagy borra alkudott vagy éppen egy tinóra,

                                              követ fejtett vagy napszámba robotolt,

                                              hogy laktak itt és szorgosan dolgoztak,

                                              csak szombaton pihentek meg kicsit. –

                                              Kit érdekel ma már? És nincsen szombat.

                                              Vagy minden nap szombat vagy munka sincs?

                                              Régen se volt munkahely, csak munka,

                                              kitalálták, hogy mit kell tenniük,

                                              a szorgalom a leleménnyel együtt

                                              szerény megélhetést adott. –

                                              És nem jelzi semmi, hogy itt e házban

                                              a szépanyám ringatta gyermekét,

                                              és péntek este áldotta a gyertyát,

                                              az arcát eltakarta és a könnye hullt.

                                             

(Kocsiajtó csapódik. Kutyaugatás. Kiszáll.)

                                             

KAR                                        Ezer év e tájnak semmi sem,

                                             népek vonultak itt kelet felől.

                                             Néhány megállt, néhány továbbment.

                                             Láttunk mi boldogságot,

                                             és láttunk könnyeket sokat.

                                             A fájdalom rétegeit hordta, és

                                             az idő lassan egymásra rakta,

                                             mint folyó partján a sárga fövenyt.

                                             

                                             Az emlékezet, akár a fű,

                                             egy nyár után lehervad,

                                             és mint a görbe folyócska partján

                                             apró kavics. Lehajolsz,

                                             és szórakozottan válogat,

                                             ki erre jár. Vagy mint a sár,

                                             amely lehúzza a lábunk

                                             a múlt felé. Az idő itt nem repül,

                                             mint a könnyű nyíl, hanem

                                             ahogy a sárcipő, kolonc gyanánt

                                             ránk tapad és levakarhatatlan.

                                             

IDEGEN                                  Minden csupa sár. Kocsim

                                             kereke is beragadt az összevágott

                                             sáros földúton. A víz s a föld örök.

                                             A sárnak nincs történelme semmi,

                                             ebben jártak szarmaták, hunok,

                                             és avarok, tatár, törökök, szovjetek.

                                             Egymás nyomába lépünk itt időtlen.

                                             A folyóparton sétáltam kicsit.

                                             Gumicsizmát kellett volna hoznom,

                                             azt hiszem. Már nem is tudom,

                                             mit keresek e kihalt vidéken,

                                             hol minden oly elhagyott,

                                             a házak és az utak magányosak,

                                             a rét is meztelen, és az erdőkben

                                             derékban trehányul letarolt

                                             erdő, a fák megalázva… Ki érti ezt?

                                             Az arcok puszták, gyűröttek csak,

                                             reménytelenség rejlik ráncaikban,

                                             és a mozdulatlan megvetés lakik

                                             itt mindenütt. Az idegen nem létezik

                                             szemükben. Ez nagy veszély:

                                             mert nem várnak és nem remélnek

                                             semmit. – Ki tudta elvenni tőlük

                                             utolsó kincsüket? S hogyan történhetett?

                                             

KAR                                        A remény éltet minden embert,

                                             hogy van értelme a reggelnek,

                                             a napnak, és nem hiába jön

                                             az este el. De ha az alvás sem ad

                                             nyugtot a testnek, ha nincs,

                                             ami vágyakat adjon

                                             a holnapi napra,

                                             mit tegyen akkor az ember?

                                             

                                             A munka az ünnepeket ha

                                             vegyíti, az évnek a ritmusa

                                             majd felemel. De ha nincs,

                                             durva beszédű, tudatlan,

                                             mint a szőlőt, ha a gazdája halott,

                                             sűrű gyom veri fel.

                                               

FALUBELI                               Maga meg hunnét jött? Oszt kit keres?

                                             

IDEGEN                                  Senkit. Én csak erre jártam, mint turista,

                                             kicsit eltévedtem, s egy mellékútra jutottam.

                                             

FALUBELI                              Küfődi maga vagy mi, hogy nem tuggya a járást?

                                             

IDEGEN                                  Térképpel próbáltam fellelni az ohelt,

                                             és egy sáros földútra tévedtem a parton…

                                             

FALUBELI                               Mihelt keres maga? Nincsen itten ollyan…

                                             

IDEGEN                                  Egy cádik sírját keresem, egy bölcsét…

                                             

FALUBELI                               Értem már. Pedig nem is nagy az orra. –

                                             Nyáron szoktak, nem ilyenkor jönni.

                                             

IDEGEN                                  Jól tudom, hogy Áv hó tizennegyedikén

                                             van emléknap. Én most csak erre jártam.

                                             

FALUBELI                               Az ilyen formák mind csak bajt okoznak,

                                             csak jönnek és tovább állnak megint,

                                              És nem hagynak itt semmi pénzt nekünk.

                                             Miért nézzük, ahogy e pingvinek

                                             a domboldalra mennek fel kacsázva,

                                             vicces sapkáik, furcsa hajlongásuk,

                                             rojtjaik kilógnak, szíjakat viselnek,

                                             és hajlongnak egy faldarab előtt!

                                             Miért nézzük lengő szakállukat,

                                             kérdéseiket, melyeket vissza hordnak

                                             az óperenciás tengeren is túlról, jönnek

                                             vissza, hogy temetőket látogassanak. Röhej.

                                             Kit érdekel a nagyfater csulája!

                                             Nekünk nem kell a kérdésük, amelyet

                                             maguk sem tudnak megmozdítani.

                                             Mit akarnak itt néhány kopott kőtől,

                                             vésett betűiket elmosta már a fagy,

                                             volt itt egy nép, amely nem tud felejteni,

                                             de mit érdekel bennünket, hogy fáj

                                             nekik a folyó felől szálló esti pára,

                                             hogy fáj a szőlők, földek illata,

                                             hogy a szilva kékje csak erre olyan kék,

                                             a diófák kesernyés szagát szeretni,

                                             a dunyhába berejteni, és dohány levélt,

                                             hogy a molyt riassza el: kit érdekel?

                                             Már nem élnek itt, hát tűnjenek el végre!

                                             

IDEGEN                                  Az emlékezés halottainkra micva…

                                             

FALUBELI                              Beszéljél úgy, kisapám, hogy megértsem én,

                                             ez az ország itt most már a miénk.

                                             

IDEGEN                                  A kegyelet jele és Istennek tetsző,

                                             ha emlékezünk halottainkra.

                                             

FALUBELI                               Kit érdekel a hugyos dédfater meg a női,

                                             a vén macák. Apám se mondott róluk soha semmit.

                                             

IDEGEN                                  Az emlékezet egy nép legnagyobb kincse.

                                             

FALUBELI                               Emlékezzen a múltra az állam. Azért fizetjük

                                             a sok faszszopó politikust. Ahelyett, hogy lopnak

                                             éjjel, lopnak nappal, csak lopnak és hazudnak.

                                             

KAR                                       Tudjátok, hogy az emlékezet:

                                             kötelesség. Elbeszélni gyermekeiteknek

                                             újra és újra, hogy az őseitek

                                             kik voltak, mit rejtett a sorsuk,

                                             minek örültek, jellemük hibáit is,

                                             mert a múlt bekopog.

                                             Egyszer csak az unoka emlékezetében

                                             felmerül egy régi hiba,

                                             amelyet elkövetett már valaki

                                             az ősei közt. És ha tudatlan történik,

                                             nem védekezhet. De ha tudva,

                                             talán elkerüli a hibákat. A felejtés

                                             a család múltjában a sors sújtó keze

                                             lesz: felkapja és megrázza az embert.

                                             És akkor már késő, mert a múlt

                                             titkon él, és rejtett utakon

                                             jut az emlékből egy mostani testbe –

                                             és a halálba vezet.

                                             

FALUBELI                               A temetőt keresi, mi? Na siessen, mert lekési.

                                             

IDEGEN                                  Mindannyian oda jutunk előbb-utóbb.

                                             

FALUBELI                               Maga talán előbb, mint gondolná.

IDEGEN                                  Meg tudná mondani a látogatási időt?

                                             

FALUBELI                               Hívja fel a táblán lévő számot, és akkor megtudja.

                                             Bár nincs ott telefonfülke. Szétverték már, ami volt rég.

                                             

IDEGEN                                   Látom, hogy pusztul a környék. Van mobilom…

                                             

FALUBELI                               Azt gondoltam. Nem nézel ki szegénynek.

                                             Nekem nincs. Kit is hívnék? – És mit kóstál ez a verda?

                                             

IDEGEN                                  A fogyasztására kíváncsi vagy a végsebességre? Nem értem.

                                             

FALUBELI                               A suskára, kisapám. A lóvéra, dohányra, a lére… Hogyé’ adták?

                                             

IDEGEN                                  Ja, hogy az ára! Nem tudom, szolgálati ez. Kölcsönzőbeli.

                                             

FALUBELI                               Engem etethetsz, apikám. Hiszi a piszi. Vastag vagy, látom.

                                             

IDEGEN                                  Ez a munkám, hogy kamerával felkutatom

                                             mind a helyeket, ahol a múltak jelei már tünedeznek.

                                             

FALUBELI                               Folyvást ide járnak a dombra, nincs nyugtunk.

                                             Mondtam már az ántivilágba is, hogy nyomják

                                             le a dombot dózerral, a sírköveket bedarálni

                                             útalapnak vagy mit tom’ én. Nincsenek itt

                                             már rokonok, hát minek a temető. A templomot is

                                             szétkaptuk rég, kellett a tégla, a kő, ami volt,

                                             vitte mindenki, hogy a házhoz, az ólhoz, sufninak

                                             dolgozza be. Csak egy fala áll. Az is minek? –

                                             kérdem én, hogy aztán ott hajladozzanak?

                                             A vallás rút babona, népek ópiuma, jól mondta Lenin

                                             meg a párt meg a párt vezetője, a bölcs. Akkor nem így

                                             volt. Volt munka, kenyér. Jobb volt akkoriban.

                                             

IDEGEN                                 Aki csak az anyagra gondol, nem látja a lelket.

                                             

FALUBELI                              Ezzel meg most mit akar? A kőből lehet építeni,

                                             de a hajladozók imái hasztalan vesznek a szélbe.

                                             

IDEGEN                                 Úgy gondolja, le kellene rombolni a temetőt?

                                             

FALUBELI                             Naná! Kisapám. Világos, mint a vakablak!

                                             

IDEGEN                                 És mi legyen az emlékművekkel, a csontokkal?

                                             

FALUBELI                               A kő marad! – mint mondtam. A csontokat hagyhatják

                                             a földben, vagy kikaparhatják és vihetik, ha akarják.

                                             

IDEGEN                                  Az emlékezet fogódzót keres, és az ima is

                                             százszor erősebb, ha a hit a múltra alapszik.

                                             

FALUBELI                               Én nem értem az ilyen szófacsarást,

                                             azt tudom, hogy csak az az enyém, amit megeszek.

                                             

IDEGEN                                  És helyesli, hogy feldúlják a temetőket?

                                             

FALUBELI                               Tűnjenek már el, hallja!? Nem tanulnak

                                             semmiből? Te is tűnj a francba, kisapám.

                                             Oszt ne hogy fotózzá, mer nem mosakodtam,

                                             és még szaga lesz a fenképnek.

                                             

IDEGEN                                 Arra megyek tehát az ohel, vagyis a temető felé?

                                             

FALUBELI                              Arra. De jó lesz óvatosnak lenni kocsival,

                                             a gyerkőcök az úton játszanak mindig.

                                             Vigyázz, hogy baj nehogy essék valahogy…

                                             

IDEGEN                                   Arra történt a dolog is. Ugye, jól tudom én azt?

                                             

FALUBELI                              (Mogorván.) Arra bezony. Látni fogod, virág van ott

                                             és egy könyv kőből, ahol agyonverték;

                                             ahol ütötték öklök, és rugdosták lábak.

                                             

KAR                                       Az emlékezet hatalma hozza

                                             vissza ide messziről azokat,

                                             akik kalapokban, hosszú szakállal,

                                             halántékukon lengedező tincset

                                             viselnek, és mint sakktábla a ruhájuk,

                                             fehér és fekete. Mert emlékezni muszáj

                                             mindennel: a ruhával, a hajjal,

                                             a halottért hajlongva imával,

                                             elmondani együtt kell, hogy

                                             Yit’gadal v’yit’kadash sh’mé raba:

                                             Magasztaltassék és szenteltessék

                                             meg az Ő neve mindenkor,

                                             örökkön örökké. És mi félelmetesen cseng a

                                             V’im’ru, Amen:

                                             És mondjátok: Ámen.

                                             Négyméteres a vaskerítés,

                                             hogy védje a sírköveket,

                                             de a röhögés, a gúny, a szakállak

                                             felé repülő izzó csikkek ellen

                                             ez sem véd. A meggyalázott

                                             temető még áll, de ki tudja,

                                             meddig. Mert emlékezni muszáj

                                             a halottra, anyára, apára,

                                             aki meghalt, handlé volt, vályogvető,

                                             csendőr, kántor, keretlegény,

                                             meghalt vagy agyonverték,

                                             felgyújtva szakállát,

                                             szétrúgták koponyáját

                                             vagy békességben aludt el egy

                                             reggel. Már kinek-kinek

                                             maga sorsa szerint. Emlékezzünk,

                                             hogy mondhassuk

                                             együtt, hogy Ámén.

                                             

IDEGEN                                 Azt mondják, védeni kell a temetőt vaskerítéssel, igaz?

                                             

FALUBELI                               Mindent védeni kell, mert nem tudják már itt,

                                             minek mi a célja, a lényege, hogy így mondjam.

                                             

IDEGEN                                  Emlékezni nehéz a halottra,

                                             ha megszakad a szeretetlánc.

                                             

FALUBELI                               Mért kén szeretni az idegent?

                                             

IDEGEN                                  Mert idegen a táj; dombja, hegye,

                                             köve, földje, amelyben a csontok…

                                               

FALUBELI                               Ez mind a miénk. Másnak köze hozzá?

                                             Na haladjunk. De soká ne maradjon.

                                             

IDEGEN                                 Isten áldja magát is, és mind, aki békét teremt.

                                             

FALUBELI                              Akit említ, nem lakik erre. Rég derogál…

                                                                                           

                                             

A baleset

                                             

KICSI LÁNY                            Nézzétek az ég alja vöröslik egészen.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                     Vérvörös. Láttunk már ilyet. Te nem?

                                             

ÁLDOZAT                               „Már a nap is lemenőben, tűzet rakott

                                             a felhőben…” Így mondta a költő, hogy

                                             gyönyörűség hallani is. Ez a nyelv,

                                             gyerekek, ez a nyelv csudaszép, és tudni

                                             a verseket fejből kell. – Látjátok a temető felett

                                             a csodarabbi dicsőségére kigyúlt, mint

                                             minden este, a domb teteje, mert ott van a sírja neki.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                     Ez meg most magyar óra? Majd holnap elég lesz.

                                             

KICSI LÁNY                            Mi az, hogy rabbi? Tudott varázsolni?

                                             Miért volt csodarabbi? Én is lehetek majd?

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                     A rabbi olyan, mint a lelkész vagy a pap,

                                              tudod. És nincs varázsereje, csak elhiteti…

                                             

KICSI LÁNY                             Mint a bűvész, aki nyuszit húz ki kalapjából?

                                             

ÁLDOZAT                                 Jaj, ne beszélj már a kisebb fejébe ostobaságot,

                                              hogy lenne bűvész a csodarabbi. Dehogy!

                                              Mélyen istenes ember, aki a közösségért él.

                                              És hívei mindennel hozzá mennek, ha beteg

                                              valaki, ha a tyúk nem tojik eleget, ha nem

                                              tud dönteni bárki, vegyen-é vagy eladjon,

                                              lányát kérik, ha fia ágyba vizel, a férje iszik…

                                              Bármi legyen, mert minden Istennél van,

                                              de Istenről legtöbbet az tud, aki olvassa a Tórát…

                                             

KICSI LÁNY                             Mi az a Tóra? És miért kell olvasni?

                                             

ÁLDOZAT                                Az a Biblia. A mienkben a Mózesi könyvek.

                                              Na hány van belőle, ki tudja megmondani?

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                      (Undokul, mint aki az unt leckét felmondja:)

                                              Öt van belőle, mint tudjuk: Teremtés, Kivonulás,

                                              Papok könyve, Számok könyve, Második Törvénykönyv:

                                              Genesis, Exodus, Leviták, Numeri, Deuteronomium.

                                             

ÁLDOZAT                                 Helyes a bőgés. Látod, még tanár is lehet belőled.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                      Tanulj tinó, ökör lesz belőled! Persze: tanár!

                                              Akit mindenki utál, a gyerek és a szülő is.

                                             

ÁLDOZAT                                 De vissza, ha gondol, hálás lesz neki mind.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                       Régen talán. De ma nem. A munka büdös.

                                             

ÁLDOZAT                                 Átmenet ez, nem tarthat örökké, meglásd.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                      Nem hiszem én. A hírekben hallom, hogy verik

                                              össze tanáraikat a diákok, sőt a szülők is.

                                             

ÁLDOZAT                                 A tanár kérdez, a jó példára figyelmeztet.

                                              Kicsiben, mint az Isten: „Ádám hol vagy?”

                                              A bűnnel jár a rossz lelkiismeret, tudod,

                                              ezért gyűlölik. Most ez az ország is olyan,

                                              hogy a törvényt senki se tartja be, vezetőink

                                              lopnak, hazudoznak, a példájuk ragadós.

                                              „Miért én lennék becsületes, ha senki se az?” –

                                              gondolja mindenki és mondja. De ti ne.

                                              És már a gyerek leveti a hámot, a féket,

                                              amit a jó szó és a tanárok személyes példája

                                              mutat, ha mutat. Azt gyűlölik legjobban,

                                              aki tiszta. De emlékezz: ha arcul ütnek

                                              jobb felől, tartsd oda a balt is. A gonosz

                                              szereti bemocskolni a tisztát. Élvezetét

                                              ebbe leli. De ki kell tartani nékünk…

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                     De már nincs mi mellett kitartani, lásd már!

                                             

ÁLDOZAT                                Hogyne volna! Nézd, ez az ország édenkert…

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                     Bűzlik az ország! Minden utcája kloáka…

                                             

ÁLDOZAT                                Átmenet ez. A szabadság nagy felelősség.

                 

KÖZÉPSŐ LÁNY                     Hol itt a szabadság? Csak papíron. Rabszolga vagy!

                 

ÁLDOZAT                                De a nyelvünk gyönyörű, a kultúránk csodaszép.

                 

KÖZÉPSŐ LÁNY                    Széthordták azt is már. Ki ismeri itten a múltat?

                 

ÁLDOZAT                                A temetőben fekszenek a holtak, a csodarabbi talán,

                                              ha szelleme felkél, visszatalálhat az ország a jövőbe.

                 

KÖZÉPSŐ LÁNY                     De mi nem várjuk meg. Akinek esze van,

                                              húz innen ki nyugatra, örökre. A fél osztály tervezi máris…

                     

KAR                                        Ha magára marad a nép,

                                              vezetői nem gondolnak a közjóra,

                                              a városokat szenny lepi el;

                                              ha a templomokat kiürítik,

                                              semmi se gátolja, hogy a

                                              hombárokat is kiseperjék,

                                              széthordják a kincstárat is és az istenek

                                              szobráról a fényes arany hova lesz?

                                              Az isteni törvény fénye, ha elvész,

                                              az írott szavak törvénye halott szó,

                                              és az apát a fia üti le,

                                              fiatal az öregbe rúg bele nappal az utcán,

                                              a nőket erőszakkal megalázzák,

                                              a tanárokat mindenki utálja,

                                              mert bennük a rend nyoma még. –

                                              Beszarás, hogy a tévében

                                              mi a hír, ki vonaglik az esti adásban,

                                              miféle alakok lepik a képernyőt el,

                                              miközben országunk lerohad…

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                    Ne beszéljetek ilyet, mert mindenki ideges lesz.

                     

ÁLDOZAT                               Igazad van. De miről beszélgessünk akkor?

                       

KICSI LÁNY                            Mondjatok mesét vagy találósozzunk inkább.

                     

KÖZÉPSŐ LÁNY                    Légy óvatos, apa, az utcán labdáznak, karikáznak…

                   

ÁLDOZAT                                Ej, a fenébe. Mért az utcán játszanak? Nincs itt udvar,

                                             vagy üres telek, egy játszótér valahol? Mi ütődött hozzánk?

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                     Innen jobbról felénk szaladt egy gyereklány.

                                             

ÁLDOZAT                               Hol van most? Csak nem lett baja néki szegénynek?

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                    Egyensúlyát veszte az árokba esett, de nem ütéstől.

                                             

ÁLDOZAT                               Óh, nem igaz. Csak nehogy a kerék alá keveredjen.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                    Nem mentünk gyorsan. Tán a labda után iramodva nem figyelt.

                                             

ÁLDOZAT                               Csak nyugalom. Nem lehet nagy baj. Istennek hála, ki itt van.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                    Jobb lett volna nem jönni se erre.

                                             

KICSI LÁNY                            Jaj, olyan rosszat érzek. Menjünk anyuhoz gyorsan.

                                             

ÁLDOZAT                                No, megállok. Öt perc. Megnézem, aztán sietünk.

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                     Felpattant már a gyerek, és beszaladt a házba.

                                             Semmi baja. Menjünk gyorsan, ne szállj ki apa.

                                             

HANG                                    (Tompán, mintha nagyon messziről, behallatszik.)

                                             Megölte a kissányt! Szomorodj meg!

                                             Rák egye a szívedet ki! Öljétek meg! Öljétek!

                                             

KÖZÉPSŐ LÁNY                     Ne szállj ki! Már futnak mindenfelől és kiabálnak.

                                             Mi van itt? Micsinálnak? Már leütötték és rúgják a földön.

                                             

KICSI LÁNY                            Apucika, jaj, apucika…

                                             

KAR                                       A gyűlölet néha,

                                             mint a tűz a szalmakazalba,

                                             hirtelen kap lángra. Senki

                                             sem érti. Mit vétett ez a férfi,

                                             ki tegnap még egy volt csak,

                                             holnap már az egyetlen,

                                             kinek a testébe a hír beleír.

                                             Az isteneknek, ha úgy tetszik,

                                             megalázzák az embert,

                                             és a szégyen a nevét beleírja

                                             a hírekbe. Az esti adásba

                                             jött a száraz mondat, hogy

                                             megölték. De a fájdalmat

                                             a hír nem tudja elmondani,

                                             hogy mit érzett, mikor

                                             záporoztak rá az ütések,

                                             fogait kitörték a rúgások,

                                             és a szemekről sem szólhat a hír,

                                             melyekkel a lányai látták

                                             a fájdalmak férfiját, a vérbe

                                             borultat, aki már nem hasonlított

                                             az apára, jaj az eltaposott, ki a földön

                                             fekve még lenyomta a központi

                                             zár gombját. Mikor átvillant

                                             rajta, hogy áldozatot hoz,

                                             és a halála összeköti őt

                                             gyilkosaival immáron mindörökre.

                                             Vajon mit mondhat ilyenkor

                                             a szeretet? És az istenek

                                             a halandók megbocsátásával

                                             mit is tehetnek? A kérdések, mint

                                             kavicsok, koppanva az aszfaltra esnek,

                                             és csak emlékeztetnek…