Kalligram / Archívum / 2006 / XV. évf. 2006. július–augusztus / KÖZÉPKORI ELLENVERSEK / vers

vers

Jeney Zoltán fordítása

   

         

Egy hajnalon, bokrok lombos ölén

Magányosan, egy leány jött felém,

Oly zsenge volt, hogy megszerettem én.

Szóltam: „Szép fehércselédem,

Formás, jó, bölcs, dús erényben,

Lágy lelkednél nincs vidámabb,

Nagy szerencse ért, no lássad,

Tiéd a szerelmem,

Gazdag ajándék,

És hozzá talán még,

Őrület bár,

Hű szivem jár.

Csinos ajkad

Adjad

Csókra most!

Örökre szolgád leszek,

Óvva, amíg csak lehet,

Szívedet.”

 

A vad leány rögtön felelt nekem:

„Uram, e kegy nálam értéktelen.

Most menjen el! Én nem szenvedhetem

A mézes-mázos beszédét.

Máshoz megyek szenvedélyért;

Magával én nem enyelgek;

Robin a mezőn legeltet,

Ő az én szerelmem.

Útjára menjen,

Mert megöli menten;

Ne bomoljon,

Komolyodjon.

E pimaszság

Gazság,

Tűrhetetlen.

Robin vad, és bősz nagyon,

Mint legyet, üti agyon,

S én hagyom.”

 

Láttam, hiú volt beszédem előbb,

És nem csiszolt e lányból szeretőt,

Hát hirtelen a fűbe löktem őt,

Ott a pázsitos pagonyban,

Ruháját nyakába dobtam,

Aztán felgyűrtem a szoknyát,

Ő meg jajveszékelt:

„Jöjj, Robinom, jaj!

Jöjj bunkós botoddal!”

Én megkértem,

Legyen szépen,

S erre csönd lett,

Többet

Nem zajongott.

S folytattuk lehűtve hőm

Egymást a zöld legelőn

Ölelőn.

 

Játsztunk, s örült, hogy megkacagtatom,

Bokor tövén, ültünk lombpamlagon.

De jött Robin, arcán aggodalom,

Vastag markában a botja,

A leányt kérdőre vonta:

„Mondd csak, pimasz volt, az úrfi,

Tán merészelt hozzád nyúlni?

Rögtön bosszut állok.”

„Robin, ne félts te,

Testem baj nem érte;

Ne dúljál hát!

Hálát

Adj neki,

Hogy bakugrást oktatott,

Ő meg táncleckét kapott,

S rophatott.”

 

Így szólt Robin: „Nem is kételkedem,

de mondd, az úr néma s tán névtelen?”

„Jacques de Cambrai”, feleltem hirtelen,

„Bizony Szent Péterre mondom.”

Akkor jó paraszti módon,

Meghívott engem ebédre,

Tönkölykenyér volt az étke,

Nem kértem belőle.

Inkább Marisra

Másztam volna vissza,

De már kedvünk

Eltűnt,

Tovaszállt.

Búsan hagytam ott Robint,

S láttam még Marist amint

Búcsut int.